Giáo án Lớp 6 - Môn Số học - Tiết 103: Biểu đồ phần trăm

Giáo án Lớp 6 - Môn Số học - Tiết 103: Biểu đồ phần trăm

- Giúp HS nắm được một số dạng biểu đồ phần trăm, biết dọc số liệu trên biểu đồ, biết cách vẽ một số biểu đồ đơn giản.

- Kĩ năng vẽ, đọc số liệu của biểu đồ, nhận xét biểu đồ.

- Cẩn thận, chính xác, linh hoạt

II. Phương tiện dạy học

 

doc 2 trang Người đăng ducthinh Lượt xem 856Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Lớp 6 - Môn Số học - Tiết 103: Biểu đồ phần trăm", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Soạn: 27/4/05
Dạy : 28/4/05	 	Tiết 103 BIỂU ĐỒ PHẦN TRĂM
I. Mục tiêu bài học 
Giúp HS nắm được một số dạng biểu đồ phần trăm, biết dọc số liệu trên biểu đồ, biết cách vẽ một số biểu đồ đơn giản.
Kĩ năng vẽ, đọc số liệu của biểu đồ, nhận xét biểu đồ.
Cẩn thận, chính xác, linh hoạt 
II. Phương tiện dạy học 
GV: Một số dạng biểu đồ hình 13, 14, 15, 16, biểu đồ quạt bài ?
HS: Chuẩn bị trước bài học, sưu tầm một số dạng biểu đồ đã học.
III. Tiến trình 
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
Ghi bảng
Hoạt động 1: Tác dụng của biểu đồ phần trăm.
GV cho HS đọc VD sgk/60
GV lần lượt treo hai biểu đồ hình 13, 14 cho HS quan sát. 
Vậy qua hai biểu đồ này các em có nhận xét gì về xếp loại hạnh kiểm của trường nọ?
Vậy ta thấy thông qua hai biểu đồ này thì biểu đồ phần trăm có tác dụng gì?
GV giới thiệu các biểu diễn khác của hai biểu đồ trên: Biểu đồ hình quạt (hình 15)
GV nêu tác dụng của biểu đồ phần trăm 
GV cho HS thảo luận nhóm tìm tỉ số phần trăm của từng loại đối với cả lớp
Cho HS lên trình bày lời giải.
GV tuy nhiên ta cũng có thể vẽ bằng biểu đồ hình quạt hay hình vuông
GV đưa ra biểu đồ vẽ sẵn 
Hoạt động 2: Củng cố 
GV treo biểu đồ hình 16 bài 150 cho HS quan sát và trả lời các câu hỏi của Sgk/61
Muốn tính tỉ lệ % của số bài điểm 9 ta làm như thế nào?
Số bài điểm 6 bao nhiêu % và bằng bao nhiêu?
=> Cách tính số HS của cả lớp?
Tỉ lệ HK tốt cao hơn tỉ lệ HK khá, tỉ lệ Hk TB thấp nhất.
So sánh các tỉ lệ % của cùng một đại lượng.
Xe buýt 
Xe đạp 
Đi bộ 
15%
37.5%
47.5%
HS thảo luận nhóm và trình bày bài làm.
HS quan sát và trả lời.
Láy 100% - tổng số % của các bài đã biết.
32%
16 :
1. Tác dụng 
Biểu đồ phần trăm là một hình ảnh trực quan giúp chúng ta nêu bật và so sánh các giá trị phần trăm của cùng một đại lượng.
Chú ý: Ta thường vẽ biểu đồ phần trăm dưới dạng cột, hình vuông, hình quạt.
?. Tỉ lệ % đi xe buýt là:
Tỉ lệ % đi xe đạp là:
Tỉ lệ % đi bộ là:
Vẽ biểu đồ:
2. Bài tập.
Bài 150 Sgk/61
a. Có 8% bài đạt điểm 10
b. Loại bài điểm 7 nhiều nhất chiếm 40%
c. Tỉ lệ % bài đạt điểm 9 là:
100% -(8%+40%+32%+20%) 
= 0%
d. Vì 32% của số bài bằng 16
nên tổng số của cả lớp là:
16:32% = 16 :
 = 50 (hs)
Vậy lớp 6c có 50 HS.
Hoạt động 3: Dặn dò
Về xem kĩ lại lý thuyết, cách vẽ biểu đồ và đọc số liệu trên biểu đồ.
Chuẩn bị bài tập tiết sau luyện tập.
BTVN: 151, 152, 153 Sgk/61, 62

Tài liệu đính kèm:

  • docTIET103.doc