Giáo án Tin học 6 - Tuần 15-35 - Năm học 2009-2010

Giáo án Tin học 6 - Tuần 15-35 - Năm học 2009-2010

I - Mục tiêu

1. Kiến thức

- HS biết mở/đóng chương trình Paint.

- HS biết phân biệt trang vẽ, hộp công cụ, hộp màu.

- Biết chọn màu vẽ, màu nền.

- Biết cách tô màu.

2. Thái độ

- ý thức học tập tốt, tập trung cao độ.

II - Chuẩn bị

1. Giáo viên: Giáo án, phòng máy, máy chiếu.

2. Học sinh: Đọc trớc bài.

III - Tiến trình bài giảng

A - ổn định lớp (1)

B - Kiểm tra BàI Cũ (3)

? Em hãy nhắc lại cách cầm chuột?

* TL: Đặt úp bàn tay phải lên chuột. Ngón trỏ đặt lên nút trái chuột, ngón giữa đặt lên nút phải chuột. Ngón cái và các ngón còn lại cầm giữ hai bên chuột.

C - Bài mới

* ĐVĐ: GV đa ra hình ảnh 1 ngôi nhà đã tô màu. Em sẽ vẽ và tô màu cho ngôi nhà ntn? Hnay

 

doc 79 trang Người đăng vanady Lượt xem 1036Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Tin học 6 - Tuần 15-35 - Năm học 2009-2010", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
	Tuần 15	Thứ ......... ngày.............. thỏng ........ năm 2009
KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY
Chương 4 - EM TẬP VẼ
Tiết30- Bài 1. Tập tô màu
I - Mục tiêu
1. Kiến thức
- HS biết mở/đóng chương trình Paint.
- HS biết phân biệt trang vẽ, hộp công cụ, hộp màu.
- Biết chọn màu vẽ, màu nền.
- Biết cách tô màu.
2. Thái độ
- ý thức học tập tốt, tập trung cao độ.
II - Chuẩn bị
1. Giáo viên: Giáo án, phòng máy, máy chiếu.
2. Học sinh: Đọc trớc bài.
III - Tiến trình bài giảng
A - ổn định lớp (1’)
B - Kiểm tra BàI Cũ (3’)
? Em hãy nhắc lại cách cầm chuột?
* TL: Đặt úp bàn tay phải lên chuột. Ngón trỏ đặt lên nút trái chuột, ngón giữa đặt lên nút phải chuột. Ngón cái và các ngón còn lại cầm giữ hai bên chuột.
C - Bài mới
* ĐVĐ: GV đa ra hình ảnh 1 ngôi nhà đã tô màu. Em sẽ vẽ và tô màu cho ngôi nhà ntn? Hnay 
Hoạt Động của Giáo viên
Hoạt động của Học sinh
HĐ1. Khởi động và thoát khỏi Paint (3’)
- GV đa ra biểu tợng của chơng trình Paint.
 Em nào có thể cho cô biết cách khởi động Paint?
- KL: Nháy đúp chuột vào biểu tợng 
- Y/c HS khởi động Paint.
 Em thoát khỏi Paint ntn?
- KL: Nháy chuột vào biểu tợng 
- Y/c HS thoát khỏi Paint.
HĐ2. Giới thiệu màn hình của Paint (4’)
- GV chiếu lên màn hình màn hình làm việc của Paint.
- Y/c HS quan sát H.59 – SGK
- Đặt trỏ chuột vào vị trí của trang vẽ.
 Dựa vào hình 59, em hãy cho biết vùng chứa con trỏ chuột có tên là gì?
- KL: Trang vẽ
- Đặt trỏ chuột vào vị trí của hộp công cụ.
 Dựa vào hình 59, em hãy cho biết vùng chứa con trỏ chuột có tên là gì?
- KL: Hộp công cụ
- Đặt trỏ chuột vào vị trí của hộp màu.
 Dựa vào hình 59, em hãy cho biết vùng chứa con trỏ chuột có tên là gì?
- KL: Hộp màu
- Gọi HS lên bảng chỉ và nói tên các thành phần chính trên màn hình làm việc của Paint.
