Giáo án Địa lý Lớp 6 - Tiết 28: Kiểm tra một tiết - Năm học 2009-2010 - Võ Thanh Khiết

Giáo án Địa lý Lớp 6 - Tiết 28: Kiểm tra một tiết - Năm học 2009-2010 - Võ Thanh Khiết

A. Mục tiêu:

1. Kiến thức:

Củng cố kiến thức về lớp vỏ khí, các thành phần của không khí, thời tiết khí hậu và nhiệt độ của không khí,.

2. Kĩ năng:

- Rèn kĩ năng làm bài tập trắc nghiệm, tự luận

- Tính lượng mưa trung bình.

3. Thái độ:

B.Phương pháp:

 Trắc nghiệm khách quan, tự luận

C.Chuẩn bị:

1. Giáo viên

Đề kiểm tra

2. Học sinh: Ôn bài

D. Tiến trình lên lớp:

I. Ổn định:

II. Kiểm tra:

ĐỀ KIỂM TRA

A. Phần trắc nghiệm: 3đ

Câu 1(2đ). Khoanh tròn chữ cái đứng trước ý trả lời đúng:

a. Trong lớp vỏ khí, tầng không khí sát mặt đất, dày từ 0-16km là tầng gì?

A. Tầng đối lưu B. Tầng bình lưu C. Tầng các tầng cao của khí quyển

b. Dụng cụ để đo nhiệt độ không khí là gì?:

A. Khí áp kế B. Nhiệt kế C. Vũ kế D. Ẩm kế

c. Sự thay đổi nhiệt độ của không khí phụ thuộc vào:

A. Vị trí gần biển hay xa biển B. Độ cao địa hình

C. Vĩ độ địa lý D.cả A, B và C

d. Cứ lên cao 100m nhiệt độ không khí giảm bao nhiêu độ:

A. 0,50C B. 0,60C C. 0,70C D. 0,80C

Câu 2(1đ). Xác định vĩ độ của các đường chí tuyến và vòng cực (23027|N, 23027|B, 66033|B, 66033|N) vào bảng sau:

 

doc 2 trang Người đăng lananh572 Lượt xem 465Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Địa lý Lớp 6 - Tiết 28: Kiểm tra một tiết - Năm học 2009-2010 - Võ Thanh Khiết", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiết 28. KIỂM TRA MỘT TIẾT
NS: 19/3/2010	ND: 22/3/2010
A. Mục tiêu:
1. Kiến thức:
Củng cố kiến thức về lớp vỏ khí, các thành phần của không khí, thời tiết khí hậu và nhiệt độ của không khí,...
2. Kĩ năng: 
- Rèn kĩ năng làm bài tập trắc nghiệm, tự luận
- Tính lượng mưa trung bình.
3. Thái độ:
B.Phương pháp: 
 Trắc nghiệm khách quan, tự luận
C.Chuẩn bị: 
1. Giáo viên
Đề kiểm tra
2. Học sinh: Ôn bài
D. Tiến trình lên lớp:
I. Ổn định:
II. Kiểm tra:
ĐỀ KIỂM TRA
A. Phần trắc nghiệm: 3đ
Câu 1(2đ). Khoanh tròn chữ cái đứng trước ý trả lời đúng:
a. Trong lớp vỏ khí, tầng không khí sát mặt đất, dày từ 0-16km là tầng gì?
A. Tầng đối lưu	B. Tầng bình lưu	C. Tầng các tầng cao của khí quyển	
b. Dụng cụ để đo nhiệt độ không khí là gì?:
A. Khí áp kế	B. Nhiệt kế	C. Vũ kế	D. Ẩm kế
c. Sự thay đổi nhiệt độ của không khí phụ thuộc vào:
A. Vị trí gần biển hay xa biển	B. Độ cao địa hình	
C. Vĩ độ địa lý	D.cả A, B và C
d. Cứ lên cao 100m nhiệt độ không khí giảm bao nhiêu độ:
A. 0,50C	B. 0,60C	C. 0,70C	D. 0,80C
Câu 2(1đ). Xác định vĩ độ của các đường chí tuyến và vòng cực (23027|N, 23027|B, 66033|B, 66033|N) vào bảng sau:
Các đường chí tuyến và vòng cực
Vĩ độ
Chí tuyến Bắc
...........................................................................
Chí tuyến Nam
...........................................................................
Vòng cực Bắc
...........................................................................
Vòng cực Nam
...........................................................................
B. Phần tự luận(7đ):
Câu 1(3đ): Hãy nêu các khái niệm : Thời tiết, khí hậu, khí áp, gió.
Câu 2(2đ) : Kể tên các đới khí hậu trên Trái Đất. Nêu đặc điểm khí hậu của đới nóng. 
Câu 3(2đ) : Dựa vào bảng số liệu lượng mưa của Tp Hồ Chí Minh:
Tháng
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Lượng mưa(mm)
18
14
16
35
110
160
150
145
158
140
55
25
Hãy tính tổng lượng mưa trong năm của Tp Hồ Chí Minh.
Tính tổng lượng mưa trong các tháng mùa mưa ( Tháng 5,6,7,8,9,10) ở Tp Hồ Chí Minh.
Tính tổng lượng mưa trong các tháng mùa khô ( Tháng 11,12,1,2,3,4) ở Tp Hồ Chí Minh
ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM
A. Phần trắc nghiệm: (3đ)
Câu 1: Khoanh tròn chữ cái trước ý đúng nhất. (Mỗi ý đúng cho 0,5đ)
Câu
a
b
c
d
Đáp án
A
B
D
B
Câu 2. Mỗi ý đúng cho 0,25đ
Các đường chí tuyến và vòng cực
Vĩ độ
Chí tuyến Bắc
23027|B
Chí tuyến Nam
23027|N
Vòng cực Bắc
66033|B
Vòng cực Nam
66033|N
B. Phần tự luận: (7 đ)
Câu 1. Học sinh trình bày được các ý:
Câu
Nội dung cần đạt được
Thang điểm
Câu 1(3đ)
- Thời tiết là sự biểu hiện của các hiện tượng khí tượng ở một địa phương trong thời gian ngắn.
- Khí hậu là sự lặp đi lặp lại tình hình thời tiết ở một địa phương trong thời gian dài và trở thành quy luật.
- Khí áp là sức ép của khí quyển lên bề mặt Trái Đất.
- giáo là sự chuyển động của không khí từ các khu khí áp cao về các khu khí áp thấp.
0,75đ
0,75đ
0,75đ
0,75đ
Câu 2 (2đ)
* Các đới khí hậu trên Trái Đất là:
- Có một đới nóng.
- Hai đới ôn hòa.
- Hai đới lạnh.
* Đặc điểm khí hậu của đới nóng là:
- Nhiệt độ cao.
- Lượng mưa từ 1000mm đến trên 2000mm.
- Gió thường xuyên thổi là gió Tín phong.
1,0đ
1,0đ
Câu (2đ)
- Tổng lượng mưa trong năm của Tp Hồ Chí Minh: 1026mm
- Tổng lượng mưa trong các tháng mùa mưa: 863mm
- Tổng lượng mưa trong các tháng mùa khô: 163mm
1,0đ
0,5đ
0,5đ
IV. Thu bài:
V. Dặn dò: Soạn bài Sông và hồ

Tài liệu đính kèm:

  • docTiết 28-DIA 6.doc