Kế hoạch bộ môn Đại số 7 - Trường THCS Phong Thanh

Kế hoạch bộ môn Đại số 7 - Trường THCS Phong Thanh

Hiểu được khái niệm số hữu tỉ ,cách biểu diễn số hữu tỉ trên trục số và so sánh các số hữu tỉ .Bước đầu nhận biết được mối quan hệ của các tập hợp số N,Z ,Q

Biết biểu diễn số hữu tỉ trên trục số , so sánh số hữu tỉ

Học sinh nắm vững các quy tắc cộng , trừ ,hiểu quy tắc chuyển vế trong tập hợp số hữu tỉ

Có kỷ năng làm các phép cộng ,trừ số hữu tĩ nhanh và đúng

Có kỷ năng áp dụng quy tắc chuyển vế

Học sinh nắm được các quy tắc nhân,chia số hữu tỉ

Có kỹ năng nhân,chia số hữu tỉ nhanh và đúng

Hiểu khái niệm tỉ số của hai số hữu tỉ

 

doc 9 trang Người đăng vanady Ngày đăng 28/05/2016 Lượt xem 484Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kế hoạch bộ môn Đại số 7 - Trường THCS Phong Thanh", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
THÁNG
TUẦN
CHƯƠNG
TIẾT
KIẾN THỨC TRỌNG TÂM
PHƯƠNG PHÁP
ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
HỆ THỐNG BÀI TẬP
BÀI HỌC KINH NGHIỆM
09
1
I
1
Hiểu được khái niệm số hữu tỉ ,cách biểu diễn số hữu tỉ trên trục số và so sánh các số hữu tỉ .Bước đầu nhận biết được mối quan hệ của các tập hợp số N,Z ,Q
Biết biểu diễn số hữu tỉ trên trục số , so sánh số hữu tỉ 
Diễn giảng vấn đáp quan sát nêu vấn đề giải quyết vấn đề 
Bảng phụ thước thẳng phấn màu sách giáo khoa sách giáo viên giáo án 
Nhấn mạnh cho học sinh khi biểu diễn hay so sánh hai số hữu tỉ thì phải viết phân số dưới dạng phân số có mẫu dương 
Bài tập 1,2,3,4,5 sách giáo khoa 
09
1
I
2
Học sinh nắm vững các quy tắc cộng , trừ ,hiểu quy tắc chuyển vế trong tập hợp số hữu tỉ 
Có kỷ năng làm các phép cộng ,trừ số hữu tĩ nhanh và đúng 
Có kỷ năng áp dụng quy tắc chuyển vế 
Diễn giảng đàm thoại vấn đáp hoạt động nhóm nêu vấn đề giải quyết vấn đề 
Bảng phụ phấn màu sách giáo khoa sách giáo viên giáo án 
Đối với học sinh khá giỏi có thể yêu cầu học sinh tập suy luận để được quy tắc chuyển vế 
09
2
I
3
Học sinh nắm được các quy tắc nhân,chia số hữu tỉ 
Có kỹ năng nhân,chia số hữu tỉ nhanh và đúng 
Hiểu khái niệm tỉ số của hai số hữu tỉ 
Giợ mở vấn đáp đàm thoại hoạt động nhóm nêu vấn đề giải quyết vấn đề 
Bảng phụ sách giáo khoa sách giáo viên giáo án 
Giúp cho học sinh nhanh nhẹn trong tính toán ,có khả năng phán đoán nhanh trí 
09
2,3
I
4,5
Học sinh hiểu khái niệm giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ 
Xác định được giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ 
Có kỹ năng cộng ,trừ ,nhân ,chia các số thập phân 
Có ý thức vận dụng tính chất các phép toán về số hữu tỉ để tính toán hợp lý 
Vấn đáp diễn giảng quan sát nêu vấn đề giải quyết vấn đề 
Bảng phụ phấn màu sách giáo khoa sách giáo viên giáo án máy tính bỏ túi 
Học sinh có thể hiểu được rằng trong hai số hữu tỉ âm số lớn hơn là số có giá trị tuyệt đối nhỏ hơn 
Hướng dẫn cho học sinh biết cách sử dụng máy tính
09
3
I
6
Học sinh hiểu khái niệm lũy thừa với số mũ tự nhiên của một số hữu tỉ ,biết các quy tắc tính tích và thương của hai lũy thừa cùng cơ số quy tắc tính lũy thừa của lũy thừa 