HĐ3. Làm quen với hộp màu (12’)
- GV chiếu lên màn hình hộp màu.
- Giúp HS nhận biết các ô màu.
- Hớng dẫn HS phân biệt màu vẽ, màu nền.
- Đa ra 1 hộp màu khác
- Y/c HS xác định màu vẽ, màu nền của hộp màu đó.
- Nêu chức năng của màu vẽ, màu nền: màu vẽ thường được dùng để vẽ các đường như đường thẳng, đường cong. Màu nền thường được dùng để tô màu cho phần bên trong của các hình.
- HD HS chọn màu vẽ: nháy nút trái chuột vào 1 ô màu trong hộp màu.
- Gọi 3 HS nhắc lại.
- HD HS chọn màu nền: nháy nút phải chuột vào 1 ô màu trong hộp màu.
- Gọi 3 HS nhắc lại.
 Giữa cách chọn màu vẽ và cách chọn màu nền có điểm gì giống và khác nhau?
- KL: + Giống: cùng nhấn 1 nút chuột vào 1 ô màu trong hộp màu.
+ Khác: Chọn màu vẽ: nhấn nút trái chuột. Chọn màu nền: nhấn nút phải chuột.
- Y/c HS TH chọn màu vẽ là màu đỏ, màu nền là màu vàng.
- Gọi 1 HS lên chọn
- Y/c HS đó nhắc lại các bước đã làm.
- Y/c HS TH chọn màu vẽ và màu nền theo ý thích.
- Gọi 1 HS lên chọn
 Em hãy cho biết màu vẽ và màu nền bạn đã chọn là màu gì?
HĐ4. Tô màu (7’)
- Đa ra công cụ tô màu 
- Hướng dẫn HS tô màu.
- Chiếu lên màn hình các bước thực hiện.
- Y/c HS tô màu cho trang vẽ theo ý thích.
- Gọi 1 HS lên bảng làm.
- Y/c HS nhắc lại các bớc vừa làm
- HD HS nhấn Ctrl + Z để lấy lại hình trước đó.
- HS quan sát
- TL
- Nghe, ghi chép
- HS khởi động Paint
- TL
- Nghe, ghi chép
- HS thoát khỏi Paint.
- Quan sát
- Quan sát
- TL
- TL
- TL
- HS lên bảng trả lời.
- HS quan sát.
- Nghe, quan sát.
- Nghe, ghi nhớ.
- HS quan sát.
- HS xác định màu vẽ, màu nền.
- Nghe, ghi nhớ.
- Nghe, quan sát, ghi chép và làm theo hướng dẫn.
- HS nhắc lại.
- Nghe, quan sát, ghi chép và làm theo hướng dẫn.
- HS nhắc lại.
- HSTL
- Nghe, ghi nhớ
- HSTH
- HS lên chọn
- HS nhắc lại
- HSTH
- HS lên chọn
- HS TL
- HS quan sát.
- Nghe, quan sát và làm theo hướng dẫn.
- Quan sát và ghi chép.
- HS tô màu
- HS lên bảng làm
- HS nhắc lại
- Làm theo HD.
D - Củng cố (4’)
Điền từ thích hợp vào chỗ trống () để đợc câu hoàn chỉnh:
	a) Để chọn .. em nháy nút trái chuột vào 1 ô màu trong hộp màu.
	b) Để chọn màu nền em .. vào 1 ô màu trong hộp màu.
2. Để tô màu em sử dụng công cụ nào?
	a)	b)	c)	d)
Đáp án:
	1.a. màu vẽ
	1.b. nháy nút phải chuột
	2. a.
E - Hớng dẫn về nhà (1’)
- Ôn lại bài + Xem trước bài 3: Vẽ đoạn thẳng
Tuần 16	Thứ ......... ngày.............. thỏng ........ năm 2009
KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY
Chương 4 - EM TẬP VẼ
Tiết 32 - Bài 2:Tễ MÀU BẰNG MÀU NỀN - SGK 59
I.Mục tiờu:
	* Kiến thức: Giới thiệu cỏch tụ màu bằng màu nền.
	* Kĩ năng: Biết thờm cỏch tụ màu bằng màu nền,thành thạo cỏch tụ màu để tụ cỏc hỡnh đơn giản
	* Thỏi độ: nghiờm tỳc, thớch thỳ
II.Đồ dựng dạy học: sgk, giỏo ỏn, đồ dựng trực quan, phũng tin học.
