Giáo án Tin học Lớp 6 - Tiết 19 đến 36 - Năm học 2010-2011

Giáo án Tin học Lớp 6 - Tiết 19 đến 36 - Năm học 2010-2011

I/ MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU :

- Học sinh hiểu được sự cần thiết phải có hệ điều hành.

- Nắm được những vấn đề cơ bản cách quản lí của hệ điều hành đối với phần cứng, phần mềm trong máy tính.

II/ CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH :

- GV: giáo án, SGK

- HS: SGK.

III/ HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC :

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Nội dung ghi bảng

Hoạt động1:Kiểm tra sỉ số và kiểm tra bài cũ

- Cho ví dụ về hệ thống điều khiển mà em biết?

- Máy tính có cần hệ thống điều khiển không?

Hoạt động 2:

2.Cái gì điều khiển máy tính?

- Học sinh đọc mục 2/40

- Máy tính cũng cần có một hệ thống điều khiển. Vậy cái gì sẽ điều khiển máy tính?

- Máy tính cần phải có hai phần đó là hai phần gì?

- Em hãy kể một số thiết bị phần cứng ?

- Tóm lại phần cứng là các thiết bị mà em có thể nhìn thấy và được lắp ráp thành máy tính.

- Chỉ có phần cứng thôi thì máy tính có hoạt động được không?

- Vậy phải có thêm cái gì nữa thì máy tính mới hoạt động được?

- Phần mềm là gì ? Do ai viết ra?

- Các phần mềm cài đặt trên máy do hệ điều hành quản lí.

- Khi máy tính làm việc sẽ có nhiều đối tượng cùng hoạt động tham gia vào quá trình xử lí thông tin có thể là phần cứng, phần mềm máy tính. Do đó cần có một hệ thống điều khiển các đối tượng này, công việc này sẽ do hệ điều hành đảm nhận.

- Hệ điều hành sẽ điều khiển các thiết bị (phần cứng), và tổ chức thực hiện các chương trình (phần mềm)

Hoạt động 3:

- Không có hệ điều hành máy tính có hoạt động được không ?

- Hệ điều hành của máy tính có thể điều khiển nhiều phần mềm trong một thời điểm không

( vd như có thể vừa nghe nhạc, vừa soạn thảo văn bản, vừa chat được không? )

- Đèn tín hiệu giao thông để phân luồng cho các phương tiện, điều khiển các hoạt động giao thông.

- Thời khóa biểu để điều khiển các hoạt động học tập trong nhà trường

- Máy tính cũng cần có hệ thống điều khiển.

- Hệ điều hành

- Phần cứng và phần mềm

- Bàn phím, con chuột, màn hình, CPU, .

- Không

- Phần mềm

- Phần mềm là các chương trình máy tính do con người viết ra.

- HS lắng nghe

- HS lắng nghe

- Không.

- Được

2.Cái gì điều khiển máy tính ?

Hệ điều hành thực hiện :

- Điều khiển các thiết bị (phần cứng).

- Tổ chức việc thực hiện các chương trình (phần mềm).

 

