Giáo án Tin học Lớp 7 - Tuần 33 - Nguyễn Vũ Lăng

Giáo án Tin học Lớp 7 - Tuần 33 - Nguyễn Vũ Lăng

I - MỤC TIÊU

1. Kiến thức

- Củng cố lại cho HS cách chỉnh sửa, chén thêm hàng, định dạng văn bản, sắp xếp và lọc dữ liệu.

- Củng cố cách tạo biểu đồ, trình bày trang in, sao chép vùng dữ liệu và di chuyển biểu đồ.

2. Kỹ Năng

- Thực hành thành thạo các thao tác.

3. Thái độ

- Hình thành thái độ học tập nghiêm túc, hăng say học hỏi.

II - CHUẨN BỊ

1. Giáo viên: Giáo trình, Phòng máy.

2. Học sinh: Nghiên cứu trước bài học ở nhà.

III - TIẾN TRÌNH LÊN LỚP

1. ỔN ĐỊNH

2. KIỂM RA BÀI CŨ

- Kết hợp trong giờ thực hành.

3. BÀI MỚI

HOẠT ĐỘNG CỦA GV HĐ CỦA HS NỘI DUNG

GV: Yêu cầu HS mở Baitap2 đã lưu trong máy.

? Để sao chép cột B và cột D sang vùng khác ta làm ntn?

? Để vẽ biểu đồ ta sử dụng nút lệnh nào ?

? Em hãy thực hiện thao tác sao chép hàng dữ liệu sang vùng khác.

GV: yêu cầu HS vẽ biểu đồ như mẫu hình 125.

? Để di chuyển biểu đồ ta làm ntn?

GV: Yêu cầu HS di chuyển biểu đồ.

? Để xem trước khi in ta làm ntn ?

GV: Giám sát việc thực hành của HS, hướng dẫn các em khi cần thiết.

HS: Mở bảng tính Baitap2.

HS: Trả lời.

HS: Trả lời. (Chart Wizard).

HS: Thực hiện thao tác.

HS: Thực hiện thao tác vẽ biểu đồ.

HS: Trả lời.

HS: Thực hiện di chuyển biểu đồ theo yêu cầu.

HS: Sử dụng Print Preview.

HS: Thực hành.

3. Bài tập 3

Tạo biểu đồ và trình bày trang in.

a) Sao chép cột và vẽ biểu đồ

b) Sao chép hàng và vẽ biểu đồ

c) Di chuyển biểu đồ và trình bày trang in

d) Xem trước khi in

 

