Giáo án Tin học Lớp 6 - Tuần 7 - Năm học 2012-2013

Giáo án Tin học Lớp 6 - Tuần 7 - Năm học 2012-2013

I. Mục tiêu

1. Về kiến thức

Sau baứi hoùc em seừ luyeọn ủửụùc taọp ủaựnh maựy mửụứi ngoựn

2. Về kĩ năng

Reứn luyeọn kyừ naờng taọp goừ mửụứi ngoựn

II. Chuẩn bị

1. Giáo viên

- Giáo án và các tài liệu có liên quan. 8 Bộ máy vi tính

2. Học sinh

- SGK Quyển 1 Tin học lớp 6 và đồ dùng học tập

III. Hoạt động của dạy và học

1. Tổ chức

2. Kiểm tra bài cũ

 1. Em haừy keồ chi tieỏt caực thao taực chớnh vụựi chuoọt.

2.Phaàn meàm mouse skills goàm coự maỏy mửực, haừy keồ teõn tửứng mửực

3. Bài mới

NỘI DUNG BÀI MỚI HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ

1. Luyện tập

a. Cách đặt tay và gừ phớm

Khi luyện tập gừ bàn phớm em cần chỳ ý:

Đặt các ngón tay lên hàng phím cơ sở

Nhỡn thẳng vào màn hỡnh và khụng nhỡn xuống bàn phớm

Gừ phớm nhẹ nhưng rứt khoát

Mỗi ngún tay chỉ gừ một phớm nhất định

Cỏc hỡnh dưới đây cho biết các phím do từng ngón tay phụ trỏch. Khi cần gừ phớm nào, ngún tay phụ trỏch sẽ vươn ra từ hàng phím cơ sở để gừ phớm đó. Sau khi gừ song đưa ngón tay trở về vị trí ban đầu trên hàng phím cơ sở.

b. luyện gừ cỏc phớm hàng cơ sở

1. Quan sát để nhận biết các ngón tay sẽ phụ trách các phím ở hàng cơ sở

2. Gừ cỏc phớm hàng cơ sở theo mẫu SGK

Tửứ phớm: A,S, , ;

c. Luyện gừ cỏc phớm ở hàng trờn

1. Quan sát để nhận biết các ngón tay sẽ phụ trách các phím ở hàng hàng trên

2. Gừ cỏc phớm hàng cơ sở theo mẫu SGK

Tửứ: Q,W, P

d. Luyện gừ cỏc phím ở hàng dưới

1. Quan sát để nhận biết các ngón tay sẽ phụ trách các phím ở hàng hàng dưới

2. Gừ cỏc phớm hàng cơ sở theo mẫu SGK

Tửứ: Z,X, ?

e. Luyện gừ kết hợp cỏc phớm

1. Gừ kết hợp cỏc phớm ở hàng cơ sở và hàng trên theo mẫu SGK

2. Gừ kết hợp cỏc phớm ở hàng cơ sở và hàng dưới theo mẫu SGK

d. Luyện gừ cỏc phớm ở hàng số

1. Quan saựt hỡnh ủeồ nhaọn bieỏt caực ngoựn tay seừ phuù traựch ụỷ haứng soỏ.

2. Goừ caực phớm ụỷ haứng soỏ SGK

Tửứ: 1,2,3 0

h. Luyeọn goừ keỏt hụùp caực phớm kyự tửù treõn toaứn baứn phớm

j. Luyeọn goừ keỏt hụùp vụựi phớm Shift

Caựch goừ chửừ In:

Thửùc hieọn 1 ngoựn tay aỏn phớm Shift + kyự tửù baỏt kyứ treõn baứn phớm

VD: Shift + t: Keỏt quaỷ T Sụ ủoà baứn phớm

Luyeọn goừ phớm haứng cụ sụỷ

Luyeọn goừ phớm haứng treõn

Luyeọn goừ phớm haứng dửụựi

Luyện gừ cỏc phớm ở hàng số

 