doc 35 trang Người đăng lananh572 Ngày đăng 30/01/2021 Lượt xem 252Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Tin học Lớp 6 - Tiết 19 đến 36 - Năm học 2010-2011", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Chương III: HỆ ĐIỀU HÀNH
Bài 9: VÌ SAO CẦN CÓ HỆ ĐIỀU HÀNH
Ngày soạn: 5/10/2010 
Ngày dạy:
Tiết ppct: 19
Tuần: 10 
I/ MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU :
Hiểu được sự cần thiết cần phải có hệ thống điều khiển.
II/ CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH :
GV: giáo án, SGK, hình vẽ(sgk).
HS: SGK.
III/ HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC :	
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Nội dung ghi bảng
Hoạt đông 1: Ổn định lớp: 
 Kiểm tra sỉ số
2/ Kiểm tra bài cũ :
- Bài đầu chương nên không kiểm tra bài cũ. GV nhắc lại một số kiến thức cũ để dẫn vào bài mới.
- Ở chương hai các em đã được luyện tập chuột, luyện gõ phím bằng các chương trình gì?
- Chương trình Mouse Skill, Mario gọi là phần mềm hay phần cứng?
- Em hãy nêu khái niệm phần mềm là gì?
3/ Vào bài mới: 
Hoạt động 1: Khái niêm về hệ điều hành máy tính :
- Trong bài học gõ mười ngón có một số em thắc mắc tại sao máy tính nó biết ta gõ vào chữ gì? Bài học hôm nay sẽ giúp các em giải đáp được một phần nào những thắc mắc đó. Chúng ta đi vào chương III
- Tại sao máy tính phải có hệ điều hành để biết được điều đó chúng ta đi vào bài 9.
1. Các quan sát:
- Để gõ hơn về hệ điều hành chúng ta đi vào câu 1
- Gọi HS đọc quan sát 1ở SGK và xem tranh.
Gv: giới thiệu quan sát 1.
- Gv: xe cộ rất đông vào giờ nào? Lúc đó sẽ xảy ra hiện tượng gì? 
- Gọi hs khác nhận xét
Gv: nhận xét và tổng kết lại
- Để giải quyết hiện tương đó chúng ta cần hệ thống điều khiển nào? để làm gì ?
- Gọi hs khác nhận xét
-Gv: nhận xét và tổng kết lại
- khi đi đến ngã tư các em cần chú ý tín hiệu đèn để tránh xãy ra tại nạn.
- Mouse Skill, Mario
- Phần mềm
- Chương trình máy tính là phần mềm máy tính
- HS lắng nghe
Hs: lắng nghe.
- Vào giờ cao điểm tại các ngã tư xe lưu thông trên đường rất đông, và sẽ xãy ra cảnh ùn tắc giao thông. 
Hs:lắng nghe.
-Lúc đó cần một hệ thống để điều khiển phân luồng cho các phương tiện lưu thông có trật tự, hệ thống đó là 
đèn tín hiệu giao thông.
Hs: lắng nghe.
1. Các quan sát:
 Quan sát 1: 
Hệ thống đèn giao thông có nhiệm vụ phân luồng cho các phương tiện, đóng vai trò điều khiển khiển hoạt động giao thông
- Cho HS đọc quan sát 2 ở SGK và xem tranh.
Gv: giới thiệu quan sát 2.
- Vậy khi không có thời khóa biểu thì nề nếp học tập của học sinh sẽ như thế nào?
- Khi có thời khóa biểu thì việc học tập sẽ như thế nào?
- Vậy thời khóa biểu có vai trò và chức năng như thế nào đối với việc học tập của các em ?
- Qua 2 quan sát trên em nào có thể nêu được nhận xét.
-Gv: nhận xét và tổng kết lại
- Máy tính cũng vậy cần phải có một hệ thống điều khiển máy tính. Hệ thống điều khiển đó gọi là hệ điều hành
