Giáo án lớp 6 môn học Sinh học - Tiết 67: Kiểm tra học kì 2

Giáo án lớp 6 môn học Sinh học - Tiết 67: Kiểm tra học kì 2

Mục tiêu:

1.Kiến thức

- HS tự đánh giá lại những kiến thức đã học

2.Kỹ năng

- Rèn luyện cho HS kỹ năng diễn đã, trình bày

3.Thái độ

- Giáo dục tính trung thực cho HS

II. Phương tiện dạy học

1.Chuẩn bị của GV:

- Đề + đáp án

2.Chuẩn bị của HS

- Học bài

III. Tiến trình lên lớp:

 

doc 3 trang Người đăng levilevi Lượt xem 1152Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án lớp 6 môn học Sinh học - Tiết 67: Kiểm tra học kì 2", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn:...........................
Ngày dạy:............................
Tuần
Tiết 67:kiểm tra học kì ii
I. Mục tiêu: 
1.Kiến thức
- HS tự đánh giá lại những kiến thức đã học
2.Kỹ năng
- Rèn luyện cho HS kỹ năng diễn đã, trình bày
3.Thái độ
- Giáo dục tính trung thực cho HS
II. Phương tiện dạy học
1.Chuẩn bị của GV: 
- Đề + đáp án
2.Chuẩn bị của HS
- Học bài
III. Tiến trình lên lớp:
1. ổn địnhtổ chức
Kiểm tra sĩ số:
2. Kiểm tra bài cũ: Không kiểm tra
3. Bài mới:
A. Đề kiểm tra:
I. Trắc nghiệm: (4 điểm)
Câu 1: Hãy lựa chọn nội dung cột (B) phù hợp với nội dung cột (A) rồi điền vào cột trả lời trong bảng sau (1đ)
Cột A
Các ngành TV
Cột B
Đặc điểm
Trả lời
1, Ngành rêu
2, Ngành dương xỉ
3, Ngành hạt trần
4, Ngành hạt kín
a) Đã có rễ, thân, lá. Sống ở cạn là chủ yếu. Chưa có hoa, quả. Sinh sản bằng hạt nằm trên lá noãn hở.
b) Có thân, rễ, lá thật. Sống ở cạn là chủ yếu. Có hoa, quả, hạt. Hạt nằm trong quả
C) Thân không phân nhánh, rễ giả. Sống ở nơi ẩm ướt. Sinh sản bằng bào tử.
D) Đã có rễ, thân, lá, có mạch dẫn. Sinh sản bằng bào tử. Cây con mọc ra từ nguyên tản sau quá trình thụ tinh.
1 ---...................
2 ---...................
3 ---...................
4 ---...................
Câu 2. Quỏ trỡnh phỏt triển của giới thực vật được chia thành:
 A. Hai giai đoạn B. Ba giai đoạn 
 C. Bốn giai đoạn D. Năm giai đoạn
Câu 3. Hỡnh thức dinh dưỡng của địa y: 
 A. Cộng sinh B. Hoại sinh 
 C. Kớ sinh D. Tự dưỡng
Câu 4. Đặc điểm đặc trưng nhất của cỏc cõy hạt kớn là:
 A. Sống ở trờn cạn B. Cú hoa, quả; hạt nằm trong quả
 C. Cú sự sinh sản bằng hạt D. Cú rễ, thõn, lỏ
Câu 5. Hiện tượng giao phấn là:
 A. Hạt phấn tiếp xúc với đầu nhụy.
 B. Hạt phấn rơi vào đầu nhụy của chính hoa đó.
 C. Hạt phấn rơi vào đầu nhụy của hoa khác.
 D. Hạt phấn nảy mầm xuyên qua đầu nhụy.
Câu 6. Quả thịt khi chín thì:
 A. Vỏ khô ,cứng và mỏng
 B. Vỏ khô cứng tung hạt ra ngoài.
 C. Mềm vỏ dày, chứa đầy thịt quả.
 D. Mềm có màu đỏ.
Câu 7. Hiện tượng thụ tinh là:
 A. Hiện tượng kết hạt và tạo quả
	B. Hiện tượng tế bào sinh dục đực (tinh trựng) kết hợp với tế bào sinh dục cỏi (trứng ) tạo thành hợp tử
C. Hạt phấn tiếp xúc đầu nhụy.
D. Cả A và C
II. Tự luận: (6 điểm)
Câu 1: So sỏnh cõy 1lỏ mầm và cây 2 lỏ mầm? ( 2 điểm)
Câu 2: Phõn biệt hiện tượng thụ phấn và hiện tượng thụ tinh? ( 1,5 điểm)
Câu 3: Nờu vai trũ của thực vật? ( 2,5 điểm)
B. Đỏp ỏn
I. Trắc nghiệm
Cõu 1: 1 ---C ; 2 --- D; 3 ---A; 4 --- B 
Cõu 2. B ; Cõu 3. A; Cõu 4. B; Cõu 5. A; Cõu 6. C; Cõu 7. B
II. Tự luận
Câu 1 Yờu cầu HS nờu được cỏc đặc điểm:
Cõy 2 lỏ mầm
Cõy 1 lỏ mầm
Phụi cú 2 lỏ mầm
Phụi cú 1 lỏ mầm
Rễ cọc
Rễ chựm
Thõn cú sự phõn hoỏ miềm vỏ và trụ
Thõn khụng cú sự phõn hoỏ
Lỏ cú cuống, gõn hỡnh mạng
lỏ khụng phõn biệt cuống. Gõn song song hoặc hỡnh cung
Hoa 5 cỏnh
Hoa 6 hoặc 3 cỏnh
Câu 2 Yờu cầu HS nờu được cỏc đặc điểm:
- Thụ phấn là hiện tượng hạt phấn tiếp xỳc với đầu nhuỵ.
- Thụ tinh là hiện tượng TBSD đực ( tinh trựng) kết hợp TBSD cỏi TB mới là hợp tử.
- Thụ phấn là điều kiện cần cho thụ tinh xảy ra.
Câu 3 Yờu cầu HS nờu được cỏc đặc điểm: 
Vai trũ của thực vật:
- Điều hoà lượng CO2 và O2 trong khụng khớ.
- Làm giảm ụ nhiễm mụi trường.
- Giữ đất và chống xúi mũn đất.
- Hạn chế lũ lụt, hạn hỏn, gúp phần bảo vệ nguồn nước ngầm.
- Là thức ăn cho người và ĐV. Là chỗ ở cho ĐV.
4. Củng cố
4. Củng cố:
- GV thu bài và nhận xét ý thức làm bài của học sinh.
5. Dặn dũ
- Ôn tập kiến thức lớp 6 
- Chuẩn bị thực hành tham quan thiên nhiên
 + Dụng cụ đào đất.
 + Tỳi nilụng trắng.
 + kộo cắt cõy.
 + Kẹp ộp tiờu bản.
 + Panh, kớnh lỳp.
 + Nhón ghi tờn cõy(theo mẫu)
 - Kẻ sẵn bảng theo mẫu sgk (tr173)

Tài liệu đính kèm:

  • dockiemtraII.doc