Giáo án Hình học Lớp 7 - Tiết 9: Luyện tập (Bản 3 cột)

Giáo án Hình học Lớp 7 - Tiết 9: Luyện tập (Bản 3 cột)

.MỤC TIÊU

 Kiến thức cơ bản:

 + Hiểu được nội dung tiên đề ơclic là công nhận t/c của đường thẳng b đi qua M ( M a) sao cho b // a

 + Hiểu rằng nhớ có tiên đề Ơclic mới, suy ra được tính chất của 2 đường thẳng song song:” Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song song thì 2 góc so le trong bằng nhau, hai góc trong cùng phía bù nhau”

 Kĩ năng cơ bản:

 + Cho 2 đường thẳng song song và một cát tuyến cho biết số đo của một góc, biết cách tính cách đo của các góc còn lại.

B. CHUẨN BỊ:

 GV: SGK, thướt thẳng, thướt đo góc.

C.TIẾN TRÌNH DẠY – HỌC

Hoạt động của GV Hoạt động của HS

Hoạt động 1 : KIỂM TRA

Kiểm tra 15 phút.

Cho biết a // b, Â4 = 450.

a) Tính .

b) So sánh Â1 và .

c) Tính .

 c

 A

 a

 b

 B

Hoạt động 2. 1 – LUYỆN TẬP

BÀI 37/95 SGK:

ABC và CDE có:

 Â = ?, =?, =?

Bài 38/95 SGK.

 Cho học sinh lên bảng vẽ hình.

 GV hỏi:

 HS trả lời.

 GV: ghi lên bảng, trường hợp còn, trường hợp hs lên bảng ghi.

 A

 d

 d

 B

 Vì a // b nên ta có:

 Â = ( vì là cặp góc slt)

 = (vì là cặp góc slt)

(đối đỉnh)

Bài 38/95 SGK

 Biết d // d thì suy ra:

 a) Â1 = và

 b) Â2 =

 c) Â1 + = 1800

 Nếu 1 đường thẳng cắt 2 đường thẳng song song thì:

a) cặp góc slt bằng nhau.

 b) Các góc đ.vị bằng nhau.

 c) Các góc trong cùng phía bù nhau. B A

 b

 C

 c

 D E

 d

 A

 d

 B

 

doc 2 trang Người đăng lananh572 Lượt xem 110Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Hình học Lớp 7 - Tiết 9: Luyện tập (Bản 3 cột)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 5, tiết 9
§§5. LUYỆN TẬP.
A.MỤC TIÊU
 Kiến thức cơ bản:
 + Hiểu được nội dung tiên đề ơclic là công nhận t/c của đường thẳng b đi qua M ( M a) sao cho b // a
 + Hiểu rằng nhớ có tiên đề Ơclic mới, suy ra được tính chất của 2 đường thẳng song song:” Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song song thì 2 góc so le trong bằng nhau, hai góc trong cùng phía bù nhau”
 Kĩ năng cơ bản:
 + Cho 2 đường thẳng song song và một cát tuyến cho biết số đo của một góc, biết cách tính cách đo của các góc còn lại.
B. CHUẨN BỊ:
 GV: SGK, thướt thẳng, thướt đo góc.
C.TIẾN TRÌNH DẠY – HỌC
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Hoạt động 1 : KIỂM TRA 
Kiểm tra 15 phút.
Cho biết a // b, Â4 = 450.
Tính .
So sánh Â1 và .
Tính .
 c
 A 
 a 
 b 
 B
Hoạt động 2. 1 – LUYỆN TẬP
BÀI 37/95 SGK:
ABC và CDE có:
 Â = ?, =?, =?
Bài 38/95 SGK.
 Cho học sinh lên bảng vẽ hình.
 GV hỏi: 
 HS trả lời.
 GV: ghi lên bảng, trường hợp còn, trường hợp hs lên bảng ghi.
 A
 d 
 d’
 B
Vì a // b nên ta có:
 Â = ( vì là cặp góc slt)
 = (vì là cặp góc slt)
(đối đỉnh)
Bài 38/95 SGK
— Biết d // d’ thì suy ra:
 a) Â1 = và
 b) Â2 = 
 c) Â1 + = 1800
— Nếu 1 đường thẳng cắt 2 đường thẳng song song thì:
cặp góc slt bằng nhau.
 b) Các góc đ.vị bằng nhau.
 c) Các góc trong cùng phía bù nhau.
 B A 
 b
 C
 c
 D E 
	d
 A 
 d’
 B 
 Bài 39/95 SGK.
 d1 d2
 A
Bài 39/95 SGK.
Góc nhọn tạo bởi a vuông d1 bằng:
180 - 1500 = 300
Vậy góc nhọn tạo bởi a và d2 bằng 300
( vì d1 // d2 thì suy ra: cặp góc so le trong hoặc đồng vị bằng nhau).
Hoạt động3.: CỦNG CỐÕÁ
 Qua luyện tập.
Hoạt động 4. HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ (2 phút)
 - Về nhà làm lại các bài tập 
 - BTVN: 27 đến 30/89, 90 SBT.
 - Chuẩn bị trước ?1, ?2 §6.
---------------------------------------------------------------

Tài liệu đính kèm:

  • doctiet 9.doc