4/ Củng cố: 
- Các em xẹm lại bài , thầy sẽ gọi bất kì em nào lên trình bày câu hỏi.
Hs: đọc bài và các em khác lắng nghe.
HS:lắng nghe.
- Việc học tập sẽ bị xáo trộn
- Việc dạy và học có trật tự nề nếp, HS chủ động được việc học tập của mình
- Có chức năng quan trọng trong việc điều khiển các hoạt động học tập trong nhà trường.
Hs: lắng nghe và trả lời.
Hs: lắng nghe.
- HS làm bài tập
- Quan sát 2:
 Thời khóa biểu đóng vai trò rất quan trọng trong việc điều khiển các hoạt động học tập trong nhà trường.
* Nhận xét:
Qua hai quan sát trên ta thấy được vai trò quan trọng của các phương tiện điều khiển
Hướng dẫn về nhà
5 Về học bài và xem phần còn lại của bài 9
Bài 9: VÌ SAO CẦN CÓ HỆ ĐIỀU HÀNH(TT)
Ngày soạn: 5/10/2010 
Ngày dạy:
Tiết ppct: 20
Tuần: 10 
I/ MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU :
Học sinh hiểu được sự cần thiết phải có hệ điều hành.
Nắm được những vấn đề cơ bản cách quản lí của hệ điều hành đối với phần cứng, phần mềm trong máy tính.
II/ CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH :
GV: giáo án, SGK
HS: SGK.
III/ HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC :
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Nội dung ghi bảng
Hoạt động1:Kiểm tra sỉ số và kiểm tra bài cũ 
- Cho ví dụ về hệ thống điều khiển mà em biết?
- Máy tính có cần hệ thống điều khiển không?
Hoạt động 2: 
2.Cái gì điều khiển máy tính?
- Học sinh đọc mục 2/40
- Máy tính cũng cần có một hệ thống điều khiển. Vậy cái gì sẽ điều khiển máy tính?
- Máy tính cần phải có hai phần đó là hai phần gì?
- Em hãy kể một số thiết bị phần cứng ?
- Tóm lại phần cứng là các thiết bị mà em có thể nhìn thấy và được lắp ráp thành máy tính.
- Chỉ có phần cứng thôi thì máy tính có hoạt động được không?
- Vậy phải có thêm cái gì nữa thì máy tính mới hoạt động được?
- Phần mềm là gì ? Do ai viết ra?
- Các phần mềm cài đặt trên máy do hệ điều hành quản lí. 
- Khi máy tính làm việc sẽ có nhiều đối tượng cùng hoạt động tham gia vào quá trình xử lí thông tin có thể là phần cứng, phần mềm máy tính. Do đó cần có một hệ thống điều khiển các đối tượng này, công việc này sẽ do hệ điều hành đảm nhận.
- Hệ điều hành sẽ điều khiển các thiết bị (phần cứng), và tổ chức thực hiện các chương trình (phần mềm)
Hoạt động 3:
- Không có hệ điều hành máy tính có hoạt động được không ?
- Hệ điều hành của máy tính có thể điều khiển nhiều phần mềm trong một thời điểm không 
( vd như có thể vừa nghe nhạc, vừa soạn thảo văn bản, vừa chat được không? )
- Đèn tín hiệu giao thông để phân luồng cho các phương tiện, điều khiển các hoạt động giao thông.
- Thời khóa biểu để điều khiển các hoạt động học tập trong nhà trường
- Máy tính cũng cần có hệ thống điều khiển.
- Hệ điều hành
- Phần cứng và phần mềm
- Bàn phím, con chuột, màn hình, CPU, .
- Không
- Phần mềm
- Phần mềm là các chương trình máy tính do con người viết ra. 
