Giáo án Tin học Lớp 6 - Tuần 5, Tiết 9: Kiểm tra 1 tiết - Năm học 2008-2009 - Nguyễn Văn Quang

Giáo án Tin học Lớp 6 - Tuần 5, Tiết 9: Kiểm tra 1 tiết - Năm học 2008-2009 - Nguyễn Văn Quang

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức

Củng cố lại toàn bộ kiến thức của chương I

2. Kỹ năng

Tăng khả năng hiểu biết về thông tin, tin học và hoạt động thông tin của con người, nắm được cấu trúc máy tính.

3. Thái độ

Nghiêm túc trong giờ kiểm tra.

II. ĐỀ BÀI

1. TRẮC NGHIỆM: Chọn đáp n đúng:

Câu 1: Tập truyện tranh “ Đô-rê-mon” cho em thông tin”

 A. Tổng hợp hai dạng văn bản và hình ảnh B. Dạng hình ảnh

 C. Dạng văn bản D. Dạng âm thanh

Câu 2: Văn bản, hình ảnh, âm thanh, phim ảnh lưu trong máy tính gọi là:

 A. Thông tin B. Dữ liệu C. Lệnh D. Chỉ dẫn

Câu 3: Trình tự của quá trình ba bước là:

 A. NhậpXử líXuất B. Nhập XuấtXử lí

 C. XuấtNhập Xử lí D. Xử líXuấtNhập

Câu 4: Bộ phận nào dưới đây được coi là bộ não của máy tính

 A. Bộ lưu diện(UPS) B. Bộ xử lí trung tâm(CPU)

 C. Bộ nhớ trong(RAM) D. Bộ nhớ chỉ đọc(ROM)

Câu 5: Máy tính có khả năng nào trong các khả năng sau:

 A. Tính toán chính xác cao B. Làm việc không mệt mỏi

 C. Khả năng tính toán nhanh D. Khả năng lưu trữ lớn

 E. Tất cả khả năng trên

Câu 6: Sức mạnh của máy tính phụ thuộc vào:

 A. Giá thành rẻ. B. Khả năng và sự hiểu biết của con người.

 C. Khả năng tính toán nhanh D. Khả năng lưu trữ lớn

Câu 7: Thiết bị ra của máy tính để bàn thường được sử dụng nhất là gì?

 A. Máy in. B. Loa. C. Màn hình D. Cả 3 đều đúng.

Câu 8: Trong các đơn vị đo dung lượng dưới đây, đơn vị nào lớn nhất:

 A. Byte. B. Kilôbyte.

 C. Gigabyte D.Mêgabyte

Câu 9: Khi tắt nguồn điện của máy tính, dữ liệu trên các thiết bị nào dưới đây sẽ bị xoá.

A. Đĩa A; B. Thiết bị nhớ flash;

C. RAM; D. Đĩa cứng.

 

