Giáo án Tin học Lớp 6 - Tiết 1 đến 3 - Nguyễn Vũ Lăng

Giáo án Tin học Lớp 6 - Tiết 1 đến 3 - Nguyễn Vũ Lăng

I. Mục tiêu :

+ Tiếp tục giới thiệu cho HS biết được các hoạt động thông tin của con người, mô hình xử lý thông tin.

+ HS nắm được thế nào là hạot động thông tin và tin học, sự quan trọng của tin học đối với đời sống con người.

+ Rèn tư duy sáng tạo, tính cẩn thận cho học sinh, từ đó giúp cho học sinh yêu thích môn học.

II. Chuẩn bị :

+ GV: Giáo án, tài liệu tham khảo.

+ HS: Đồ dùng học tập, SGK.

III. Tiến trình giờ dạy :

 1) ổn định tổ chức lớp:

2) Kiểm tra bài cũ :

- HS1: Thông tin là gì ?Nêu các ví dụ về thông tin ?

- HS2: Vai trò của hoạt động thông tin với con người ? Em hãy cho biết trong hoạt động thông tin thì quá trình nào là quan trọng nhất ?

3) Nội dung bài mới :

Hoạt động của giáo viên và học sinh Nội dung

* Hoạt động 1

- GV: Dự báo thời tiết đêm qua là sáng nay trời sẽ mưa -> chúng ta đI học phải mang theo mũ, ô, áo mưa.

- GV : Ghi bảng

- VD: thực hiện phép tính: 3 x 5 = 15

 + Thông tin vào: 3 x 5

 + Thông tin ra: 15 2. Hoạt động thông tin của con người. (Tiếp)

- Quá trình xử lí thông tin đóng vai trò rất quan trọng.

- Mô hình quá trình xử lý thông tin:

+ Thông tin vào: thông tin trước xử lí.

+ Thông tin ra: thông tin nhận được sau xử lí.

* Hoạt động 2

- GV: con người tiếp nhận thông tin nhờ những đâu ? Em hãy nêu các ví dụ.

- HS: nhờ tai, mắt: xem TV, đọc báo, nghe đài

- GV: Em có thể nhìn được những vật rất nhỏ như vi trùng, các vì sao trên bầu trời không ?

- Với sự phát triển của tin học và sự ra đời của máy tính đã hỗ trợ cho con người rất nhiều lĩnh vực trong đời sống. 3. Hoạt động thông tin và tin học.

- Hoạt động thông tin của con người được tiến hành nhờ các giác quan và bộ não để con người tiếp nhận, xử lí và lưu trữ thông tin thu nhận được.

-Tuy nhiên các khả năng của con người đều có hạn chính vì vậy con người đã sáng tạo ra các công cụ và phương tiện để phục vụ nhu cầu hàng ngày: kính thiên văn, kính hiển vi,.

- Máy tính điện tử được làm ra ban đầu là để hỗ trợ cho công việc tính toán của con người.

- Một trong các nhiệm vụ chính của tin học là nghiên cứu việc thực hiện các hoạt động thông tin một cách tự động nhờ sự giúp đỡ của máy tính điện tử.

 

