Giáo án lớp 6 môn học Sinh học - Tuần 13 - Tiết 27 - Bài 24: Phần lớn nước vào cây đi đâu

Giáo án lớp 6 môn học Sinh học - Tuần 13 - Tiết 27 - Bài 24: Phần lớn nước vào cây đi đâu

. Mục tiêu bài học:

 - HS lựa chọn được cách thiết kế thí nghiệm chứng minh cho kết luận: phần lớn nước do

 Rễ hút vào cây đã được lá thải ra ngoài bằng sự thoát hơi nước.

 - Nêu được ý nghĩa quan trọng của sự thoát hơi nước qua lá.

 - Nắm được những điều kiện bên ngoài ảnh hưởng tới sự thoát hơi nước qua lá.

 -Giải thích ý nghĩa của 1 số biện pháp kĩ thuật trong trồng trọt.

II. Đồ dùng dạy học:

 - Tranh phóng to hình 24.3 sgk.

 - Hs xem bài cấu tạo trong của phiến lá.

III. Hoạt động dạy học:

 1. Ổ n định - Kiểm tra bài cũ:(5 phút)

 Hô hấp là gì? Vì sao hô hấp có ý nghĩa quan trọng đối với cây? Vì sao hô hấp và quang

Hợp trái ngược nhau nhưng có quan hệ với nhau?

 

