Giáo án Số học Lớp 6 - Tiết 1: Tập hợp, phần tử của tập hợp - Nguyễn Trọng Phúc

Giáo án Số học Lớp 6 - Tiết 1: Tập hợp, phần tử của tập hợp - Nguyễn Trọng Phúc

I.MỤC TIÊU BÀI HỌC:

v Kiến thức : Giúp học sinh nắm được các khái niệm về tập hợp, phần tử của tập hợp. Biết cách viết tập hợp, cho tập hợp.

v Kỹ năng : Sử dụng kí hiệu , ,xác định được phần tử hay tập hợp

v Thái độ: Xây dựng tính đoàn kết, tinh thần hợp tác trong học tập. Phát triển tư duy tìm tòi, trực quan.

II. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC:

v GV :Thước, phấn màu, phiếu học tập.

v HS :Xem trước bài học, bảng nhóm, vở nháp , bút chì.

III. TIẾN TRÌNH:

Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Ghi bảng

Hoạt động 1:GV giới thiệu nội dung của chương I như SGK.

Hoạt động 2:Một số VD về tập hợp

-GV lấy một số VD về tập hợp: tập hợp học sinh lớp 6A,.; tập hợp các số tự nhiên nhỏ hơn 4; tập hợp các cây trong sân trường; tập hợp ngón tay trên một bàn tay; . . .

-GV cho học sinh lấy một số VD tại chỗ

VD tập hợp các số tự nhiên nhỏ hơn 5 gồm những số nào?

-GV Để tiện cho việc viết, thể hiện, tính toán người ta thường kí hiệu tập hợp bởi các chữ cái in hoa: A,B,C .

Hoạt động 3: Cách viết, kí hiệu, khái niệm

-GV lấy VD và minh họa cách ghi một tập hợp, phần tử của tập hợp các khái niệm

Tương tự : các chữ cái a,b,c gọi là gì của tập hợp B?

Kí hiệu đọc là “ thuộc”

 đọc là “không thuộc”

1 A ? 5A ?

Củng cố: Điền số hoặc ký hiệu

3 A ; 9 A ; A

GV : Chú ý cho học sinh các ghi một tập hợp, ghi các phần tử trong khi ghi tập hợp

-Nếu ghi : A = được không? Vì sao?

Nghĩa là khi ghi tập hợp mỗi phần tử được ghi như thế nào?( mấy lần)

- GV giới thiệu cách ghi khác của tập hợp A =

-Khi đó cách ghi : A = ta gọi

 là liệt kê các phần tử của tập hợp

Khi ghi : A = ta gọi là cách ghi : Chỉ ra tính chất đặc trưng cho các phần tử là x và x<>

 Muốn ghi ( viết ) một tập hợp ta có thể ghi như thế nào?

GV minh hoạ bằng hình vẽ:

 A

 °1

 °0 °2 °3 B

 ° 4

 ° a °b

 °c

?1, ?2 GV phát phiếu học tập cho học sinh thảo luận nhóm(5) sau đó yêu cầu nhận xét dựa trên các bảng thảo luận nhóm trên bảng

Hoạt động 4: Củng cố

 Cho 3 HS lên làm trên bảng bài 1,2,3/6/SGK

HS nghe giới thiệu

HS tự tìm các VD về tập hợp

 0;1;2;3;4

Phần tử của tập hợp B

Thuộc ,Không thuộc

HS lên bảng.

Không vì hai phần tử 2 Không vì trùng nhau

Một lần

A = trong đó N là tập hợp các số tự nhiên.

-Liệt kê các phần tử của tập hợp

- Chỉ ra tính chất đặc trưng của các phần tử

1) 12 A 16 A

2) T =

3) x A ; y B ; b A; bB

1.Các ví dụ

 (Sgk/4)

2. Cách viết , các kí hiệu

VD: Tập hợp A các số tự nhiên nhỏ hơn 4.

 Ta viết: A =

 Hay : A = .

- Các số 0,1,2,3,4 gọi là các

 phần tử của tập hợp A

VD: Tập hợp B các chữ cái a,b,c

 Ta viết:

B = .

Các chữ cái a,b,c gọi là các phần tử của tập hợp B

Kí hiệu: 1A đọc là 1 thuộc A hay 1 là phần tử của A

5A đọc là 5 không thuộc A

 hay 5 không là phần tử của A

Chú ý: (Sgk/5)

Tóm lại:

Để ghi một tập hợp, thường có hai cách ghi:

-Liệt kê các phần tử của tập hợp

-Chỉ ra tính chất đặc trưng cho các phần tử của tập hợp đó.