doc 6 trang Người đăng lananh572 Lượt xem 557Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học Lớp 6 - Tiết 1 đến 3 - Nguyễn Vũ Lăng", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUẦN 01
Lớp
6A1
6A2
6A3
6A4
TIẾT 01
Ngày
23.08
CHƯƠNG I – LÀM QUEN TIN HỌC VÀ MÁY TÍNH ĐIỆN TỬ
I. Mục tiêu
+ HS bước đầu làm quen với khái niệm thông tin.
+ Giúp HS hiểu về các hoạt động thông tin trong đời sống hàng ngày của con người.
+ Rèn tư duy sáng tạo, tính cẩn thận cho học sinh, từ đó giúp cho học sinh yêu thích môn học.
II. Chuẩn bị
+ GV: Giáo án, tài liệu tham khảo.
+ HS: Đồ dùng học tập, SGK.
III. Tiến trình giờ dạy :
	 1) ổn định tổ chức lớp:
2) Kiểm tra bài cũ :
 - Kiểm tra đồ dùng học sinh
3) Nội dung bài mới : 
	Trong cuộc sống hằng ngày của chúng ta có rất nhiều mối quan hệ : quan hệ giữa người với người, giữa người với vật. Để hiểu biết nhau ta phải trao đổi với nhau bằng ngôn ngữ, chữ viết ® đó là thông tin.
Hoạt động của giáo viên và học sinh
Nội dung 
* Hoạt động 1
- GV : Em hiểu thụng tin là gỡ ? cho vớ dụ
- Ví dụ : Dự báo thời tiết đêm qua là trời sẽ mưa nhưng cho đến sáng nay trời vẫn chẳng mưa ® vậy dự báo có thể đúng hoặc sai
- GV : Ghi bảng 
1. Thông tin là gì ?
- Hàng ngày chúng ta tiếp nhận được rất nhiều nguồn thông tin:
+ Tin tức thời sự trong nước và thế giới thông qua báo chí, phát thanh truyền hình.
+ Hướng dẫn trên các biển báo chỉ đường.
+ Tín hiệu đèn xanh đèn đỏ của đèn giao thông
-> Thông tin là tất cả những gì đem lại sự hiểu biết về thế giới xung quanh (sự vật, sự kiện) và về chính con người.
* Hoạt động 2
- GV: Theo em, thông tin có quan trong với cuộc sống của con người không ?
- GV: trong hoạt động thông tin, quá trình nào là quan trọng nhất ? vì sao?
- Thông tin là căn cứ để đưa ra mọi quyết định.
2. Hoạt động thông tin của con người.
- Thông tin có vai trò rất quan trọng với cuộc sống của con người.
- Chúng ta tiếp nhận, lưu trữ, trao đổi và xử lý thông tin.
-> Hoạt động thông tin là quá trình xử lý, lưu trữ và truyền (trao đổi) thông tin.
- Hoạt động thông tin diễn ra như một nhu cầu thường xuyên và tất yếu của con người.
- Trong hoạt động thông tin, xử lí thông tin đóng vai trò quan trọng nhất, nó đem lại sự hiểu biết cho con người để đưa ra những quyết định cần thiết.
4) Củng cố - Dặn dò
- Nhấn mạnh nội dung quan trọng trong bài. 
- HS nhắc lại những nội dung quan trọng đó.
- Học kỹ các vấn đề vừa học trong bài này.
IV. Rút kinh nghiệm
TUẦN 01
Lớp
6A1
6A2
6A3
6A4
TIẾT 02
Ngày
25.08
I. Mục tiêu :
+ Tiếp tục giới thiệu cho HS biết được các hoạt động thông tin của con người, mô hình xử lý thông tin.
+ HS nắm được thế nào là hạot động thông tin và tin học, sự quan trọng của tin học đối với đời sống con người.
+ Rèn tư duy sáng tạo, tính cẩn thận cho học sinh, từ đó giúp cho học sinh yêu thích môn học.
II. Chuẩn bị :
+ GV: Giáo án, tài liệu tham khảo.
+ HS: Đồ dùng học tập, SGK.
III. Tiến trình giờ dạy :
	 1) ổn định tổ chức lớp:
2) Kiểm tra bài cũ :
- HS1: Thông tin là gì ?Nêu các ví dụ về thông tin ?
- HS2: Vai trò của hoạt động thông tin với con người ? Em hãy cho biết trong hoạt động thông tin thì quá trình nào là quan trọng nhất ?
3) Nội dung bài mới : 
Hoạt động của giáo viên và học sinh
Nội dung
* Hoạt động 1
- GV: Dự báo thời tiết đêm qua là sáng nay trời sẽ mưa -> chúng ta đI học phải mang theo mũ, ô, áo mưa.
- GV : Ghi bảng 
Thông tin vào
- VD: thực hiện phép tính: 3 x 5 = 15
 + Thông tin vào: 3 x 5
 + Thông tin ra: 15
2. Hoạt động thông tin của con người. (Tiếp)
- Quá trình xử lí thông tin đóng vai trò rất quan trọng.
- Mô hình quá trình xử lý thông tin:
Xử lí
Thông tin ra
+ Thông tin vào: thông tin trước xử lí.
+ Thông tin ra: thông tin nhận được sau xử lí.