doc 2 trang Người đăng lananh572 Lượt xem 496Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học Lớp 6 - Tuần 5, Tiết 9: Kiểm tra 1 tiết - Năm học 2008-2009 - Nguyễn Văn Quang", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần : 5	Tiết : 9	Ngày soạn: 07/09/2008
KIỂM TRA 01 TIẾT
I. MỤC TIÊU
Kiến thức
Củng cố lại toàn bộ kiến thức của chương I
Kỹ năng
Tăng khả năng hiểu biết về thông tin, tin học và hoạt động thông tin của con người, nắm được cấu trúc máy tính.
Thái độ
Nghiêm túc trong giờ kiểm tra.
II. ĐỀ BÀI
1. TRẮC NGHIỆM: Chọn đáp án đúng:
Câu 1: Tập truyện tranh “ Đô-rê-mon” cho em thông tin”
	A. Tổng hợp hai dạng văn bản và hình ảnh	B. Dạng hình ảnh
	C. Dạng văn bản	D. Dạng âm thanh 
Câu 2: Văn bản, hình ảnh, âm thanh, phim ảnh lưu trong máy tính gọi là:
	A. Thông tin	B. Dữ liệu	C. Lệnh	D. Chỉ dẫn	
Câu 3: Trình tự của quá trình ba bước là:
	A. NhậpàXử líàXuất 	B. Nhậpà XuấtàXử lí	
	C. XuấtàNhậpà Xử lí	D. Xử líàXuấtàNhập
Câu 4: Bộ phận nào dưới đây được coi là bộ não của máy tính
	A. Bộ lưu diện(UPS)	B. Bộ xử lí trung tâm(CPU)
	C. Bộ nhớ trong(RAM)	D. Bộ nhớ chỉ đọc(ROM)
Câu 5: Máy tính có khả năng nào trong các khả năng sau:
	A. Tính toán chính xác cao	B. Làm việc không mệt mỏi
	C. Khả năng tính toán nhanh	D. Khả năng lưu trữ lớn
	E. Tất cả khả năng trên
Câu 6: Sức mạnh của máy tính phụ thuộc vào:
	A. Giá thành rẻ.	B. Khả năng và sự hiểu biết của con người.
	C. Khả năng tính toán nhanh	D. Khả năng lưu trữ lớn
Câu 7: Thiết bị ra của máy tính để bàn thường được sử dụng nhất là gì?
	A. Máy in.	B. Loa.	C. Màn hình	D. Cả 3 đều đúng.
Câu 8: Trong các đơn vị đo dung lượng dưới đây, đơn vị nào lớn nhất:
	A. Byte.	B. Kilôbyte.
	C. Gigabyte	D.Mêgabyte
Câu 9: Khi tắt nguồn điện của máy tính, dữ liệu trên các thiết bị nào dưới đây sẽ bị xoá.
A. Đĩa A;	B. Thiết bị nhớ flash;
C. RAM;	D. Đĩa cứng.
Câu 10: RAM còn được gọi là:
A. Bộ nhớ ngoài;	B. Bộ nhớ Flash;	C. Bộ nhớ trong;	D. Bộ nhớ cứng.
Câu 11: Chương trình máy tính là:
Thời gian biểu cho các bộ phận máy tính;
Tập hợp các câu lệnh, mỗi câu lệnh hướng dẫn một thao tác cụ thể cần thực hiện
Những gì được lưu trong bộ nhớ.
Câu 12: Máy tính có thể dùng để xác định:
Mọi suy nghĩ trong đầu con người;
Quỹ đạo quay quanh mặt trời của các hành tinh;
Cảm giác của em khi nhận phần thưởng học sinh giỏi;
Giấc mơ của em đêm qua.
2. TỰ LUẬN
Câu 1: Thông tin là gì? Nêu các dạng cơ bản của thông tin, cho ví dụ ?
Câu 2: Cấu trúc máy tính gồm những khối chức năng nào? Tại sao CPU được coi là bộ não của máy tính?
III. ĐÁP ÁN
1. Trắc nghiệm (6 Điểm) Mỗi câu đúng đạt 0,5 điểm
Câu hỏi
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Đáp án
A
B
A
B
E
B
D
C
C
C
B
B
2. Tự luận (4 Điểm)
Thông tin là tất cả những gì đem lại sự hiểu biết về thế giới xung quanh (sự vật, hiện tượng) và về chính con người. 	(1 điểm)
- 3 dạng cơ bản của thông tin: 	(1 Điểm)
+ Dạng văn bản: Như lá thư, bài báo...
+ Dạng âm thanh: Bản nhạc, tiếng trống trường
+ Dang hình ảnh: Sơ đồ, tranh ảnh...
- Cấu trúc chung của máy tính gồm 3 khối chức năng chính:	(1 Điểm)	
+ Bộ xử lí trung tâm (CPU)
+ Bộ nhớ.
+ Thiết bị vào/ra.
- Bộ xử lí trung tâm (CPU) được coi là bộ não của máy tính vì nó điều khiển mọi hoạt động của máy tính thông sự điều khiển của con người.	(1 Điểm)
IV. THỐNG KÊ KẾT QUẢ
Lớp 
Sĩ số
Giỏi
Khá
T.Bình
Yếu
Kém
6A1
6A2
6A3
IV. RÚT KINH NGHIỆM
———»@@&??«———

Tài liệu đính kèm:

  • docdadsaf(1).doc