Có khả năng vận dụng các quy tắc nêu trên trong tính toán 
Vấn đáp đàm thoại gợi mở hoạt động nhóm nêu vấn đề giải quyết vấn đề 
Bảng phụ phấn màu máy tính bỏ túi sách giáo khoa sách giáo viên giáo án 
Giáo viên chú ý nhiều ỡ quy tắc lũy thừa của lũy thừa 
Lưu ý điều kiện 
09
4
I
7,8
Học sinh nắm vững hai quy tắc về lũy thừa của một tích ,về lũy thừa của một thương 
Có khả năng vận dụng các quy tắc trên trong tính toán 
Diễn giảng quy nạp quan sát vấn đáp 
Bảng phụ phấn màu scáh giáo khoa sách giáo viên giáo án 
Không chứng minh các quy tắc 
Cho học sinh nhìn nhận công thức theo hai chiều 
10
5
I
9, 10
Học sinh hiểu rõ thế nào là tỉ lệ thức nắm vững hai tính chất của tỉ lệ thức 
Nhận biết được tỉ lệ thức và các số hạng của tỉ lệ thức vận dụng thành thạo các tính chất của tỉ lệ thức 
Vấn đáp gợi mở diễn giảng nêu vấn đề giải quyết vấn đề 
Bảng phụ phấn màu SGK,SGV,Giáo án 
Học sinh nắm rõ các trung tỉ ,các ngoại tỉ biết lập tỉ lệ thức tứ các đẳng thức 
10
6
I
11,
12
Học sinh nắm vững tính chất của dãy tỉ số bằng nhau 
Có kỷ năng vận dụng tính chất này để giải các bài toán chia cho tỉ lệ 
Vấn đáp quan sát nêu vấn đề giải quyết vấn đề 
Bảng phụ phấn màu SGK,SGV,Giáo án 
Cho học sinh biết được cách tìm x,y thông qua áp dụng tính chất này 
10
7
I
13,
14
Học sinh nhận biết được số thập phân hữu hạn ,điều kiện để một phân số tối giảng biểu diễn được dưới dạng số thập phân hữu hạn và số thập phân vô hạn tuần hoàn 
Hiểu được số hữu tỉ là số có biểu diễn thập phân hữu hạn hoặc vô hạn tuần hoàn 
Diễn giảng vấn đáp gợi mở nêu vấn đề giải quyết vấn đề 
Bảng phụ SGK,SGV,Giáo án phấn màu máy tính bỏ túi 
Khi xét các điều kiện để một phân số viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn hay vô hạn tuần hoàn thì phân số đó phải tối giản 
10
8
I
15, 16
Học sinh biết khái niệm về làm tròn số ,biết ý nghĩa của việc làm tròn số trong thực tiễn 
Nắm vững và vận dụng thành thạo các quy tắc làm tròn số ,sử dụng đúng các thuật ngữ nêu trong bài 
Có ý thức vận dụng các quy ước làm tròn số trong đời sống hàng ngày 
Diễn giảng vấn đáp liên hệ thực tế nêu vấn đề giải quyết vấn đề 
Bảng phụ máy tính bỏ túi SGK,SGV giáo án phấn màu thước thẳng 
Rèn luyện ngôn ngữ để học sinh sử dụng đúng và hiểu các cụm từ 
11
9
I
17
Học sinh có khái niệm về số vô tỉ và hiểu thế nào là căn bậc hai của một số không âm 
Biết sử dụng đúng ký hiệu 
Diễn giảng nêu vấn đề vấn đáp 
Máy tính bỏ túi 
Rèn luyện cho học sinh biết rõ ràng về căn bậc hai 
Hiểu không sai lệch về số hữu tỉ ,phân biệt số vô tỉ và số hữu tỉ 
11
9, 10
I
18, 19
Học sinh biết được số thực là tên gọi chung cho cả số hữu tỉ và số vô tỉ ,biết được biểu diễn thập phân của số thực ,hiểu được ý nghĩa của trục số thực 
Thấy được sự phát triển của hệ thống số từ N đến Z Q và R 
Diễn giảng vấn đáp nêu vấn đề giải quyết vấn đề 
Thước kẻ compa bảng phụ máy tính bỏ túi 
Học sinh hiểu được số thực là tập số bao gồm các tập số đã học 
11
10, 11
I
20, 21
