Đề kiểm tra học kì I môn sinh lớp 6 phổ cập năm học 2010 – 2011 thời gian: 60 phút

Đề kiểm tra học kì I môn sinh lớp 6 phổ cập năm học 2010 – 2011 thời gian: 60 phút

1/ Qúa trình hô hấp được tóm tắt bằng sơ đồ nào sau đây?

 a. Chất vô cơ + Khí cacbônic → Khí ôxi + Hơi nước + Năng lượng.

 b. Chất hữu cơ + Khí ôxi → Khí cacbônic + Hơi nước + Năng lượng.

 c. Chất vô cơ + Khí ôxi → Khí cacbônic + Hơi nước + Năng lượng.

 d. Chất hữu cơ + Khí cacbônic → Khí ôxi + Hơi nước + Năng lượng.

2/ Các loại rễ chính ở thực vật là

 a. rễ chùm và rễ con.

 b. rễ cọc, rễ chùm và rễ con.

 c. rễ cái và các rễ con.

 d. rễ cọc và rễ chùm

 

doc 2 trang Người đăng levilevi Lượt xem 1190Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra học kì I môn sinh lớp 6 phổ cập năm học 2010 – 2011 thời gian: 60 phút", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHÒNG GD& ĐT TÂN PHÚ ĐÔNG ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
TRƯỜNG THCS PHÚ ĐÔNG Môn sinh lớp 6 phổ cập
 Năm học 2010 – 2011
 Thời gian: 60 phút 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A.Trắc nghiệm (3 điểm)
I/ Chọn câu trả lời đúng: (2đ)
1/ Qúa trình hô hấp được tóm tắt bằng sơ đồ nào sau đây?
 a. Chất vô cơ + Khí cacbônic → Khí ôxi + Hơi nước + Năng lượng. 
 b. Chất hữu cơ + Khí ôxi → Khí cacbônic + Hơi nước + Năng lượng. 
 c. Chất vô cơ + Khí ôxi → Khí cacbônic + Hơi nước + Năng lượng. 
 d. Chất hữu cơ + Khí cacbônic → Khí ôxi + Hơi nước + Năng lượng.
2/ Các loại rễ chính ở thực vật là
 a. rễ chùm và rễ con. 
 b. rễ cọc, rễ chùm và rễ con. 
 c. rễ cái và các rễ con. 
 d. rễ cọc và rễ chùm
3/ Chức năng quan trọng nhất của lá là
 a. thoát hơi nước và trao đổi khí. 
 b. hô hấp và quang hợp. 
 c. thoát hơi nước và quang hợp. 
 d. hô hấp và vận chuyển chất dinh dưỡng. 
4/ Thân cây to ra nhờ sự phân chia của các tế bào ở bộ phận nào?
 a. Mô phân sinh vỏ. 
 b. Sự phân chia các tế bào mô phân sinh tầng sinh vỏ. 
 c. Sự phân chia các tế bào mô phân sinh tầng sinh trụ. 
 d. Sự phân chia các tế bào mô phân sinh tầng sinh vỏ và tầng sinh trụ.
II/ Điền vào chỗ trống bằng các cụm từ sau: khí ôxi, quang hợp, chất diệp lục, hô hấp, khí cacboníc.(1đ)
 là quá trình lá cây nhờ có., sử dụng nước,  và năng lượng ánh sáng mặt trời chế tạo ra tinh bột và nhả 
 C. Tự luận (7 điểm)
1. Thế nào là hoa đơn tính? Thế nào là hoa lưỡng tính? Mỗi loại cho 2 ví dụ ( 2đ)
2. Muốn diệt cỏ dại người ta phải làm như thế nào? (1đ)
3. Rễ có mấy miền? chức năng của từng miền?(2đ)
4. Vẽ và chú thích sơ đồ cấu tạo tế bào thực vật. (2đ)
-----------------------------------------------------HẾT---------------------------------------------------
PHÒNG GD& ĐT TÂN PHÚ ĐÔNG ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
TRƯỜNG THCS PHÚ ĐÔNG Môn sinh lớp 6 phổ cập
 Năm học 2010 – 2011
 Thời gian: 60 phút 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A.Trắc nghiệm (3 điểm)
I/ Chọn câu trả lời đúng:
Mỗi câu 0,5 điểm
 1.b	2.d	3.c	4.d
 II. Điền vào chỗ trống bằng các cụm từ sau:
Mỗi từ điền đúng được 0,25 điểm
Quang hợp là quá trình lá cây nhờ có chất diệp lục, sử dụng nước, khí cacboníc và năng lượng ánh sáng mặt trời chế tạo ra tinh bột và nhả khí ôxi.
B . Tự luận (7 điểm)
1. Hoa đơn tính là hoa chỉ có nhị hoặc nhụy (0,5đ)
Ví dụ: Hoa bầu, mướp(0,5đ)
Hoa lưỡng tính là hoa có đủ nhị và nhụy(0,5đ)
Ví dụ: Hoa phượng, mai(0,5đ)
2. Muốn diệt cỏ dại người ta phải nhổ hết rễ và đem đốt hết vì cỏ có khả năng tạo thành cây mới từ rễ (1đ)
3. Rễ gồm 4 miền 
 	- Miền trưởng thành : chức năng dẫn truyền.(0,5 đ)
 	- Miền hút : hấp thu nước và muối khoáng. (0,5 đ)
 	- Miền sinh trưởng : làm cho rễ dài ra. (0,5 đ)
 	- Miền chóp rễ : che chở cho đầu rễ.(0,5 đ)
Chất TB
Lục lạp
4.
Nhân
Không
 bào
Vách TB 
bên cạnh
Vách TB
Màng sinh chất
---------------------------------------------HẾT-------------------------------------------------------

Tài liệu đính kèm:

  • docTHI HKI SINH 6 PC.doc