Kiểm tra học kỳ I Môn: Tin học Thời gian: 60 phút Năm học; 2009-2010

Kiểm tra học kỳ I Môn: Tin học Thời gian: 60 phút Năm học; 2009-2010

Câu 1: Cái gì điều khiển máy tính?

A. Màn hình B. Chuột C. Hệ điều hành D. Bàn phím

Câu 2: Trong những liệt kê dưới đây, đâu là phần mềm máy tính?

A. Bàn phím B. ổ đĩa C. CPU D. Mario

Câu 3: Các thiết bị sau, đâu không phải là thiết bị lưu dữ liệu?

A. Loa B. Đĩa mềm C. USB D. Đĩa cứng

Câu 4: Các tệp tin sau đâu là tệp văn bản?

A. Tiếng kêu B. Video C. Thư từ D. Phần mềm trò chơi

 

doc 3 trang Người đăng levilevi Lượt xem 1063Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kiểm tra học kỳ I Môn: Tin học Thời gian: 60 phút Năm học; 2009-2010", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tröôøng THCS Quang Trung	Kieåm tra hoïc kyø I
Khoái 6	Moân: Tin hoïc
Lôùp: Thôøi gian: 60 phuùt
Hoï vaø teân: Naêm hoïc; 2009-2010
Phần I (7Đ: 0,5Đ/1): Học sinh khoanh tròn vào đáp án đúng nhất
Câu 1: Cái gì điều khiển máy tính?
A. Màn hình	B. Chuột	C. Hệ điều hành	D. Bàn phím
Câu 2: Trong những liệt kê dưới đây, đâu là phần mềm máy tính?
A. Bàn phím	B. ổ đĩa	C. CPU	D. Mario
Câu 3: Các thiết bị sau, đâu không phải là thiết bị lưu dữ liệu?
A. Loa	B. Đĩa mềm	C. USB	D. Đĩa cứng
Câu 4: Các tệp tin sau đâu là tệp văn bản?
A. Tiếng kêu	B. Video	 C. Thư từ	D. Phần mềm trò chơi
Câu 5: Với việc học gõ 10 ngón, câu phát biểu nào dưới đây là sai?
A. Tốc độ gõ nhanh hơn	 B. Tác phong làm việc chuyên nghiệp hơn
C. Nhanh mỏi tay hơn 	 D. Gõ chính xác hơn
Câu 6: Cấu trúc chung của máy tính gồm mấy khối chức năng?
	A. 1	B. 2	C. 3	D. 4
Câu 7: Một thư mục có thể chứa bao nhiêu tệp tin?
A. Không hạn chế số lượng, chỉ phụ thuộc vào dung lượng lưu trữ	B. 1
C. Không chứa được	D. 10
Câu 8: Trong những liệt kê dưới đây, loại thông tin nào máy tính chưa xử lí được?
	A. Các kí tự, kí hiệu	B. Các loại mùi, vị
	C. Gửi và nhận thư điện tử	D. Các bức tranh
Câu 8: Các thao tác chính với tệp và thư mục là:
A. Xoá thư mục, tệp tin	 B. Xem, tạo thư mục và tệp tin
C. Sao chép, di chuyển thư mục, tệp tin	 D. Cả A, B, C đều đúng
Câu 10: Lệnh nào cho phép di chuyển tệp tin ?
A. New	B. Save	C. Cut	D. Print
Phần II (2Đ: 0,5Đ/1 câu): Điền Đ (đúng) hoặc S (sai) vào □ sao cho 
thích hợp:
1.□ Hiện nay nhà nào có máy tính thì không cần dùng đầu đĩa.
2.□ Trong thư mục gốc không bao giờ có hai thư mục con có tên giống nhau.
3.□ Tệp tin luôn chứa được tệp tin khác.
4.□ Người ta thường tạo nhiều thư mục khác nhau để chứa những thông tin khác nhau.
Phần III (2Đ): Tự luận
 Câu 1: Hãy nêu một số khả năng của máy tính. Từ những khả năng đó thì có thể dùng máy tính vào những việc gì?
..............................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

Tài liệu đính kèm:

  • docDe thi tin hoc 6 cuc hay.doc