doc 2 trang Người đăng lananh572 Ngày đăng 08/03/2021 Lượt xem 79Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học Lớp 7 - Tuần 33 - Nguyễn Vũ Lăng", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 33
Ngày
20.04
20.04
22.04
22.04
20.04
22.04
20.04
Tiết 63
Lớp
7A1
7A3
7A4
7A5
7A6
7A7
7A8
I - MỤC TIÊU
1. Kiến thức
- Củng cố lại cho HS cách chỉnh sửa, chén thêm hàng, định dạng văn bản, sắp xếp và lọc dữ liệu. 
- Củng cố cách tạo biểu đồ, trình bày trang in, sao chép vùng dữ liệu và di chuyển biểu đồ. 
2. Kỹ Năng
- Thực hành thành thạo các thao tác. 
3. Thái độ
- Hình thành thái độ học tập nghiêm túc, hăng say học hỏi. 
II - CHUẨN BỊ
1. Giáo viên: Giáo trình, Phòng máy. 
2. Học sinh: Nghiên cứu trước bài học ở nhà. 
III - TIẾN TRÌNH LÊN LỚP
1. ỔN ĐỊNH 
2. KIỂM RA BÀI CŨ
- Kết hợp trong giờ thực hành. 
3. BÀI MỚI 
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HĐ CỦA HS
NỘI DUNG
GV: Yêu cầu HS mở máy tính, khởi động Excel và mở bảng tính Baitap2. 
? Để cho tiêu đề của bảng “Thu nhập bình quân theo đầu người” ra giữa ta làm ntn?
? Để chọn màu cho chữ ta làm ntn?
? Nêu thao tác chèn thêm 1 hàng. 
GV: Yêu cầu HS trình bày giống mẫu hình 123. 
? Để sắp xếp tên xã với thứ tự a, b, c ta làm ntn?
? Để sắp xếp thu nhập bình quân về nông nghiệp với thứ tự giảm dần ta làm ntn?
? Để lọc dữ liệu trong trang tính ta làm ntn?
? Em hãy thực hiện thao tác lọc dữ liệu lấy 3 xã thu nhập bình quân về nông nghiệp cao nhất. 
? Để thoát khỏi chế độ lọc ta làm ntn?
GV: Yêu cầu HS lưu lại trang tính với tên Thongke. 
HS: Mở máy, khởi động Excel và mở bảng tính Bai tap2. 
HS: Trả lời. 
HS: Trả lời. 
HS: Nhớ lại kiếm thức lý thuyết và trả lời. 
HS: Suy nghĩ trả lời. 
HS: Trả lời. 
HS: Thực hành theo yêu cầu của GV. 
HS: Trả lời. 
HS: Thực hiện thao tác lưu trang tính. 
. 
2. Bài tập 2
Xem trước trang in
a) Khởi động Excel và nhập dữ liệu vào trang tính
b) Sử dụng các hàm để tính toán
- Tính trung bình cộng. 
- Tổng thu nhập trung bình của vùng.
c) Chỉnh sửa và chèn thêm hàng
- Chỉnh sửa
- Chèn hàng
d) Sắp xếp các xã 
- Theo tên xã với thứ tự a, b, c. 
- Sắp xếp giảm dần. 
e) Lọc dữ liệu
Data -> Filter -> AutoFilter -> Chọn Top 10. XHHT, chọn Top 3 -> OK. 
4 - CỦNG CỐ-DẶN DÒ:
- Giáo viên đến từng máy kiểm tra kết quả thực hành của HS. 
- Nhận xét giờ học, ý thức làm bài và kết quả bài làm của HS. 
- Hướng dẫn HS về nhà ôn tập chuẩn bị cho bài kiểm tra thực hành. 
IV. RÚT HINH NGHIỆM
Tuần 33
Ngày
21.04
22.04
23.04
22.04
21.04
23.04
23.04
Tiết 64
Lớp
7A1
7A3
7A4
7A5
7A6
7A7
7A8
I - MỤC TIÊU
1. Kiến thức
- Củng cố lại cho HS cách chỉnh sửa, chén thêm hàng, định dạng văn bản, sắp xếp và lọc dữ liệu. 
- Củng cố cách tạo biểu đồ, trình bày trang in, sao chép vùng dữ liệu và di chuyển biểu đồ. 
2. Kỹ Năng
- Thực hành thành thạo các thao tác. 
3. Thái độ
- Hình thành thái độ học tập nghiêm túc, hăng say học hỏi. 
II - CHUẨN BỊ
1. Giáo viên: Giáo trình, Phòng máy. 
2. Học sinh: Nghiên cứu trước bài học ở nhà. 
III - TIẾN TRÌNH LÊN LỚP
1. ỔN ĐỊNH 
2. KIỂM RA BÀI CŨ
- Kết hợp trong giờ thực hành. 
3. BÀI MỚI 
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HĐ CỦA HS
NỘI DUNG
GV: Yêu cầu HS mở Baitap2 đã lưu trong máy. 
? Để sao chép cột B và cột D sang vùng khác ta làm ntn?
? Để vẽ biểu đồ ta sử dụng nút lệnh nào ?
? Em hãy thực hiện thao tác sao chép hàng dữ liệu sang vùng khác. 
GV: yêu cầu HS vẽ biểu đồ như mẫu hình 125. 
? Để di chuyển biểu đồ ta làm ntn?
GV: Yêu cầu HS di chuyển biểu đồ. 
? Để xem trước khi in ta làm ntn ?
GV: Giám sát việc thực hành của HS, hướng dẫn các em khi cần thiết. 
HS: Mở bảng tính Baitap2. 
HS: Trả lời. 
HS: Trả lời. (Chart Wizard). 
HS: Thực hiện thao tác. 
HS: Thực hiện thao tác vẽ biểu đồ. 
HS: Trả lời. 
HS: Thực hiện di chuyển biểu đồ theo yêu cầu. 
HS: Sử dụng Print Preview. 
HS: Thực hành. 
3. Bài tập 3
Tạo biểu đồ và trình bày trang in. 
a) Sao chép cột và vẽ biểu đồ
b) Sao chép hàng và vẽ biểu đồ
c) Di chuyển biểu đồ và trình bày trang in
d) Xem trước khi in
4 - CỦNG CỐ-DẶN DÒ:
- Giáo viên đến từng máy kiểm tra kết quả thực hành của HS. 
- Nhận xét giờ học, ý thức làm bài và kết quả bài làm của HS. 
- Hướng dẫn HS về nhà ôn tập chuẩn bị cho bài kiểm tra thực hành. 
IV. RÚT HINH NGHIỆM

Tài liệu đính kèm:

  • docTIET 63 & 64.doc