Giáo án môn Hình học Lớp 6 - Tiết 7, Bài 6: Đoạn thẳng (Bản 3 cột)

Giáo án môn Hình học Lớp 6 - Tiết 7, Bài 6: Đoạn thẳng (Bản 3 cột)

A/ Mục Tiêu

1/ Kiến thức

- HS biết khái niệm đoạn thẳng.

- HS biết vẽ đoạn thẳng. Biết nhận dạng đoạn thẳng cắt đoạn thẳng,cắt tia, cắt đường thẳng.

2/ Kỹ năng: Biết vẽ đoạn thẳng,đoạn thẳng cắt đoạn thẳng,cắt tia, cắt đường thẳng.

B/ Chuẩn bị

* GV: sgk, thước thẳng,

*HS: Sgk, thước thẳng

C/ PHƯƠNG PHÁP: Hỏi đáp, gợi mở

D/ Tiến trình

Hoạt động GV Hoạt động HS Ghi Bảng

* Hoạt động 1:10’

GV: Gọi 1HS lên bảng vẽ hai điểm A,B. Đặt cạnh thước đi qua hai điểm A,B rồi vẽ theo cạnh thước từ A đến B.

GV: Hình này gồm hai điểm A,B và những điểm như thế nào với A,B ?

GV: Đó là đoạn thẳng AB.

GV: Đi đến khái niệm đoạn thẳng AB.

 * Hoạt động 1

HS lên bảng vẽ. Các HS còn lại vẽ vào tập

HS: Hình này gồm hai điểm A,B và tất cả những điểm nằm giữa A,B

HS lắng nghe ghi bài

1/ Đoạn thẳng AB là gì ?

*Khái niệm : Đoạn thẳng AB là hình gồm điểm A, điểm B và những điểm nằm giữa A và B

Cách đọc: Đoạn thẳng AB (hay đoạn thẳng BA)

Hai điểm A,B là hai đầu mút của đoạ thẳng AB

* Hoạt động 2: 17’

GV:Cho HS quan sát hình 33 sgk

Đoạn thẳng AB và CD như thế nào?

Giảo điểm là điểm nào?

GV: Cho HS quan sát hình 34

GV: Đoạn thẳng AB và tia Ox như thế nào với nhau ?

GV: Giao điểm là điểm nào ?

GV: cho HS quan sát hình 35.

GV: Đoạn thẳng AB và đường thẳng xy như thế nào? Hãy chỉ ra giao điểm.

GV: Giới thiệu các trường hợp khác

GV: Yêu cầu HS vẽ đoạn thẳng AB cắt CD tại điểm B.

GV: Yêu cầu HS vẽ tia Ox và đoạn thẳng AB cắt nhau tại O.

GV: Yêu cầu HS vẽ đường thẳng xy cắt đoạng AB tại A

 * Hoạt động 2

HS vẽ hình

HS trả lời

HS trả lời

HS trả lời

HS: Đoạn thẳng AB và đường thẳng xy xắt nhau tại H

HS vẽ hình

HS vẽ hình

HS vẽ hình 2/ Đoạn thẳng cắt đoạn thẳng,cắt tia, cắt đường thẳng

Đoạn thẳng AB và CD cắt nhau tại I.

Đoạn thẳng AB cắt tia Ox tại K

Đoạn thẳng AB và đường thẳng xy cắt nhau tại H.

Đoạn thẳng AB và CD cắt nhau tại B

tia Ox và đoạn thẳng AB cắt nhau tại O.

Đường thẳng xy cắt AB tại A

 

