Giáo án môn Số học Lớp 6 - Tiết 65 đến 67 - Năm học 2011-2012

Giáo án môn Số học Lớp 6 - Tiết 65 đến 67 - Năm học 2011-2012

A. MỤC TIÊU:

 - Kiến thức: Ôn tập cho HS khái niệm về tập Z các số nguyên, GTTĐ của một số nguyên, quy tắc cộng, trừ, nhân hai số nguyên và các tính chất của phép cộng, phép nhân số nguyên.

- Kĩ năng: HS vận dụng các kiến thức trên vào bài tập về so sánh số nguyên, thực hiện phép tính, bài tập về GTTĐ, số đối của một số nguyên.

- Thái độ: Rèn luyện tính sáng tạo của HS.

B. CHUẨN BỊ. Bảng phụ

C. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:

1. Tổ chức: 6A.

2. Kiểm tra bài cũ: Kết hợp trong bài

3. Bài mới:

HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

1. Ôn tập về tập , thứ tự trong

- GV:

1) Hãy viết tập hợp các số nguyên ?

 Vậy tập gồm những số nào ?

2) a) Viết số đối của số nguyên a.

 b) Số đối của số nguyên a có thể là số dương ? Số âm ? Số ? VD ?

3) GTTĐ của số nguyên a là gì ? Nêu các quy tắc lấy GTTĐ của một số nguyên ?

- GV đưa quy tắc lên bảng phụ. Yêu cầu lấy VD.

- Vậy GTTĐ của một số nguyên a có thể là một số nguyên dương, số nguyên âm ? Số 0 không ?

- Yêu cầu HS chữa bài 107 <98 sgk="">.

- Hướng dẫn HS quan sát trục số rồi trả lời câu c.

- Yêu cầu HS chữa miệng bài tập 109 <98>.

Nêu cách:

- So sánh hai số nguyên âm, hai số nguyên dương, số nguyên âm với số 0, với số nguyên dương ?

 =

Tập gồm các số nguyên âm, số 0 và các số nguyên dương.

- Số đối của số nguyên a là (- a).

- Có thể.

VD: Số đối của (- 5) là 5.

 3 là - 3.

 0 là 0.

- HS nêu quy tắc.

VD: = 5; = 0; = 5; 0.

GTTĐ của số nguyên a không thể là số nguyên âm.

Bài 107- SGKtr98

- HS lên bảng chữa câu a, b

c) a < 0="" ;="" -="" a="="> 0.

 b = = > 0 ; - b <>

Bài 109- SGKtr98

- 624 ( Talét) ; - 570 (Pytago).

- 287 (Acsimét) ; 1441 (Lương Thế Vinh) ; 1596 (Đề Các) ; 1777 (Gau xơ); 1596 ; 1850 (côvalépxkaia).

2. Ôn tập các phép toán trong z

 

