Giáo án Đại số Lớp 8 - Tiết 55: Ôn tập chương III (tiếp theo) - Năm học 2013-2014 - Hồ Viết Uyên Nhi

Giáo án Đại số Lớp 8 - Tiết 55: Ôn tập chương III (tiếp theo) - Năm học 2013-2014 - Hồ Viết Uyên Nhi

I. Mục tiêu:

 1. Kiến thức: - Giúp HS tái hiện các kiến thức đã học của chương.

 2. Kỹ năng: - Củng cố và nâng cao các kĩ năng giải phương trình một ẩn và kĩ năng giải bài toán bằng cách lập phương trình.

 3. Thái độ: - Rèn tính cẩn thận trong khi giải toán.

II. Chuẩn bị:

1. GV: SGK, thước thẳng

2. HS: SGK, thước thẳng

III . Phương pháp:

- Vấn đáp, thảo luận nhóm.

IV. Tiến trình:

1. Ổn định lớp:(1) 8A1 .

 8A2 .

 2. Kiểm tra bài cũ: (5) - Nêu các bước giải bài toán bằng cách lập phương trình.

 3. Bài mới:

HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS GHI BẢNG

Hoạt động 1: (20)

-GV: Giới thiệu bài toán bằng sơ đồ vẽ trên bảng.

-GV: Gọi x (km) là khoảng cách hai bến A và B. Khi đó, vận tốc canô xuôi dòng là gì?

-GV: Vận tốc của canô xuôi dòng nếu nước đứng yên là?

-GV: Cần giải thích cho HS rõ khi xuôi dòng thì vận tốc của canô có sự hổ trợ của dòng nước.

=> Vận tốc canô khi nước đứng yên là thì vận tốc canô ngược dòng là gì?

-GV: Khi ngược dòng, canô đi mất bao lâu?

-GV: Ta có phương trình nào? Giải PT đó?.

-HS: Chú ý theo dõi.

-HS:

-HS:

-HS:

-HS: 5h

-HS: Giải phương trình vừa tìm được. Bài 54:

Giải:

Gọi x (km) là khoảng cách AB, x > 0

Vận tốc canô xuôi dòng: (km/h)

Vì vtốc nước chảy là 2km/h nên vận tốc của canô lúc nước yên lặng: (km/h)

Vận tốc canô ngược dòng: (km/h)

Theo giả thiết canô ngược dòng hết 5h nên ta có phương trình:

Giải phương trình trên ta được x = 80

 

docx 2 trang Người đăng lananh572 Lượt xem 439Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Đại số Lớp 8 - Tiết 55: Ôn tập chương III (tiếp theo) - Năm học 2013-2014 - Hồ Viết Uyên Nhi", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 28/02/2014 Ngày dạy: 03/03/2014
Tuần: 26
Tiết: 55
ÔN TẬP CHƯƠNG III (tt)
I. Mục tiêu: 
	1. Kiến thức: - Giúp HS tái hiện các kiến thức đã học của chương.
	2. Kỹ năng: - Củng cố và nâng cao các kĩ năng giải phương trình một ẩn và kĩ năng giải bài toán bằng cách lập phương trình.
	3. Thái độ: - Rèn tính cẩn thận trong khi giải toán. 
II. Chuẩn bị:
GV: SGK, thước thẳng
HS: SGK, thước thẳng
III . Phương pháp:
- Vấn đáp, thảo luận nhóm.
IV. Tiến trình:
1. Ổn định lớp:(1’) 8A1..
	 8A2.. 
 2. Kiểm tra bài cũ: (5’) - Nêu các bước giải bài toán bằng cách lập phương trình.
	3. Bài mới:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
GHI BẢNG
Hoạt động 1: (20’)
-GV: Giới thiệu bài toán bằng sơ đồ vẽ trên bảng.
-GV: Gọi x (km) là khoảng cách hai bến A và B. Khi đó, vận tốc canô xuôi dòng là gì?
-GV: Vận tốc của canô xuôi dòng nếu nước đứng yên là? 
-GV: Cần giải thích cho HS rõ khi xuôi dòng thì vận tốc của canô có sự hổ trợ của dòng nước.
=> Vận tốc canô khi nước đứng yên là thì vận tốc canô ngược dòng là gì?
-GV: Khi ngược dòng, canô đi mất bao lâu?
-GV: Ta có phương trình nào? Giải PT đĩ?.
-HS: Chú ý theo dõi.
-HS: 
-HS: 
-HS: 
-HS: 5h
-HS: Giải phương trình vừa tìm được.
B
4h
A
5h
Vn = 2km/h
Bài 54:
Giải:
Gọi x (km) là khoảng cách AB, x > 0
Vận tốc canô xuôi dòng: 	 	(km/h)
Vì vtốc nước chảy là 2km/h nên vận tốc của canô lúc nước yên lặng: 	 	(km/h)
Vận tốc canô ngược dòng: 	 	(km/h)
Theo giả thiết canô ngược dòng hết 5h nên ta có phương trình:
Giải phương trình trên ta được x = 80
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
GHI BẢNG
Hoạt động 1: (17’)
-GV: Gọi x là số gam nước phải pha thêm. Khối lượng dung dịch muối sau khi thêm x gam nước vào là gì?
-GV: Dung dịch 20% muối nghĩa là khối lượng dung dịch gấp mấy lần khối lượng muối?
-GV: Ta có phương trình nào?
-GV: Yêu cầu HS giải phương trình vừa tìm được.
=> Chốt ý cho HS qua hai bài tập trên .
-HS: 200 + x
-HS: Gấp 5 lần
-HS: 200 + x = 5.50
-HS: Giải phương trình vừa tìm được và kết luận.
Vậy khoảng cách hai bến A và B là 80km.
Bài 55:
Gọi x là số gam nước phải pha thêm, x > 0
Khối lượng dung dịch muối sau khi thêm x gam nước vào là:	200 + x 	(gam)
Sau khi thêm ta được dung dịch 20% muối nghĩa là khối lượng ddịch gấp 5 lần khối lượng muối. Do đó, ta có phương trình:
	200 + x = 5.50
	x = 250 – 200
	x = 50
Vậy ta cần pha thêm 50gam nước nữa.
 	4. Củng cố:
 	- Xen vào lúc làm bài tập.
	5. Hướng dẫn về nhà : (2’)
 	- Về nhà xem lại các dạng bài tập đã giải.
	- Ôn tập chu đáo tiết sau kiểm tra một tiết.
6. Rút kinh nghiệm:

Tài liệu đính kèm:

  • docxTuan 25 Tiet 55DS8 On tap chuong III NH 2013 2014.docx