Hệ thống cho học sinh các tập hợp số đã học ôn tập định nghĩa số hữu tỉ ,quy tắc xác định giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ ,quy tắc các phép toán trong Q 
Rèn luyện kỷ năng thực hiện các phép tính trong Q ,tính nhanh ,tính hợp lý tìm x so sánh hai số hữu tỉ 
Vấn đáp nêu vấn đề giải quyết vấn đề 
Thước thẳng máy tính bỏ túi SGK giáo án 
Nhắc cho học sinh nắm vững các trọng tâm đã học 
11
11
I
22
Kiểm tra lại kiến thức của chương
Cho học sinh kiểm tra tại lớp
Đề kiểm tra
11
12
II
23
Biết được công thức biểu diễn mối quan hệ giữa hai đại lượng tỉ lệ thuận 
Nhận biết được hai đại lượng có tỉ lệ thuận hai không 
Hiểu được các tính chất của hai đại lượng tỉ lệ thuận 
Biết cách tìm hệ số tỉ lệ khi biết một cặp giá trị tương ứng của hai đại lượng tỉ lệ thuận ,tìm giá trị của một đại lượng khi biết trị số tỉ lệ và giá trị tương ứng của đại lượng kia 
Diễn giảng vấn đáp nêu vấn đề giải quyết vấn đề 
Bảng phụ SGK giáo án 
Cho học sinh thấy rõ sự tỉ lệ thuận giữa hai đại lượng một cách rõ ràng 
11, 12
12, 13
II 
24, 25
Học sinh cần phải biết cách làm các bái toán cơ bản về đại lượng tỉ lệ thuận và chia tỉ lệ 
Diễn giảng nêu vấn đề giải quyết vấn đế ,vấn đáp 
SGK giáo án bảng phụ bảng con 
Cho học sinh thấy rõ thông qua các bài toán ,hiểu được vấn đề nếu tăng thì cả hai đại lượng cùng tăng nếu giảm thí cả hai đại lượng cùng giảm 
12
13
II
26
Biết được công thức biểu diễn mối quan hệ giữa hai đại lượng tỉ lệ nghịch 
Nhận biết hai đại lượng có tỉ lệ nghịch không 
Hiểu được các tính chất 
Vấn đáp nêu vấn đề 
Bảng phụ thước SGK SGV
Cho học sinh nhận biết một cách rõ ràng hai đại lượng tỉ lệ nghịch 
12
14
II
27,
28
Học song cần phải biết cách làm các bài toán cơ bản về đại lượng tỉ lệ nghịch 
Vấn đáp nêu vấn đề giải quyết vấn đề 
SGK ,bảng phụ SGV thước 
Rèn luyện khả năng tính toán về đại lượng tỉ lệ nghịch một cách nhanh chóng 
12
15
II
29, 30
Học sinh biết được khái niệm về hàm số 
Nhận biết hai đại lượng có phải là hàm số của hai đại lượng kia không 
Tìm được giá trị tương ứng của hàm số khi biết giá trị của biến số 
Diễn giải nêu vấn đề giải quyết vấn đề vấn đáp 
SGK SGV thước thẳng bảng phụ 
Giúp học sinh hiểu sâu về hàm số 
12
15, 16
II
31, 32
Thấy được sự cần thiết phải dùng một cặp số để xác định vị trí của một điểm trên mặt phẳng 
Biết vẻ hệ trục tọa độ 
Biết xác định tọa độ của một điểm trong mặt phẳng 
Diễn giảng nêu vấn đề giải quyết vấn đề vấn đáp 
SGK compa bảng phụ SGV thước thẳng 
Giúp học sinh liên hệ trong đời sống và sự ứng dụng trong thực tiễn 
12
16
II
33 
Học sinh hiểu được khái niệm đồ thị của hàm số đồ thị hàm số y = ax + b (a khác không ) 
Học sinh thấy được ý nghĩa của đồ thị trong thực tiễn và trong 
Biết cách vẻ đồ thị hàm số 
Diễn giải nêu vấn đề vấn đáp 
SGK thước thẳng bảng phụ 
Hiểu được cách vẽ đồ thị 
12
16
II
34
Học sinh rèn luyện kỷ năng vẽ đồ thị của hàm số y = ax + b ( a khác 0 )
Sử dụng phương pháp giảng dạy bài tập
SGK SGV bảng phụ phấn màu
Rèn luyện kỹ năng vẽ đồ thị hàm số
1
17
II
35 
Hệ thống hóa kiến thức của chương về hai đại lượng tỉ lệ thuận tỉ lệ nghịch 