III.Hoạt động dạy học
Thời gian
Nội dung
Hoạt động của Thầy
Hoạt động của Trũ
10phỳt
I. Ổn định trật tự và kiểm tra bài cũ
cõu hỏi dành cho học sinh khỏ giỏi
-ĐVĐ
Cõu hỏi:
1.Nờu cỏc bước tụ màu ?
2.Khi chỳng ta thao tỏc sai hộp cụng cụ hoặc hộp màu cú thể bị biến mất(ẩn đi) cỏc em cú thể chọn cỏch mở như thế nào?
Trong cỏc bài thực hành trước, em dó dựng màu vẽ để tụ màu bằng nỳt trỏi chuột. Trong tiết học này , cụ sẽ hướng dẫn cho cỏc em dựng màu nền để tụ bằng cỏch sử dụng nỳt phải chuột.
Cú 3 bước thực hiện Tụ màu
Cỏc bước thực hiện
Bước 1:Nhỏy chuột để chọn cụng cụ trong hộp cụng cụ
Bước 2:Nhỏy chuột để chọn màu tụ
Bước 3:Nhỏy chuột vào vựng muốn tụ màu.
- Cỏch 1:Kớch vào VIEW
Cỏch2 : nhấn tổ hợp phớm CTRL + T (hiển thị hộp cụng cụ), CTRL + L(để hiển thị hộp màu) 
20 phỳt
II. Bài mới
1. Cỏc bước thực hiện tụ màu bằng màu nền
2. Hướng dẫn làm vớ dụ
cú thể cú những hỡnh vẽ treo lờn bảng
Giỏo viờn sẽ vẽ lờn bảng theo từng bước của học sinh núi
*Chỳ ý HS: Nếu như hỡnh hoặc vựng cần tụ cú đường biờn khụng kớn , cú chỗ bị đứt (cú thể mắt thường khụng nhỡn thấy) thỡ khi tụ màu phần màu sẽ bị loang ra cỏc vựng lien thong với nú.
? Để tụ màu bước 1 cỏc em phải làm gỡ?
GV: đú cũng là bước 1 để tụ màu bằng màu nền
? Bước 2 cỏc em phải làm gỡ?
Để tụ màu bằng màu nền cỏc em chọn màu tụ bằng cỏch nhỏy nỳt chuột nào?
? bước 3 cỏc em phải làm gỡ ?
GV chốt lại :
Cú 3 bước thực hiện Tụ màu bằng màu nền
Cỏc bước thực hiện
Bước 1:Nhỏy chuột để chọn cụng cụ trong hộp cụng cụ
Bước 2:Nhỏy nỳt phải chuột để chọn màu tụ
Bước 3:Nhỏy nỳt phải chuột vào vựng muốn tụ màu.
-Gọi 2 HS nờu lại 3 bước thực hiện như trong SGK
GV Hướng dẫn vớ dụ
B1: Chọn cụng cụ 
B2: nhỏy nỳt phải chuột để chọn màu tụ (đỏ)
B3: nhỏy nỳt phải chuột vào bờn trong hcn 
lấy vớ dụ khỏc
-trả lời
-trả lời
- lắng nghe
- ghi chộp
- đọc sgk59
- lắng nghe, làm theo hướng dẫn của GV
HS nờu cỏch làm
học sinh làm vào vở
HS thực hiện(núi miờng)
5 phỳt
1phỳt
III. Củng cố bài học
IV.Dặn dũ
- Cú mấy bươc tụ màu bằng màu nền? và tụ màu bằng màu nền ta sử dụng nỳt nào của chuột?
-Dặn HS học bài, đọc và chuẩn bị trước bài 3 : vẽ đoạn thẳng
- cú 3 bước
nỳt phải chuột
Lắng nghe, ghi nhớ
Tuần 17	Thứ ......... ngày.............. thỏng ........ năm 2009
KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY
Tờn bài: Chương 4 - EM TẬP VẼ
Tiết 33-Bài 3:VẼ ĐOẠN THẲNG- SGK 60
I.Mục tiờu:
	* Kiến thức: Cỏch vẽ đường thẳng
	* Kĩ năng: sử dụng cụng cụ đường thẳng trong hộp cụng cụ để vẽ đường thẳng
	* Thỏi độ: nghiờm tỳc, thớch thỳ
II.Đồ dựng dạy học: sgk, giỏo ỏn, đồ dựng trực quan, phũng tin học.
III.Hoạt động dạy học
Thời gian
Nội dung
Hoạt động của Thầy
Hoạt động của Trũ
7phỳt
I. Ổn định trật tự và kiểm tra bài cũ
Cõu hỏi:1. 