doc 3 trang Người đăng levilevi Lượt xem 1118Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án lớp 6 môn học Sinh học - Tuần 13 - Tiết 27 - Bài 24: Phần lớn nước vào cây đi đâu", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 13
 	Tiết 27 BÀI 24: PHẦN LỚN NƯỚC VÀO CÂY ĐI ĐÂU?
 I. Mục tiêu bài học:
 - HS lựa chọn được cách thiết kế thí nghiệm chứng minh cho kết luận: phần lớn nước do
 Rễ hút vào cây đã được lá thải ra ngoài bằng sự thoát hơi nước.
 - Nêu được ý nghĩa quan trọng của sự thoát hơi nước qua lá.
 - Nắm được những điều kiện bên ngoài ảnh hưởng tới sự thoát hơi nước qua lá.
 -Giải thích ý nghĩa của 1 số biện pháp kĩ thuật trong trồng trọt.
II. Đồ dùng dạy học: 
 - Tranh phóng to hình 24.3 sgk.
 - Hs xem bài cấu tạo trong của phiến lá.
III. Hoạt động dạy học:
 	1. Ổ n định - Kiểm tra bài cũ:(5 phút)
 Hô hấp là gì? Vì sao hô hấp có ý nghĩa quan trọng đối với cây? Vì sao hô hấp và quang 
Hợp trái ngược nhau nhưng có quan hệ với nhau?
2. Mở bài:(2 phút)
Chúng ta điều biết cây cần dùng nước để quang hợp và sử dụng cho 1 số hoạt động khác
 nên hàng ngày rễ phải hút rất nhiều nước nhưng theo nghiên cứu các nhà khoa học cây
 chỉ giữ lại 1 phần rất nhỏ còn phần lớn nước đi đâu? Ta tìm hiểu bài mới.
 3. Bài mới:
 * HOẠT ĐỘNG 1: THÍ NGHIỆM XÁC ĐỊNH PHẦN LỚN NƯỚC VÀO CÂY ĐI ĐÂU? :(12 phút)
 	- Mục tiêu: HS biết nhận xét kết quảTN, so sánh TN chọn TN chứng minh đúng nhất.
	Tiến hành:
HĐGV
HĐHS
- GV cho hs nghiên cứu độc lập sgk hỏi: 
+ 1 số HS đã dự đoán điều gì? 
+ Để chứng minh được dự đoán đó họ đẫ là gì? 
- GV cho HS hoạt động nhóm để lựa chọn thí nghiệm.
- GV tìm hiểu số nhóm chọn thí nghiệm ghi lên bảng.
- GV lưu ý tạo điều kiện cho các nhóm trình bày ý kiến , nếu có nhiều ý kiến chưa thống nhất thì tranh luận nhưng theo gợi ý của GV, ví dụ cho HS nhắc lại thí nghiệm ban đầu sau đó xem lại thí nghiệm của Dũng và Trí đã chứng minh được điều nào của dự đoán còn nội dung nào chưa chứng minh được?
- Thí nghiện của Tuấn và Hải chứng minh được nội dung nào? Giải thích?
- HS đọc thông tin và trả lời câu hỏi sgk.
- HS các nhóm tự nghiên cứu thí nghiệm và quan sát hình 24.3 trả lời câu hỏi trang 81 , thảo luận thống nhất.
- Đại diện nhóm trình bày kết quả, các nhóm khác nhận xét bổ sung.
- Kết quả của Tuấn và Hải; mức của lọ A giảm vì cây có lá đã hút 1 lượng nước, cán cân lệch về lọ B, chứng tỏ nước thoát ra ngoài qua lá.
- Kết quả thí nghiệm Dũng và Tú : mới chứng minh được ở cây có lá đã có hiện tượng thoát hơi nước, cây không có lá không có hiện tượng đó nhưng TN chưa chứng minh được lượng nước thoát ra do rễ hút lên bởi vì trong hiện tượng hô hấp cây cũng thải ra hơi nước.
- Vậy thí nghiệm Tuấn và Hải mới kiểm chứng được dự đoán ban đầu.
* TIỂU KẾT:
 Phần lớn nước do rễ hút vào cây đã được thải ra ngoài bằng sự thoát hơi nước qua lá.
*HOẠT ĐÔÏNG 2: Ý NGHĨA CỦA SỰ THOÁT HƠI NƯỚC QUA LÁ (8 phút)
HĐGV
HĐHS
- GV cho hs đọc sgk trả lời câu hỏi:
+ Vì sao sự thoát hơi nước qua lá có ý nghĩa rất quan trọng đối với đời sống của cây?
- GV nhận xét rút ra kết luận.
- HS hoạt động độc lập thông tin sgk để trả lời câu hỏi của GV, yêu cầu nêu;
+ Tạo sức hút, vận chuyển nước và muối khoáng từ rễ lên thân qua lá.
+ Làm diệu mát cho lá.
- HS trình bày, nhóm khác bổ sung.
* TIỂU KẾT: Ý nghĩa của sự thoát hơi nước
- Tạo sức hút làm nước và muối khoáng hòa tan vận chuyển được từ rễ lên lá.
- Làm lá diệu mát để cây khỏi bị ánh nắng và nhiệt độ cao đốt nóng.
*HOẠT ĐỘNG 3: NHỮNG ĐIỀU KIỆN BÊN NGOÀI NÀO ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ THOÁT 
HƠI NƯỚC QUA LA (10 phút)
HĐGV
HĐHS 
GV yêu cầu HS nghiên cứu sgk trả lời 2 câu hỏi;
+ Vì sao người ta làm như vậy?
+ Sự thoát hơi nước phụ thuộc vào những điều kiện nào?
- GV nhận xét rút ra kết luận.
- HS đọc thông tin ô vuông và trả lời 2 câu hỏi:
+ Vì cây mất nhiều nước thì không quang hợp, các hoạt động sống khác cũng ngừng và cây héo , chết.
+ Aùnh sáng, nhiệt độ, độ ẳm.
* TIỂU KẾT: 
Ảnh hưởng của các điều kiện bên ngoài đến sự thoát hơi nước của lá
 -Các điều kiện bên ngoài như: ánh sáng, nhiệt độ, độ ẩm ảnh hưởng đến sự thoát hơi
 nước của lá.
 -Vậy cần phải tưới đủ nước cho cây nhất là lúc khô hạn, nắng nóng.
4/ Kiểm tra đánh giá: :(5 phút)
 - Hãy mô tả thí nghiệm chứng minh có sự thoát hơi nước qua lá?
- Vì sao sự thoát hơi nước qua lá có ý nghĩa quan trọng đối với cây?
- Tại sao khi đánh cây đi trồng ở chổ khác người ta phải chọn ngày râm mát và tỉa bớt 
lá hoặc cắt ngắn ngọn?
	5/ Dặn dò: :(3 phút)
Học thuộc bài
Trả lời câu 1,2,3 SGK trang 82.
Có những loại lá biến dạng nào ?
Biến dạng của lá có ý nghĩa gì ?
Vì sao lá của 1 số xương rồng lá biến thành gai ?
----------***----------

Tài liệu đính kèm:

  • doctiet 27.doc