Giáo án môn Đại số 6 - Tiết 2: Tập hợp các số tự nhiên

Giáo án môn Đại số 6 - Tiết 2: Tập hợp các số tự nhiên

Tiết 2: TẬP HỢP CÁC SỐ TỰ NHIÊN

A. MỤC TIÊU:

 1Kiến thức:

-HS biết được tập hợp các số tự nhiên,nắm được các quy ước về thứ tự trong tập hợp số tự nhiên ,biết biểu diễn một số tự nhiên trên tia số,nắm được điểm biểu diễn số nhỏ hơn ở bên trái điểm biểu diễn số lớn hơn trên tia số.

-HS phân biệt các tập N,N*, biết sử dụng các kí hiệu và .Biết viết số tự nhiên liền sau,số tự nhiên liền trước của một sổ tự nhiên .

 2. Kỹ năng:Rèn luyện cho HS tính chính xác khi sử dụng các ký hiệu.

 3. Thái độ: Giáo dục tính cẩn thận chính xác khi sử dụng các ký hiệu

B. CHUẨN BỊ:

GV : Phấn màu, mô hình tia số bảng phụ ghi đầu bài tập

HS :Ôn tập các kiến thức lớp 5, xem trước bài

C.TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:

I. ỔN ĐỊNH TỔ CHỨC: (1)

II. KIỂM TRA BÀI CŨ: (7)

 -Cho VD về tập hợp, sau đó hãy biểu diễn tập hợp đó bằng biểu đồ? Tập hợp đã cho có bao nhiêu phần tử

-Làm TB3 SGK

III. BÀI MỚI:

1. Đặt vấn đề (3): Tiết trước các em đã được học khái niệm về tập hợp, phần tử của tập hợp. Vậy tập hợp các số tự nhiên có bao nhiêu phần tử, cách lệt kê các phần tử của nó như thế nào? Đó chính là nội dung của bài

 

doc 2 trang Người đăng thu10 Lượt xem 399Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Đại số 6 - Tiết 2: Tập hợp các số tự nhiên", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiết 2: Tập hợp các số tự nhiên
A. Mục tiêu:
 1Kiến thức:
-HS biết được tập hợp các số tự nhiên,nắm được các quy ước về thứ tự trong tập hợp số tự nhiên ,biết biểu diễn một số tự nhiên trên tia số,nắm được điểm biểu diễn số nhỏ hơn ở bên trái điểm biểu diễn số lớn hơn trên tia số.
-HS phân biệt các tập N,N*, biết sử dụng các kí hiệuẻ và ẽũ.Biết viết số tự nhiên liền sau,số tự nhiên liền trước của một sổ tự nhiên .
 2. Kỹ năng:Rèn luyện cho HS tính chính xác khi sử dụng các ký hiệu.
 3. Thái độ: Giáo dục tính cẩn thận chính xác khi sử dụng các ký hiệu
B. Chuẩn bị:
GV : Phấn màu, mô hình tia số bảng phụ ghi đầu bài tập
HS :Ôn tập các kiến thức lớp 5, xem trước bài
C.Tiến trình dạy học:
I. ổn định tổ chức: (1’)
II. Kiểm tra bài cũ: (7’)
 -Cho VD về tập hợp, sau đó hãy biểu diễn tập hợp đó bằng biểu đồ? Tập hợp đã cho có bao nhiêu phần tử
-Làm TB3 SGK
III. Bài mới:
1. Đặt vấn đề (3’): Tiết trước các em đã được học khái niệm về tập hợp, phần tử của tập hợp. Vậy tập hợp các số tự nhiên có bao nhiêu phần tử, cách lệt kê các phần tử của nó như thế nào? Đó chính là nội dung của bài
2. Triển khai bài:
TG
Hoạt động của thầy và trò
Nội dung kiến thức
7’
13’
7’
Hoạt động 1: Xây dựng tập hợp sô tự nhiên
GV: Số tự nhiên bao gồm những tập hợp số nào? Số tự nhiên có bao nhiêu phần tử
HS: Cho VD về số tự nhiên
?Hãy biểu diễn các số tự nhiên trên trục số
Hoạt động 2: Xây dựng thứ tự tập hợp các số tự nhiên? Trong hai só tự nhiên bất kỳ (Số 4 và số 5, Số nào lớn hơn và số nào đừng trước
GV nhắc lại cách biểu diễn số tự nhiên trên trục số và tìm cách so sánh ?
Hãy tìm VD đề chứng tỏ cho cách so sánh trên.
? Trong tập hợp N số nào là số nhỏ nhất, số nào là số lớn nhất.
Hoạt động3: HS vận dụng làm bài tập
HS làm ? SGK 
1. Tập hợp số tự nhiên:
Các số tự nhiên 0.1.2,3 là các số tự nhiên. Tập hợp các số tự nhiên được ký hiệu là N.
N= {0,1,2,3}
Mỗi số tự nhiên được biểu diễn bởi một điểm trên tia số. Điểm biểu diễn trên tia số gọi là điểm a
Tập hợp các só tự nhiên khác 0 được ký hiệu là N*
N* = {1,2,3,}
2. Thứ tự tập hợp số tự nhiên:
Trong hai số tự nhiên khác nhau , có một số nhỏ hơn số kia. Khi số a nhỏ hơn số b ta viết aa
 3. Bài tập:
 ? 28,19,30
 99, 100,101
VI. Củng cố: (5’) 
- GV nhắc lại cách ghi số tự nhiên, cách biểu diễn số tự nhiên trên tia số, thứ tự tập hợp các số tự nhiên
- HS làm BT 7 SGK/8
V. Dặn dò(2’):
- Xem lại bài đã học.
-Làm các bài tập 8,9,10 SGK và BT SBT.
- Xem trước bài: Ghi số tự nhiên.

Tài liệu đính kèm:

  • docTIET21.doc