Giáo án môn Sinh học 6 - Kiểm tra 1 tiết học kì II

Giáo án môn Sinh học 6 - Kiểm tra 1 tiết học kì II

Em hãy khoanh tròn vào một trong những chữ a,b,c,d ở đầu câu chỉ ý đúng trong các câu sau :

Câu 1: Thụ tinh là :

a. Hiện tượng hạt phấn tiếp xúc với đầu nhuỵ .

b. Hiện tượng tế bào sinh dục đực kết hợp với tế bào sinh dục cái . (0,5đ)

c. Hiện tượng nảy mầm của hạt phấn .

d. Hiện tượng kết quả , tạo hạt .

Câu 2: Nhóm nào sau đây toàn là quả khô

a. Quả cà chua , quả cải , quả thì là

b. Quả đu đủ , quả nổ , quả đậu bắp

c. Quả chò , quả nổ , quả cải , quả đậu bắp (0,5đ)

d. Quả cải , quả đu đủ , quả nổ

 

doc 3 trang Người đăng levilevi Lượt xem 870Lượt tải 2 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Sinh học 6 - Kiểm tra 1 tiết học kì II", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề chính 
Các chủ đề chính
 Các mức độ nhận thức
Tổng cộng
 Nhận biết
 Thông hiểu
Vận dụng 
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
chương VI.HOA VÀ SINH SẢN HỮU TÍNH
1,3 (1đ)
2 Câu 
(1đ)
Chương VII. QUẢ VÀ HẠT
2,4,5
(1,5)
Câu 8
(2 đ)
Câu 9
( 2đ)
5 câu 
(5,5 đ)
Chương VIII. CÁC NHÓM THỰC VẬT 
6,7 (1,5đ)
Câu 10
( 2 đ)
3 câu 
3,5đ)
TỔNG CỘNG
3 câu 
1,5đ)
1 câu 
(2 đ)
4 câu 
(2,5đ)
1 câu 
(2đ)
1 câu 
(2đ)
10 câu
(10đ)
A.TRẮC NGHIỆM : 4 điểm 
Em hãy khoanh tròn vào một trong những chữ a,b,c,d ở đầu câu chỉ ý đúng trong các câu sau :
Câu 1: Thụ tinh là :
a. Hiện tượng hạt phấn tiếp xúc với đầu nhuỵ .
b. Hiện tượng tế bào sinh dục đực kết hợp với tế bào sinh dục cái . (0,5đ)
c. Hiện tượng nảy mầm của hạt phấn .
d. Hiện tượng kết quả , tạo hạt .
Câu 2: Nhóm nào sau đây toàn là quả khô 
a. Quả cà chua , quả cải , quả thì là 
b. Quả đu đủ , quả nổ , quả đậu bắp 
c. Quả chò , quả nổ , quả cải , quả đậu bắp (0,5đ)
d. Quả cải , quả đu đủ , quả nổ 
Câu 3 : Sau thụ tinh , bộ phận nào của hoa sẽ phát triển thành quả :
a. Vòi nhuỵ.
b. Đầu nhuỵ.
c. Bầu nhuỵ (0,5đ)
d. Chỉ nhị .
Câu 4: Quả và hạt có :
a. 2 cách phát tán 
b. 3 cách phát tán (0,5đ)
c, 4 cách phát tán 
d. 5 cách phát tán 
Câu 5: Có 2 loại quả chính :
a. Quả khô và quả thịt . (0,5đ)
b. Quả xanh và quả chín 
c. Quả có hạt và quả không có hạt.
d. Quả non và quả già .
Câu 6: Tảo là thực vật bậc thấp , vì ;
a. Cơ thể có cấu tạo đơn bào .
b. Sống ở nước .
c. Chưa có rễ , thân , lá thực sự . (0,5đ)
d. Đã phân hoá thành các mô điển hình .
Câu 7:Em hãy lựa các từ hoặc các cụm từ thích hợp để điền vào chỗ trống (.) trong đoạn thông tin sau cho đúng :
Dương xỉ là cây đã có (1)thật sự .Lá non của dương xỉ bao giờ cũng (2)trên đầu , khác với rêu trong thân và lá dương xỉ đã có (3)giữ chức năng vận chuyển nước và muối khoáng . Dương xỉ cũng sinh sản bằng (4)như rêu .
Đáp án : 1:rễ , thân , lá (0,25đ)
 2:cuộn tròn .(0,25đ)
 3:mạch dẫn.(0,25đ)
 4: bào tử . (0,25đ)
B. TỰ LUẬN :( 6 điểm )
Câu 8/ (2 điểm )
Muốn cho hạt nảy mầm cần những điều kiện nào ? 
_ Muốn cho hạt nảy mầm cần đảm bảo các điều kiện sau : nước (0, 5đ), không khí (0, 5đ)và nhiệt độ . (0, 5đ)
_ Ngoài ra , muốn cho hạt nảy mầm tốt cần phải đảm bảo về chất lượng, hạt không bị lép và không bị sâu mọt . (0, 5đ)
Câu 9/ (2đ)
 Những quả và hạt phát tán nhờ gió thường có đặc điểm gì ? Cho VD .
Đáp án :
Đặc điểm của quả và hạt phát tán nhờ gió :
+ Có cánh	 (0,5đ)
+ Hoặc có túm lông 	 (0,5đ)
+ Nên có thể bị gió thổi đi xa	 (0,5đ)
+ VD : quả bồ công anh , quả chò (0,5đ)
Câu 10/ (2 đ)
Hãy trình bày sự phát triển của cây dương xỉ .
Đáp án :
+ Khi túi bào tử chín xuất hiện vòng cơ (0,5đ)
+ Vòng cơ co lại làm bào tử rơi ra ngoài (0,5đ)
+ Gặp điều kiện thuận lợi nảy mầm thành nguyên tản (0,5đ)
+ Cây dương xỉ con mọc ra từ nguyên tản , sau đó nguyên tản héo đi và phát triển thành cây dương xỉ con (0,5đ)

Tài liệu đính kèm:

  • docKIEM TRA 1 TIET SINH HOC 6 -HKII.doc