doc 6 trang Người đăng lananh572 Lượt xem 21Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Số học Lớp 6 - Tiết 65 đến 67 - Năm học 2011-2012", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Soạn: 28/1/2012
Giảng:
Tiết 65 - Đ13. Bội và ước của một số nguyên
A. Mục tiêu:
 - Kiến thức: HS biết các khái niệm bội và ước của một số nguyên, khái niệm "chia hết cho". HS biết ba tính chất liên quan với khái niệm "chia hết cho".
- Kĩ năng: Biết tìm bội và ước của một số nguyên.
- Thái độ: Rèn luyện tính sáng tạo của HS.
B. Chuẩn bị. 
 Bảng phụ ghi KL, KN bội ước, chú ý, TC, BT
C. Tiến trình dạy học:
1. Tổ chức: 6A.............................................................
2. Kiểm tra bài cũ:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
- Yêu cầu HS chữa bài tập 143 .
 Hỏi: Dấu của tích phụ thuộc vào thừa số nguyên âm như thế nào ?
- HS2: Cho a, b ẻ N, khi nào a là bội của b, b là ước của a ?
Tìm các ước của 6 trong N.
Các bội của 6 trong N.
GV ĐVĐ vào bài mới.
- Hai HS lên bảng làm theo yêu cầu của GV.
3. Bài mới
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
 1. Bội và ước của một số nguyên
?1
- GV yêu cầu HS làm 
Khi nào nói a b ? trong N.
Tương tự trong Z : a, b ẻ Z, b ạ 0 ; Nếu có số nguyên q sao cho a = b.q ta nói a b . Nói a là bội của b, b là ước của a.
- Yêu cầu HS nhắc lại định nghĩa trên.
- Vậy 6 là bội của những số nào ?
 - 6 là bội của những số nào ?
- GV: Do đó 6 và (- 6) cùng là bội của:
?3
 ±1 ; ±2 ; ±3 ; ±6.
- Yêu cầu HS làm 
- Gọi một HS đọc chú ý .
Hỏi: Tại sao số 0 là bội của mọi số Z ?
- Tại sao số 0 không phải là ước của bất kì số nguyên nào ?
- Tại sao 1 và (- 1) là ước của mọi số nguyên ?
- Tìm các ước chung của 6 và (- 10).
?1
 6 = 1. 6 = (- 1) . (- 6) = 2. 3 
 = (- 2) (- 3).
(- 6) = (- 1). 6 = 1. (- 6) = (- 2). 3
 = 3. (- 2).
- HS: a chia hết cho b nếu có số tự nhiên q sao cho : a = b. q
HS:
6 là bội của: (- 1) ; 6 ; 1 ; (- 6) ; - 2 ; 3 ;
 2 ; - 3 ...
- 6 là bội của : (- 1) ; 6 ; 1 ; - 6 ...
?3
 Bội của 6 và (-6) có thể là ±6 ; ± 12
Ước của 6 và (- 6) có thể là ±1 ; ±2 ...
Vì 0 chia hết cho mọi số Z ạ 0.
- Số chia phải khác 0.
- Vì mọi số nguyên đều chia hết cho 1 và (- 1).
Học sinh: ước chung của 6 và (- 10) là ± 1;± 2
2. Tính chất
- Yêu cầu HS đọc SGK và lấy VD minh hoạ cho từng tính chất.
- GV ghi bảng:
a) a b và b c ị a c
VD: 12 (- 6) và (- 6) (- 3)ị 12 (- 3)
b) a b và m ẻ Z ị a.m b
VD: 6 (- 3) ị (- 2) . 6 (- 3).
c) a c và b c ị a + b c
 a - b c.
VD: 12 (- 3) và 9 (- 3)
ị (12 + 9) (- 3) và (12 - 9) (- 3).
- HS đọc SGK.
- Lấy VD minh hoạ.
4.Củng cố
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
- GV: Khi nào ta nói a b ?
Nhắc lại 3 tính chất liên quan đến khái niệm "Chia hết cho" trong bài.
- Yêu cầu HS làm bài 101 SGK và bài 102.
- Yêu cầu hai HS lên bảng, các HS khác nhận xét, bổ sung.
- Cho HS hoạt động nhóm bài tập 105 .
- GV kiểm tra bài làm của một vào nhóm khác.
Hai HS lên bảng.
 Bài 101- SGKtr97
5 bội của 3 và (- 3) là:
 0 ; ±3 ; ±6.
 Bài 102- SGKtr97
Các ước của - 3 là : ±1 ; ±3.
Các ước của 6 là: ±1 ; ±2 ; ±3 ; ±6.
Các ước của 11 là : ±1 ; ±11.
Các ước của (- 1) là : ±1.
HS hoạt động nhóm bài 105 . Một nhóm lên bảng trình bày.
5. Hướng dẫn về nhà
- Học thuộc định nghĩa a b trong tập Z, nắm vững các chú ý và 3 tính chất liên quan tới khái niệm "Chia hết cho".
- Làm bài tập 103 ; 104 ; 105 ; .
 ____________________________
Soạn: 28/1/2012
Giảng:
Tiết 66 - Ôn tập chương II (T1)
A. Mục tiêu:
 - Kiến thức: Ôn tập cho HS khái niệm về tập Z các số nguyên, GTTĐ của một số nguyên, quy tắc cộng, trừ, nhân hai số nguyên và các tính chất của phép cộng, phép nhân số nguyên.
- Kĩ năng: HS vận dụng các kiến thức trên vào bài tập về so sánh số nguyên, thực hiện phép tính, bài tập về GTTĐ, số đối của một số nguyên.
- Thái độ: Rèn luyện tính sáng tạo của HS.
B. Chuẩn bị. 	Bảng phụ 
C. Tiến trình dạy học:
1. Tổ chức: 6A................................................................
2. Kiểm tra bài cũ: Kết hợp trong bài
3. Bài mới:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1. Ôn tập về tập , thứ tự trong
- GV:
1) Hãy viết tập hợp các số nguyên ?
 Vậy tập gồm những số nào ?
2) a) Viết số đối của số nguyên a.
 b) Số đối của số nguyên a có thể là số dương ? Số âm ? Số ? VD ?
3) GTTĐ của số nguyên a là gì ? Nêu các quy tắc lấy GTTĐ của một số nguyên ?
- GV đưa quy tắc lên bảng phụ. Yêu cầu lấy VD.
- Vậy GTTĐ của một số nguyên a có thể là một số nguyên dương, số nguyên âm ? Số 0 không ?
- Yêu cầu HS chữa bài 107 .
- Hướng dẫn HS quan sát trục số rồi trả lời câu c.
- Yêu cầu HS chữa miệng bài tập 109 .
Nêu cách:
- So sánh hai số nguyên âm, hai số nguyên dương, số nguyên âm với số 0, với số nguyên dương ?
 = 
Tập gồm các số nguyên âm, số 0 và các số nguyên dương.
- Số đối của số nguyên a là (- a).
- Có thể.
VD: Số đối của (- 5) là 5.
 3 là - 3.
 0 là 0.
- HS nêu quy tắc.
VD: = 5 ; = 0 ; = 5 ; 0.
GTTĐ của số nguyên a không thể là số nguyên âm.
Bài 107- SGKtr98
- HS lên bảng chữa câu a, b 
c) a 0.
 b = = > 0 ; - b < 0.
Bài 109- SGKtr98
- 624 ( Talét) ; - 570 (Pytago).
- 287 (Acsimét) ; 1441 (Lương Thế Vinh) ; 1596 (Đề Các) ; 1777 (Gau xơ); 1596 ; 1850 (côvalépxkaia).
2. Ôn tập các phép toán trong z
- GV: Trong tập Z , có những phép toán nào luôn thực hiên được ?
- Hãy phát biểu các quy tắc :
 Cộng hai số nguyên cùng dấu ?
 Cộng hai số nguyên khác dấu ?
- Chữa bài tập 110 (a, b).
- Phát biểu quy tắc nhân hai số nguyên cùng dấu, nhân hai số nguyên khác dấu? Nhân với số 0 ? VD.
 - Chữa bài tập 110 (c, d).
GV nhấn mạnh quy tắc :
 (-) + (-) = (-)
 (-) . (-) = (+).
Chữa bài 111 .
- Yêu cầu HS hoạt động nhóm bài tập 116, 117 SGK.
- GV: Phép cộng trong Z có những tính chất gì ? Phép nhân trong Z có những tính chất gì ? Viết dưới dạng công thức.
- Yêu cầu HS làm bài tập 119 .
- Cộng , trừ , nhân , chia, luỹ thừa với số mũ tự nhiên.
- HS phát biểu quy tắc.
Bài 110- SGKtr99
a) Đúng. b) Đúng.
- Quy tắc.
c) Sai. d) Đúng.
Bài 111- SGKtr99
a) (- 36) c) (- 279)
b) 390 d) 1130.
Bài 116 - SGKtr99
a) (- 4) . (- 5) . (- 6) = - 120.
b) (- 3 + 6) (- 4) = - 12.
c) (- 3 - 5) . (- 3 + 5) = - 16.
d) (- 5 - 13) : (- 6) = - 18.
Bài 117 - SGKtr99
a) (- 7)3 . 24 = (- 343) . 16 = - 5488.
b) 54 . (- 4)2 = 625 . 16 = 10 000.
Bài 119 - SGKtr99
a) 15 . 12 - 3 . 5 . 10
= 15 . 12 - 15 . 10
= 15 (12 - 10) = 30.
b) 45 - 9 (13 + 5)
= 45 - 117 - 45 = - 117.
c) 29 . (19 - 13) - 19 (29 - 13)
= 29. 19 - 29. 13 - 19.29 + 19 . 13
= 13 (19 - 29) = - 130.
4.Củng cố. Giáo viên củng cố lại các kiến thức đã ôn tập
5. Hướng dẫn về nhà:
- Ôn tập quy tắc cộng, trừ, nhân, chia các số nguyên, quy tắc lấy GTTĐ của một số nguyên, so sánh số nguyên và tính chất phép cộng, phép nhân trong Z. Quy tắc dấu ngoặc, chuyển vế, bội và ước của một số nguyên, làm bài tập: 161; 162; 163; 165; 168 .
 ______________________________________
Soạn: 28/1/2012
