Giáo án lớp 6 môn học Sinh học - Tuần 26 - Tiết 51 - Bài 41: Hạt kín - Đặc điểm của thực vật hạt kín

Giáo án lớp 6 môn học Sinh học - Tuần 26 - Tiết 51 - Bài 41: Hạt kín - Đặc điểm của thực vật hạt kín

I. Mục tiêu bài học:

 - Phát hiện được những tính chất đặc trưng của cây hạt kín là có hoa và quả,

 hạt được giấu kín trong quả. Từ đó phân biệt được sự khác nhau cơ bản giữa cây hạt kín

 và cây hạt trần.

 - Nêu được sự đa dạng của cơ quan sinh dưỡng và cơ quan sinh sản của cây hạt kín.

 - Biết cách quan sát 1 cây hạt kín.

 - Biết quan sát khái quát hóa.

- Có ý thức bảo vệ cây xanh.

II. Đồ dùng dạy học:

 - Mẫu: Câu nhỏ nhổ cả cây, to cắt cành, 1 số quả.

 - Lúp cầm tay, kim nhọn, dao.

 

doc 2 trang Người đăng levilevi Lượt xem 1224Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án lớp 6 môn học Sinh học - Tuần 26 - Tiết 51 - Bài 41: Hạt kín - Đặc điểm của thực vật hạt kín", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 26
 Tiết 51 Bài 41 HẠT KÍN - ĐẶC ĐIỂM CỦA THỰC VẬT HẠT KÍN
I. Mục tiêu bài học:
 	- Phát hiện được những tính chất đặc trưng của cây hạt kín là có hoa và quả,
 hạt được giấu kín trong quả. Từ đó phân biệt được sự khác nhau cơ bản giữa cây hạt kín 
 và cây hạt trần.
 	- Nêu được sự đa dạng của cơ quan sinh dưỡng và cơ quan sinh sản của cây hạt kín.
 - Biết cách quan sát 1 cây hạt kín.
 - Biết quan sát khái quát hóa.
- Có ý thức bảo vệ cây xanh.
II. Đồ dùng dạy học:
 	- Mẫu: Câu nhỏ nhổ cả cây, to cắt cành, 1 số quả.
 - Lúp cầm tay, kim nhọn, dao.
 - Kẻ bảng vào vở bài tập.
III. Hoạt động dạy học:
 	1. Ổ n định
 	2. Kiểm tra bài cũ: 
 - Cơ quan sinh sản của thông là gì? Cấu tạo ra sao?
 - So sánh cấu tạo và sinh sản của cây thông và dương xỉ.
3. Mở bài: Ta đã quen thuộc nhiều cây có hoa: cam đậu, ngô, khoai ta gọi là cây hạt kín.
 Tại sao? Chúng khác hạt trần như thế nào?
 	4. Bài mới: 
* HOẠT ĐỘNG 1: QUAN SÁT CÂY CÓ HOA:
HĐGV
HĐHS
- Tổ chức nhóm quan sát.
- Cho HS quan sát cơ quan sinh sản và cơ quan sinh dưỡng: thân, rễ, lá, hoa, đài, tràng, nhị và nhụy theo trình tự sgk.
- Với bộ phận nhỏ dùng kính lúp.
- Kẻ bảng trang 135.
- Cho hs điền vào bảng phụ. 
- GV bổ sung.
- Hs quan sát cây của 1 nhóm đã chuẩn bị.
- Ghi lại đặc điểm vào vở bài tập.
- Đại diện 1 – 3 nhóm lên điền, nhóm khác quan sát bổ sung.
* HOẠT ĐỘNG 2: TÌM HIỂU ĐẶC ĐIỂM CỦA CÂY HẠT KÍN
- Mục tiêu: nêu được sự đa dạng của thực vật hạt kín. Phát hiện được đặc điểm chung của
 cây hạt kín.
HĐGV
HĐHS
- Căn cứ vào kết quả bảng mục 1 nhận xét sự khác nhau của rễ, thân, lá, hoa, quả?
- Gv cung cấp: cây hạt kín có mạch dẫn phát triển.
- Nêu đặc điểm chung của cây hạt kín?
- Gv nhận xét, đặc điểm chung.
- So sánh với hạt trần thấy được sự tiến hóa hơn.
- căn cứ vào bảng 1 , hs nhận xét sự đa dạng của rễ, thân, lá hoa, quả, hạt.
- Thảo luận nhóm, rút ra đặc điểm chung của cây hạt kín.
* TIỂU KẾT: ĐẶC ĐIỂM CỦA CÂY HẠT KÍN
 - Hạt kín lá nhóm thực vật có hoa. Chúng có 1 số đặc điểm chung sau:
+ Cơ quan sinh sản phát triển đa dạng : rễ cọc- rễ chùm, thân gỗ- thân cỏ, lá đơn – lá kéttrong thân có mạch đẫn phát triển.
+ Có hoa, qỏa, hạt nằm trong quả, trước đó noãn nằm trong bầu là ưu thế của cây hạt kín vì nó được bảo vệ tốt hơn. 
- Hoa và quả có nhiều dạng khác nhau.
- Môi trường sống đa dạng, đây là nhóm thực vật tiến hóa hơn cả.
5/ Kiểm tra đánh giá:
 Đánh dấu x vào câu đúng
1/ Trong nhóm cây sau nhóm nào thuộc cây hạt kín
 a. Mít , rêu, ớt	b. Thông, lúa, đào	(c). Ổi, cải , dừa
2/ Tính chất đặc trưng nhất của cây hạt kín
 	a. Có rễ, thân, lá	b. Sinh sản bằng hạt	(c). Hoa, quả, hạt nằm trong quả
6/ Dặn dò: 
 - Học bài trả lời câu hỏi 1,2,3,4,sgk.
 - Đọc mục em có biết.
 - Chuẩn bị cây lúa, hành, huệ, bưởi
 - Phân biệt cây nào thuộc cây 1 lá mầm, cây nào thuộc cây 2 lá mầm.
 - Tìm đặc điểm chủ yếu phân biệt cây 1 lá mầm, cây 2 lá mầm.

Tài liệu đính kèm:

  • doctiet 51.doc