- HS lắng nghe
- HS lắng nghe
- Không.
- Được
2.Cái gì điều khiển máy tính ?
Hệ điều hành thực hiện :
- Điều khiển các thiết bị (phần cứng).
- Tổ chức việc thực hiện các chương trình (phần mềm).
Hướng dẫn về nhà
4. cũng cố lại nội dung bài
5. Về học bài và xem trước bài mới.
Bài 10: HỆ ĐIỀU HÀNH LÀM NHỮNG VIỆC GÌ ?
Ngày soạn: 12/10/2010 
Ngày dạy:
Tiết ppct: 21
Tuần: 11 
I/ MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU :
- Học sinh hiểu được tầm quan trọng của hệ điều hành trong máy tính trong việc điều khiển các hoạt động của phần cứng và phần mềm.
II/ CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH :
GV: giáo án, SGK
HS: SGK.
III/ HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC :	
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Nội dung ghi bảng
Hoạt động 1: ()Kiểm tra sỉ số và kiểm tra bài cũ
- Hệ điều hành điều khiển các thiết bị nào của máy tính ?
- Phần mềm là gì? Em hãy giới thiệu một vài phần mềm mà em biết ?
Hoạt động 2: 
1. Hệ điều hành là gì ?
- Bài trước chúng ta đã biết được sự liên quan giữa hệ điều hành với các thiết bị cứng như các phần mềm. Nhưng hệ điều hành là là thiết bị (phần cứng) hay phần mềm và nó được đặt ở chỗ nào trong máy tính ? Trong bài này ta sẽ giải quyết những vấn đề nêu trên
- Hs đọc mục 1/41
- Theo em hệ điều hành là gì ?
- Theo em hệ điều hành là phần cứng hay phần mềm máy tính ?
- Hệ điều hành thực hiện:
 + Điều khiển các thiết bị phần cứng.
 + Tổ chức việc thực hiện các chương trình phần mềm
- Phần mềm là các chương trình máy tính..
- Phần mềm học tập (Mouse skill, Mario, Word, excel..)
- Là một chương trình máy tính.
- Phần mềm.
1. Hệ điều hành là gì ?
- Hệ điều hành là một chương trình máy tính.
- Hệ điều hành do đâu mà có ?
- Vậy hệ điều hành có hình dáng như thế nào ?
- Theo em một máy tính chỉ có thể cài đặt được một hệ điều hành, hay nhiều hơn một ?
- Máy tính chỉ hoạt động được khi đã cài đặt tối thiểu một hệ điều hành.
- Hê điều hành là một phần mềm, vậy nó được cài đặt trước hay sau các phần mềm khác ? Hệ điều hành được cài đặt khi nào?
- Tất cả các phần mềm khác chỉ có thể hoạt động được sau khi máy tính đã có hệ điều hành. 
- Em hãy kể một số hệ điều hành mà em biết ?
- Các phần mềm hệ điều hành, tuy tên gọi khác nhau nhưng công dụng về cơ bản là giống nhau.
- Phần mềm hệ điều hành thông dụng nhất hiện nay có tên là gì ? Do hãng nào sản xuất ?
Hoạt động 3:
- Hệ điều hành là phần mềm hay phần cứng ? Tại sao ?
- Hệ điều hành được khởi động trước hay sau các phần mềm khác ?
- Do con người viết ra
- Không có hình dáng, mà nó chỉ là sản phẩm trí tuệ của con người.
- Có thể cài đặt nhiều hệ điều hành trên một máy tính.
- Hs lắng nghe
- Hệ điều hành được cài đặt trước các phần mềm khác. Nó là phần mềm được cài đặt đầu tiên khi máy tính đã lắp ráp hoàn chỉnh 
- Hs lắng nghe
- Hệ điều hành MS Dos, Windows, Unix .
