Giáo án lớp 6 môn Đại số - Tiết 01: Tập hợp. Phần tử của tập hợp

Giáo án lớp 6 môn Đại số - Tiết 01: Tập hợp. Phần tử của tập hợp

I/ Mục tiêu:

 1. Kiến thức: - Biết cách viết các kí hiệu của tập hợp

 - Biết sử dụng kí hiệu

 2. Kỹ năng: - Nhận biết được các phần tử thuộc, không thuộc một tập hơp

 -Viết được một tập hợp theo hai cách (liệt kê, chỉ ra tính chất đặc trưng)

 - Sử dụng thành thạo kí hiệu để làm bài tập

 3. Thái đô: Trung thực, tỷ mỉ, chính xác, hợp tác nhóm

 II/ Chuẩn bị:

 - GV: Đồ dùng dạy học

 - HS: đọc trước bài ở nhà

 

doc 2 trang Người đăng levilevi Lượt xem 886Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án lớp 6 môn Đại số - Tiết 01: Tập hợp. Phần tử của tập hợp", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 	
Ngày giảng:
Chương 1. Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên
Tiết 1. Tập hợp. Phần tử của tập hợp
	I/ Mục tiêu:
	1. Kiến thức: - Biết cách viết các kí hiệu của tập hợp
 - Biết sử dụng kí hiệu 
	2. Kỹ năng: - Nhận biết được các phần tử thuộc, không thuộc một tập hơp
	-Viết được một tập hợp theo hai cách (liệt kê, chỉ ra tính chất đặc trưng)
	- Sử dụng thành thạo kí hiệu để làm bài tập
	3. Thái đô: Trung thực, tỷ mỉ, chính xác, hợp tác nhóm 
	II/ Chuẩn bị:
	- GV: Đồ dùng dạy học 
	- HS: đọc trước bài ở nhà 
	III/ Tiến trình lên lơp:
	1. ổn định tổ chức:
	2. Kiểm tra bài cũ:
	3. Bài mới:
HĐ - GV
HĐ - HS
Ghi bảng
HĐ1. Các ví dụ 
- Yêu cầu HS quan sát hình 1
- GV giới thiệu
- Tập hợp các HS lớp 6A1
- Tập hợp các số tự nhiên nhỏ hơn 3
- Tập hợp các chử cái a,b,c
- Yêu cầu HS lấy ví dụ về tập hợp
HĐ2. Cách viết. Các kí hiệu
- GV giới thiệu cách viết tập hợp các số tự nhiên nhỏ hơn 4, các phần tử của tậpn hợp A
- GV giơi thiệu các kí hiệu 
- Yêu cầu HS viết tập hợp B và chỉ ra các tập hợp của tập hợp B
- GV yêu cầu HS dùng kí hiêu điền vào ô trống cho đúng 
a
B
1
B
b
B
- GV gọi HS lên bảng làm 
- GV đưa bài tập ra bảng phụ
Trong các cách viết sau cách nào đúng, cách nào sai
Cho A=; B=
a) a A; 2 A; 5 A; 
1 A
b) 3 B; b B; c B
- Gọi 2 HS lên bảng làm, HS dưới lớp làm vào vở
- GV đưa ra chú ý
- Yêu cầu HS đọc lai 
- GV giới thiệu cách viết tập hợp A bằng hai cách 
? Để viết một tập hợp có mấy cách 
- GV ngoài ra a có thể minh hoạ tập hợp bằng một vòng tròn khép kín 
- Yêu cầu HS làm ?1
- GV gọi HS lên bảng làm, HS dưới lớp làm vào vở
- Yêu cầu HS làm ?2
HĐ3. Luyện tập 
- Gọi HS đọc đầu bài 
? Bài tập yêu cầu gì 
- Gọi HS lên bảng làm, HS dưới lớp làm vào vở
- Gọi HS đọc đầu bài 
? Bài tập yêu cầu gì 
- Gọi HS lên bảng làm, HS dưới lớp làm vào vở
- Gọi HS đọc đầu bài 
? Bài tập yêu cầu gì 
- Gọi HS lên bảng làm, HS dưới lớp làm vào vở
- HS quan sát
- HS lắng nghe
- Tập hợp các cây trong trường 
- HS lăng nge và ghi vào vở
B = Hay B = 
Các phần tử của tập hợp B là a,b,c
a
B
1
B
b
B
- HS lên bảng làm 
- HS làm bài tập 
a) a A - S
 2 A - Đ
 5 A - Đ
 1 A - S
b) 3 B - S
 b B - Đ
 c B - S
- HS đọc lại chú ý
- HS quan sát 
Có hai cách viết một tập hợp
1. Liệt kê các phần tử 
2.Chỉ ra tính chất đặc trưng
- HS quan sát 
- HS làm ?1
- HS làm ?2
- HS Đọc đầu bài 
- HS xác định yêu cầu của bài 
- 1 Hs lên bảng làm, HS dưới lớp làm vào vở
- HS Đọc đầu bài 
- HS xác định yêu cầu của bài 
- 1 Hs lên bảng làm, HS dưới lớp làm vào vở
- HS Đọc đầu bài 
- HS xác định yêu cầu của bài 
- 1 Hs lên bảng làm, HS dưới lớp làm vào vở
1. Các ví dụ (SGK-4)
2.Cách viết. Các kí hiệu 
Gọi A là tập hợp các số tự nhiên nhỏ hơn 4. Ta viết 
A=Hay
B = Hay B = 
Các phần tử của tập hợp B là a,b,c
Chú ý( SGK-5)
A = 
Trong đó: 
N: là tập hợp số tự nhiên
Tính chất đặc trưng của x là x N; x < 4
 .1 .b
 .2 .0 .a
 .3 .c
?1
C1: D = 
C2: D = 
?2
E = 
3. Luyện tập
Bài 1/6
A = 
A = 
Bài 3/6
A = B = 
x A; y B; b A; b B
Bài 4/6
A = 
B = 
HĐ4. Hướng dẫn về nhà 
	- Học bài và làm bài tập 2,5 (SGK – 6); 1,2,3,4 (SBT – 3)
	- Đọc trước bài Tập hợp các số tự nhiên 

Tài liệu đính kèm:

  • docTiet 1.doc