doc 2 trang Người đăng lananh572 Ngày đăng 25/03/2021 Lượt xem 14Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Hình học Lớp 6 - Tiết 7, Bài 6: Đoạn thẳng (Bản 3 cột)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiết 7
Bài 6: ĐOẠN THẲNG
A/ Mục Tiêu
1/ Kiến thức
- HS biết khái niệm đoạn thẳng.
- HS biết vẽ đoạn thẳng. Biết nhận dạng đoạn thẳng cắt đoạn thẳng,cắt tia, cắt đường thẳng.
2/ Kỹ năng: Biết vẽ đoạn thẳng,đoạn thẳng cắt đoạn thẳng,cắt tia, cắt đường thẳng.
B/ Chuẩn bị
* GV: sgk, thước thẳng,
*HS: Sgk, thước thẳng
C/ PHƯƠNG PHÁP: Hỏi đáp, gợi mở
D/ Tiến trình
Hoạt động GV
Hoạt động HS
Ghi Bảng
* Hoạt động 1:10’
GV: Gọi 1HS lên bảng vẽ hai điểm A,B. Đặt cạnh thước đi qua hai điểm A,B rồi vẽ theo cạnh thước từ A đến B.
GV: Hình này gồm hai điểm A,B và những điểm như thế nào với A,B ?
GV: Đó là đoạn thẳng AB.
GV: Đi đến khái niệm đoạn thẳng AB.
* Hoạt động 1
HS lên bảng vẽ. Các HS còn lại vẽ vào tập
HS: Hình này gồm hai điểm A,B và tất cả những điểm nằm giữa A,B
HS lắng nghe ghi bài
1/ Đoạn thẳng AB là gì ?
*Khái niệm : Đoạn thẳng AB là hình gồm điểm A, điểm B và những điểm nằm giữa A và B
Cách đọc: Đoạn thẳng AB (hay đoạn thẳng BA)
Hai điểm A,B là hai đầu mút của đoạ thẳng AB
* Hoạt động 2: 17’
GV:Cho HS quan sát hình 33 sgk
Đoạn thẳng AB và CD như thế nào?
Giảo điểm là điểm nào?
GV: Cho HS quan sát hình 34 
GV: Đoạn thẳng AB và tia Ox như thế nào với nhau ?
GV: Giao điểm là điểm nào ?
GV: cho HS quan sát hình 35.
GV: Đoạn thẳng AB và đường thẳng xy như thế nào? Hãy chỉ ra giao điểm.
GV: Giới thiệu các trường hợp khác
GV: Yêu cầu HS vẽ đoạn thẳng AB cắt CD tại điểm B.
GV: Yêu cầu HS vẽ tia Ox và đoạn thẳng AB cắt nhau tại O.
GV: Yêu cầu HS vẽ đường thẳng xy cắt đoạng AB tại A
* Hoạt động 2
HS vẽ hình 
HS trả lời
HS trả lời
HS trả lời
HS: Đoạn thẳng AB và đường thẳng xy xắt nhau tại H
HS vẽ hình
HS vẽ hình
HS vẽ hình
2/ Đoạn thẳng cắt đoạn thẳng,cắt tia, cắt đường thẳng
Đoạn thẳng AB và CD cắt nhau tại I.
Đoạn thẳng AB cắt tia Ox tại K
Đoạn thẳng AB và đường thẳng xy cắt nhau tại H.
Đoạn thẳng AB và CD cắt nhau tại B
tia Ox và đoạn thẳng AB cắt nhau tại O.
Đường thẳng xy cắt AB tại A
* Hoạt động 3: 15’Củng cố
Cho HS sửa bài tập 33 sgk.
Yêu cầu HS trả lời tại chỗ
GV nhận xét chỉnh sửa
GV: Gọi 1 HS lên bảng vẽ hình bài 34 Sgk
GV: Trên hình có tất bả mấyđoạn thẳng.? Hãy gọi tên các đoạn thẳng
GV: nhận xét chỉnh sửa
GV: Cho HS sửa bài 37 sgk
GV nhận xét chỉnh sửa
* Hoạt động 3
HS trả lời
a.) Hình gồm hai điểm R và S và tất cả các điểm nằm giữa R,S được gọi là đoạn thẳng RS
 Hai điểm R,S được gọi là hai mút của đoạn thẳng RS
b) Đoạn thẳng PQ là hình gồm hai điểm P,Q và tất cả các điểm nằm giữa P,Q
HS vẽ hình
HS trả lời
Trên hình có 3 đoạn thẳng: AB, AC, BC
HS vẽ hình
33)Sgk
34) Sgk
37) sgk
& DẶN DÒ: VỀ NHÀ
Xem lại cách vẽ đoạn thẳng và học định nghĩa đoạn thẳng AB là gì ?
Xem lại các trường hợp cắt nhau của đoạn thẳng với tia, với đoạn thẳng, với đường thẳng và các trường hợp khác.
BTVN:35;36;38,39 Sgk, 31;32;33;34;35 SBT

Tài liệu đính kèm:

  • doctiet 7 R.doc