Giáo án môn Hình học Lớp 6 - Tiết 6: Luyện tập (Bản 3 cột)

Giáo án môn Hình học Lớp 6 - Tiết 6: Luyện tập (Bản 3 cột)

A/ MỤC TIÊU

 1. Kiến thức

- Củng cố điểm nằm giữa, điểm nằm cùng phía, khác phía , tia, hai tia đối nhau, đường thẳng.

- Nắm được định nghĩa hai tia đối nhau.

 2. Kỹ năng: vẽ hình thành thạo.xác định được hai tia đối nhau, thứ tự các điểm trên hai tia đối nhau.

3. Thái độ: Nghiêm túc.

B/ CHUẨN BỊ

 * GV: Sgk, thước thẳng.

 * HS: Sgk, thước thẳng.

C. PHƯƠNG PHÁP : Gợi mở, vấn đáp.

C/ TIẾN TRÌNH

Hoạt động GV Hoạt động HS ghi bảng

* Hoạt động 1:KTBC 10’

HS: Thế nào là tia gốc O ? Thế nào là hai tia đối nhau ?

Sửa bài tập 24 Sgk

GV nhận xét, cho điểm. * Hoạt động 1

HS trả lời

HS sửa bài

a/ Tia trùng với BC là By

b/ Tia đối của tia BC là tia Bx (hoặc BO,BA)

* Hoạt động 2: 10’

Cho HS làm bài tập 26 Sgk

GV: Gọi 1HS vẽ hình

GV: Yêu cầu HS quan sát hình và trả lời câu hỏi SGK

GV đặt vấn đề: Có thể vẽ hình khác được không ?

Gọi 1HS vẽ hình

GV: yêu cầu trả lời câu hỏi Sgk

GV nhận xét, chỉnh sửa

Cho HS trả lời bài tập 27 Sgk

 * Hoạt động 2

HS vẽ hình

a/ Điểm B và M nằm cùng phía đối với điểm A

b/ Điểm M nằm giữa A và B

a/ Điểm B và M nằm cùng phía đối với điểm A

b/ Điểm B nằm giữa A và M

HS trả lời

a/ Điểm A

b/ Gốc A Luyện Tập

26)Sgk

27) Sgk

 

doc 2 trang Người đăng lananh572 Ngày đăng 25/03/2021 Lượt xem 12Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Hình học Lớp 6 - Tiết 6: Luyện tập (Bản 3 cột)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiết 6:	
LUYỆN TẬP
A/ MỤC TIÊU
	1. Kiến thức
- Củng cố điểm nằm giữa, điểm nằm cùng phía, khác phía , tia, hai tia đối nhau, đường thẳng.
- Nắm được định nghĩa hai tia đối nhau.
 	2. Kỹ năng: vẽ hình thành thạo.xác định được hai tia đối nhau, thứ tự các điểm trên hai tia đối nhau.
3. Thái độ: Nghiêm túc.
B/ CHUẨN BỊ
	* GV: Sgk, thước thẳng.
	* HS: Sgk, thước thẳng.
C. PHƯƠNG PHÁP : Gợi mở, vấn đáp.
C/ TIẾN TRÌNH
Hoạt động GV
Hoạt động HS
ghi bảng
* Hoạt động 1:KTBC 10’
HS: Thế nào là tia gốc O ? Thế nào là hai tia đối nhau ?
Sửa bài tập 24 Sgk
GV nhận xét, cho điểm.
* Hoạt động 1
HS trả lời
HS sửa bài
a/ Tia trùng với BC là By
b/ Tia đối của tia BC là tia Bx (hoặc BO,BA)
* Hoạt động 2: 10’
Cho HS làm bài tập 26 Sgk
GV: Gọi 1HS vẽ hình
GV: Yêu cầu HS quan sát hình và trả lời câu hỏi SGK
GV đặt vấn đề: Có thể vẽ hình khác được không ?
Gọi 1HS vẽ hình
GV: yêu cầu trả lời câu hỏi Sgk
GV nhận xét, chỉnh sửa
Cho HS trả lời bài tập 27 Sgk
* Hoạt động 2
HS vẽ hình
a/ Điểm B và M nằm cùng phía đối với điểm A
b/ Điểm M nằm giữa A và B
a/ Điểm B và M nằm cùng phía đối với điểm A
b/ Điểm B nằm giữa A và M
HS trả lời
a/ Điểm A
b/ Gốc A
Luyện Tập
26)Sgk
27) Sgk
* Hoạt động 3: 12’
Cho HS sửa bài 28 Sgk
Gọi 1HS vẽ hình
Gọi 1HS làm câu a/
GV: Ba điểm M,N,O điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại?
GV: Cho HS sửa tiếp bài tập 29 Sgk
Gọi 1HS vẽ hình
GV: Yêu cầu HS quan sát hình và trả lời câu hỏi Sgk
GV nhận xét chỉnh sửa
* Hoạt động 3
HS vẽ hình
HS làm
Hai tia đối nhau gốc O là Ox và Oy,...
HS trả lời: Điểm O nằm giữa hai điểm còn lại
HS vẽ hình
HS trả lời:
a/ Điểm A nằm giữa hai điểm M và C
b/ Điểm A nằm giữa hai điểm N và B
28)Sgk
29)Sgk
* Hoạt động 4: 12’
GV: Cho HS làm bài 30 Sgk nhằm củng cố bài 28,29
Yêu cầu HS điền vào chỗ trống
GV: Cho HS làm bài 31 Sgk 
Nếu còn thời gian cho HS sửa bài 32 sgk.
* Hoạt động 4
HS điền
a/ Hai tia đối nhau
b/ Điểm O
HS vẽ hình
HS trả lời
Câu c
30)Sgk
31)sgk
32) sgk
* Dặn Dò: Về nhà:
	- Xem lại định nghĩa tia, hai tia dối nhau, hai tia trùng nhau.
	- Xem lại cách vẽ tia, hai tia đối nhau.
	- Xem lại các bài tập đã giải.
	- BTVN: 23;24;25;26;27;28;29;SBT trang 99,100

Tài liệu đính kèm:

  • docTiet 6 R.doc