- HS lắng nghe.
Lắng nghe
- Window XP do hãng Microsoft sản xuất.
- Là phần mềm vì hệ điều hành do con người viết ra để cài đặt vào máy tính.
- Khởi động trước các phần mềm khác.
- Máy tính chỉ hoạt động được khi đã cài đặt tối thiểu một hệ điều hành.
- Hệ điều hành Window XP do hãng Microsoft sản xuất được sử dụng phổ biến nhất.
Hướng dẫn về nhà
- Về học bài.
- Trả lời câu hỏi 2, 3, 5 SGK.
Bài 10: HỆ ĐIỀU HÀNH LÀM NHỮNG VIỆC GÌ (tt)
Ngày soạn: 12/10/2010 
Ngày dạy:
Tiết ppct: 22
Tuần: 11 
I/ MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU :
- Nắm được chức năng chính của hệ điều hành.
II/ CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH :
GV: giáo án, SGK
HS: SGK.
III/ HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC :
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Nội dung ghi bảng
Hoạt động 1: Kiểm tra sỉ số và kiểm tra bài cũ
- Hệ điều hành là gì ?
- Hệ điều hành là phần cứng hay phần mềm ? Vì sao ?
- Hệ điều hành nào được sử dụng phổ biến hiện nay ?
Hoạt động 2: 
2.Nhiệm vụ chính của hệ điều hành
- Qua các khái niệm về hệ điều hành mà ở phần trước ta đã biết tới, như vậy chức năng chính của hệ điều hành là gì ?
- Ta đã biết hệ điều hành có hai nhiệm vụ chính đó là gì? 
- Khi máy tính hoạt động , bộ phận nào quản lí các phần cứng, phần mềm trên máy tính
- Các bộ phận nào trên máy tính được gọi là tài nguyên máy tính ?
- Cho ví dụ thực tiễn trong cuộc sống hằng ngày để minh họa cho hệ điều hành?
- Hệ điều hành là một chương trình máy tính. 
- Nó là phần mềm vì do con người viết ra.
- Hệ điều hành Windows của hãng Microsoft được sử dụng phổ biến nhất hiện nay.
- Điều khiển phần cứng và tổ chức thực hiện các chương trình máy tính.
- Hệ điều hành.
- CPU, bộ nhớ,
- Hoạt động giao thông trên đường phải có hệ thống tín hiệu đèn giao thông điều khiển
2. Nhiệm vụ chính của hệ điều hành:
- Điều khiển phần cứng và tổ chức thực hiện các chương trình máy tính.
- Tài nguyên máy tính (CPU, bộ nhớ ) thì có giới hạn (như là con đường chật hẹp) còn các phần mềm máy tính luôn muốn hoạt động tối đa (như các phương tiện giao thông ai cũng muốn đi nhanh đi trước). Vì vậy nếu không được điều khiển sẽ xảy ra hiện tương tranh chấp tài nguyên, hệ thống hoạt động hỗn loạn (giống như hiện tượng tắc nghẽn giao thông trên đường)
- Hệ điều hành còn cung cấp môi trường giao tiếp giữa người và máy, môi  ... ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
KIỂM TRA 1 TIẾT
Ngày soạn: 24/11/2010 
Ngày dạy:1-4/12/2010
Tiết ppct: 34
Tuần: 17 
I. Mục tiêu:
Học sinh hiểu và giải được các bài tập có liên quan đến Hệ điều hành.
Học sinh làm bài để hiểu và nắm vững hơn về tổ chức thông tin trên máy.
 II. ĐỀ BÀI
A. Phần I: Trắc Nghiệm (3 Đ: 0,5Đ/1): Học sinh khoanh tròn vào đáp án đúng nhất
1/ Hệ điều hành máy tính:
 chỉ điều khiển bàn phím và chuột.
 chỉ điều khiển các thiết bị phần cứng.
