Đề kiểm tra học kỳ I - Môn Toán Lớp 6 - Nguyễn Văn Sấm

Đề kiểm tra học kỳ I - Môn Toán Lớp 6 - Nguyễn Văn Sấm

Câu 1: Tính (2 đ) (Nguyễn Văn Sấm – THCS Tân Thuận 1 – ĐT 3568094)

 a/ (1đ)

 Đáp án:

 = +

 =

 b/ (1đ)

 Đáp án:

 =

Câu 2: Tìm x, biết: (2 đ) .(Nguyễn Văn Sấm – THCS Tân Thuận 1 – ĐT 3568094)

 a/ x + (1đ)

 Đáp án:

 b/ (1đ)

 Đáp án:

Câu 3: (2 đ) Trên cùng một nữa mặt phẳng có bờ chứa tia ox, vẽ hai tia ot, oy sao cho xot = 300, xoy = 600 . .(Nguyễn Văn Sấn – THCS Tân Thuận 1 – ĐT 3568094)

 a/Hỏi tia nào nằm giữa hai tia còn lại? Vì sao?

 b/Tính toy ?

 c/Tia ot có là tia phân giác xoy không? Vì sao?

 Đáp án:

 a/ xot xoy ot nằn giữa ox và oy (0.5đ)

 b/ xot + yot = xoy (0.5đ)

 yot = xoy-xot

 = 600 – 300 =300

 Vậy yot = 300P

 c/ Theo câu b: yot = xot = (=300) (0.5đ)

 ot là tia phân giác góc xoy

 

doc 4 trang Người đăng lananh572 Lượt xem 400Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra học kỳ I - Môn Toán Lớp 6 - Nguyễn Văn Sấm", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÍ II
Môm toán – Lớp: 6
I/ Trắc nghiệm: (2 điểm)
 Khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng
Câu 1
Trong các cách viết sau, cáh viết nào là phân số: .(Nguyễn Văn Sấm – THCS Tâân Thuận 1 – ĐT 3568094)
A
B
C
D
Đáp án
C
Câu 2
 khi .(Nguyễn Văn Sấm – THCS Tâân Thuận 1 – ĐT 3568094)
A
x = 4
B
x = 5
C
x = 2
D
x = 8
Đáp án
C
Câu 3
Cho x = giá trị x = ? .(Nguyễn Văn Sấm – THCS Tâân Thuận 1 – ĐT 3568094)
A
B
C
D
Đáp án
D
Câu 4
Muốn cộng hai phân số và ta làm như thế nào? .(Nguyễn Văn Sấm – THCS Tâân Thuận 1 – ĐT 3568094)
A
Cộng tữ, cộng mẫu.
B
Cộng tử, nhân mẫu.
C
Giữ nguyên tử, giử nguyên mẫu.
D
Quy đồng, cộng tử, giữ nguyên mẫu.
Đáp án
D
Câu 5
 . = ? .(Nguyễn Văn Sấm – THCS Tâân Thuận 1 – ĐT 3568094)
A
B
C
D
Đáp án
B
Câu 6
Phân số có dạng hỗn số là: .(Nguyễn Văn Sấm – THCS Tâân Thuận 1 – ĐT 3568094)
A
B
C
D
Đáp án
C
Câu 7
Góc bẹt là góc.(Nguyễn Văn Sấm – THCS Tâân Thuận 1 – ĐT 3568094)
A
Có hai cạnh là hai tia vuông góc
B
Có hai cạnh là hai tia trùng nhau
C
Có hai cạnh là hai tia đối nhau
D
Có hai cạnh // nhau
Đáp án
C
Câu 8
Số đo của góc vuông là: .(Nguyễn Văn Sấm – THCS Tâân Thuận 1 – ĐT 3568094)
A
450
B
300
C
1800
D
900
Đáp án
D
II/ Tự luận: (6 điểm)
Câu 1: Tính (2 đ) (Nguyễn Văn Sấm – THCS Tâân Thuận 1 – ĐT 3568094)
 a/ (1đ)
 Đáp án:
 = + 
 = 
 b/ (1đ)
 Đáp án:
 =
Câu 2: Tìm x, biết: (2 đ) .(Nguyễn Văn Sấm – THCS Tâân Thuận 1 – ĐT 3568094)
 a/ x + (1đ)
 Đáp án:
 b/ (1đ)
 Đáp án:
Câu 3: (2 đ) Trên cùng một nữa mặt phẳng có bờ chứa tia ox, vẽ hai tia ot, oy sao cho xot = 300, xoy = 600 . .(Nguyễn Văn Sấn – THCS Tâân Thuận 1 – ĐT 3568094)
 a/Hỏi tia nào nằm giữa hai tia còn lại? Vì sao?
 b/Tính toy ?
 c/Tia ot có là tia phân giác xoy không? Vì sao?
 Đáp án: 
 a/ xot xoy ot nằn giữa ox và oy (0.5đ) 
 b/ xot + yot = xoy (0.5đ) 
 yot = xoy-xot 
 = 600 – 300 =300 
 Vậy yot = 300P
 c/ Theo câu b: yot = xot = (=300) (0.5đ) 
 ot là tia phân giác góc xoy 

Tài liệu đính kèm:

  • docde thi toan 6(3).doc