Đề kiểm tra một tiết môn Tin học Lớp 6

Đề kiểm tra một tiết môn Tin học Lớp 6

II/ Khoanh tròn vào câu trả lời hoặc phương án ghép đúng nhất a, b, c hoặc d .

1. Soạn thảo văn bản trên máy tính có nhiều ưu điểm

a. đẹp và nhiều kiểu chữ chuẩn xác hơn rất nhiều so với viết tay.

b. đẹp và có nhiều cách trình bày dễ hơn so với viết tay.

c. có thể sửa và sao chép văn bản dễ dàng.

d. Tất cả đúng.

2. Sau khi khởi động, Word mở một văn bản tạm thời có tên là?

 a. tạm thời b. .Doc c. Document1 - Microsoft Word d. Word.doc

3. Các nút phía trên màn hình Word lần lượt từ trái qua phải có công dụng?

a. thu nhỏ cửa sổ xuống thanh Start bar b. làm cho cửa sổ nhỏ lại

c. đóng cửa sổ làm việc d. tất cả các ý a,b và c trên

4. Muốn mở văn bản, ta phải dùng đường dẫn lệnh?

a. File -> Save -> gõ tên tệp tin -> OK. b. File-> Open-> gõ tên tệp tin -> Open.

c. Cả a và b đúng. d. Cả a và b sai.

5. Sử dụng chương trình soạn thảo văn bản, em có thể thay đổi?

a. kích thước của phông chữ b. kiểu chữ

c. khoảng cách lề của cả đoạn văn bản d. khoảng cách giữa các dòng

e, Tất cả các tính chất nói trên

6. Tập hợp các chữ cái, chữ số và các kí hiệu được thiết kế với cùng một dáng vẻ (ví dụ gạch chân hoặc không gạch chân) được gọi là?

a. kiểu chữ b. phím chữ c. phông chữ d. con chữ

7. Một số thao tác trên văn bản thường được thực hiện nhờ?

a. nút lệnh b. chọn trong bảng chọn c. Cả a và b đúng d. Cả a và b sai

 

doc 3 trang Người đăng lananh572 Lượt xem 754Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra một tiết môn Tin học Lớp 6", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Kiểm tra 45 phút
Môn Tin học 6
I/ Ghép các chức năng (cột A) với các nút lệnh (cột B) ghi kết quả vào cột kết quả (cột C) (1điểm)
Chức năng (A)
Nút lệnh (B)
Kết quả (C)
1. Chon màu phông
a) 
1 - d
2. Tạo văn bản mới
b) 
2 - ...
3.Khôi phục cái đã xóa
c) 
3 - ...
4. Sao chép văn bản đã chọn
d) 
4- ...
5. Lưu văn bản
e) 
5 - ...
II/ Khoanh tròn vào câu trả lời hoặc phương án ghép đúng nhất a, b, c hoặc d .
1. Soạn thảo văn bản trên máy tính có nhiều ưu điểm
a. đẹp và nhiều kiểu chữ chuẩn xác hơn rất nhiều so với viết tay.
b. đẹp và có nhiều cách trình bày dễ hơn so với viết tay.
c. có thể sửa và sao chép văn bản dễ dàng.
d. Tất cả đúng.
2. Sau khi khởi động, Word mở một văn bản tạm thời có tên là?
 a. tạm thời 	b. .Doc 	c. Document1 - Microsoft Word 	d. Word.doc
3. Các nút phía trên màn hình Word lần lượt từ trái qua phải có công dụng?
a. thu nhỏ cửa sổ xuống thanh Start bar	b. làm cho cửa sổ nhỏ lại
c. đóng cửa sổ làm việc	 d. tất cả các ý a,b và c trên
4. Muốn mở văn bản, ta phải dùng đường dẫn lệnh?
a. File -> Save -> gõ tên tệp tin -> OK.	 b. File-> Open-> gõ tên tệp tin -> Open.
c. Cả a và b đúng.	 d. Cả a và b sai.
5. Sử dụng chương trình soạn thảo văn bản, em có thể thay đổi?
a. kích thước của phông chữ	b. kiểu chữ
c. khoảng cách lề của cả đoạn văn bản	d. khoảng cách giữa các dòng
e, Tất cả các tính chất nói trên 
6. Tập hợp các chữ cái, chữ số và các kí hiệu được thiết kế với cùng một dáng vẻ (ví dụ gạch chân hoặc không gạch chân) được gọi là?
a. kiểu chữ	b. phím chữ 	c. phông chữ	d. con chữ
7. Một số thao tác trên văn bản thường được thực hiện nhờ?
a. nút lệnh 	b. chọn trong bảng chọn	c. Cả a và b đúng	d. Cả a và b sai
8. Muốn di chuyển phần văn bản đã chọn, ta phải thực hiện theo đường dẫn lệnh nào sau đây?
a. nháy vào nút ->chon vị trí mới\nháy vào nút 	b. nháy vào nút 
c. nháy vào nút -> chọn vị trí mới\nháy vào nút 	d. cả a và c đúng
9. Có đoạn văn bản sau em giúp bạn Thảo Ly nhấn vào phím nào trên bàn phím để xoá chữ “a” tại vị trí con trỏ?
Đi họac về
a. Delete	b. Insert	c. Ctrl	d. Back Space
10. Muốn khởi động Word em phải nháy chuột vào nút lệnh?
a. 	 b. 	c. 	d. 
11. Đâu không phải là nút lệnh trong các hình sau?
a. 	b. 	c. 	d. 
12. Hình nào là nút lệnh trong các hình sau?
a. 	b. 	c. 	d. 
13. Khi một văn bản bị xoá nhầm em muốn khôi phục lại trạng thái trước đó thì phải nháy chuột vào nút nào trong các nút sau?
a. 	b. 	c. 	d. 
14. Để thay đổi cỡ chữ của phần văn bản đã chọn em phải dùng nút lệnh nào sau đây?
a. 	b. 	c. 	d. 
15. Khi định dạng đoạn văn bản, muốn tăng khoảng cách lề em phải nháy chuột vào nút nào?
a. 	b. 	c. 	d. 
16. Với một văn bản muốn định dạng căn chỉnh vào giữa đoạn văn, em phải nháy chuột vào nút nào? 
 a. 	b. 	c. 	 d. 
III/ Tìm các chỗ sai quy tắc Word trong đoạn văn bản sau bằng cách gạch chân và đánh chữ "S" tại vị trí đó (VD: đây là chỗ , sai) 
	 S
" Lớp 6A trường THCS Yến Lạc – Na rì – BắcCạn là lớp mà hầu hết các bạn học sinh đều chăm ngoan học giỏi .Lớp có nhiều người học tốt môn Tin học như bạn Hồng ,bạn Cầm , bạn Ngọc Diệp, bạn Đức Trung ; bạn Kim Thoa có điểm chưa cao; có lớp trưởng Cẩm Ly năngđộng, nghiêm túc , có Vĩnh Hoàng, Lục Hoàng là các bạn haynhầm tên . Các cá nhân hay mất trật tự như Diệu Trinh, Vi Cầm, Mỹ Linh. "
IV/ Em liệt kê ít nhất 4 hoạt động của em hằng ngày liên quan đến soạn thảo văn bản (2điểm)

Tài liệu đính kèm:

  • docde kiem tra tin 6.doc