Giảng:
Tiết 67 - Ôn tập chương II
A. Mục tiêu:
 - Kiến thức: Tiếp tục củng cố các phép tính trong Z, quy tắc dấu ngoặc, quy tắc chuyển vế, bội và ước của một số nguyên.
- Kĩ năng: Rèn luỵên kĩ năng thực hiện phép tính, tính nhanh giá trị biểu thức, tìm x, tìm bội và ước của một số nguyên.
- Thái độ: Rèn luyện tính chính xác, tổng hợp cho HS.
B. Chuẩn bị. Bảng phụ 
C. Tiến trình dạy học:
1. Tổ chức: 
2. Kiểm tra bài cũ:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
- GV: 
 HS1: Phát biểu quy tắc cộng hai số nguyên cùng dấu, khác dấu.
 Chữa bài 162 a, c .
HS2: Phát biểu quy tắc nhân hai số nguyên cùng dấu, nhân hai số nguyên khác dấu, nhân với số 0.
 Chữa bài tập 168 (a,c) .
- HS1:
 Bài 162:
a) [(- 8) + (- 7)] + (- 10)
= (- 15) + (- 10) = - 25.
c) - (- 229) + (- 219) - 401 + 12
= 229 - 219 - 401 + 12 = - 379.
HS2: Bài 168 (a, c):
a) 18 . 17 - 3 . 6 . 7
= 18 . 17 - 18 . 7
= 18 (17 - 7) = 180.
c) 33 . (17 - 5) - 17 (33 - 5)
= 33. 17 - 33. 5 - 17. 33 + 17. 5
= 5 (- 33 + 17) = - 80.
3. Bài mới
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Luyện tập
Dạng 1: Thực hiện phép tính:
 Bài 1: Tính:
a) 215 + (- 38) - (- 58) - 15.
b) 231 + 26 - (209 + 26).
c) 5. (- 3)2 - 14. (- 8) + (- 40).
- Yêu cầu HS làm bài 114 .
Dạng 2: Tìm x:
- Yêu cầu HS làm bài 118 .
- GV hướng dẫn: Thực hiện chuyển vế, tìm thừa số chưa biết trong phép nhân.
- Cả lớp làm phần a.
- 3 HS lên bảng làm phần b, c, d.
- Yêu cầu HS làm tiếp bài tập 115 .
 Bài 112: Đố vui:
- Yêu cầu HS đọc đề bài và hướng dẫn HS lập cách đẳng thức.
 a - 10 = 2a - 5.
Dạng 3: Bội và ước của số nguyên:
 Bài 1:
a) Tìm tất cả các ước của (- 12).
b) Tìm năm bội của 4 : Khi nào a là bội của b, b là ước của a.
 Bài 120 .
- GV treo bảng phụ đầu bài, kẻ bảng.
- GV: Nêu lại các tính chất chia hết cho Z.
Vậy các bội của 6 có là của (-3) của 
 (-2) không ?
 Bài 1:
a) 215 + (- 38) - (- 58) - 15
= (215 - 15) + (58 - 38)
= 200 + 20 = 220.
b) 231 + 26 - (209 + 26)
= 231 + 26 - 209 - 26
= 231 - 209 = 22.
c) = 5. 9 + 112 - 40
= (45 - 40) + 112 = 117.
 Bài 114:
a) x = - 7 ; - 6 ; - 5 ; ... ; 6 ; 7.
Tổng: = (- 7) + (- 6) + .... + 6 + 7
 = 0.
b) x = - 5 ; - 4 ... 1 ; 2 ; 3.
Tổng: [(-5) + (-4)] + [(-3) + 3] + .....
 = (- 9).
Bài 118 .
a) 2 x = 15 + 35
 2x = 50
 x = 50 : 2
 x = 25.
b) x = - 5.
c) x = 1.
d) x = 5.
Bài 115:
a) a = ± 5.
b) a = 0.
c) Không có số a nào thoả mãn. Vì {a{ là số không âm.
d) {a{ = {- 5{ = 5 ị a = ± 5.
e) {a{ = 2 ị a = ± 2.
Bài 112:
 a - 10 = 2a - 5
 - 10 + 5 = 2a - a
 - 5 = a
Vậy hai số đó là : (- 10) và (- 5).
 Bài 1:
a) Tất cả các ước của (- 12) là ± 1 ; ±2 ; ± 3 ; ± 4 ; ± 6 ; ±12.
b) Năm bội của 4 có thể là : 0 ; ±4; ±8.
 Bài 120:
a) Có 12 tích ab.
b) Có 6 tích lớn hơn 0 và 6 tích nhỏ hơn 0.
c) Bội của 6 là : - 6 ; 12 ; - 18 ; 24 ; 30 ; - 42.
d) Ước của 20 là 10 ; - 20.
- HS nêu tính chất SGK.
4.Củng cố
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
- Nhắc lại thứ tự thực hiện phép tính trong 1 bt (có ngoặc, không có ngoặc).
Xét xem các bài giải sau đúng hay sai:
a) a = - (- a).
b) {a{ = - {- a{.
c) {x{ = 5 ị x = 5.
d) {x{ = - 5 ị x = - 5.
a) Đúng.
b) Sai. Vì {a{ = {- a{.
c) Sai. Vì {x{ = 5 ị x = ± 5.
d) Sai vì GTTĐ của một số > 0.
5. Hướng dẫn về nhà:
- Ôn tập theo các câu hỏi và các dạng bài tập trong 2 tiết ôn tập.
- Tiết sau kiểm tra 1 tiết chương II.
 Duyệt ngày 30/1/2012

Tài liệu đính kèm:

  • docSỐ HỌC 6-T65,66,67.doc