1.So sỏnh cỏch chọn màu vẽ và màu nền ?
2.Nếu tụ nhầm hóy nhấn giữ phớm gỡ để lấy lại hỡnh trước đú?
- nỳt trỏi
- nỳt phải
-CTRL và gừ phớm Z
25phỳt
II. Bài mới
1. Cỏc bước thực hiện vẽ đường thẳng
Nhấn mạnh
Sau khi ta chọn cụng cụ đường thẳng cỏc con phải nhớ chọn màu vẽ và nột vẽ 
?Quan sỏt hộp cụng cụ, hóy chỉ vị trớ cụng cụ vẽ đường thẳng?
Giới thiệu cỏc bước vẽ đường thẳng
Cỏc bước thực hiện 
Bước 1:Chọn cụng cụ Đường thẳng trong hộp cụng cụ
Bước 2:Chọn màu vẽ
Bước3:Chọn nột vẽ ở phớa dưới hộp cụng cụ
Bước 4:Kộo thả chuột từ điểm đầu tới điểm cuối của đoạn thẳng
Chỳ ý: Muốn vẽ đường thẳng nằm ngang hoặc thẳng đứng , cỏc con phải nhấn giữ phớm SHIFT trong khi kộo thả chuột
GV hướng dẫn vẽ đường thẳng nằm ngang, chộo, thẳng đứng
B1: chọn cụng cụ 
B2: chọn màu vẽ (màu da cam)
B3: Chọn nột vẽ (chọn nột thứ 3)
B4: nhấn phớm shift khi kộo thả chuột
- gọi hs lờn vẽ đường thẳng
-Quan sỏt hộp cụng cụ và nờu vị trớ cụng cụ vẽ đường thẳng
- lắng nghe
- quan sỏt hỡnh trong sgk(hoặc nếu cú ở trờn bảng)
- ghi chộp
- lắng nghe và theo dừi trờn bảng
- 1 hs núi mieng và 1 hs lờn vẽ theo lời núi của bạn
6phỳt
2phỳt
III. Củng cố bài học
IV.Dặn dũ
*Muốn vẽ đường thẳng nằm ngang hoặc thẳng đứng , cỏc con phải nhấn giữ phớm gỡ trong khi kộo thả chuột?
* Cú mấy bước vẽ đường thẳng?
chỳ ý đến bước nào trong cỏch vẽ đường thẳng?
-Về nhà học và ụn bài.
-Đọc và chuẩn bị :
Bài4: Tẩy xoỏ hỡnh
Bài 5: Di chuyển hỡnh
SHIFT
- 4 bước
-bước thứ 2 và 3
-Lắng nghe, ghi nhớ
Tuần 17	Thứ ......... ngày.............. thỏng ........ năm 2009
KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY
Tờn bài: Chương 4 - EM TẬP VẼ
Tiết 34-Bài 4 : Tẩy xoỏ hỡnh
 Bài 5: Di chuyển hỡnh
I.Mục tiêu:
Kiến thức:
Học sinh biết cách sử dụng công cụ tẩy, xoá hình của phần mềm Paint
Học sinh biết sử dụng công cụ chọn hình vẽ, phân biệt công cụ chọn hình vẽ theo hình chữ nhật với công cụ chọn tự do.
Kĩ năng
Học sinh có khả năng sử dụng công cụ tẩy, xoá, chọn hình vẽ.
Rèn cho học sinh kĩ năng tập vẽ trên phần mềm tập vẽ Paint, phát huy khả năng sáng tạo, khiếu thẩm mỹ của học sinh.
Thái độ:
Học sinh có tác phong suy nghĩ, làm việc hợp lý, nghiêm túc.
Chuẩn bị:
Giáo viên: 
Giáo án, máy tính(nếu có).
Một số tranh ảnh về các đồ dùng : hình vẽ công cụ tẩy, xoá,công cụ chọn 1 phần hình vẽ, hình vẽ luyện tập
Phương pháp dạy học : thuyết trình, trực quan, vấn đáp, luyện tập
Học sinh: sách, vở, bút ghi bài và các kiến thức cũ đã được học
Các hoạt động dạy và học:
Tổ chức lớp (2 phút):
Báo cáo sĩ số:	
Tên và số học sinh vắng mặt:	
Kiểm tra đồ dùng học tập, sách vở của học sinh.
Kiểm tra bài cũ (3 phút):
Câu 1: Muốn vẽ cây thông trên Paint, em làm thế nào?
Phương án trả lời:
Mở Paint, chọn công cụ vẽ đường thẳng trong hộp công cụ.
Chọn màu vẽ, nét vẽ.
