Giáo án môn Hình học Lớp 6 - Tiết 11, Bài 9: Vẽ đoạn thẳng cho biết độ dài (Bản 3 cột)

Giáo án môn Hình học Lớp 6 - Tiết 11, Bài 9: Vẽ đoạn thẳng cho biết độ dài (Bản 3 cột)

I/ Mục Tiêu

 1/ Kiến thức

- HS biết trên tia Ox có một và chỉ một điểm M sao cho OM = a (đơn vị độ dài).

 - HS biết trên tia Ox nếu OM = a ; ON = b và a < b="" thì="" m="" nằm="" giữa="" o="" và="">

 2/ Kĩ năng: vẽ chính xác các đoạn thẳng khi biết độ dài, vẽ tia

 3/ Thái độ: Học tập nghiêm túc.

II/ Chuẩn Bị

 * GV: Sgk, thước thẳng,compa,

 * HS: Sgk, thước thẳng, compa.

III/ Phương Pháp: Phát hiện và giải quyết vấn đề.

IV/ Tiến Trình

HOẠT ĐỘNG GV HOẠT ĐỘNG HS GHI BẢNG

* Hoạt động 1: 12’

GV: Nêu ví dụ 1

GV: Ta cần xác định mút nào của đoạn thẳng OM ?

 GV:Giới thiệu cách vẽ đọan thẳng OM trên tia Ox như sgk

GV: Ta có thể vẽ được mấy điểm M trên tia Ox sao cho OM = 2cm ?

GV nhấn mạnh: Trên tia Ox bao giờ cũng vẽ được một và chỉ một điểm M sao cho OM = a (đơn vị độ dài)

GV: Nêu ví dụ 2

GV: Ta có thể vẽ đoạn thẳng CD = AB bằng dụng cụ nào ?

GV: Ngoài thước thẳng ta có thể vẽ CD = AB bằng compa.

GV: giới thiệu cách vẽ

 * Hoạt động 1

HS trả lời

HS trả lời

HS có thể vẽ bằng thước chia độ dài.

HS theo dõi

HS theo dõi và làm theo

 1/ Vẽ đoạn thẳng trên tia

Ví dụ 1: Trên tia Ox, vẽ đoạn thẳng OM = 2cm

* Cách vẽ:

- Đặt cạnh thước nằm trên tia Ox sao cho vạch số 0 trùng với gốc O

- Vạch số 2 của thước sẽ cho ta điểm M.

* Nhận xét (sgk)

Ví dụ 2: Cho đoạn thẳng AB, vẽ CD = AB

* Cách vẽ:

- Vẽ tia Cx,

- Đặt compa sao cho mũi nhọn trùng với A, mũi kia trùng với B.

- Giữ compa không đổi, đặt đầu nhọn trùng với C đầu còn lại cho ta điểm D.

CD là đoạn thẳng cần vẽ

 