 chỉ điều khiển các chương trình (phần mềm).
 điều khiển tất cả các thiết bị phần cứng và mọi chương trình hoạt động trên máy tính.
 2/ Hệ điều hành là tên gọi ngắn gọn của: 
 phần mềm hệ điều hành.
 thiết bị hệ điều hành.
 bàn phím.
 cả chuột và bàn phím.
 3/ Hệ điều hành là:
a. phần mềm ứng dụng của máy tính.
b. phần mềm dùng để tìm kiếm thông tin.
c. phần mềm hệ thống.
d. tất cả các khẳng định trên điều sai.
 4/ Tên tệp thường có mấy phần?
a. Chỉ có phần tên.
b. Hai phần, phần tên và phần mở rộng được cách nhau bằng dấu chấm.
c. Chỉ có phần tên, phần mở rộng giống nhau.
d. Tất cả đều sai.
 5/ Nút Start nằm ở đâu trên màn hình nền?
a.Nằm trên thanh công việc
b.Nằm tại một góc của màn hình
c. Nằm trong cửa sổ My Computer.
6/ Một thư mục có thể chưa bao nhiêu tệp tin?
1
10
15
Không hạn chế số lượng, chỉ phụ thuộc vào dung lượng lưu trữ.
B. Phần II: Tự luận (7đ)
Câu 1: Hãy nêu vai trò quan trọng của hệ điều hành ? ( 2 đ)
Câu 2: Nêu định nghĩa tệp tin? (2 đ)
Câu 3: Đường dẫn là gì? ( 2 đ)
Áp dụng: Quan sát hình dưới đây
* Hãy viết đường dẫn từ ổ đĩa D tới các tệp Thamkhao, Baitap. ( 2 đ)
D:\
NGOCHA
TINHOC
SACH
Thamkhao
Hinhve
VOBAITAP
TOAN
HOAIAN
HUONGDUONG
Baitap
Đáp án – thang điểm
Đề kiểm tra 1 tiết khối 6
Phần I: Trắc Nghiệm
1
2
3
4
5
6
D
A
C
B
A
D
Phần II: Tự luận
Câu 1: Hãy nêu vai trò quan trọng của hệ điều hành ? (2 đ)
 Hệ điều hành có vai trò rất quan trọng. Hệ điều hành thực hiện: điều khiển các thiết bị (phần cứng), tổ chức việc thực hiện các chương trình (phần mềm).
Câu 2: Nêu định nghĩa tệp tin? (1 đ) 
Tệp tin là đơn vị cơ bản để lưu trữ thông tin trên thiết bị lưu trữ.
Câu 3: Đường dẫn là gì? (2 đ)
Đường dẫn là dãy tên các thư mục lồng nhau đặt cách nhau bởi dấu \, bắt đầu từ một thư mục xuất phát nào đó và kết thúc bằng một thư mục hoặc tệp để chỉ ra đường tới thư mục hoặc tệp tương ứng.
**Áp dụng: Hãy viết đường dẫn từ ổ đĩa D tới các tệp Thamkhao, Baitap.( 2 đ)
D:\NGOCHA\TINHOC\SACH\Thamkhao
D:\NGOCHA\TOAN\Baitap.
ÔN TẬP
Ngày soạn: 1/12/2010 
Ngày dạy:8-11/12/2010
Tiết ppct: 35
Tuần: 18 
I. Mục tiêu
 Giúp học sinh ôn tập, hệ thống lại kiến thức đã học.
II - Chuẩn bị
1. Giáo viên: Giáo trình.
2. Học sinh: Như đã dặn
III - Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Nội dung ghi bảng
Hoạt động 1: (1’) Kiểm tra sỉ số
Hoạt động 2: 
1. Trả lời câu hỏi: 
- Thông tin là gì? Nêu ví dụ?
- Những việc nào được gọi chung là hoạt động thông tin?
- Để máy tính có thể xử lí các thông tin cần được biểu diễn như thế nào ?
- Cấu trúc chung của máy tính điện tử là gì?
- Chương trình là gì ?
- Phần mềm là gì? có mấy loại phần mềm?
- Có mấy thao tác luyện tập chuột? hãy nêu ra từng thao tác?
- Hãy phân biệt các bộ phận của máy tính cá nhân?
- Hãy nêu lợi ích của việc gõ mười ngón và tư thế ngồi? 
- Các dạng thông tin cơ bản của máy tính là gì?