Kéo thả chuột từ vị trí đầu đến vị trí cuối theo khung của cây thông. Sau đó vẽ màu thích hợp (màu xanh lá cây)
* Nếu học sinh trả lời chưa rõ, giáo viên sẽ đưa ra hộp công cụ vẽ và hình cây thông. Yêu cầu học sinh nhìn vào và chỉ ra cách vẽ.
 Giáo viên nhận xét và cho điểm
Hoạt động dạy và học:
Thời gian
Nội dung
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
2’
* Giới thiệu bài 
Trong thực tế, để được 1  ... chuyển cỏc thựng về đỳng vị trớ.
- Để thực hiện nhiệm vụ đú em phải làm thế nào?
- Em sẽ thắng nếu giỳp Soukoban chuyển tất cả cỏc thựng đến vị trớ đớch.
Hoạt động 3: Quy tắc chơi
Em điều khiển Soukoban bằng cỏch nào?
-Dựng cỏc phớm mũi tờn 	để điều khiển Soukoban 
Trờn đường đi nếu gặp thựng thỡ Soukoban sẽ làm gỡ?
-Trờn đường đi nếu gặp thựng thỡ Soukoban sẽ” đẩy” thựng dịch chuyển theo hướng đi của mỡnh nếu phớa trước khụng bị vướng tường nhà hoặc 1 thựng khỏc
Soukoban cú th ể đẩy được mấy thựng trờn đường đi?
Soukoban chỉ cú thể đẩy được 1 thựng hàng trờn đường đi.
- Khi chuyển tất cả cỏc thựng hàng đến đớch, phần mềm tự động chuyển sang mức chơi tiếp theo.
* Lưu ý: Để giỳp đỡ Soukoban hoàn thành nhiệm vụ, em cần phải suy nghĩ rất cẩn thận và thực hiện chớnh xỏc cỏc thao tỏc cần thiết. Chỉ 1 sai sút nhỏ cũng cú thể khiến Soukoban khụng hoàn thành nhiệm vụ.
* Chỳ ý: Nếu đi nhầm 1 bước, em cú thể sửa sai bằng cỏch nào?
Nếu đi nhầm 1 bước, em cú thể sửa sai bằng cỏch nhấn giữ phớm Ctrl và gừ phớm A
Cú thể chơi lại từ đầu lượt chơi hiện th ời bằng cỏch nào?
Cú thể chơi lại từ đầu lượt chơi hiện th ời bằng cỏch nhấn giữ phớm Ctrl và gừ phớm R
Muốn thoỏt khỏi phần mềm, em nhỏy chuột vào đõu?
Muốn thoỏt khỏi phần mềm, em nhỏy ch ột vào nỳt X ở gúc trờn bờn phải màn hỡnh
Củng cố, dặn dò
-Hôm nay chúng ta học bài gì?
-Nờu cỏch khởi động phần mềm Soukoban?
- Nờu nhiệm vụ của trũ chơi? Nờu quy tắc chơi?
- Nờu cỏch thoỏt khỏi phần mềm Soukoban?
Dặn dũ Yêu cầu HS học bài, tiết sau học thực hành trờn phũng mỏy
- Hoùc sinh quan saựt bieồu tửụùng.
- Hoùc sinh phaựt bieồu.
- HS nhận xột
- HS ghi bài
- HS trả lời
-HS nhận xột
- HS trả lời
-HS nhận xột
- HS trả lời
-HS nhận xột
- HS trả lời
-HS nhận xột
- HS trả lời
-HS nhận xột
-Lắng nghe, ghi nhớ
- HS trả lời
-HS nhận xột
- HS trả lời
-HS nhận xột
- HS trả lời
-HS nhận xột
- HS trả lời
-HS nhận xột
-Lắng nghe, ghi nhớ
Tuần 32(Từ 19/4/2010 ->24/4/2010)
	Thứ ......... ngày.............. thỏng ........ năm 2010
KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY
Chương 6 - HỌC CÙNG MÁY TÍNH
Tiết 64 - RẩN LUYỆN TƯ DUY VỚI PHẦN MỀM SOUKOBAN( thực hành)
I. Mục tiờu
- HS bieỏt khụỷi ủoọng phaàn meàm Soukoban.
- Bieỏt caựch thoaựt khoỷi phaàn meàm.
- Rốn luyện khả năng tư duy và suy luận của HS thụng qua trũ chơi trờn mỏy tớnh.
