Đề kiểm tra trắc nghiệm môn Tin học Lớp 6 - Trường THCS Lương Thế Vinh (4 đề)

Đề kiểm tra trắc nghiệm môn Tin học Lớp 6 - Trường THCS Lương Thế Vinh (4 đề)

1. Máy tính có thể

 A. Soạn bài thay cho em B. Chủ trì thảo luận tại hội nghị C. Nấu cơm cho em D. Lập bảng lương cho cơ quan

 2. Em có thể dùng máy tính vào việc gì?

 A. Học tiếng Anh, tính toán B. Làm tất cả các công việc nhà C. Làm tất cả các bài tập làm văn D. Tất cả đều sai

 3. Để có nhiều bạn bè trên thế giới em nên trang bị thiết bị nào?

 A. Máy tính và kết nối Internet B. Điện thoại bàn

 C. Truyền hình cáp D. Điện thoại di động

 4. Thiết bị nào dưới đây được dùng để in văn bản hay hình ảnh trên giấy:

 A. Máy quét B. USB

 C. Đĩa CD D. Máy in

 5. Tin học là môn học để:

 A. Nâng cao kiến thức B. Nắm bắt được tin học

 C. Tất cả đều sai D. Hiểu rõ về thông tin

 6. Các thông tin trong ROM:

 A. Mất hoàn toàn dữ liệu B. Không bị mất đi khi tắt máy C. Có lúc mất có lúc không D. Bị mất đi khi tắt máy

 7. Thiết bị nhập của máy tính gồm:

 A. Bàn phím, loa, Màn hình B. Tất cả ý trên

 C. Bàn phím, chuột, máy quét D. Chuột, Máy in

 8. Đĩa mềm thường có dung lượng:

 A. 128 MG B. 1,44 MB

 C. 10 GB D. 650MB

 9. Bộ truy cập ngẫu nhiên lưu trữ thông tin một cách:

 A. Vĩnh viễn B. Tất cả đều sai

 C. Tạm thời D. Sau khi tắt máy

 10. Nhiều công việc trong thực tế được tiến hành theo mô hình:

 A. Ba bước B. Hai bước

 C. Bốn bước D. Một bước

 11. Máy tính chưa xử lí được:

 A. Mùi vị, cảm xúc B. Văn bản, hình vẽ, âm thanh

 C. Các con số, âm thanh, các đoạn phim D. Văn bản, âm thanh

 12. Máy tính không có khả năng nào:

 A. Tất cả đều đúng

 B. Hạch toán

 C. Lưu trữ công thức nấu ăn, lưu trữ mùi vị các món ăn

 D. Tính toán

 