* Hoạt động 2
- GV: con người tiếp nhận thông tin nhờ những đâu ? Em hãy nêu các ví dụ.
- HS: nhờ tai, mắt: xem TV, đọc báo, nghe đài
- GV: Em có thể nhìn được những vật rất nhỏ như vi trùng, các vì sao trên bầu trời không ?
- Với sự phát triển của tin học và sự ra đời của máy tính đã hỗ trợ cho con người rất nhiều lĩnh vực trong đời sống.
3. Hoạt động thông tin và tin học.
- Hoạt động thông tin của con người được tiến hành nhờ các giác quan và bộ não để con người tiếp nhận, xử lí và lưu trữ thông tin thu nhận được.
-Tuy nhiên các khả năng của con người đều có hạn chính vì vậy con người đã sáng tạo ra các công cụ và phương tiện để phục vụ nhu cầu hàng ngày: kính thiên văn, kính hiển vi,..
- Máy tính điện tử được làm ra ban đầu là để hỗ trợ cho công việc tính toán của con người.
- Một trong các nhiệm vụ chính của tin học là nghiên cứu việc thực hiện các hoạt động thông tin một cách tự động nhờ sự giúp đỡ của máy tính điện tử.
4) Củng cố-Dặn dò:
- Nhấn mạnh nội dung quan trọng trong bài. 
- HS nhắc lại những nội dung quan trọng đó.
- Học kỹ các vấn đề vừa học trong bài này.
- Về nhà đọc bài đọc thêm: Sự phong phú của thông tin (SGK - 6)
IV. Rút kinh nghiệm
TUẦN 02
Lớp
6A1
6A2
6A3
6A4
TIẾT 03
Ngày
30.08
I. Mục tiêu :
+ Giới thiệu cho HS cỏc dạng thụng tin cơ bản.
+ HS nắm được quỏ trỡnh biểu diễn thụng tin trong mỏy tớnh điện tử.
+ Rốn tư duy sỏng tạo, tớnh cẩn thận cho học sinh, từ đú giỳp cho học sinh yờu thớch mụn học.
II. Chuẩn bị :
+ GV: Giáo án, tài liệu tham khảo.
+ HS: Đồ dựng học tập, SGK.
III. Tiến trình giờ dạy :
1) Ổn định tổ chức lớp : 
2) Kiểm tra bài cũ :
- HS1: Cho biết mụ hỡnh quỏ trỡnh xử lớ thụng tin ?
- HS2: Nhiệm vụ của tin học và mỏy tớnh điện tử là gỡ ?
3) Nội dung bài mới : 
	- Với sự phát triển của khoa học kĩ thuật, ngày nay con người được tiếp xúc với rất nhiều dạng thông tin, mỗi dạng thông tin đều được biểu diễn dưới nhiều hình thức khác nhau -> chúng ta vào bài học hôm nay.
Hoạt động của thầy và trò
Nội dung
* Hoạt động 1
- GV: chúng ta tiếp nhận thông tin nhờ những bộ phận nào trên cơ thể ?
- HS: nhờ thính giác (tai), thị giác (mắt)
- Hàng ngày chúng ta đọc sách báo, xem TV, nghe đài đó có phải là tiếp nhận thụng tin không ?
- Em hãy thử tìm xem có dạng thông nào khác không ?
1. Các dạng thông tin cơ bản.
- Thông tin quanh ta rất đa dạng và phong phú và được chia thành nhiều loại.
- Thông tin trong tin học gồm có 3 dạng chính.
a, Dạng văn bản:
- Là những gì được ghi lại bằng các con số, chữ viết trong sách vở, báo chí.
b, Dạng hình ảnh: 
- Các hình vẽ, tranh ảnh trong sách báo, phim ảnh
c, Dạng âm thanh: 
- Các tiếng động trong đời sống hàng ngày.
* Ngoài ra, thông tin còn ở những dạng khác: Thông tin khoa học (thuộc các lĩnh vực về khoa học), thụng tin thẩm mĩ (thuộc lĩnh vực nghệ thuật), thông tin đại chúng về kinh tế, văn hóa, xã hội
* Hoạt động 2
- GV: Ngoài 3 dạng âm thanh, văn bản, hình ảnh, thông tin còn có thể được biểu diễn dưới dạng khác không ? Cho ví dụ.
2. Biểu diễn thông tin.
- Biểu diễn thông tin là cách thể hiện thông tin dưới dạng cụ thể nào đó.
- Thông tin có thể được biểu diễn dưới nhiều hình thức khác nhau.
VD: Những người khiếm thí dùng các cử chỉ, nét mặt, cử động của bàn tay để thể hiện những gì mình muốn nói.
4) Củng cố-Dặn dò:
- Nhấn mạnh nội dung quan trọng trong bài. 
- HS nhắc lại những nội dung quan trọng đó.
- Học kỹ cỏc vấn đề vừa học trong bài này.
IV. Rút kinh nghiệm
TUẦN 02
Lớp
6A1
6A2
6A3
6A4
TIẾT 03
Ngày
01.09
Bài 2. THÔNG TIN VÀ BIỂU DIỄN THÔNG TIN
I. Mục tiêu:
+ HS nắm được quá trình biểu diễn thông tin trong máy tính điện tử, vai trò của biểu diễn thông tin.
+ HS biết được đơn vị biểu diễn thông tin trong máy tính.