- Rốn luyện tớnh kiờn nhẫn, chuyờn cần, khụng nản chớ khi gặp 1 vấn đề khú.
- Bước đầu rốn luyện khả năng trao đổi, học tập theo nhúm cú bàn luận để đưa ra cỏc kết luận chung.
II. Chuẩn bị
 - GV: Chuaồn bũ phoứng maựy goàm 20 maựy, boỏ trớ 2 em ngoài 1 maựy, phaàn meàm Soukoban , giaựo aựn giaỷng daùy, SGK.
- HS: Xem baứi, SGK, hoùc cuù.
III. Cỏc hoạt động dạy học
 Kieồm tra baứi cuừ: (5’)
- Nờu cỏch khởi động phần mềm Soukoban?
- Nờu nhiệm vụ của trũ chơi? Nờu quy tắc chơi?
- Nờu cỏch thoỏt khỏi phần mềm Soukoban?
Thụứi gian
Hoaùt ủoọng daùy
Hoaùt ủoọng hoùc
Caựch tieỏn haứnh:
-GV khụỷi ủoọng maựy saỹn cho HS. Sau ủoự yeõu caàu HS tửù khụỷi ủoọng phaàn meàm Soukoban
-GV vừa thực hành vừa hướng dẫn cỏc em 1 lần chơi cụ thể trờn mỏy chiếu
 -GV chia nhúm 3 em cựng chơi. Cho phộp cỏc em tranh luận trao đổi khi làm bài.
Lưu ý HS phải quan sỏt thật kĩ hướng đi tới đớch của từng thựng hàng để từ đú cỏc nhúm thảo luận đưa ra phương ỏn thớch hợp để chuyển cỏc thựng hàng đến đớch 
-GV quan sỏt HS thực hành, giỳp đỡ cỏc nhúm chưa làm được
-GV nhận xột kết quả thực hành của từng nhúm,sửa lỗi sai mà HS gặp phải trong quỏ trỡnh thực hành
- Yeõu caàu HS thoaựt khoỷi phaàn meàm.
Củng cố- Dặn dũ:
-GV nhận xột buổi thực hành
- Veà nhaứ caực em ụn lại bài
- Tiết sau tiếp tục thực hành phõn mềm này trờn phũng mỏy.
- Hoùc sinh khụỷi ủoọng phaàn meàm.
 -HS theo dừi cỏch làm của GV
- HS thực hành theo nhúm
- Hoùc sinh luyeọn taọp theo yeõu caàu.
-Lắng nghe, ghi nhớ
Tuần 33(Từ 27/4/2010 ->2/5/2010)
	Thứ ......... ngày.............. thỏng ........ năm 2010
KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY
Chương 6 - HỌC CÙNG MÁY TÍNH
Tiết 65->66 - RẩN LUYỆN TƯ DUY VỚI PHẦN MỀM SOUKOBAN( thực hành)
I. Mục tiờu
- HS bieỏt khụỷi ủoọng phaàn meàm Soukoban.
- Bieỏt caựch thoaựt khoỷi phaàn meàm.
- Rốn luyện khả năng tư duy và suy luận của HS thụng qua trũ chơi trờn mỏy tớnh.
- Rốn luyện tớnh kiờn nhẫn, chuyờn cần, khụng nản chớ khi gặp 1 vấn đề khú.
- Bước đầu rốn luyện khả năng trao đổi, học tập theo nhúm cú bàn luận để đưa ra cỏc kết luận chung.
II. Chuẩn bị
 - GV: Chuaồn bũ phoứng maựy goàm 20 maựy, boỏ trớ 2 em ngoài 1 maựy, phaàn meàm Soukoban , giaựo aựn giaỷng daùy, SGK.
- HS: Xem baứi, SGK, hoùc cuù.
III. Cỏc hoạt động dạy học
 Kieồm tra baứi cuừ: (5’)
- Nờu cỏch khởi động phần mềm Soukoban?
- Nờu nhiệm vụ của trũ chơi? Nờu quy tắc chơi?
- Nờu cỏch thoỏt khỏi phần mềm Soukoban?
Thụứi gian
Hoaùt ủoọng daùy
Hoaùt ủoọng hoùc
Caựch tieỏn haứnh:
-GV khụỷi ủoọng maựy saỹn cho HS. Sau ủoự yeõu caàu HS tửù khụỷi ủoọng phaàn meàm Soukoban
-GV vừa thực hành vừa hướng dẫn cỏc em 1 lần chơi cụ thể trờn mỏy chiếu
 -GV chia nhúm 3 em cựng chơi. Cho phộp cỏc em tranh luận trao đổi khi làm bài.