doc 9 trang Người đăng lananh572 Lượt xem 655Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra trắc nghiệm môn Tin học Lớp 6 - Trường THCS Lương Thế Vinh (4 đề)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tröôøng THCS: Löông Theá Vinh Ñeà kieåm tra 15 phuùt
Hoï vaø Teân: ........................................... .. Moân: Tin Hoïc
Lôùp:........... 
Noäi dung ñeà soá : 001
 1. Em có thể dùng máy tính vào việc gì?
	A. Tất cả đều sai	B. Làm tất cả các công việc nhà
	C. Làm tất cả các bài tập làm văn	D. Học tiếng Anh, tính toán
 2. Chương trình máy tính là:
	A. Tất cả điều sai	
	B. Chương trình máy tính	
	C. Tập hợp các câu lệnh chỉ dẫn cho máy tính thực hiện các công việc cụ thể
	D. Cả A và B
 3. Bộ xử lí thông tin được coi là:
	A. Tính toán nhanh	B. Tính toán chậm	
	C. Bộ số học và logic	D. Bộ não của máy tính
 4. Ngành tin học có nhiệm vụ:
	A. Tất cả đều sai	
	B. Hoàn thành cấu trúc và tính chất của thông tin	
	C. Nghiên cứa cấu trúc và tính chất của thông tin
	D. Xây dựng nên cấu trúc và tính chất của thông tin
 5. Hạn chế lớn nhất của máy tính hiện nay là:
	A. Khả năng lưu trữ còn hạn chế
	B. Kết nối Internet còn chậm	
	C. Không có khả năng tư duy như con người 
	D. Chưa nói được như người 
 6. Theo nguyên lí Von NeuMann cấu trúc của máy tính gồm:
	A. Bộ xử lí trung tâm, Bộ nhớ, thiết bị vào/ra	
	B. Bộ xử lí trung tâm, Loa, Bàn phím	
	C. CPU, Rom, I/O	
	D. Bộ chỉ đọc, CPU
 7. Đơn vị nhỏ nhất dùng để lưu trữ thông tin là:
	A. KB	B. Byte	
	C. Bit 	 D. Tất cả đều sai
 8. Nhiều công việc trong thực tế được tiến hành theo mô hình:
	A. Ba bước	B. Một bước	
	C. Bốn bước	D. Hai bước
 9. Máy tính có thể điều khiển:
	A. Tất cả đều sai	
	B. Đàn cá bơi lội dưới nước	
	C. Vệ tinh bay quanh trái đất
	D. Đàn chim bay trong rừng
 10. Thế giới xung quanh ta có:
	A. Nhiều thông tin cần phải nhớ	B. Nhiều thông tin cần phải chú ý	C. Nhiều thông tin đáng nhớ	D. Nhiều thông tin phong phú
 11. Thiết bị nào dưới đây được dùng để in văn bản hay hình ảnh trên giấy:
	A. Máy quét	B. USB	
	C. Đĩa CD	D. Máy in
 12. Máy tính chưa xử lí được:
	A. Văn bản, hình vẽ, âm thanh	
	B. Mùi vị, cảm xúc	
	C. Các con số, âm thanh, các đoạn phim
	D. Mùi vị, Văn bản
 13. Bộ truy cập ngẫu nhiên lưu trữ thông tin một cách:
	A. Vĩnh viễn	B. Tất cả đều sai	
	C. Tạm thời	D. Sau khi tắt máy
 14. Sức mạnh của máy tính tuỳ thuộc vào:
	A. Khả năng tính toán nhanh	B. Giá thành ngày càng rẻ	C. Khả năng và sự hiểu biết của con người	D. Khả năng lưu trữ lớn
 15. Các dạng thông tin cơ bản là:
	A. Văn bản, hình ảnh, âm thanh	B. Tất cả đều sai	
	C. Chữ viết, âm thanh, hình ảnh	D. Văn bản, tiếng nói, mùi thức ăn
 16. Thiết bị nhập của máy tính gồm:
	A. Tất cả các câu dưới	B. Bàn phím, loa, Màn hình	
	C. Chuột, Máy in	D. Bàn phím, chuột, máy quét
 17. Các thông tin trong ROM:
	A. Mất hoàn toàn dữ liệu	B. Có lúc mất có lúc không	C. Bị mất đi khi tắt máy	D. Không bị mất đi khi tắt máy
