Giáo án Số học Lớp 6 - Tiết 65: Bội và ước của một số nguyên - Năm học 2010-2011 - Nguyễn Thành Thật

Giáo án Số học Lớp 6 - Tiết 65: Bội và ước của một số nguyên - Năm học 2010-2011 - Nguyễn Thành Thật

I. MỤC TIÊU :

 - HS biết khái niệm bội và ước của 1 số nguyên, khái niệm "chia hết cho"

 - HS hiểu được 3 tính chất liên quan với khái niệm "chia hết cho"

 - Biết tìm bội và ước của 1 số nguyên .

II. CHUẨN BỊ :

 1. GV : SGK, soạn bài , thước

 2. HS : Làm BT chuẩn bị ; ôn bài phép chia hết ; bội và ước 1 số .

III. CÁC BƯỚC LÊN LỚP :

1. Kiểm tra :

- phân tích 6 và -6 thành tích của 2 số nguyên

2. Bài mới :

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Bài ghi

- Từ BT kiểm tra gv giới thiệu bội và ước .

1. Ước và bội của 1 số nguyên :

- Từ các tích trên hãy cho biết 6 chia hết cho các số nào ? -6 chia hết cho những số nào ?

- 6 và -6 gọi là gì của các số trên ?

- Các số 1 ; 2 ; 3 gọi là gì của

6 và -6 .

- Cho a, b Z ; b 0 nếu có số nguyên q sao cho a = b.q thì ta nói a thế nào

với b .

- Cho nhiều hs lặp lại k/n trên ;

- Nhiều hs đọc phần chú ý /96

2. Tính chất :

- Hướng dẫn hs thực hiện VD3

 Tính chất

- Gọi hs giải BT

3. BT luyện tập :

* BT 101/97

- Muốn tìm bội của 1 số ta làm sao ?

* BT 104/97

a) 15.x = -75

- Tích 15.x = -75 vậy 15 và x là 2 số thế nào ?

- Nghĩa là x là số âm .

- ta làm sao ?

 x = -5 · 6 = 1.6 = (-1) (-6)

 = 2. 3 = (-2) (-3)

· -6 = 1.(-6) = -1.6

 = 2 (-3) = (-2).3

· 6 chia hết cho 1; 2 ; 3 ; 6

· -6 chia hết cho 1; 2 ; 3 ; 6 .

- Ta nói a chia hết cho b hay a là bội của b ; b là ước của a .

- Cả lớp ghi vào vở .

- HS ghi tính chất vào vở

- Nhân với 0 ; 1 ; 2 ;.

+ 15 và x là 2 số trái dấu .

75 : 15 = 5

1. Bội và ước của 1 số nguyên :

- Cho a, b Z và b 0 . Nếu có số nguyên q sao cho a = bp thì ta nói a chia hết cho b . Ta còn nói a là bội của b và b là ước của a .

2. Tính chất :

 Nếu a chia hết cho b và b chia hết cho c thì a cũng chia hết cho c

 Nếu a chia hết cho b thì bội của a cũng chia hết cho b

 Nếu hai số a, b chia hết cho c thì tổng và hiệu của chúng cũng chia hết cho c .

 

doc 2 trang Người đăng lananh572 Lượt xem 203Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Số học Lớp 6 - Tiết 65: Bội và ước của một số nguyên - Năm học 2010-2011 - Nguyễn Thành Thật", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 21
Tiết 65 : 	 BỘI VÀ ƯỚC CỦA MỘT SỐ NGUYÊN
---ÐĐ---
Ngày dạy :
I. MỤC TIÊU : 
	- HS biết khái niệm bội và ước của 1 số nguyên, khái niệm "chia hết cho"
	- HS hiểu được 3 tính chất liên quan với khái niệm "chia hết cho"
	- Biết tìm bội và ước của 1 số nguyên .
II. CHUẨN BỊ : 
	1. GV : SGK, soạn bài , thước
	2. HS : Làm BT chuẩn bị ; ôn bài phép chia hết ; bội và ước 1 số .
III. CÁC BƯỚC LÊN LỚP :
1. Kiểm tra : 
- phân tích 6 và -6 thành tích của 2 số nguyên
2. Bài mới :
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Bài ghi
- Từ BT kiểm tra gv giới thiệu bội và ước .
1. Ước và bội của 1 số nguyên :
- Từ các tích trên hãy cho biết 6 chia hết cho các số nào ? -6 chia hết cho những số nào ?
- 6 và -6 gọi là gì của các số trên ?
- Các số ± 1 ; ± 2 ; ± 3 gọi là gì của 
6 và -6 .
- Cho a, b Ỵ Z ; b ¹ 0 nếu có số nguyên q sao cho a = b.q thì ta nói a thế nào 
với b .
- Cho nhiều hs lặp lại k/n trên ; 
- Nhiều hs đọc phần chú ý /96
2. Tính chất :
- Hướng dẫn hs thực hiện VD3
Þ Tính chất
- Gọi hs giải BT 
3. BT luyện tập :
* BT 101/97
- Muốn tìm bội của 1 số ta làm sao ?
* BT 104/97
a) 15.x = -75
- Tích 15.x = -75 vậy 15 và x là 2 số thế nào ?
- Nghĩa là x là số âm .
- ta làm sao ?
Þ x = -5
6 = 1.6 = (-1) (-6)
 = 2. 3 = (-2) (-3)
-6 = 1.(-6) = -1.6
 = 2 (-3) = (-2).3
6 chia hết cho ± 1; ± 2 ; ± 3 ; ± 6
-6 chia hết cho ± 1; ± 2 ; ± 3 ; ± 6 .
- Ta nói a chia hết cho b hay a là bội của b ; b là ước của a .
- Cả lớp ghi vào vở .
- HS ghi tính chất vào vở
- Nhân với 0 ; ± 1 ; ± 2 ;..............
+ 15 và x là 2 số trái dấu .
75 : 15 = 5
1. Bội và ước của 1 số nguyên :
- Cho a, b Ỵ Z và b ¹ 0 . Nếu có số nguyên q sao cho a = bp thì ta nói a chia hết cho b . Ta còn nói a là bội của b và b là ước của a .
2. Tính chất :
— Nếu a chia hết cho b và b chia hết cho c thì a cũng chia hết cho c 
— Nếu a chia hết cho b thì bội của a cũng chia hết cho b
— Nếu hai số a, b chia hết cho c thì tổng và hiệu của chúng cũng chia hết cho c .
3. Củng cố :
- Hãy diễn đạt cách ký hiệu sau bằng 3 cách .
- Muốn tìm bội của 1 số b ta làm sao ? Tìm ước của số a ta làm sao ?
4. Dặn dò :
- Làm các bài tập 102 ; 104 ; 106 /97 .

Tài liệu đính kèm:

  • docT. 65.doc