Giáo án Địa lý Lớp 6 - Tiết 25, Bài 21: Thực hành Phân tích biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa - Năm học 2009-2010 - Võ Thanh Khiết

Giáo án Địa lý Lớp 6 - Tiết 25, Bài 21: Thực hành Phân tích biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa - Năm học 2009-2010 - Võ Thanh Khiết

A. Mục tiêu:

1. Kiến thức:

- Học sinh biết cách đọc, khai thác thông tin và rút nhận xét về nhiệt độ và lượng mưa của một địa phương thể hiện trên biểu đồ.

2. Kỹ năng:

Nhận biết được dạng biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa của nửa cấu Bắc và nửa cầu Nam.

3. Thái độ:

Giáo dục ý thức học bộ môn.

B. Phương pháp

- Đàm thoại vấn đáp.

- Thảo luận nhóm

C. Chuẩn bị:

1. Giáo viên:

- Giáo án.

- Biểu đồ H 55, 56, 57 phóng to.

2. Học sinh:

Tìm hiểu kĩ bài trước ở nhà.

D. Hoạt động dạy và học:

I. Ổn định: (1p).

Kiểm tra sĩ so, vệ sinh lớp

II. Bài cũ: (4p).

- Hơi nước và độ ẩm của không khí?

- Cách tính lượng mưa trong ngày, trong tháng, trong năm.

III. Bài mới:

Giới thiệu mục đích, yêu cầu của bài thực hành.

 

doc 3 trang Người đăng lananh572 Lượt xem 384Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Địa lý Lớp 6 - Tiết 25, Bài 21: Thực hành Phân tích biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa - Năm học 2009-2010 - Võ Thanh Khiết", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiết 24. Bài 21: Thực hành: PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ NHIỆT ĐỘ, LƯỢNG MƯA.
	NS: 27/02/2010	ND: 01/3/2010
A. Mục tiêu:
1. Kiến thức: 
- Học sinh biết cách đọc, khai thác thông tin và rút nhận xét về nhiệt độ và lượng mưa của một địa phương thể hiện trên biểu đồ.
2. Kỹ năng: 
Nhận biết được dạng biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa của nửa cấu Bắc và nửa cầu Nam.
3. Thái độ: 
Giáo dục ý thức học bộ môn.
B. Phương pháp
- Đàm thoại vấn đáp.
- Thảo luận nhóm
C. Chuẩn bị:
1. Giáo viên: 
- Giáo án.
- Biểu đồ H 55, 56, 57 phóng to.
2. Học sinh: 
Tìm hiểu kĩ bài trước ở nhà.
D. Hoạt động dạy và học:
I. Ổn định: (1p). 
Kiểm tra sĩ so,á vệ sinh lớp
II. Bài cũ: (4p).
- Hơi nước và độ ẩm của không khí? 
- Cách tính lượng mưa trong ngày, trong tháng, trong năm.
III. Bài mới: 
Giới thiệu mục đích, yêu cầu của bài thực hành.
Hoạt động của GV và HS
TG
Nội dung bài
* Hoạt động 1.
? Quan sát H 55. biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa Những yếu tố nào được thể hiện trên biểu đồ? Trong thời gian bao nhiêu lâu?
HS: - Cột nhiệt độ, lượng mưa, các tháng. Trong thời gian 12 tháng.
? Yếu tố nào biểu hiện theo đường? Yếu tố nào biểu hiện bằng hình cột?
HS: - Nhiệt độ.
 - Lượng mưa.
? Trục dọc bên phải dùng tính đại lượng yếu tố nào?
HS: lượng mưa.
? Trục dọc bên trái dùng tính đại lượng yếu tố nào?
HS: nhiệt độ.
? Đơn vị tính nhiệt độ là gì,lượng mưa là gì?
HS: - Mưa - mm.
 - Nhiệt độ độ c.(0c)
GV: chia nhóm cho học sinh Thảo luận.
HS: Thảo luận rồi đại diện nhóm trình bày bổ sung GV: chuẩn kiến thức và ghi bảng.
* Nhóm 1,3: Dựa vào các trục của hệ tạo độ vuông góc để xác định các đại lượng rồi ghi kết quả vào bảng Nhiệt độ?
 TL: 
 Cao nhất.
 Thấp nhất.
Nhiệt độ chênh lệch tháng cao và thấp.
290c - T 6,7
170c – T 12, 1
 120c.
* Nhóm 2,4: Dựa vào các trục của hệ tạo độ vuông góc để xác định các đại lượng rồi ghi kết quả vào bảng lượng mưa?
 TL: 
 Cao nhất.
 Thấp nhất.
Lượng mưa chênh lệch tháng cao và thấp.
300 mm – T 8.
30 mm – T 12.
 270 mm.
* Hoạt động 2.
? Quan sát biểu đồ H 56, H 57. hoàn thành bảng sau
GV: chia nhóm cho học sinh thảo luận.
HS: Thảo luận đại diện nhóm trình bày bổ sung GV: chuẩn kiến thức và ghi bảng.
* Nhóm 1,2: biểu đồ địa điểm A?
* Nhóm 3,4: Biểu đồ địa điểm B?
Nhiệt độ và lượng mưa.
Biểu đồ địa điểm A.
Biểu đồ địa điểm B.
- Tháng có nhiệt độ cao nhất tháng nào?
- Tháng có nhiệt độ thấp nhất tháng nào?
- Những tháng có mưa nhiều bắt đầu từ tháng mấy – tháng mấy?
 - Tháng 4.
 - Tháng 1
 - Từ T 5 –T 10
 - Tháng 1.
Tháng 7.
 - Từ T10 – T3.
? Từ bảng thống kê cho biết địa điểm nào ở nửa cầu Bắc?
HS: Biểu đồ A.
? Từ bảng thống kê cho biết địa điển nào ở nửa cầu Nam?
HS: Biểu đồ B.
17p
18p
Bài tập 1:
1. Quan sát biểu đồ H55:
- Nhiệt độ theo đường, lượng mưa theo cột.
2. Dựa vào các trục của hệ tạo độ vuông góc để xác định các đại lượng rồi ghi kết quả vào bảng?
Bài tập 2:
- Biểu đồ A nửa cầu Bắc.
- Biểu đồ B nửa cầu Nam.
IV. Củng cố: (4p)
- Đánh giá tiết thực hành.
V. Dặn dò (1p)
- Chuẩn bị kĩ bài mới: Các đới khí hậu trên Trái Đất.

Tài liệu đính kèm:

  • docTiết 25-DIA 6.doc