 18. Thành phần nào sau đây để xử lý thông tin trong máy tính : 
	A. Chuột 	B. CPU 	
	C. Bạn phím 	D. Màn hình 
 19. Máy tính không có khả năng nào:
	A. Tính toán	
	B. Lưu trữ công thức nấu ăn, lưu trữ mùi vị các món ăn	
	C. Lưu trữ các bản nhạc, trình bày các bản nhạc, soạn thảo văn bản
	D. Lưu trữ các hình ảnh loài hoa, phát ra hương thơm của hoa	
 20. Bộ nhớ truy cập ngẫu nhiêu là:
	A. CD	B. USP	C. RAM	D. ROM
Tröôøng THCS: Löông Theá Vinh Ñeà kieåm tra 15 phuùt
Hoï vaø Teân: .............................................. Moân: Tin Hoïc
Lôùp:........... 
Noäi dung ñeà soá : 002
1. Máy tính có thể
	A. Soạn bài thay cho em	B. Chủ trì thảo luận tại hội nghị	C. Nấu cơm cho em	D. Lập bảng lương cho cơ quan
 2. Em có thể dùng máy tính vào việc gì?
	A. Học tiếng Anh, tính toán	B. Làm tất cả các công việc nhà	C. Làm tất cả các bài tập làm văn	D. Tất cả đều sai
 3. Để có nhiều bạn bè trên thế giới em nên trang bị thiết bị nào?
	A. Máy tính và kết nối Internet	B. Điện thoại bàn	
	C. Truyền hình cáp	D. Điện thoại di động
 4. Thiết bị nào dưới đây được dùng để in văn bản hay hình ảnh trên giấy:
	A. Máy quét	B. USB	
	C. Đĩa CD	D. Máy in
 5. Tin học là môn học để:
	A. Nâng cao kiến thức	B. Nắm bắt được tin học	
	C. Tất cả đều sai	D. Hiểu rõ về thông tin
 6. Các thông tin trong ROM:
	A. Mất hoàn toàn dữ liệu	B. Không bị mất đi khi tắt máy	C. Có lúc mất có lúc không	D. Bị mất đi khi tắt máy
 7. Thiết bị nhập của máy tính gồm:
	A. Bàn phím, loa, Màn hình	B. Tất cả ý trên	
	C. Bàn phím, chuột, máy quét	D. Chuột, Máy in
 8. Đĩa mềm thường có dung lượng: 
	A. 128 MG 	B. 1,44 MB 
	C. 10 GB	D. 650MB 
 9. Bộ truy cập ngẫu nhiên lưu trữ thông tin một cách:
	A. Vĩnh viễn	B. Tất cả đều sai	
	C. Tạm thời	D. Sau khi tắt máy
 10. Nhiều công việc trong thực tế được tiến hành theo mô hình:
	A. Ba bước	B. Hai bước	
	C. Bốn bước	D. Một bước
 11. Máy tính chưa xử lí được:
	A. Mùi vị, cảm xúc	B. Văn bản, hình vẽ, âm thanh	
	C. Các con số, âm thanh, các đoạn phim	D. Văn bản, âm thanh
 12. Máy tính không có khả năng nào:
	A. Tất cả đều đúng	
	B. Hạch toán	
	C. Lưu trữ công thức nấu ăn, lưu trữ mùi vị các món ăn
	D. Tính toán	
13. Đơn vị nhỏ nhất dùng để lưu trữ thông tin là:
	A. Tất cả đều sai	B. Bit	C. KB	D. Byte
 14. Thế giới xung quanh ta có:
	A. Nhiều thông tin cần phải chú ý	B. Nhiều thông tin đáng nhớ	C. Nhiều thông tin phong phú	D. Nhiều thông tin cần phải nhớ
 15. Theo nguyên lí Von NeuMann cấu trúc của máy tính gồm:
	A. Bộ xử lí trung tâm, Bộ nhớ, thiết bị vào/ra
	B. CPU, Rom, I/O	
	C. Bộ chỉ đọc, CPU	
	D. Bộ xử lí trung tâm, Loa, Bàn phím
 16. Phần mềm máy tính là:
	A. Cả B và C	
	B. Chương trình máy tính	
	C. Tập hợp các câu lệnh chỉ dẫn cho máy tính thực hiện các công việc cụ thể	D. Tấc cả điều sai
 17. Bộ xử lí thông tin được coi là:
	A. Bộ số học và logic	B. Tính toán chậm	
	C. Bộ não của máy tính	D. Tính toán nhanh
