Giáo án Tiết 43: Đề kiểm tra : môn: Sinh học 6 ( thời gian: 15 phút)

Giáo án Tiết 43: Đề kiểm tra : môn: Sinh học 6 ( thời gian: 15 phút)

Câu 3: Vì sao khi trời rét phải phủ rơm rạ cho hạt mới gieo?

a.Đảm bảo nhiệt độ thích hợp. b.Đảm bảo đủ không khí.

c.Đảm bảo đủ độ ẩm. c.Đảm bảo thời vụ.

Câu 4:Điều kiện nào là điều kiện bên trong cần cho hạt nẩy mầm?

a.Nhiệt độ. b.Không khí. c.Chất lượng hạt giống. d.Độ ẩm.

 

doc 2 trang Người đăng levilevi Lượt xem 929Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tiết 43: Đề kiểm tra : môn: Sinh học 6 ( thời gian: 15 phút)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Họ và tên:  Thứ .. ngày . tháng 1 năm 2011
Lớp: 
Tiết 43: đề kiểm tra : Môn: Sinh học 6 ( Thời gian: 15 phút) 	
 Điểm
 nhận xét của cô giáo 
Đề Bài: Câu 1: Đánh dấu X vào cột tương ứng:
STT
Tên quả
quả thịt
quả khô
mọng
hạch
mở
không mở
Đậu xanh
Xoài
Chuối
Mướp
Vú sữa
Đào
Lạc
ổi
Táo ta
Vừng
vỏ
Câu 2: Hoàn chỉnh sơ đồ sau:
1) Hạt 2 lá mầm gồm:
phôi
2) Hạt 1 lá mầm gồm: 
Câu 3: Vì sao khi trời rét phải phủ rơm rạ cho hạt mới gieo?
a.Đảm bảo nhiệt độ thớch hợp. b.Đảm bảo đủ khụng khớ.
c.Đảm bảo đủ độ ẩm. c.Đảm bảo thời vụ.
Cõu 4:Điều kiện nào là điều kiện bờn trong cần cho hạt nẩy mầm?
a.Nhiệt độ. b.Khụng khớ. c.Chất lượng hạt giống. d.Độ ẩm.
Đỏp ỏn và biểu điểm
Cõu 1:5đ (0,5đ/ 1y đỳng)
-Quả mọng: ổi, chuối,vỳ sữa.
-Quả hạch:đào,tỏo xoài.
-Quả khụ mở: đậu xanh ,vừng.
-Quả khụ khụng mở: mướp,lạc.
Cõu 2:4đ
1(2đ)
-Từ cần điền: phụi – :-thõn mầm
 -chồi mầm
 -lỏ mầm
 - rễ mầm.
2.(2đ)- Từ cần điền: -vỏ
 - :-thõn mầm
 -chồi mầm
 -lỏ mầm
 - Rễ mầm.
 -Phụi nhũ
Cõu 3,4(1đ):0,5đ/ý đỳng
3(a) ,4(c)

Tài liệu đính kèm:

  • docDe + An Kiem tra 15 p HOC KI II.doc