Giáo án môn Sinh học 6 - Bài 14 - Tiết 14 - Tuần 7: Thân dài ra do đâu (tích hợp)

Giáo án môn Sinh học 6 - Bài 14 - Tiết 14 - Tuần 7: Thân dài ra do đâu (tích hợp)

1. MỤC TIÊU

 1.1 Kiến thức:

- Trình bày được thân mọc dài ra do có sự phân chia của mô phân sinh (ngọn và lóng của một số loài).

- Biết vận dụng cơ sở khoa học của bấm ngọn, tỉa cành để giải thích một số hiện tượng trong thực tế sản xuất.

 1.2 Kỹ năng:

- Thí nghiệm chứng minh về sự dài ra của thân.

- Kĩ năng tìm kiếm và xử lí thông tin khi tìm hiểu về sự dài ra của thân là do sự phân chia tế bào ở mô phân sinh ngọn.

 

doc 3 trang Người đăng levilevi Lượt xem 2126Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Sinh học 6 - Bài 14 - Tiết 14 - Tuần 7: Thân dài ra do đâu (tích hợp)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bài: 14 tiết PPCT: 14
Ngày dạy: ...... / ......../............ Tuần: 07 
 THÂN DÀI RA DO ĐÂU (TÍCH HỢP)
1. MỤC TIÊU
 1.1 Kiến thức:
- Trình bày được thân mọc dài ra do có sự phân chia của mô phân sinh (ngọn và lóng của một số loài).
- Biết vận dụng cơ sở khoa học của bấm ngọn, tỉa cành để giải thích một số hiện tượng trong thực tế sản xuất.
 1.2 Kỹ năng:
- Thí nghiệm chứng minh về sự dài ra của thân.
- Kĩ năng tìm kiếm và xử lí thông tin khi tìm hiểu về sự dài ra của thân là do sự phân chia tế bào ở mô phân sinh ngọn.
- Kĩ năng giải quyết vấn đề: giải thích tại sao người ta lại bấm ngọn hay tỉa cành đối với một số loại cây?
- Kĩ năng hợp tác lắng nghe tích cực, tự tin khi trình bày ý kiến trước lớp.
 1.3 Thái độ:
- Giáo dục HS ý thức bảo vệ tính toàn vẹn của cây, hạn chế việc làm vô ý thức: bẻ cành cây, đu, trèo, làm gãy hoặc bóc vỏ cây..
2. TRỌNG TÂM
- Thân mọc dài ra do có sự phân chia của mô phân sinh (ngọn và lóng của một số loài).
Cơ sở khoa học của bấm ngọn, tỉa cành để giải thích một số hiện tượng trong thực tế sản xuất.
3. CHUẨN BỊ
 3.1 Giáo viên: GV: Tranh hình 14.1 SGK.
 3.2 Học sinh: Báo cáo kết quả thí nghiệm.
4. TIẾN TRÌNH
4.1 Ổn định tổ chức và kiểm diện: nắm sĩ số lớp, vệ sinh.
4.2 Kiểm tra miệng: 
Câu 1: Trình bày cấu tạo ngoài của thân? (10đ)
	- Thân cây gồm: thân chính, cành, chồi ngọn và chồi nách. (3đ)
- Chồi ngọn ở đầu thân và đầu cành. (2đ)
- Chồi nách ở nách lá. Chồi nách có hai loại: chồi hoa và chồi lá. (3đ)
- Chồi nách phát triển thành cành mang hoa hoặc hoa. (2đ)
Câu 2: Phân biệt các loại thân? Kiểm tra phần thí nghiệm của HS (10đ)
- Thân đứng gồm có ba dạng: Thân gỗ: cứng, cao có cành. Thân cột: cứng cao, không cành. Thân cỏ: mềm, yếu, thấp. (4đ)
- Thân leo: leo bằng nhiều cách như bằng thân quấn, tua cuốn (2đ)
- Thân bò: mềm yếu, bò lan sát mặt đất. (2đ)
	- HS báo cáo kết quả đã làm từ tuần trước. (2đ)