 18. Một MB bằng:
	A. Cả hai đều sai 	B. 1024 Byte	
	C. Cả hai đều đúng	D. 1024 KB
 19. Máy tính có thể điều khiển:
	A. Tất cả đều sai	B. Vệ tinh bay quanh trái đất	
	C. Đàn cá bơi lội dưới nước	D. Câu B và C đúng
 20. Bộ nhớ trong gồm:
	A. RAM và ROM	B. Ổ mềm, ổ cứng	
	C. USP,CD	D. Tấc cả đều sai
Tröôøng THCS: Löông Theá Vinh Ñeà kieåm tra 15 phuùt
Hoï vaø Teân: ........................................... Moân: Tin Hoïc Lôùp:........... 
Noäi dung ñeà soá : 003
 1. Bộ phận nào dưới đây được gọi là "bộ não" của máy tính:
	A. CPU	B. RAM	
	C. ROM	D. Ổ mềm
 2. Theo nguyên lí Von NeuMann cấu trúc của máy tính gồm:
	A. Bộ chỉ đọc, CPU	B. Bộ xử lí trung tâm, Loa, Bàn phím	
	C. CPU, Rom, I/O	D. Bộ xử lí trung tâm, Bộ nhớ, thiết bị vào/ra
 3. Thiết bị nhập của máy tính gồm:
	A. Bàn phím, loa, Màn hình	B. Tất cả ý trên	
	C. Chuột, Máy in	D. Bàn phím, chuột, máy quét
 4. Các thông tin trong ROM:
	A. Bị mất đi khi tắt máy	B. Không bị mất đi khi tắt máy	C. Có lúc mất có lúc không	D. Mất hoàn toàn dữ liệu
 5. Chương trình máy tính là:
	A. Cả B và D	
	B. Phần mềm máy tính	
	C. Tấc cả điều sai	 	
	D. Tập hợp các câu lệnh chỉ dẫn cho máy tính thực hiện các công việc cụ thể
 6. Bộ xử lí thông tin được coi là:
	A. Tính toán nhanh	B. Bộ số học và logic	
	C. Tính toán chậm	D. Bộ não của máy tính
 7. Một MB bằng:
	A. Cả hai đều đúng	B. 1024 KB	
	C. Cả hai đều sai 	D. 1024 byte
 8. Đơn vị nhỏ nhất dùng để lưu trữ thông tin là:
	A. KB	B. Tất cả đều sai	C. Byte	D. Bit
 9. Máy tính không có khả năng nào:
	A. Tính toán	
	B. Máy tính có thể làm những công việc gì?	
	C. Lưu trữ	
	D. Lưu trữ công thức nấu ăn, lưu trữ mùi vị các món ăn	
 10. Nhiều công việc trong thực tế được tiến hành theo mô hình:
	A. Bốn bước	B. Một bước	
	C. Hai bước	D. Ba bước
 11. Bộ nhớ truy cập ngẫu nhiêu là:
	A. RAM	B. CD	C. ROM	D. USP
 12. Sức mạnh của máy tính tuỳ thuộc vào:
	A. Giá thành ngày càng rẻ	B. Khả năng tính toán nhanh	
	C. Khả năng lưu trữ lớn	D. Khả năng và sự hiểu biết của con người
13. Các dạng thông tin cơ bản là:
	A. Văn bản, tiếng nói, mùi thức ăn	B. Văn bản, hình ảnh, âm thanh	C. Chữ viết, âm thanh, hình ảnh	D. Tất cả đều sai
 14. Tin học là môn học để:
	A. Nắm bắt được tin học	B. Tất cả đều sai	
	C. Nâng cao kiến thức	D. Hiểu rõ về thông tin
 15. Máy tính chưa xử lí được:
	A. Mùi vị, cảm xúc	B. Văn bản, hình vẽ, âm thanh	
	C. Các con số, âm thanh, các đoạn phim	D. Câu A và C đúng
 16. Máy tính có thể:
	A. Chủ trì thảo luận tại hội nghị	B. Soạn bài thay cho em
	C. Lập bảng lương cho cơ quan	D. Nấu cơm cho em
 17. Đĩa mềm thường có dung lượng: 
	A. 10 GB	B. 1,44 MB 	
	C. 650MB 	D. 128 MB 
 18. Trong số các đơn vị đo thông tin, đơn vị nào lớn nhất?
	A. Byte	B. KB	C. GB	D. MB
 19. Để có nhiều bạn bè trên thế giới em nên trang bị thiết bị nào?
	A. Truyền hình cáp	B. Điện thoại bàn	
	C. Điện thoại di động	D. Máy tính và kết nối Internet
 20. Bộ nhớ trong gồm:
	A. Tấc cả đều sai	B. Ổ mềm, ổ cứng	
	C. USP,CD	D. RAM và ROM
Tröôøng THCS: Löông Theá Vinh Ñeà kieåm tra 15 phuùt
 Hoï vaø Teân: .............................................. Moân: Tin Hoïc
 Lôùp:........... 
Noäi dung ñeà soá : 004
1. Bộ xử lí thông tin được coi là:
	A. Tính toán nhanh	B. Tính toán chậm	
	C. Bộ não của máy tính	D. Bộ số học và logic
 2. Các thông tin trong ROM:
	A. Có lúc mất có lúc không	B. Mất hoàn toàn dữ liệu	C. Không bị mất đi khi tắt máy	D. Bị mất đi khi tắt máy
 3. Máy tính có thể:
	A. Nấu cơm cho em	B. Lập bảng lương cho cơ quan	
	C. Soạn bài thay cho em	D. Chủ trì thảo luận tại hội nghị
 4. Các dạng thông tin cơ bản là:
	A. Văn bản, hình ảnh, âm thanh	B. Chữ viết, âm thanh, hình ảnh	C. Tất cả đều sai	D. Văn bản, tiếng nói, mùi thức ăn
 5. Bộ nhớ truy cập ngẫu nhiêu là:
	A. ROM	B. USP	C. RAM	D. CD
 6. Thiết bị nào dưới đây được dùng để in văn bản hay hình ảnh trên giấy:
	A. Đĩa CD	B. Máy in	C. Máy quét	D. USB
 7. Máy tính không có khả năng nào:
	A. Tất cả đều đúng	
	B. Tính toán	
	C. Hạch toán	
	D. Lưu trữ các bản nhạc, trình bày các bản nhạc, soạn thảo văn bản	
 8. Máy tính chưa xử lí được:
	A. Các con số, âm thanh, các đoạn phim	B. Văn bản, hình vẽ, âm thanh	C. Mùi vị, cảm xúc	D. Cả 3 câu trên
 9. Nhiều công việc trong thực tế được tiến hành theo mô hình:
	A. Một bước	B. Ba bước	
	C. Bốn bước	D. Hai bước
 10. Em có thể dùng máy tính vào việc gì?
	A. Làm tất cả các công việc nhà	B. Học tiếng Anh, tính toán	C. Làm tất cả các bài tập làm văn	D. Tất cả đều sai
 11. Một MB bằng:
	A. 1024 byte	B. 1024 KB 	
	C. Cả hai đều sai	D. Cả hai đều đúng
 12. Thiết bị nhập của máy tính gồm:
	A. Bàn phím, loa, Màn hình	B. Cả 3 câu trên	
	C. Bàn phím, chuột, máy quét	D. Chuột, Máy in
 13. Bộ nhớ trong gồm:
	A. USP,CD	B. RAM và ROM	
	C. Ổ mềm, ổ cứng	D. Tấc cả đều sai
 14. Chương trình máy tính là:
	A. Cả B và C	
	B. Phần mềm máy tính	
	C. Tập hợp các câu lệnh chỉ dẫn cho máy tính thực hiện các công việc cụ thể
	D. Tất cả điều sai
 15. Sức mạnh của máy tính tuỳ thuộc vào:
	A. Khả năng và sự hiểu biết của con người	B. Khả năng tính toán nhanh	C. Giá thành ngày càng rẻ	D. Khả năng lưu trữ lớn
 16. Để có nhiều bạn bè trên thế giới em nên trang bị thiết bị nào?
	A. Truyền hình cáp	B. Điện thoại di động
	C. Điện thoại bàn	D. Máy tính và kết nối Internet
 17. Đĩa mềm thường có dung lượng: 
	A. 128 MB 	B. 10 GB	
	C. 1,44 MB 	D. 650MB 
 18. Khả năng to lớn của máy tính là:
	A. Làm việc không mệt mỏi	
	B. Xử lí thông tin, tính toán, lưu trữ	
	C. Tất cả đều đúng	
	D. Lưu trữ thông tin
 19. Đơn vị nhỏ nhất dùng để lưu trữ thông tin là:
	A. Bit	B. KB	
	C. Byte	D. Tất cả đều sai
 20. Hạn chế lớn nhất của máy tính hiện nay là:
	A. Kết nối Internet còn chậm	
	B. Không có khả năng tư duy như con người 	
	C. Chưa nói được như người 	
	D. Khả năng lưu trữ còn hạn chế


Tài liệu đính kèm:

  • docde trac nghiem.doc