Giáo án Số học 6 - Tiết 31, Bài 17: Ước chung lớn nhất - Năm học 2009-2010

Giáo án Số học 6 - Tiết 31, Bài 17: Ước chung lớn nhất - Năm học 2009-2010

I-MỤC TIÊU:

- HS hiểu được thế nào là ước chung lớn nhấtcủa 2 hay nhiều số , thế nào là 2 số nguyên tố cùng nhau, ba số nguyên tố cùng nhau

- HS biết cách tìm ƯCLN của 2 hay nhiều số . bắng cách phân tích các số ra thừa số nguyên tố .

- HS biết tìm ƯCLN một cách hợp lý trong từng trường hợp cụ thể,biết tìm ƯC, ƯCLN trong cscs bài toán thực tế.

II- CHUẨN BỊ:

GV : Bảng phụ

HS: ôn tập về ƯC, BC

 

doc 3 trang Người đăng vanady Lượt xem 1066Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Số học 6 - Tiết 31, Bài 17: Ước chung lớn nhất - Năm học 2009-2010", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn:04/11/09 TUẦN XI
Ngày dạy: 
TIẾT 31 §17 . ƯỚC CHUNG LỚN NHẤT 
I-MỤC TIÊU:
- HS hiểu được thế nào là ước chung lớn nhấtcủa 2 hay nhiều số , thế nào là 2 số nguyên tố cùng nhau, ba số nguyên tố cùng nhau
- HS biết cách tìm ƯCLN của 2 hay nhiều số . bắng cách phân tích các số ra thừa số nguyên tố .
- HS biết tìm ƯCLN một cách hợp lý trong từng trường hợp cụ thể,biết tìm ƯC, ƯCLN trong cscs bài toán thực tế.
II- CHUẨN BỊ:
GV : Bảng phụ
HS: ôn tập về ƯC, BC
III- TIẾN TRÌNH BÀI DẠY
GV-HS
ND
Hoạt động 1: kiểm tra bài cũ: 
HS1:thế nào là giao mcủa 2 tập hợp?
Tìm giao của 2 tập hợp Ư(6) và Ư(10)
HS 2: thế nào là ƯC của 2 hay nhiều số ?
Chữa BT 171 SBT 
GV cho HS nhận xét và GV cho điểm.
Hoạt động 2:Ước chung lớn nhất(10ph)
 GV nêu VD: tìm các tập hợp Ư(12); Ư(30); ƯC(12;30) tìm số lón nhất trong tập hợp ƯC(12;30) 
GV giới thiệu ước chung lớn nhất và ký hiệu .
Vậy ƯCLN của 2 hay nhiều số là số nào?
HS đọc phần đóng khung SGKtrang 54
GV: hãy nêu nhận xét về quan hệ giữa ƯC và ƯCLN trong ví dụ trên?
Hoạt động3: Tìm ƯCLN bằng cách phân tích số ra thừa số nguyên tố
GV nêu VD 2 SGK 
HS làm theo sự chỉ dẫn của GV
Tìm ƯCLN(36;84;168)
Hãy phân tích các số trên ra thừa số nguyên tố:
GV nêu VD 2 HS làm theo sự chỉ dẫn của GV
GV số nào là thừa số nguyên tố chung của 3 số trên?tìm TSNT chung mà có số mũ nhỏ nhất?
Hãy rút ra quy tắc tìm ƯCLN của 2 hay nhiều số?
HS phát biểu quy tắc như SGK
Củng cố: hãy tìm ƯCLN(12;30)
GV yêu cầu HS làm ?2
GV giới thiệu: Ta nói 8 và 9 là 2 số nguyên tố cùng nhau.
Tương tự ƯCLN(8;12;15)=1
Ta có 8;12;15cũng là 3 số nguyên tố cùng nhau.
Hoạt động3:củng co á(10ph)
BT 139sgk
HS HĐ nhóm
BT 140 sgk
HS làm bài độc lập
GV gọi 2 hs lên bảng trình bày
HS1: 
HS 2: 
Cách chia
Số nhóm
Nam ở mỗi nhóm
Nữ ở mỗi nhóm
A
3
10
12
c
6
5
6
Cách chia b không thực hiện được.
1)Ước chung lớn nhất.
Ư(12)= 
Ư(30)= 
ƯC(12;30)= 
Số lớn nhất trong tập hợp ƯC(12;30) là 6
Tất cả các ước chung của 12 và 30 đều là ước chung của ƯCLN(12;30)
2) Tìm ƯCLN bằng cách phân tích số ra thừa số nguyên tố
VD 2:
ƯCLN(36;84;168)= 22.3=12
Quy tắc SGK
12=22.3
30=2.3.5
ƯCLN(12;30)=2.3=6
?2
8=23
9=32
ƯCLN(8;9)=1
Ta nói 8 và 9 là 2 số nguyên tố cùng nhau.
BT 139sgk
28
12
60
1
BT 140 sgk
a)16
b)1
 Hướng dẫn về nhà(1ph)
Học bài.
Làm các bài tập: 141; 142 sgk

Tài liệu đính kèm:

  • docSH6 T31.doc