4.3 Bài mới:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
NỘI DUNG BÀI HỌC
Hoạt động 1: Tìm hiểu sự dài ra của thân.
- GV cho HS báo cáo kết quả thí nghiệm.
+ Đại diện nhóm trình bày, các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- GV ghi nhanh kết quả lên bảng.
- GV cho HS thảo luận nhóm. 
- HS: Nhóm thảo luận theo 3 câu hỏi SGK trang 46 đưa ra được nhận xét:
- Cây bị bấm ngọn thấp hơn cây không bấm ngọn, thân dài ra do phần ngọn.
- GV: Gọi 1 – 2 nhóm HS trả lời, các HS khác nhận xét, bổ sung.
- GV: giải thích thêm lóng ở một số cây.
- HS đọc thông tin £ SGK trang 47 rồi chú ý nghe GV giải thích ý nghĩa của bấm ngọn, tỉa cành.
- Đối với câu hỏi * GV gợi ý: ở ngọn cây có mô phân sinh ngọn, treo tranh 13.1 GV giải thích thêm:
- Khi bấm ngọn, cây không cao thêm được, chất dinh dưỡng tập trung cho chồi lá và chồi hoa phát triển.
- Chỉ tỉa cành bị sâu, cành xấu với cây lấy gỗ, sợi mà không bấm ngọn vì cần thân, sợi dài.
- Cho HS rút ra kết luận.
* GDMT: Giáo dục HS ý thức bảo vệ tính toàn vẹn của cây, hạn chế việc làm vô ý thức: bẻ cành cây, đu, trèo, làm gãy hoặc bóc vỏ cây..
Hoạt động 2: giải thích những hiện tượng thực tế.
- GV yêu cầu HS hoạt động nhóm.
- HS: Nhóm thảo luận 2 câu hỏi GSK trang 47 dựa trên phần giải thích của GV ở mục 1.
-Yêu cầu đưa ra được nhận xét: cây đậu, bông, cà phê là cây lấy quả, cần nhiều cành nên người ta cắt ngọn.
- HS: Đại diện nhóm trình bày, các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- GV nghe phần trả lời, bổ sung của cá nhóm, hỏi:
- Những loại cây nào người ta thường bấm ngọn, những cây nào thì tỉa cành?
- Sau khi học sinh trả lời xong GV hỏi:
- Vậy hiện tượng cắt thân cây rau ngót ở đầu giờ nêu ra nhằm mục đích gì?
- GV nhận xét giờ học, giải đáp thắc mắc của HS.
1) Sự dài ra của thân.
Thân cây do sự phân chia tế bào ở mô phân sinh (ngọn và lóng của một số loài).
2). Giải thích những hiện tượng thực tế:
- Bấm ngọn những loại cây lấy quả, hạt, thân để ăn còn tỉa cành với những cây lấy gỗ, lấy sợi.
4.4 Câu hỏi, bài tập củng cố: 
Câu 1: Hãy chọn những cây được sử dụng biện pháp bấm ngọn:
	a. Rau muống	b. Rau cải
	c. Đu đủ	d. ổi
	e. Hoa hồng	f. Mướp
Đáp án câu 1: a, e, f
Câu 2: Hãy chọn những cây không sử dụng biện pháp bấm ngọn:
	a. Mây	b. Xà cừ
	c. Mồng tơi	d. Bằng lăng
	e. Bí ngô	f. Mía
Đáp án câu 2:: a, b, d, f.
4.5 Hướng dẫn học sinh tự học:
- Đối với bài học ở tiết học này: Học bài và trả lời câu hỏi 1, 2 SGK.
- Đối với bài học ở tiết học tiếp theo:Ôn lại bài : “Cấu tạo miền hút của rễ” chú ý cấu tạo. Đọc và tìm hiểu Cấu tạo trong của thân non.
5. RÚT KINH NGHIỆM:	
	- Nội dung: 	
	- Phương pháp: 	
	- Sử dụng đồ dùng, thiết bị: 	
--------—&–--------

Tài liệu đính kèm:

  • docTiet 14.doc