- Sử dụng phần mềm Mario để làm gì? Có mấy bảng chọn? bảng chọn Lessons có mấy mức luyện tập?
- Sử dụng phần mềm Mouse Skills để làm gì? 
2. Bài tập trắc nghiệm: 
Câu 1: tin học là môn học để:
nâng cao kiến thức
hiếu rõ về thông tin
nắm bắt được tin học
tất cả sai.
Câu 2: thông tin lưu trữ trong máy tính gọi là gì?
a. dữ liệu b. văn bản
c. thông tin d. tất cả sai
Câu 3: dạng thông tin mà máy tính chưa nhận biết được là:
 a. chữ in c. mùi vị 
b. dãy số d. tiếng nhạc
Câu 4: thiết bị nhập của máy tính:
a. Bàn phím, chuột, đĩa từ.
b. Màn hình, máy in, đĩa từ.
c. Bàn phím, màn hình.
d. Máy in, chuột.
Câu 5: thiết bị xuất của máy tính
a. Bàn phím, chuột, đĩa từ.
b.Màn hình, máy in, đĩa từ.
c. Bàn phím, màn hình.
d. Máy in, chuột. 
Hs trả lời
Hs trả lời
Hs trả lời
Hs trả lời
Hs trả lời
Hs trả lời
Hs trả lời
Hs trả lời
Hs trả lời
Hs trả lời
Hs trả lời
Hs trả lời
Câu 1: chọn b
- Câu 2: chọn a
- Câu 3: chọn c
- Câu 4: chọn a
- Câu 5: chọn b
1. Trả lời câu hỏi: 
- Thông tin là gì? Nêu ví dụ?
-Những việc nào được gọi chung là hoạt động thông tin?
- Để máy tính có thể xử lí các thông tin cần được biểu diễn như thế nào ?
- Cấu trúc chung của máy tính điện tử là gì?
- Chương trình là gì ?
- Phần mềm là gì? có mấy loại phần mềm?
- Có mấy thao tác luyện tập chuột? hãy nêu ra từng thao tác?
- Hãy phân biệt các bộ phận của máy tính cá nhân?
- Hãy nêu lợi ích của việc gõ mười ngón và tư thế ngồi? 
- Các dạng thông tin cơ bản của máy tính là gì?
- Sử dụng phần mềm Mario để làm gì? Có mấy bảng chọn? bảng chọn Lessons có mấy mức luyện tập?
- Sử dụng phần mềm Mouse Skills để làm gì? 
2. Bài tập trắc nghiệm: 
Câu 1: tin học là môn học để:
a. nâng cao kiến thức
 b.hiếu rõ về thông tin
 c.nắm bắt được tin học
 d. tất cả sai.
Câu 2: thông tin lưu trữ trong máy tính gọi là gì?
a. dữ liệu b. văn bản
c. thông tin d. tất cả sai
Câu 3: dạng thông tin mà máy tính chưa nhận biết được là:
 a. chữ in b. mùi vị 
 c. dãy số d. tiếng nhạc
Câu 4: thiết bị nhập của máy tính:
a. Bàn phím, chuột, đĩa từ.
b. Màn hình, máy in, đĩa từ.
c. Bàn phím, màn hình.
d. Máy in, chuột.
Câu 5: thiết bị xuất của máy tính
a. Bàn phím, chuột, đĩa từ.
b.Màn hình, máy in, đĩa từ.
c. Bàn phím, màn hình.
d. Máy in, chuột. 
Hướng dẫn về nhà
- Tiết sau ôn tập tiếp
ÔN TẬP(TT)
Ngày soạn: 1/12/2010 
Ngày dạy:8-11/12/2010
Tiết ppct: 36
Tuần: 18 
I.Mục tiêu:
Học sinh hiểu và giải được các bài tập có liên quan đến Hệ điều hành.
Học sinh làm bài để hiểu và nắm vững hơn về tổ chức thông tin trên máy.
II. Chuẩn bị:
Giáo viên: Sgk, một số bài tập.
Học sinh : sách, tập và xem trước bài.
III. Tiến trình dạy học:
1. Bài cũ 
2. Bài mới :
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Nội dung ghi bảng
Hoạt động 1:
 A. TỰ LUẬN: (30 phút)
 1. Hướng dẫn trả lời một số câu hỏi ở SGK:
1/ Hãy nêu vai trò quan trọng của hệ điều hành ?
2/ Phần mềm học gõ bàn phím bằng mười ngón tay có phải là hệ điều hành không? Vì sao?
