Giáo án Hình học Lớp 7 - Tiết 58: Luyện tập - Nguyễn Hữu Thảo

Giáo án Hình học Lớp 7 - Tiết 58: Luyện tập - Nguyễn Hữu Thảo

A) Mục tiêu:

 - HS củng cố định lí về tính chất 3 đường phân giác của tam giác, tam giác cân , đều.

- Rèn kĩ năng vẽ hình, trình bày bài toán HH.

- Ứng dụng vào thực tế.

B) Chuẩn bị:

GV: Bảng phụ , thước.

HS: Bảng phụ , thước.

C) Tiến trình dạy học:

1) Ổn định lớp (1):

2) Kiểm tra bài củ (7):

Phát biểu tính chất tia phân giác của một góc?

Sửa BT38a/73/SGK

 3) Bài mới (30):

Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Ghi bảng

Hoạt động 1(6): GV sd bảng phụ

GV cho HS làm bảng phụ.

GV cho đại diện nhóm trình bày.

Hoạt động 2(5): Tam giác đều phải là tam giác cân không? vì sao?

Trong tam giác cân đường trung tuyến xuất phát mỗi đỉnh cũng là đường phân giác.

Hoạt động 3(11): Cho GT, KL?

GV HD HS:

Muốn tam giác ABC cân tại A, ta CM gì?

Ta CM tam giác nào bằng nhau?

Kéo dài AD lấy: A1: AD = A1D.

A1BD là tam giác gì?

AC = A1B và AB = A1B =>?

Hoạt động 4(8): GV cho HS xem hình vẽ. Nêu ý nghĩa bài toán.

Ta có tam giác nào tạo thành?

Nêu tính chất 3 đường phân giác của tam giác để xác định điểm thứ I, điểm thứ II.

GV cho HS xem lại BT32/70/SGK.

Trên thực tế ta nên chọn điểm nào?

HS trình bày vào bảng nhóm 3.

Đối với câu b HS trả lời tại chỗ.

HS nêu nhận xét.

HS nêu định lí và vẽ hình.

HS nêu GT, KL vào bảng phụ.

AB = AC.

 hoặc = .

ABD = ACD (c.g.c)

AC = A1B (1)

 = .

Ta có: = (gt)

=> =

A1BA cân tại B =>AB = A1B (2)

Từ (1) và (2)=> AB = AC

Vậy ABC cân tại A.

HS xem.

HS theo dõi.

 tạo thành là hai con đường và con sông.

HS nêu.

HS nêu: Ta có điểm I. BT39/73/SGK:

a) Xét ABD và ACD, có:

AB=AC

=

AD chung

Vậy: ABD=CAD.

b) ABD=CAD=> BD=CD.

Vậy BDC cân tại D

=> =

BT41/73/SGK:

Trong tam giác đều đường trung tuyến xuất phát mỗi đỉnh cũng là đường phân giác. Do đó trọng tâm là điểm nằm trong tam giác và cách đều 3 cạnh của tam giác.

BT42/73/SGK:

GT: ABC, Â1 = Â2; BD = DC

KL: ABC cân tại A.

Xét A1BD và ACD, có:

 = .

AD chung

 =

Vậy: ABD = ACD

=> = . Vậy: ABC cân tại A.

BT43/73/SGK:

Điểm thứ I là điểm chung 3 đường phân giác hợp bởi hai con đường và con sông.

Điểm thứ II là điểm chung tia phân giác hợp bởi con sông và hai con đường và hai góc ngoài của góc tạo bởi con sông và 2 con đường.

