Giáo án môn Hóa học lớp 8 - Tiết 60: Dung dịch

Giáo án môn Hóa học lớp 8 - Tiết 60: Dung dịch

- HS hiểu được các khái niệm: Dung môi, chất tan, dd; Hiểu được các khái niệm dd bão hoà và chưa bão hoà.

- Biết cách làm cho quá trình hoà tan chất rắn trong nước xảy ra nhanh hơn

- Rèn luyện cho HS khả năng làm thí nghiệm, quan sát thí nghiệm, từ thí nghiệm rút ra nhận xét

B/ Chuẩn bị:

 Chuẩn bị cho thí nghiệm của GV:

- Nước, đường, muối ăn, dầu hoả, dầu ăn

- Cốc tt chịu nhiệt, kiềng sắt có lưới amiăng, đèn cồn, đũa tt

=> Sử dụng cho 2 thí nghiệm phần I và 1 thí nghiệm phần II /136

C/ Tiến trình tổ chức giờ học:

 

doc 2 trang Người đăng levilevi Lượt xem 1418Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Hóa học lớp 8 - Tiết 60: Dung dịch", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày giảng: 30/3/2011
Tiết 60: Dung dịch
A/ Mục tiêu:
HS hiểu được các khái niệm: Dung môi, chất tan, dd; Hiểu được các khái niệm dd bão hoà và chưa bão hoà.
Biết cách làm cho quá trình hoà tan chất rắn trong nước xảy ra nhanh hơn
Rèn luyện cho HS khả năng làm thí nghiệm, quan sát thí nghiệm, từ thí nghiệm rút ra nhận xét
B/ Chuẩn bị: 
 Chuẩn bị cho thí nghiệm của GV: 
Nước, đường, muối ăn, dầu hoả, dầu ăn
Cốc tt chịu nhiệt, kiềng sắt có lưới amiăng, đèn cồn, đũa tt
=> Sử dụng cho 2 thí nghiệm phần I và 1 thí nghiệm phần II /136
C/ Tiến trình tổ chức giờ học:
 I. ổn định lớp:
 II. Kiểm tra : ko
 III. Các hoạt động học tập
Hoạt động của GV và HS
Nội dung
GV:
 - Giới thiệu mục tiêu của chương.
 - Giới thiệu những điểm lưu ý khi vào chương dung dịch.
 - Giới thiệu muc tiêu của tiết 60 
GV: Hướng dẫn HS làm thí nghiệm
Thí nghiệm 1:
Cho một thìa đường vào một cốc nước, khuấy nhẹ.
Thí nghiệm 2:
Cho một thìa dầu ăn vào cốc 1 đựng nước, cốc 2 đưng dầu hoả, khuấy nhẹ.
HS làm thí nghiệm
GV: ?Các em quan sát và ghi lại các nhận xét của nhóm mình.
HS: 
ở thí nghiệm 1: Đường tan trong nước tạo thành nước đường
ở thí nghiệm 2:
 Dầu ăn không tan trong nước (nổi lên trên)
Dầu ăn tan trong xăng tạo hh đồng nhất
GV: ở thí nghiệm 1:
 - Nước là dung môi.
 - Đường là chất tan.
 - Nước đường là dung dịch.
GV: Hãy cho biết dung môi và chất tan ở thí nghiệm 2 (cốc 2).
HS: 
Dầu ăn là chất tan
Xăng là dung môi
HS đọc kết luận SGK
GV: ? Thế nào là dung dịch đồng nhất 
GV: Mỗi em lấy 2 ví dụ về dung dịch và chỉ rõ chất tan, dung môi trong mỗi dung dịch đó.
HS
VD1: Nước biển
- Dung môi: Nước
- Chất tan: Muối ăn và một số chất khác
VD2: Nước mía
- Dung môi: Nước
- Chất tan: Đường
GV: Nhận xét các ví dụ của các nhóm 
GV: Hướng dẫn HS tiếp tục cho đường vào cốc nước đường ở thí nghiệm 1, vừa cho đường vừa khuấy nhẹ à Gọi HS nêu hiện tượng
HS: Giai đoạn đầu vẫn có khả năng hoà tan thêm đường
Giai đoạn sau, không thể hoà tan thêm đường.
GV: Khi dung dịch vẫn còn có thể hoà tan được thêm chất tan, ta gọi là dung dịch chưa bão hoà.
Dung dịch không thể hoà tan thêm được chất tan, ta gọi là dung dịch bão hoà.
Vậy: Thế nào là dung dich chưa bão hoà? Dung dich bão hoà?
HS: Nêu khái niệm
I/ Dung môi, chất tan, dung dịch:
VD:
 - Nước là dung môi.
 - Đường là chất tan.
 à Nước đường là dung dịch.
Kết luận:
Dung môi là chất có khả năng hoà tan chất khác để tạo thành dd
Chất tan là chất bị hoà tan trong dung môi
Dung dịch là hỗn hợp đồng nhất giữa dung môi và chất tan
II/ Dung dịch chưa bão hoà, dung dịch bão hoà
ở một nhiệt độ xác định:
Dung dich chưa bão hoà là dung dịch có thể hoà tan thêm chất tan.
Dung dịch bão hoà là dung dịch không thể hoà tan thêm chất tan.
III/ Làm thế nào để quá trình hoà tan chất rắn trong nước xảy ra nhanh hơn.
1, Khuấy dung dịch:
 2, Đun nóng dung dịch:
3, Nghiền nhỏ chất rắn:
IV. Củng cố:
1) Dung dịch là gì?
2) Định nghĩa dd bão hoà, dd chưa bão hoà?
V. Bài tập:
1,2,3,4,5,6/138
 Giáo viên: 
 Lê Tiến Quân

Tài liệu đính kèm:

  • docTiet 60.doc