Giáo án môn Sinh học 6 - Tuần 23 - Tiết 46 - Bài 38: Rêu- Cây rêu

Giáo án môn Sinh học 6 - Tuần 23 - Tiết 46 - Bài 38: Rêu- Cây rêu

1/ Kiến thức:

 - Xác định được môi trường sống của rêu liên quan đến cấu tạo của chúng.

 - Nêu rõ đặc điểm cấu tạo của rêu, phan biệt nó với tảo và 1 cây có hoa.

 - Hiểu rêu sinh sản bằng gì và túi bào tử cũng là cơ quan sinh sản của rêu.

2/ Kỹ năng: Rèn kĩ năng quan sát.

 3/ Thái độ: Giáo dục ý thức yêu thiên nhiên.

II. Đồ dùng dạy học:

 - Tranh phóng to cây rêu và cây rêu mang túi bào tử.

III. Hoạt động dạy học:

 1. Ổ n định.

 2. Kiểm tra bài cũ:

 - Nêu đặc điểm cấu tạo của tảo xoắn và rong mơ giữa chúng có đặc điểm gì giống nhau và khác nhau?

 - Tại sao không thể coi rong mơ như 1 cây xanh thật?

 

doc 3 trang Người đăng levilevi Lượt xem 1308Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Sinh học 6 - Tuần 23 - Tiết 46 - Bài 38: Rêu- Cây rêu", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 23
 Tiết 46 Bài 38 RÊU- CÂY RÊU
I. Mục tiêu bài học:
1/ Kiến thức:
 - Xác định được môi trường sống của rêu liên quan đến cấu tạo của chúng.
 - Nêu rõ đặc điểm cấu tạo của rêu, phan biệt nó với tảo và 1 cây có hoa.
 - Hiểu rêu sinh sản bằng gì và túi bào tử cũng là cơ quan sinh sản của rêu.
2/ Kỹ năng: Rèn kĩ năng quan sát.
 3/ Thái độ: Giáo dục ý thức yêu thiên nhiên.
II. Đồ dùng dạy học:
 - Tranh phóng to cây rêu và cây rêu mang túi bào tử.
III. Hoạt động dạy học:
 1. Ổ n định.
 2. Kiểm tra bài cũ: 
 - Nêu đặc điểm cấu tạo của tảo xoắn và rong mơ giữa chúng có đặc điểm gì giống nhau và khác nhau?
 - Tại sao không thể coi rong mơ như 1 cây xanh thật?
 3. Mở bài: 
 Trong thiên nhiên có những cây rất nhỏ bé chưa tới 1 cm thường mọc thành 
từng đám tạo 1 lớp thảm mục tươi, những cây tí hon là những cây rêu thuộc nhóm rêu.
 4. Bài mới:
* HOẠT ĐỘNG 1: TÌM HIỂU CÂY RÊU SỐNG Ở ĐÂU? 
HĐGV
HĐHS
- Yêu cầu hs đọc sgk xác định rêu sống ở đâu? 
- HS: mọc nơi ẩm ướt, chân tường, đất ẩm, tản đá.
* TIỂU KẾT: MÔI TRƯỜNG SỐNG CỦA RÊU:
 Rêu mọc nơi ẩm ướt: chân tường, đất ẩm, trên than cây to. Mọc thành từng đám tạo
 1 lớp thảm màu lục tươi.
 HOẠT ĐỘNG 2: QUAN SÁT CÂY RÊU: 
 Mục tiêu: phân biệt được các bôï phận củ cây rêu và đặc điểm chính của mỗi bộ phận.
HĐGV
HĐHS
- GV yêu cầu hs qsát cây rêu và qsát hình 38.2.
- Hỏi: các em nhận thấy bộ phận nào của cây rêu?
- Yêu cầu hs hoạt động theo nhóm, quan sát bằng kính lúp.
- Cho hs đọc thông tin sgk, gv giảng:
+ Rễ giả có khả năng hút nước.
+ Thân, lá chưa có mạch đẫn nên sống nơi ẩm ướt.
- HS quan sát mẫu, quan sát hình 38.2.
- HS hoạt động theo nhóm
+ Tách rời 1, 2 cây quan sát bằng kính túp.
+ Đối chiếu với tranh, xác định các bộ phận của cây rêu.
- Hs rút ra các cơ quan sinh dưỡng của cây rêu: rễ giả, thân , lá.
* TIỂU KẾT: QUAN SÁT CÂY RÊU:
 - Thân ngắn , không phân cành mang nhiều lá nhỏ.
 - Lá nhỏ, mỏng.
 - Rễ giả có khả năng hút nước.
 - Chưa có mạch dẫn.
* HOẠT ĐỘNG 3: TÚI BÀO TỬ VÀ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CÂY RÊU.
- Mục tiêu: biết được rêu sinh sản bằng bào tử và túi bào tử , cơ quan sinh sản nằm 
ở ngọn cây rêu.
HĐGV
HĐHS
- Cho hs quan sát tranh 38.2 có túi bào tử để phân biệt các phần của túi bào tử.
- Túi bào tử nằm ở đâu?
- Yêu cầu hs quan sát hình 38.2 và dọc thoonh tin hỏi:
+ Cơ quan sinh sản của rêu là những phần nào?
+ Rêu sinh sản bằng gì?
+ Trình bày sự phát triển của rêu
- HS quan sát tranh, rút ra nhận xét túi bào tử có 2 phần: mũ ở trên, cuống ở dưới, trong túi bào tử có bào tử.
- Nằm ở ngọn cây rêu.
- Quan sát hình thảo luận nhóm trả lời câu hỏi:
+ Là túi bào tử
+ Bào tử
+ Bào tử nảy mầm phát triển thành cây rêu.
* TIỂU KẾT: TÚI BÀO TỬ VÀ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CÂY RÊU
 - Cơ quan sinh sản là túi bào tửû nằm ở ngọn cây rêu.
 - Rêu sinh sản bằng bào tử.
 - Bào tử nảy mầm phát triển thành cây rêu.
* HOẠT ĐỘNG 4: VAI TRÒ CỦA RÊU : 
HĐGV
HĐHS
- Yêu cầu hs đọc thông tin mục 4 hỏi:
+ Rêu có lợi ích gì?
- Gv giảng thêm : hình thành đất và tạo than
- Đọc sgk rút ra vai trò của rêu.
- Từng cá nhân trả lời.
- Các bạn nhận xét.
* TIỂU KẾT: VAI TRÒ CỦA RÊU
 - Hình thành đất.
 - Rêu mọc ở đầm lầy khi chết tạo lớp than bùn làm phân bón và làm nhiên liệu.
5/ Kiểm tra đánh giá: 
 - Điền vào chổ trống từ thích hợp sau:
 Cơ quan sinh dưỡng của cây rêu gồm có: (rễ, thân, lá,), chưa có. ( rễ)thật sự. Trong thân và lá rêu chưa có....(.mạch dẫn)..Rêu sinh sản bằng..( bào tử)..được chứa trong.( túi bào tử)., cơ quan sinh sản nằm ở( ngọn)cây rêu.
6/ Dặn dò: 
 - Học kết luận sgk.
 - Trả lời câu hỏi 1,2,3,4 trang 127.
 - Chuẩn bị mỗi em 1 cây dương xỉ.
 - Tìm hiểu cấu tạo cơ quan sinh dưỡng cây dương xỉ.Túi bào tử và sự phát triển của dương xỉ.

Tài liệu đính kèm:

  • docThuc vat gop phan dieu hoa khi hau.doc