Rèn luyện kỷ năng giải toán về đại lượng tỉ lệ thấy rõ ý nghĩa của toán học trong cuộc sống 
Nêu vấn đề vấn đáp 
SGK thước thẳng bảng phụ 
Rút ra cách giải những bài toán một cách nhanh và chính xác 
1
17
II
36
Học sinh rèn luyện các phép tính về các bước vẽ đồ thị của hàm số y = ax
Sử dụng phương pháp giảng dạy bài tập
SGK SGV bảng phụ phấn màu
Rèn luyện kỹ năng vẽ đồ thị của hàm số 
1
17, 18
II
37, 38, 39
Oân tập các phép tính 
Rèn luyện kỷ năng thực hiện phép tính 
Rèn luyện cách tìm tỉ lệ thức 
Giáo dục tính hệ thống 
Nêu vấn đề vấn đáp diễn giải 
SGK bảng phụ SGV thước thẳng 
Củng cố kiến thức cho học sinh ,giúp học sinh nắm vững kiến thức thông qua giải bài tập 
1
18
II
40
TRẢ BÀI KIỂM TRA HỌC KỲ
41 
Làm quen với các bảng về thu rhập số liệu thống kê khi điều tra ,biết xác định và diển tả được dấu hiệu điều tra 
Biết các kí hiệu đối với các dấu hiệu 
Diễn giải nêu vấn đề vấn đáp gợi mở 
SGK SGV thước thẳng bảng phụ 
Hiểu được việc thống kê có liên quan đến đời sống 
1
19
III
42
Học sinh rèn luyện các phép tính về thu thập số liệu thống kê và các dấu hiệu điều tra
Sử dụng phương pháp giảng dạy bài tập
SGK SGV bảng phụ phấn màu
Rèn luyện kỹ năng tính toán cho học sinh về các dấu hiệu thống kê
43 
Hiểu được bảng tầng số là một hình thức thu gọn các mục đích của bảng số liệu biết cách lập bảng tầng số từ bảng số liệu thống kê 
Diễn giải nêu vấn đề vấn đáp 
SGK SGV thước thẳng bảng phụ 
Giúp học sinh hoàn thiện việc lập bảng tầng số 
1
20
III
44
Học sinh rèn luyện các phép tính về tần số và cách lập bảng tần số
Sử dụng phương pháp giảng dạy bài tập
SGK SGV bảng phụ phấn màu
Rèn luyện kỹ năng tính toán cho học sinh về tần số và cách lập bảng
2
21
III
45 
Hiểu được ý nghĩa minh họa của biểu đồ về giá trị của dấu hiệu và tầng số tương ứng 
Biết cách dựng biểu đồ đường thẳng từ bảng tầng số biết đọc các biểu đồ đơn giản 
Diễn giải nêu vấn đề vấn đáp 
SGK SGV thước thẳng bảng phụ 
Giúp học sinh thành thạo trong việc xác định các loại biểu đồ 
2
21
III
46
Học sinh rèn luyện cách vẽ nhiều loại biểu đồ đã học
Sử dụng phương pháp giảng dạy bài tập
SGK SGV bảng phụ phấn màu
Rèn luyện kỹ năng vẽ biểu đồ
2
22
III
47 
Biết cách tính số trung bình cộng theo công thức tứ bảng đã lập ,biết sử dụng số trung bình cộng để làm đại diện 
Biết tìm mốt và thấy được ý nghĩa thực tiễn của mốt 
Diễn giải vấn đáp 
SGK SGV thước thẳng bảng phụ 
Hiểu chính xác về tính số trung bình cộng một cách nhanh và hợp lý 
2
22
III
48
Học sinh rèn luyện các phép tính về trung bình cộng
Sử dụng phương pháp giảng dạy bài tập
SGK SGV bảng phụ phấn màu
Rèn luyện kỹ năng tính toán cho học sinh về các phép tính về trung bình cộng
2
23
III
49
Cho học sinh chuẩn bị trước các câu hỏi đã nêu ở phần ôn tập SGK 
Hệ thống lại cho học sinh trình tự phát triển các kiến thức và kỹ năng cần thiết trong chương 
Nêu vấn đề ,diễn giải vấn đáp
SGK,SGV , thước thẳng bảng phụ 
Hệ thống lại trình tự kiến thức chung 
Giúp học sinh hiểu rõ về trình tự các kiến thức trong chương 
2
23
III
50
Kiểm tra lại kiến thức của chương , củng cố lại lý thuyết và rèn luyện cách giải bài tập