+ HS hiểu cách biểu diễn thông tin trong máy tính bằng các dãy bít.
II. Chuẩn bị:
+ GV: Giáo án, tài liệu tham khảo.
+ HS: Đồ dựng học tập, SGK.
III. Hoạt động dạy học	
1. Ổn định lớp.	
2. Kiểm tra bài cũ.
 Theo em tại sao thông tin trong máy tính được biểu diễn thành dãy bit.
3.. Dạy học bài mới.
Hoạt động của thầy và trò
Nội dung ghi bảng
*Hoạt động 3: Biểu diễn thông tin trong máy tính
GV: Sự chuyển tiếp tự nhiên từ các kiến thức đã được truyền đạt ở trên sẽ dẫn tới cách biểu diễn thông tin trong máy tính bằng các dãy bít vì máy tính có thể lưu giữ và xử lý được các dãy bít.
 GV chỉ cần dừng lại ở phát biểu: Thông tin được biểu diễn dưới dạng các dãy bít và dùng các dãy bít ta có thể biểu diễn được tất cả các dạng thông tin cơ bản trong máy tính là đủ, không cần đi sâu giải thích như thế nào và tại
 Sao.
 Thuật ngữ bít được sử dụng trong định nghĩa của nhiều khái niệm khác nhau: đơn vị đo thông tin, vị trí lưu thông tin, các số nhị phân,...
 Trong bài này có thể hiểu nôm na rằng bít là đơn vị (vật lý) có thể có một trong hai trạng thái có hoặc không. Chúng ta sử dụng hai kí hiệu 0 và 1 để biểu diễn trạng thái của một bít. Làm việc với hai ký hiệu 0 và 1 (số nhị phân) tương đương với làm việc với các trạng thái của bít.
 Khái niệm dữ liệu theo nghĩa đời thường còn được hiểu là số liệu "thô", thông tin "thô". Người ta thường hay nói "kết xuất thông tin từ dữ liệu", nghĩa là xử lý dữ liệu để nhận được thông tin có ích, thông tin dễ hiểu và dễ thu nhận
 Trong tin học chúng ta lại hiểu rằng dữ liệu là dạng biểu diễn của thông tin và được lưu giữ trong bộ nhớ của máy tính. GV lưu ý điều này để tránh nhầm lẫn với nghĩa đời thường của dữ liệu.
 SGK không đi sâu vào các chi tiết kỹ thuật nên GV trình bày ngắn gọn là "giản đơn trong kĩ thuật thực hiện". GV giải thích các thành phần quan trọng của máy tính, ví dụ như bộ xử lý trung tâm, về mặt vật lý chính là một tổ hợp của rất nhiều mạch điện, tổ hợp logic các trạng thái của các mạch điện đó cho ta kết quả hoạt động của bộ xử lý trung tâm.
3. Biểu diễn thông tin trong máy tính
- Thông tin có thể được biểu diễn bằng nhiều cách khác nhau. Do vậy, việc lựa chọn dạng biểu diễn thông tin tùy theo mục đích và đối tượng dùng tin
VD: Với người khiếm thính thì không thể dùng âm thanh, với người khiếm thị thì không thể dùng hình ảnh.
- Để máy tính trợ giúp được con người trong hoạt động thông tin, thông tin cần được biểu diễn dưới dạng phù hợp. Đối với các máy tính thông dụng hiện nay, dạng biểu diễn ấy là dãy bít (còn gọi là dãy nhị phân) chỉ bao gồm hai ký hiệu 0 và 1. Nói cách khác, để máy tính có thể xử lý, các thông tin cần được biến đổi thành các dãy bít.
- Trong tin học, thông tin lưu giữ trong máy tính còn được gọi là dữ liệu
- Hai ký hiệu 1 và 0 tương ứng với hai trạng thái có hay không có tín hiệu hoặc đóng hay ngắt mạch điện
- Với vai trò như là công cụ trợ giúp con người trong hoạt động thông tin, máy tính cần có những bộ phận đảm bảo việc thực hiện hai quá trình sau: +Biến đổi thông tin đưa vào máy tính thành dãy bít.
 + Biến đổi thông tin lưu trữ dưới dạng dãy bít thành một trong các dạng quen thuộc với con người: Văn bản, âm thanh và hình ảnh.
* Ghi nhớ: 
- Ba dạng cơ bản của thông tin là văn bản, hình ảnh và âm thanh.
- Thông tin có thể được biểu diễn bằng nhiều hình thức khác nhau. 
- Biểu diễn thông tin có vai trò quyết định đối với mọi hoạt động thông tin của con người.
- Dữ liệu là thông tin được lưu giữ trong máy tính.
- Để máy tính có thể xử lý, thông tin cần được biểu diễn dưới dạng dãy bít chỉ gồm hai ký hiệu 0 và 1.
4. Củng cố-Dặn dò:
	- Nhắc lại ghi nhớ
- Làm các câu hỏi trong SGK
IV. Rút kinh nghiệm

Tài liệu đính kèm:

  • docTIN HOC.doc