 

doc 3 trang Người đăng lananh572 Lượt xem 169Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Hình học Lớp 7 - Tiết 58: Luyện tập - Nguyễn Hữu Thảo", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trường THCS Phước Hưng	Nguyễn Hữu Thảo
Giáo án Hình Học 7	
Tuần 31. Tiết 58.	 	§6. LUYỆN TẬP
Mục tiêu:
 - HS củng cố định lí về tính chất 3 đường phân giác của tam giác, tam giác cân , đều.
- Rèn kĩ năng vẽ hình, trình bày bài toán HH.
- Ứng dụng vào thực tế.
Chuẩn bị:
GV: Bảng phụ , thước.
HS: Bảng phụ , thước.
Tiến trình dạy học:
1) Ổn định lớp (1’):
2) Kiểm tra bài củ (7’):
Phát biểu tính chất tia phân giác của một góc?
Sửa BT38a/73/SGK
 3) Bài mới (30’):
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
Ghi bảng
Hoạt động 1(6’): GV sd bảng phụ
GV cho HS làm bảng phụ.
GV cho đại diện nhóm trình bày.
Hoạt động 2(5’): Tam giác đều phải là tam giác cân không? vì sao?
Trong tam giác cân đường trung tuyến xuất phát mỗi đỉnh cũng là đường phân giác.
Hoạt động 3(11’): Cho GT, KL?
GV HD HS:
Muốn tam giác ABC cân tại A, ta CM gì?
Ta CM tam giác nào bằng nhau?
Kéo dài AD lấy: A1: AD = A1D.
êA1BD là tam giác gì?
AC = A1B và AB = A1B =>?
Hoạt động 4(8’): GV cho HS xem hình vẽ. Nêu ý nghĩa bài toán.
Ta có tam giác nào tạo thành?
Nêu tính chất 3 đường phân giác của tam giác để xác định điểm thứ I, điểm thứ II.
GV cho HS xem lại BT32/70/SGK.
Trên thực tế ta nên chọn điểm nào?
HS trình bày vào bảng nhóm 3’.
Đối với câu b HS trả lời tại chỗ.
HS nêu nhận xét.
HS nêu định lí và vẽ hình.
HS nêu GT, KL vào bảng phụ.
AB = AC.
 hoặc = .
êABD = êACD (c.g.c)
AC = A1B (1)
 = .
Ta có: = (gt)
=> = 
êA1BA cân tại B =>AB = A1B (2)
Từ (1) và (2)=> AB = AC
Vậy êABC cân tại A.
HS xem.
HS theo dõi.
ê tạo thành là hai con đường và con sông.
HS nêu.
HS nêu: Ta có điểm I.
BT39/73/SGK:
a) Xét êABD và êACD, có:
AB=AC
=
AD chung
Vậy: ê ABD=êCAD.
b) ê ABD=êCAD=> BD=CD.
Vậy êBDC cân tại D
=> =
BT41/73/SGK:
Trong tam giác đều đường trung tuyến xuất phát mỗi đỉnh cũng là đường phân giác. Do đó trọng tâm là điểm nằm trong tam giác và cách đều 3 cạnh của tam giác.
BT42/73/SGK:
GT: êABC, Â1 = Â2; BD = DC
KL: êABC cân tại A.
Xét êA1BD và ê ACD, có:
 = .
AD chung
 = 
Vậy: êABD = êACD
=> = . Vậy: êABC cân tại A.
BT43/73/SGK:
Điểm thứ I là điểm chung 3 đường phân giác hợp bởi hai con đường và con sông.
Điểm thứ II là điểm chung tia phân giác hợp bởi con sông và hai con đường và hai góc ngoài của góc tạo bởi con sông và 2 con đường.
 4) Củng cố (4’):HS nêu tính chất đường phân giác? Ý nghĩa trong thực tế ntn?
Lưu ý HS cách vẽ hình và suy luận CM.
 5) Dặn dò (3’):
Học bài. BTVN: BT40/73/SGK
Chuẩn bị bài mới.
*) Hướng dẫn bài tập về nhà: 
BT40/73/SGK: êABC cân tại A nên đường trung tuyến cũng là đường phân giác xp từ đỉnh A.
Trọng tâm là giao điểm 3 đường trung tuyến nên G thuộc AM.
Điểm I nằm trong ê và cách đều 3 cạnh nên I nằm trên AM.
Vậy: A, I, G thẳng hàng.
& DẠY TỐT HỌC TỐT &

Tài liệu đính kèm:

  • docT58.doc