Giáo án lớp 9 môn Đại số - Tiết 24: Luyện tập

Giáo án lớp 9 môn Đại số - Tiết 24: Luyện tập

A. MỤC TIÊU.

 1. Kiến thức :

Củng cố cho HS về đồ thị của hàm số y=ax+b (a 0)

 2.Kỷ năng:

HS có kĩ năng thành thạo trong việc vẽ đồ thị của hàm số trên; Có kĩ năng tìm tọa độ giao điểm của hai đường thẳng, của đường thẳng với một trong hai trục tọa độ.

 3.Thái độ:

Rèn tính chính xác, cẩn thận; Tư duy lôgic.

Thấy được đồng biến, nghịch biến của hàm số.

HS thấy được các vấn đề trong toán học thường được xuất phát từ việc nghiên cứu các bài toán thực tế.

 

doc 2 trang Người đăng levilevi Lượt xem 1079Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án lớp 9 môn Đại số - Tiết 24: Luyện tập", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiết 24. 	LUYỆN TẬP
Ngày soạn: 10/11
Ngày giảng: 9A: 14/11;	9B: 13/11
A. MỤC TIÊU.
 1. Kiến thức :
Củng cố cho HS về đồ thị của hàm số y=ax+b (a0) 
 2.Kỷ năng:
HS có kĩ năng thành thạo trong việc vẽ đồ thị của hàm số trên; Có kĩ năng tìm tọa độ giao điểm của hai đường thẳng, của đường thẳng với một trong hai trục tọa độ.
 3.Thái độ:
Rèn tính chính xác, cẩn thận; Tư duy lôgic. 
Thấy được đồng biến, nghịch biến của hàm số.
HS thấy được các vấn đề trong toán học thường được xuất phát từ việc nghiên cứu các bài toán thực tế.
B. PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY
 	Nêu - giải quyết vấn đề.
C. CHUẨN BỊ:
GV: Nghiên cứu bài dạy. 
HS: Nắm vững khái niệm hàm số đồng biến, nghịch biến.
D. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:
I. Ổn định:
II.Kiểm tra bài cũ:
III. Bài mới:
Đặt vấn đề.	
Hôm nay, chúng ta luyện tập để vẽ thành thạo đồ thị của hàm số y=ax+b.
2. Triển khai bài.
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ
NỘI DUNG KIẾN THỨC
HS giải bài 15.
GV: nhắc lại các bước dựng đồ thị hàm số.
HS: Dựng đường thẳng y=2x
 y=2x+5
 y=x
 y=x+5 
Câu b: Chứng minh AB//CO; BC//AO
Câu a: Khi x=4 thì hàm số y=3x+b có giá trị bằng 11 suy ra đièu gì? Tính b?
HS: Vẽ đồ thị hàm số y=3x-1.
GV hướng dẫn HS giải bài 18b: 
Đồ thị của hàm số y=ax+5 đi qua 
A(-1;3), có nghĩa gì?
HS: Vẽ đồ thị hàm số y=2x+5.
Bài 15.
a) Đồ thị của hàm số y=2x là đường thẳng đi qua hai điểm O(0;0) và M(1;2)
Đồ thị của hàm số y=2x+5 là đường thẳng đi qua hai điểm B(0;5) và E(;0)
Đồ thị của hàm số y=x là đường thẳng đi qua hai điểm O(0;0) và N(1;)
Đồ thị của hàm số y=x+5 là đường thẳng đi qua hai điểm B(0;5) và F(;0)
b) Vì đường thẳng y=2x song song với đường thẳng y=2x+5 nên OA//BC
 Vì đường thẳng y=x song song với đường thẳng y=x+5 nên OC//AB.
Tứ giác OABC có OA//BC, OC//AB nên OABC là hình bình hành.
Bài 18.
a) Khi x=4 thì hàm số y=3x+b có giá trị bằng 11 hay y=11.
Ta có 3.4+b=11b=-1
Ta được y=3x-1
* Vẽ đồ thị hàm số y=3x-1.
Cho x=0 thì y=-1A(0;-1)
Cho y=0 thì x=B(; 0)
b) Đồ thị của hàm số y=ax+5 đi qua
 A(-1;3)Khi x=-1 thì y=3.
Ta có a.(-1)+5=3a=2
Ta được y=2x+5.
* Vẽ đồ thị hàm số y=2x+5.
Cho x=0 thì y=5A(0;5)
Cho y=0 thì x=B(; 0)
Củng cố: 
	NHắc lại các kiến thức sử dụng trong bài giải
Hướng dẫn về nhà: 	5’	
BTVN: Hoàn thiện các bài tập SGK. 
Giải bài 17
Nghiên cứu đương thẳng song song và đường yhẳng cắt nhau.
E. Bổ sung:	

Tài liệu đính kèm:

  • docDAI 9.24.doc