Cho học sinh làm kiểm tra tại lớp
- SGK
- SGV 
- Bảng phụ
2
24
IV
51
Hiểu được khái niệm về biểu thức đại số 
Nêu vấn đề ,diễn giải vấn đáp
SGK , SGV , bảng phụ 
Phân biệt rõ giữa biểu thức đại số và biểu thức số 
2
24
IV
52
Học sinh biết cách tính giá trị của một biểu thức đại số ,biết cách trình bày lời giải bài toán này 
Nêu vấn đề giải quyết vấn đề ,diễn giải vấn đáp 
SGK ,SGV, bảng phụ 
Biết thay các giá trị đúng và tính toán một cách chính xác 
3
25
IV
53
Học sinh cần đạt được :
Viết một biểu thức đại số nảo đó là đơn thức 
Viết một đơn thức là đơn thức thu gọn 
Phân biệt được phần hệ số và biến 
Biết nhân 2 đơn thức 
Nêu vấn đề ,diễn giải vấn đáp
SGK , SGV bảng phụ 
Phân biệt rõ phần trị số với phần biến số 
Biết đơn thức thu gọn hay chưa 
3
25, 
IV
54 
Hiểu được thế nào là 2 đơn thức đồng dạng 
Biết cộng trừ các đơn thức đồng dạng 
Nêu vấn đề ,diễn giải vấn đáp
SGK ,SGV bảng phụ 
Biết nhanh chóng 2 đơn thức có đồng dạng không 
3
26
IV
55
Rèn luyện khả năng cộng trừ đơn thức đồng dạng
Sử dụng phương pháp giảng dạy bài tập
- SGK
- SGV 
- Bảng phụ
3
26
IV
56
Nhận biết được đa thức thông qua một số ví dụ cụ thể 
Biết thu gọn đa thức ,tìm bậc đa thức 
Nêu vấn đề ,diễn giải vấn đáp
SGK ,SGV bảng phụ 
Phân biệt được đơn thức với đa thức 
3
27
IV
57 
Học sinh biết cộng ,trừ đa thức 
Nêu vấn đề ,diễn giải vấn đáp
SGK ,SGV bảng phụ 
Tránh những sai lầm khi thực hiện phép tính cộng , trừ đa thức 
3
27
IV
58
Học sinh rèn luyện các phép tính về cộng trừ đa thức
Sử dụng phương pháp giảng dạy bài tập
SGK SGV bảng phụ phấn màu
Rèn luyện kỹ năng tính toán cho học sinh về các phép tính cộng trừ đa thức
3
28
IV
59
Biết cách kí hiệu đa thức một biến và biết sắp xếp đa thức 
Biết tìm bậc ,các hệ số 
Diễn giải ,vấn đáp ,nêu vấn đề giải quyết vấn đề 
SGK ,SGV bảng phụ 
Rèn luyện kỹ năng tìm bậc hệ số 
Trước hết thu gọn đa thức 
3,4
28
IV
60 
Học sinh biết cộng trừ đa thức một biến
Biết cách cộng trừ các đơn thức đồng dạng
Vấn đáp diễn giải nêu vấn đề giải quyết vấn đề 
SGK SGV bảng phụ phấn màu 
Giúp học sinh cộng trừ bằng nhiều cách khác nhau một cách khoa học chính xác 
4
29
61
Áp dụng được vào giải bài tập đơn giản trong bài
Sử dụng phương pháp giảng dạy bài tập
SGK ,SGV bảng phụ 
Rèn luyện kỷ năng cộng trừ
4
29, 30
IV
62, 63
Hiểu nghiệm của đa thức 
Biết cách kiểm tra xem số a có phải là nghiệm của đa thức hay không 
Vấn đáp diễn giải ,nêu vấn đề giải quyết vấn đề gợi mở
SGK ,SGV bảng phụ ghi sẳn cách xác định hệ số 
Rèn luyện kỹ năng tìm nghiệm cho học sinh một cách chính xác 
4
30
IV
64
Củng cố các kiến thức trọng tâm của chương thông qua việc giải bài tập 
Nêu vấn đề ,diễn giải vấn đáp
Sgk ,sgv bảng phụ ghi sẳn tóm tắt chương 
Rèn luyện kỹ năng tính toán cho học sinh 
4
31
65, 66
KIỂM TRA HỌC KỲ II
4,5
32, 33, 34
67, 68, 69
Ôn lại các kiến thức trọng tâm của cả năm 
Diễn giải vấn đáp ,nêu vấn đề ,giải quyết vấn đề 
Sgv, sgk bảng phụ thước thẳng 
Bài tập phần ôn tập cả năm 
5
35
70
TRẢ BÀI KIỂM TRA HỌC KỲ II

Tài liệu đính kèm:

  • docKHBM DAI SO 7.doc