Giáo án môn Số học Lớp 6 - Tiết 25: Số nguyên tố. Hợp số. Bảng số nguyên tố (Bản 2 cột)

Giáo án môn Số học Lớp 6 - Tiết 25: Số nguyên tố. Hợp số. Bảng số nguyên tố (Bản 2 cột)

1/ Mục tiêu:

 a/ Kiến thức :HS nắm định nghĩa số nguyên tố, hợp số.HS biết nhận ra một sô là số nguyên tố hay hợp số trong các trường hợp đơn giản, thuộc mười số nguyên tố đầu tiên, hiểu cách lập bảng số nguyên tố.

 b/ Kĩ năng : HS biết vận dụng hợp lý các kiến thức về chia hết đã học để nhận biết một hợp số.

 c/ Thái độ : Có thái độ nhân định đúng số nguyên tố hay hợp số.

2/ Chuẩn bị:

 a/ Giáo viên : Ghi sẵn vào bảng phụ một bảng các số tự nhiên từ 2 đến 100.

 b/ Học sinh : Chuẩn bị sẵn một bảng như trên vào nháp.

3/ Phương pháp dạy học : Đặt và giải quyết vấn đề . Hỏi_đáp,thảo luận nhĩm.

4/ Tiến trình :

 4.1/ Ổn định tổ chức : Điểm danh

 4.2/ Kiểm tra bài cũ :

Gọi 1 HS.

*Thế nào là ước, là bội của một số? (3đ )

* Sửa bài 114 tr.45 SGK. (7đ )

GV gọi HS2 lên bảng tìm các ước của a trong bảng sau:

Số a

2

3

4

5

6

Các ước của a

GV hỏi thêm:

-Nêu cách tìm các bội của một số? Cách tìm các ước của một số?

-GV gọi HS nhận xét bài làm của bạn và GV cho điểm 2 HS. SGK/43

Bài 114 tr.45 SGK

Số a

2

3

4

5

6

Các ước của a

1;2

1;3

1;2;4

1;5

1;2;

3;6

SGK/44

 