doc 2 trang Người đăng lananh572 Lượt xem 97Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Hình học Lớp 6 - Tiết 11, Bài 9: Vẽ đoạn thẳng cho biết độ dài (Bản 3 cột)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiết 11	
Bài 9: VẼ ĐOẠN THẲNG CHO BIẾT ĐỘ DÀI
I/ Mục Tiêu
	1/ Kiến thức
- HS biết trên tia Ox có một và chỉ một điểm M sao cho OM = a (đơn vị độ dài).
	- HS biết trên tia Ox nếu OM = a ; ON = b và a < b thì M nằm giữa O và N.
	2/ Kĩ năng: vẽ chính xác các đoạn thẳng khi biết độ dài, vẽ tia
	3/ Thái độ: Học tập nghiêm túc.
II/ Chuẩn Bị
	* GV: Sgk, thước thẳng,compa, 
	* HS: Sgk, thước thẳng, compa.
III/ Phương Pháp: Phát hiện và giải quyết vấn đề.
IV/ Tiến Trình
HOẠT ĐỘNG GV
HOẠT ĐỘNG HS
GHI BẢNG
* Hoạt động 1: 12’
GV: Nêu ví dụ 1
GV: Ta cần xác định mút nào của đoạn thẳng OM ?
 GV:Giới thiệu cách vẽ đọan thẳng OM trên tia Ox như sgk
GV: Ta có thể vẽ được mấy điểm M trên tia Ox sao cho OM = 2cm ?
GV nhấn mạnh: Trên tia Ox bao giờ cũng vẽ được một và chỉ một điểm M sao cho OM = a (đơn vị độ dài)
GV: Nêu ví dụ 2
GV: Ta có thể vẽ đoạn thẳng CD = AB bằng dụng cụ nào ?
GV: Ngoài thước thẳng ta có thể vẽ CD = AB bằng compa.
GV: giới thiệu cách vẽ
* Hoạt động 1
HS trả lời
HS trả lời
HS có thể vẽ bằng thước chia độ dài.
HS theo dõi
HS theo dõi và làm theo
1/ Vẽ đoạn thẳng trên tia
Ví dụ 1: Trên tia Ox, vẽ đoạn thẳng OM = 2cm
* Cách vẽ:
- Đặt cạnh thước nằm trên tia Ox sao cho vạch số 0 trùng với gốc O
- Vạch số 2 của thước sẽ cho ta điểm M.
* Nhận xét (sgk)
Ví dụ 2: Cho đoạn thẳng AB, vẽ CD = AB
* Cách vẽ:
- Vẽ tia Cx,
- Đặt compa sao cho mũi nhọn trùng với A, mũi kia trùng với B.
- Giữ compa không đổi, đặt đầu nhọn trùng với C đầu còn lại cho ta điểm D.
CD là đoạn thẳng cần vẽ
* Hoạt động 2: 13’
GV: Gọi HS lên vẽ
GV: Ba điểm O,M,N điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại?
GV: Nếu trên tia Ox, OM = a, ON = b và 0 < a < b, thì có nhận xét gì về vị trí của các điểm O,M,N ?
* Hoạt động 2
HS vẽ hình trên bảng
HS : Điểm M nằm giữa O và N
HS: điểm M nằm giữa O và N
2/ Vẽ hai đoạn thẳng trên tia
Ví dụ: Vẽ tia Ox, vẽ đọan thẳng OM = 2cm, ON = 3cm.
* Nhận xét (Sgk)
* Hoạt động 3: Củng Cố 18’
GV: Cho HS thảo luận nhóm bài 53 Sgk
GV: Gọi 1HS lên vẽ hình
GV: Gọi 1HS lên tính MN
GV nhận xét,chỉnh sửa
Cho HS làm bài 54 sgk
Gọi 1HS vẽ hình
GV: Muốn so sánh BC và BA ta phải so sánh gì ?
GV: Cần tính độ dài BA và BC.
Gợi ý: Muốn tính BA ta dựa vào ba điểm nào ? tương tự muốn tính OC ta dựa vào bao điểm nào?
Gọi 1HS tính BA 1HS tính BC
GV nhận xét chỉnh sửa.
* Hoạt động 3
HS vẽ hình
HS làm
vì OM < ON nên M nằm giữa O và N
OM + MN = ON
 3 + MN = 6
 MN = 6 – 3
 MN = 3 cm
HS vẽ hình
HS trả lời
ta có OA < OB
nên A nằm giữa O và B
suy ra: OA + AB = OB
 2 + BA = 5
 BA = 3 cm
a có OB < OC
nên B nằm giữa O và C
Suy ra: OB + BC = OC
 5 + BC = 8
 BC = 3 cm
Vậy BA = BC.
53) Sgk
54) Sgk
* Dặn Dò: Về nhà
	- Xem lại cách vẽ đoạn thẳng trên tia khi biết độ dài đoạn thẳng, Cách vẽ một đoạn thẳng bằng độ dài đoạn thẳng cho trước bằng thước thẳng, compa
	- Học hai nhận xét.
	- Xem lại các bài tập 
	- BTVN: 55;56;57;58;59 Sgk

Tài liệu đính kèm:

  • docTiet 11 R.doc