doc 5 trang Người đăng lananh572 Ngày đăng 26/02/2021 Lượt xem 260Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học Lớp 6 - Tuần 7 - Năm học 2012-2013", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tin 6 tuần 7
Ngày soạn:01/10/2012
Ngày giảng: 04/10/2012
Tiết 11 : Bài 6: Học gõ mời ngón
I. Mục tiêu
1. Về kiến thức
Sau baứi hoùc em seừ luyeọn ủửụùc taọp ủaựnh maựy mửụứi ngoựn
2. Về kĩ năng
Reứn luyeọn kyừ naờng taọp goừ mửụứi ngoựn
II. Chuẩn bị
1. Giáo viên
Giáo án và các tài liệu có liên quan. 8 Bộ máy vi tính
2. Học sinh
SGK Quyển 1 Tin học lớp 6 và đồ dùng học tập
III. Hoạt động của dạy và học
1. Tổ chức
2. Kiểm tra bài cũ
 1. Em haừy keồ chi tieỏt caực thao taực chớnh vụựi chuoọt.
2. Phaàn meàm mouse skills goàm coự maỏy mửực, haừy keồ teõn tửứng mửực
3. Bài mới
Nội dung bài mới
Hoạt động của thầy và trò
Bàn phớm mỏy tớnh
Khu vực chớnh của bàn phớm bao gồm 5 hàng phớm. Cỏc hàng phớm từ trờn xuống lần lượt là: Hàng phớm số, hàng phớm trờn, hàng phớm cơ sở, hàng phớm dưới và hàng phớm chứa phớm cỏch ( Spacebar).
Hàng phớm cơ sở:
Trờn hàng phớm cơ sở hai phớm cú gai la F và J. Đõy là hai phớm dựng làm vị trớ đặt hai ngún tay trỏ. Tỏm phớm chớnh trờn hàng phớm cơ sở A,S,D,F,J,K,L; cũn được gọi là cỏc phớm xuất phỏt.
Hàng phớm cơ sở là hàng phớm quan trọng nhất. Em sẽ phải học cỏch đặt ngún tay và gừ phớm bắt đầu từ cỏc phớm trờn hàng này.
Ích lợi của việc gừ bàn phớm bằng mười ngún
Trước khi cú mỏy tớnh, con người đó dựng mỏy chữ để tạo ra cỏc văn bản trờn giấy. Cụng việc gừ mỏy chữ cỳng được thực hiận trờn một bàn phớm cú hỡnh dạng tương tự như bàn phớm mỏy tớnh hiện nay. Với mỏy chữ, cỏc quy tắc sử dụng cả mười ngún tay để gừ bàn phớm đó được lập ra. Cỏc quy tắc này cũng được ỏp dụng đối với bàn phớm mỏy tớnh.
Gừ bàn phớm đỳng bằng mười ngún cú cỏc lợi ớch sau: 
Tốc độ gừ nhanh hơn.
Gừ chớnh xỏc hơn
Ngoài ra, gừ bàn phớm bằng mười ngún tay là tỏc phong làm việc và lao động chuyờn nghiệp với mỏy tớnh.
Tư thế ngồi 
Em hóy ngồi thăng lưng, đầu thẳng khụng ngửa ra sau cũng như khụng cỳi về phớa trước. Mắt nhỡn thẳng vào màn hỡnh, cú thể nhỡn chếch xuống nhưng khụng được hướng lờn trờn. Bàn phớm ở vị trớ trung tõm, hai tay để thả lỏng trờn bàn phớm. 
Sụ ủoà baứn phớm
Caực phớm khaực
4. Củng cố
Bàn phớm mỏy tớnh:
Ích lợi của việc gừ bàn phớm bằng mười ngún
Tư thế ngồi 
5. Hớng dẫn về nhà.
1. Hoùc thuoọc caực nuựt phớm treõn baứn phớm
2. Taọp goừ baỏt kyứ moọt baứi thụ ( Khoõng daỏu)
Ngày soạn:01/10/2012