?1 D =

 2D; 10 D

?2 A =

3. Luyện tập

1) 12 A 16 A

2) T =

3) x A ; y B ;b A; bB

 

doc 2 trang Người đăng lananh572 Lượt xem 328Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Số học Lớp 6 - Tiết 1: Tập hợp, phần tử của tập hợp - Nguyễn Trọng Phúc", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn : Tuần 1 Ngày dạy :	Chương I. ÔN TẬP VÀ BỔ TÚC VỀ SỐ TỰ NHIÊN
Tiết 1 : TẬP HỢP, PHẦN TỬ CỦA TẬP HỢP	
I.MỤC TIÊU BÀI HỌC:
Kiến thức : Giúp học sinh nắm được các khái niệm về tập hợp, phần tử của tập hợp. Biết cách viết tập hợp, cho tập hợp.
Kỹ năng : Sử dụng kí hiệu , ,xác định được phần tử hay tập hợp
Thái độ: Xây dựng tính đoàn kết, tinh thần hợp tác trong học tập. Phát triển tư duy tìm tòi, trực quan.
II. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC:
GV :Thước, phấn màu, phiếu học tập.
HS :Xem trước bài học, bảng nhóm, vở nháp , bút chì.
III. TIẾN TRÌNH:
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
Ghi bảng
Hoạt động 1:GV giới thiệu nội dung của chương I như SGK.
Hoạt động 2:Một số VD về tập hợp
-GV lấy một số VD về tập hợp: tập hợp học sinh lớp 6A,..; tập hợp các số tự nhiên nhỏ hơn 4; tập hợp các cây trong sân trường; tập hợp ngón tay trên một bàn tay; . . .
-GV cho học sinh lấy một số VD tại chỗ
VD tập hợp các số tự nhiên nhỏ hơn 5 gồm những số nào?
-GV Để tiện cho việc viết, thể hiện, tính toán người ta thường kí hiệu tập hợp bởi các chữ cái in hoa: A,B,C.
Hoạt động 3: Cách viết, kí hiệu, khái niệm
-GV lấy VD và minh họa cách ghi một tập hợp, phần tử của tập hợp các khái niệm
Tương tự : các chữ cái a,b,c gọi là gì của tập hợp B?
Kí hiệu đọc là “ thuộc”
 đọc là “không thuộc”
1 A ? 5A ? 
Củng cố: Điền số hoặc ký hiệu
3  A ; 9  A ;  Ỵ A
GV : Chú ý cho học sinh các ghi một tập hợp, ghi các phần tử trong khi ghi tập hợp
-Nếu ghi : A = được không? Vì sao?
Nghĩa là khi ghi tập hợp mỗi phần tử được ghi như thế nào?( mấy lần)
- GV giới thiệu cách ghi khác của tập hợp A = 
-Khi đó cách ghi : A = ta gọi
 là liệt kê các phần tử của tập hợp
Khi ghi : A = ta gọi là cách ghi : Chỉ ra tính chất đặc trưng cho các phần tử là x và x<5
 Muốn ghi ( viết ) một tập hợp ta có thể ghi như thế nào? 
GV minh hoạ bằng hình vẽ:
 A
 °1
 °0 °2 °3 B
 ° 4 
 ° a °b
 °c 
?1, ?2 GV phát phiếu học tập cho học sinh thảo luận nhóm(5’) sau đó yêu cầu nhận xét dựa trên các bảng thảo luận nhóm trên bảng
Hoạt động 4: Củng cố
 Cho 3 HS lên làm trên bảng bài 1,2,3/6/SGK
HS nghe giới thiệu 
HS tự tìm các VD về tập hợp
 0;1;2;3;4
Phần tử của tập hợp B
Thuộc ,Không thuộc 
HS lên bảng.
Không vì hai phần tử 2 Không vì trùng nhau
Một lần
A = trong đó N là tập hợp các số tự nhiên.
-Liệt kê các phần tử của tập hợp
- Chỉ ra tính chất đặc trưng của các phần tử
1) 12 A 16 A
2) T = 
3) x A ; y B ; b A; bB
1.Các ví dụ
 (Sgk/4)
2. Cách viết , các kí hiệu
VD: Tập hợp A các số tự nhiên nhỏ hơn 4.
 Ta viết: A = 
 Hay : A = .
- Các số 0,1,2,3,4 gọi là các 
 phần tử của tập hợp A
VD: Tập hợp B các chữ cái a,b,c
 Ta viết: 
B = ..
Các chữ cái a,b,c gọi là các phần tử của tập hợp B 
Kí hiệu: 1A đọc là 1 thuộc A hay 1 là phần tử của A 
5A đọc là 5 không thuộc A
 hay 5 không là phần tử của A
Chú ý: (Sgk/5)
Tóm lại:
Để ghi một tập hợp, thường có hai cách ghi:
-Liệt kê các phần tử của tập hợp
-Chỉ ra tính chất đặc trưng cho các phần tử của tập hợp đó.
?1 D = 
 2D; 10 D
?2 A = 
3. Luyện tập
1) 12 A 16 A
2) T = 
3) x A ; y B ;b A; bB
Hoạt động 5: Dặn dò:
- Học kĩ phần chú ý trong SGK 
- Làm các bài tập từ 1 đến 8 trang 3,4 SBT.
- Xem trước bài 2 tiết sau học

Tài liệu đính kèm:

  • doc1.doc