doc 3 trang Người đăng lananh572 Lượt xem 25Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Số học Lớp 6 - Tiết 25: Số nguyên tố. Hợp số. Bảng số nguyên tố (Bản 2 cột)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiết PPCT : 25 	SỐ NGUYÊN TỐ . HỢP SỐ . BẢNG SỐ NGUYÊN TỐ
Ngày dạy :	
1/ Mục tiêu:
 a/ Kiến thức :HS nắm định nghĩa số nguyên tố, hợp số.HS biết nhận ra một sôá là số nguyên tố hay hợp số trong các trường hợp đơn giản, thuộc mười số nguyên tố đầu tiên, hiểu cách lập bảng số nguyên tố.
 b/ Kĩ năng : HS biết vận dụng hợp lý các kiến thức về chia hết đã học để nhận biết một hợp số.
 c/ Thái độ : Có thái độ nhân định đúng số nguyên tố hay hợp số.
2/ Chuẩn bị:
 a/ Giáo viên : Ghi sẵn vào bảng phụ một bảng các số tự nhiên từ 2 đến 100.
 b/ Học sinh : Chuẩn bị sẵn một bảng như trên vào nháp.
3/ Phương pháp dạy học : Đặt và giải quyết vấn đề . Hỏi_đáp,thảo luận nhĩm.
4/ Tiến trình :
 4.1/ Ổn định tổ chức : Điểm danh
 4.2/ Kiểm tra bài cũ :
Gọi 1 HS.
*Thế nào là ước, là bội của một số? (3đ ) 
* Sửa bài 114 tr.45 SGK. (7đ ) 
GV gọi HS2 lên bảng tìm các ước của a trong bảng sau:
Số a
2
3
4
5
6
Các ước của a
GV hỏi thêm:
-Nêu cách tìm các bội của một số? Cách tìm các ước của một số?
-GV gọi HS nhận xét bài làm của bạn và GV cho điểm 2 HS.
SGK/43
Bài 114 tr.45 SGK
Số a
2
3
4
5
6
Các ước của a
1;2
1;3
1;2;4
1;5
1;2;
3;6
SGK/44
 4.3/ Giảng bài mới :
Hoạt động của giáo viên và học sinh
Nội dung bài học
HD1: Số nguyên tố, hợp số
-GV dựa vào kết quả của HS thứ hai đặt câu hỏi:
-Mỗi số 2, 3, 5 có bao nhiêu ước?
Mỗi số 4, 6 có bao nhiêu ước ?
-GV giới thiệu 2, 3, 5 gọi là số nguyên tố, số 4, 6 gọi là hợp số.
Vậy thế nào là số nguyên tố, hợp số?
-Cho vài HS phát biểu, GV nhắc lại.
-Cho HS làm ?1/sgk
Hai số đặc biệt
Hợp số
Số nguyên tố
-GV hỏi: Số 0 và số 1 có là số nguyên tố không? Có là hợp số không?
-GV giới thiệu số 0 và số 1 là hai số đặc biệt.
-Em hãy liệt kê các số nguyên tố nhỏ hơn 10.
-GV tổng hợp lại.
Bài tập củng cố:
Bài tập 115 tr.47 SGK:Các số sau là số nguyên tố hay hợp số.
312; 213 ; 435; 417; 3311 ; 67
GV yêu cầu HS giải thích?
*GV: Chúng ta hãy xét xem có những số nguyên tố nào nhỏ hơn 100 (GV treo bảng các số tự nhiên từ 2 đến 100).
-GV: Tại sao trong bảng không có số 0, không có số 1?
HS: Vì chúng không là số nguyên tố.
*GV: Bảng này gồm các số nguyên tố và hợp số.Ta sẽ loại đi các hợp số và giữa lại các số nguyên tố. Em hãy cho biết trong dòng đầu có các số nguyên tố nào?
HS: 2, 3, 5, 7.
-GV hướng dẫn HS làm.
+Giữ lại số 2, loại các số là bội của 2 mà lớn hơn 2.
+Giữ lại số 3, loại các số là bội của 3 mà lớn hơn 3.
+Giữ lại số 5, loại các số là bội của 5 mà lớn hơn 5.
+Giữ lại số 7, loại các số là bội của 7 mà lớn hơn 7.
Cacù số còn lại trong bảng không chia hết cho mọi số nguyên tố nhỏ hơn 10 đó là các số nguyên tố nhỏ hơn 100.
-GV kiểm tra vài em HS.
-GV: Có số nguyên tố nào là số chẵn ? Đó là số nguyên tố chẵn duy nhất.
HS: số 2.
-GV: Trong bảng này các số nguyên tố lớn hơn 5 có tận cùng bởi các chữ số nào?
-GV: Tìm hai số nguyên tố hơn kém nhau hai đơn vị? 1 đơn vị?
-GV: Giới thiệu bảng số nguyên tố nhỏ hơn 1000 ở cuối sách.
1/ Số nguyên tố, hợp số:
-Mỗi số có hai ước là 1 và chính nó.
-Mỗi số có nhiều hơn hai ước.
Định nghĩa: SGK/46
?1/sgk
7 là số nguyên tố vì 7>1 và 7 chỉ có hai ước là 1 và 7
8 là hợp số vì 8 > 1 và có nhiều hơn hai ước là 1, 2, 4, 8.
9 là hợp số vì 9>1 và có 3 ước là 1, 3, 9.
Số 0 và số 1 không là số nguyên tố, không là hợp số vì không thoả mãn định nghĩa số nguyên tố, hợp số (0<1; 1 = 1)
2, 3, 5, 7.
 0 1 (2) (3) 4 (5) 6 (7) 8 9 
Bài tập 115 tr.47 SGK
Số nguyên tố: 67
Hợp số: 312; 213; 435; 417; 3311.
2/ Lập bảng số nguyên tố không vượt quá 100: SGK/46.
 4.4/ Củng cố và luyện tập :
Bài 116 tr. 47 SGK.
GV:gọi hs lên bảng thực hiện theo yêu cầu.
Bài 117 tr.47 SGK.
Bài 118 tr. 47 SGK.
GV :cho HS thảo luận nhĩm
GV:cùng hs làm rõ các bt trên
*Nhắc lại thế nào là số nguyên tố? Hợp số?
HS thực hiện yêu cầu của GV.
Bài 116 tr.47 SGK:
83 P ; 91 P ; 15 N; 
P N
Bài 117 tr.47 SGK
Các số nguyên tố 131, 313, 647.
Bài 118 tr. 47 SGK
a/ 3. 4. 5 + 6. 7
 (3.4.5 +6.7)3
và (3.4.5 +6.7)>3
Ta có:
 3. 4. 53
 6.7 3 
nên là hợp số.
 4.5/ Hướng dẫn HS tự học ở nhà:
-Học thuộc định nghĩa hợp số,số nguyên tố.
	25 số nguyên tố nhỏ hơn 100
-BTVN: 119, 120 tr.47 SGK . 
Bài 148, 153,149 tr.20, 21 SBT.
 149 tr.20, 21 SBT
-Phân tích các tổng (hiệu) thành hợp số(cĩ nhiều hơn 2 ước)
-Tổng của 2 số lẻ là số chẳn
5/ Rút kinh nghiệm:

Tài liệu đính kèm:

  • docTiet 25.doc