Lưu ý HS phải quan sỏt thật kĩ hướng đi tới đớch của từng thựng hàng để từ đú cỏc nhúm thảo luận đưa ra phương ỏn thớch hợp để chuyển cỏc thựng hàng đến đớch 
-GV quan sỏt HS thực hành, giỳp đỡ cỏc nhúm chưa làm được
-GV nhận xột kết quả thực hành của từng nhúm,sửa lỗi sai mà HS gặp phải trong quỏ trỡnh thực hành
- Yeõu caàu HS thoaựt khoỷi phaàn meàm.
Củng cố- Dặn dũ:
-GV nhận xột buổi thực hành
- Veà nhaứ caực em ụn lại bài từ chương 3 đến chương 6
- Tiết sau ụn tập
- Hoùc sinh khụỷi ủoọng phaàn meàm.
 -HS theo dừi cỏch làm của GV
- HS thực hành theo nhúm
- Hoùc sinh luyeọn taọp theo yeõu caàu.
-Lắng nghe, ghi nhớ
Tuần 34(Từ 04/05/2010 ->09/05/2010)
	Thứ ......... ngày.............. thỏng ........ năm 2010
KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY
Tiết 67->69- ễN T ẬP
I. Mục tiờu
- Hệ thống lại những kiến thức đã học
- Củng cố kiến thức có hệ thống, logic
- Giáo dục tính chăm chỉ, cẩn thận, khả năng tổng hợp kiến thức.
.
II.Chuẩn bị:
+ GV: Giỏo ỏn, phũng mỏy, sỏch tham khảo, Giỏo khoa.
+ HS: Sỏch vở ghi chộp, học bài cũ.
III.Tiến trỡnh lờn lớp:
Ổn định lớp:
Nhắc lại cỏc kiến thức đó học:
Hoạt động 1: Kiến thức cũ.
Hoạt động dạy
Hoạt động học
+ GV ụn lại tất cả cỏc kiến thức đó học như: 
 - Cỏc phần mềm trũ chơi giỳp cỏc em luyện tập chuột, luyện gừ bàn phớm bao gồm cỏc trũ ch ơi nào?( như: Mario, trũ chơi Blocks,..)
 - Chương 5: Em tập soạn thảo văn bản.
 + Đưa cỏc cõu hỏi liờn quan để HS cú thể tự nhớ lại những kiến thức cũ về: cỏch khởi động, cỏch xoỏ chữ, cỏch viết cỏc kớ hiệu, cỏch viết chữ hoa, qui tắc gừ chữ tiếng Việt cú dấu, cỏc kiểu gừ telex, Vni,..
 + Cỏch gừ cỏc chữ khụng cú trờn bàn phớm, cỏch thoỏt khỏi phần mềm soạn thảo văn bản,...
a. Cỏch để tay lờn bàn phớm
? Nờu cỏch để tay lờn hàng phớm cơ sở.
- GV nhận xột.
- Đưa ra hỡnh ảnh để tay lờn bàn phớm Nhỡn vào bức tranh, nờu cỏch gừ cỏc phớm trờn bàn phớm.?
- Nhận xột
b. Cỏch gừ chữ theo kiểu Telex và kiểu Vni
? Nờu cỏch khởi động phần mềm Vietkey và phần mềm Word từ biểu tượng của nú?
? Nờu cỏch gừ cỏc chữ õ, ă, ụ, ờ, ơ, ư, đ và cỏch gừ cỏc dấu thanh : huyền, sắc hỏi, ngó, nặng theo kiểu Telex và kiểu Vni
? Nhận xột 
c.Quy tắc gừ chữ cú dấu:
? Nờu cỏch gừ chữ cú dấu
? Vớ dụ
 - Chương 6: Học cựng mỏy tớnh, với cỏc phần mềm học tập như Cựng học toỏn lớp 3, học làm cụng việc gia đỡnh với phần mềm Tidy Up, học tiếng Anh với phần mềm Alphabet Blocks:
? Nờu cỏch khởi động và thoỏt khỏi phần mềm Cựng học toỏn lớp 3
?Trong phần mềm Cựng học toỏn lớp 3, Hóy nờu cỏch luyện tập cỏc dạng toỏn: Điền số
 Điền dấu phộp toỏn: = 
 Điền chữ vào ụ trống?
? Hóy nờu nhiệm vụ và cỏch thực hiện cụng việc khi chơi trũ chơi Tidy Up?
? Nờu cỏch khởi động và thoỏt khỏi phần mềm Alphabet Block