3/ Hãy nêu sự khác nhau cơ bản giữa hệ điều hành với một phần mềm ứng dụng?
4/ Hệ điều hành có những nhiệm vụ gì đối với máy tính?
5/ Em hãy nêu các thao tác chính với tệp và thư mục?
6/ Nêu định nghĩa tệp tin?
7/ Đường dẫn là gì?
2. Hướng dẫn giải bài tập :
Bài tập: Quan sát hình dưới đây:
D:\
NGOCHA
TINHOC
SACH
Thamkhao
Hinhve
VOBAITAP
TOAN
HOAIAN
HUONGDUONG
Baitap
.
a/ Hãy viết đường dẫn từ ổ đĩa D tới thư mục SACH.
b/ Hãy viết đường dẫn từ ổ đĩa D tới các tệp Thamkhao, Baitap.
c/ Trong thư mục NGOCHA gồm có những thư mục nào?
Hoạt động 2:
B. TRẮC NGHIỆM: 
1/ Hệ điều hành máy tính:
a/ chỉ điều khiển bàn phím và chuột.
b/ chỉ điều khiển các thiết bị phần cứng.
c/ chỉ điều khiển các chương trình (phần mềm).
d/ điều khiển tất cả các thiết bị phần cứng và mọi chương trình hoạt động trên máy tính.
Hãy chọn phương án ghép đúng.
2/ Hệ điều hành là tên gọi ngắn gọn của: 
a/ phần mềm hệ điều hành.
b/ thiết bị hệ điều hành.
c/ bàn phím.
d/ cả chuột và bàn phím.
3/ Hệ điều hành là:
a/ phần mềm ứng dụng của máy tính.
b/ phần mềm dùng để tìm kiếm thông tin.
c/ phần mềm hệ thống.
d/ tất cả các khẳng định trên đếu sai.
4/ Tên tệp thường có mấy phần?
a/ Chỉ có phần tên.
b/ Hai phần, phần tên và phần mở rộng được cách nhau bằng dấu chấm.
c/ Chỉ có phần tên, phần mở rộng giống nhau.
d/ Tất cả đều sai.
Giải bt Bài 3: Bài 4 trang 47
Bài 4: Bài 2 trang 51
Hs: trả lời
Hs: trả lời
Hs: trả lời
Hs: trả lời
Hs: trả lời
Hs: trả lời
Hs: trả lời
Hs: làm bài tập
Hs: làm bài tập
Hs: làm bài tập
Đáp án: D.
Đáp án: A.
Đáp án: C.
Đáp án: B.
1. Hệ điều hành có vai trò rất quan trọng. Hệ điều hành thực hiện: điều khiển các thiết bị (phần cứng), tổ chức việc thực hiện các chương trình (phần mềm).
2. Không. Vì phần mềm học gõ bàn phím bằng mười ngón tay là phần mềm ứng dụng.
3. Hệ điều hành là phần mềm hệ thống và phải được cài đặt đầu tiên trong máy tính. Phần mềm ứng dụng là phần mềm ứng dụng và chỉ có thể hoạt động được sau khi máy tính đã có hệ điều hành.
4. Nhiệm vụ của hệ điều hành:
+ Điều khiển phần cứng.
+ Tổ chức việc thực hiện các chương trình máy tính.
+ Tổ chức và quản lí thông tin trong máy tính.
+ Cung cấp giao diện cho người dùng.
5. Các thao tác chính với tệp và thư mục: xem, tạo mới, xóa, đổi tên, sao chép, di chuyển.
6. Tệp tin là đơn vị cơ bản để lưu trữ thông tin trên thiết bị lưu trữ.
7. Đường dẫn là dãy tên các thư mục lồng nhau đặt cách nhau bởi dấu \, bắt đầu từ một thư mục xuất phát nào đó và kết thúc bằng một thư mục hoặc tệp để chỉ ra đườn 
mục hoặc tệp tương ứng.
- HS làm bài tập.
a/ D:\ NGOCHA\TINHOC\SACH.
b/ 
D:\NGOCHA\TINHOC\SACH\Thamkhao
D:\NGOCHA\TOAN\Baitap.
c/ Trong thư mục NGOCHA gồm có những thư mục: TINHOC, SACH, VOBAITAP, TOAN.
Hoạt động 2:
B. TRẮC NGHIỆM: 
 4. Dặn dò(2’) :
- Về nhà xem lại các kiến thức đã học
- Chuẩn bị thi học kỳ I.

Tài liệu đính kèm:

  • docTin hoc 6 chuong III.doc