Ngày giảng: 04/10/2012
 Tiết : 12
Bài 6: Học gõ mời ngón
I. Mục tiêu
1. Về kiến thức
Sau baứi hoùc em seừ luyeọn ủửụùc taọp ủaựnh maựy mửụứi ngoựn
2. Về kĩ năng
Reứn luyeọn kyừ naờng taọp goừ mửụứi ngoựn
II. Chuẩn bị
1. Giáo viên
Giáo án và các tài liệu có liên quan. 8 Bộ máy vi tính
2. Học sinh
SGK Quyển 1 Tin học lớp 6 và đồ dùng học tập
III. Hoạt động của dạy và học
1. Tổ chức
2. Kiểm tra bài cũ
 1. Em haừy keồ chi tieỏt caực thao taực chớnh vụựi chuoọt.
2.Phaàn meàm mouse skills goàm coự maỏy mửực, haừy keồ teõn tửứng mửực
3. Bài mới
Nội dung bài mới
Hoạt động của thầy và trò
Luyện tập
Cỏch đặt tay và gừ phớm 
Khi luyện tập gừ bàn phớm em cần chỳ ý:
Đặt cỏc ngún tay lờn hàng phớm cơ sở 
Nhỡn thẳng vào màn hỡnh và khụng nhỡn xuống bàn phớm 
Gừ phớm nhẹ nhưng rứt khoỏt
Mỗi ngún tay chỉ gừ một phớm nhất định 
Cỏc hỡnh dưới đõy cho biết cỏc phớm do từng ngún tay phụ trỏch. Khi cần gừ phớm nào, ngún tay phụ trỏch sẽ vươn ra từ hàng phớm cơ sở để gừ phớm đú. Sau khi gừ song đưa ngún tay trở về vị trớ ban đầu trờn hàng phớm cơ sở.
b. luyện gừ cỏc phớm hàng cơ sở
1. Quan sỏt để nhận biết cỏc ngún tay sẽ phụ trỏch cỏc phớm ở hàng cơ sở
2. Gừ cỏc phớm hàng cơ sở theo mẫu SGK
Tửứ phớm: A,S,, ;
c. Luyện gừ cỏc phớm ở hàng trờn
1. Quan sỏt để nhận biết cỏc ngún tay sẽ phụ trỏch cỏc phớm ở hàng hàng trờn
2. Gừ cỏc phớm hàng cơ sở theo mẫu SGK
Tửứ: Q,W, P
d. Luyện gừ cỏc phớm ở hàng dưới
1. Quan sỏt để nhận biết cỏc ngún tay sẽ phụ trỏch cỏc phớm ở hàng hàng dưới
2. Gừ cỏc phớm hàng cơ sở theo mẫu SGK
Tửứ: Z,X, ?
e. Luyện gừ kết hợp cỏc phớm
1. Gừ kết hợp cỏc phớm ở hàng cơ sở và hàng trờn theo mẫu SGK
2. Gừ kết hợp cỏc phớm ở hàng cơ sở và hàng dưới theo mẫu SGK
d. Luyện gừ cỏc phớm ở hàng số
1. Quan saựt hỡnh ủeồ nhaọn bieỏt caực ngoựn tay seừ phuù traựch ụỷ haứng soỏ.
2. Goừ caực phớm ụỷ haứng soỏ SGK
Tửứ: 1,2,30
h. Luyeọn goừ keỏt hụùp caực phớm kyự tửù treõn toaứn baứn phớm
j. Luyeọn goừ keỏt hụùp vụựi phớm Shift
Caựch goừ chửừ In:
Thửùc hieọn 1 ngoựn tay aỏn phớm Shift + kyự tửù baỏt kyứ treõn baứn phớm 
VD: Shift + t: Keỏt quaỷ T
Sụ ủoà baứn phớm
Luyeọn goừ phớm haứng cụ sụỷ
Luyeọn goừ phớm haứng treõn
Luyeọn goừ phớm haứng dửụựi
Luyện gừ cỏc phớm ở hàng số
4. Củng cố
Luyeọn taọp: - Hoùc goừ caực nuựt phớm haứng cụ sụỷ 
Hoùc goừ caực nuựt phớm haứng treõn
Hoùc goừ caực nuựt phớm haứng dửụựi
5. Hớng dẫn về nhà.
1. Hoùc thuoọc caực nuựt phớm treõn baứn phớm
2. Taọp goừ mửụứi ngoựn treõn Notepad

Tài liệu đính kèm:

  • docTin 6 tuần 7.doc