?Trong phần mềm Alphabet Block cú mấy kiểu bài học? Hóy nờu cỏch luyện tập đối với t ừng kiểu bài học?
+ GV ụn lại tất cả, sau đú gọi HS lờn trả lời cỏc cõu hỏi mà GV nờu ra.
+ Đưa ra nội dung ghi bảng.
HS lắng nghe, quan sỏt.trả lời
Trả lời cỏc cõu hỏi liờn quan, để cú thể tự nhớ lại cỏc kiến thức đó học.
Lắng nghe.
- 2 HS trả lời
- HS chỳ ý
- Quan sỏt
- 2 -3 HS trả lời
-HS nhận xột cõu trả lời của bạn
- Chỳ ý lắng nghe
- HS trả lời
- HS trả lời
- Hs nhận xột
- HS trả lời.
-HS trả lời cõu hỏi.
-HS nhận xột
.
-HS trả lời cõu hỏi.
-HS nhận xột
-HS trả lời cõu hỏi.
-HS nhận xột
	Hoạt động 2: Hướng dẫn HS thực hành.
Hoạt động dạy
Hoạt động học
+ GV chia nhúm thực hành theo từng nội dung cụ thể.
ND1:Mở phần mềm Word và gừ đo ạn văn sau:
Cờy rẽ ruộng chúa Liễu
	Lúc Quỳnh còn là học trò nhà nghèo, phải ra đền Sông xin cấy rẽ. Quỳnh khấn và xin âm dương xem chúa thuận lấy gốc hay lấy ngọn thì Quỳnh trồng rặt thứ khoai lang. Đến lúc được ăn, Quỳnh đào lấy củ, còn bao nhiêu dây ngọn đem nộp chúa. 
	Lần thứ hai, xin âm dương, Chúa thuận lấy gốc để ngọn cho Quỳnh, thì Quỳnh trồng các thứ lúa. Đến mùa gặt, Quỳnh cắt lấy bông, còn bao gốc rạ đem nộp cho Chúa.
ND2: Mở cỏc phần mềm Cựng học toỏn lớp 3, Tidy Up, Alphabet Block và thực hành
+ Hướng dẫn từng mỏy, sau đú quan sỏt và đưa ra nhận xột, đỏnh giỏ từng nhúm.
HS thực hành dưới sự hướng dẫn của GV.
Đưa ra ý kiến, lắng nghe và rỳt ra bài học.
HĐ 3: Củng cố: 
- Chốt lại cỏc kiến thức cơ bản
- Nhận xột buổi ụn tập
-Dặn HS về nhà ụn bài, Tiết sau kiểm tra HKII
Tuần 35(Từ 12/05/2010 ->17/05/2010)
	Thứ ......... ngày.............. thỏng ........ năm 2010
KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY
Tiết 70- KIỂM TRA HỌC KỲ II
I. Mục tiêu
- Đỏnh giỏ kết quả học tập của học sinh
- Củng cố lại kiến thức đó học
- Rốn tớnh cẩn thận, khả năng trỡnh bày
II. Đồ dùng
	Giáo viên: Giáo án, đề kiểm tra
	Học sinh: Đủ dụng cụ học tập
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC TRấN LỚP
GV phỏt đề cho HS
HS nhận đề và làm bài
Câu 1: Khoanh tròn vào câu trả lời đúng:
1.Em hãy chỉ ra biểu tượng của phần mềm Panit ( Vẽ)
a. b. c. d. 
2. Em hãy chỉ ra biểu tượng của phần mềm Word ( Văn bản)
a. b. c. d. 
3. Có mấy phím sửa lỗi gõ sai trong Word ?
a. 1 b. 2 c. 3 d. 4
4. Để gõ chữ in hoa trong Word ta dùng phím nào ?
a. Shift b. Caps lock c. Cả hai phím
5. Phím Enter có tác dụng gì trong Word ?
a. Viết chữ in hoa b. Xoá từ c. Không làm gì cả d. Xuống dòng
Câu 2: Điền vào chỗ trống:
a.
Chữ
Cách gõ ( Kiểu Telex)
â
ă
ô
ơ
ê
đ
ư
b.
Từ
Cách gõ ( Kiểu Telex)
Đàn cò trắng
Ddanf cof trawngs
Trò giỏi
Đẹp đẽ
Loong coong
Câu 3:
Em mong muốn điều gì về giáo viên dạy tin học ?
b. Em hãy nêu phương pháp học môn tin học của em ?

Tài liệu đính kèm:

  • docGiao an tin quyen 1 rat hay.doc