Giáo án Hình học Lớp 7 - Tiết 2: Luyện tập (Bản 3 cột)

Giáo án Hình học Lớp 7 - Tiết 2: Luyện tập (Bản 3 cột)

A.MỤC TIÊU

 - Giúp hs khắc sâu tính chất đối đỉnh và biết suy luận.

B. CHUẨN BỊ:

 - GV: SGK, thước thẳng, thước đo góc.

C.TIẾN TRÌNH DẠY – HỌC

Hoạt động của GV Hoạt động của HS

Hoạt động 1 : KIỂM TRA

 - Thế nào là hai góc đối đỉnh?

 - Phát biểu tính chất hai góc đối đỉnh ?

 - Giải Bài tập 5/82 SGK.

Bài tập 5/82 SGK

 C

 B

 A A

 C

a) Dùng thước đo góc vẽ góc ABC có số đo bằng 560.

b) Vẽ BC là tia đối của cạnh BC thì kề bù với .

Ta có + = 1800

 = 1800 -

 = 1800 - 560

 = 1240

c) Vẽ BA là tia đối của cạnh BA thì kề bù với .

Ta có + = 1800

 = 1800 -

 = 1800 - 1240

 = 560

Hoạt động 2. 1 – LUYỆN TẬP

 Bài 6/83 SGK.

 Hs vẽ hình; biết vì sao?

 Tính như thế nào?

 . Vì sao?

Bài 7/83 SGK. HS vẽ hình

xÔy = .; yÔz= . ; .

xÔz = ; yÔx= ; .

xÔx= . (= ?)

Bài 8/83 SGK.

 HS vẽ hình

Bài 9/83 SGK.:

 HS vẽ hình

 xÂy và góc nào là một cặp góc vuông không đối đỉnh ? Bài 6/83 SGK.

Ta có xÔy = 470

Suy ra xOy = 470 (hgđđ)

xÔy = 1800- 470 =1330

(xÔy và xÔy kề bù)

xOy = xÔy=1330(hgđđ)

Bài 7/83 SGK

Có các cặp góc bằng nhau sau:

xÔy = xÔy; .

xÔz = xÔz; .

xÔx= yÔy= zÔz (=1800)

Bài 8/83 SGK

Hai góc xÔy và xOy có chung đỉnh, có cùng số đo là 700, nhưng không đối đỉnh.

Bài 9/83 SGK.:

xÂy và xÂylà

 y x

 O

 x y

 y z

 O x

 x

 z y

 y y

 y y

x O x O

 x x

 x

 A

 y y

 x

 

doc 2 trang Người đăng lananh572 Lượt xem 124Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Hình học Lớp 7 - Tiết 2: Luyện tập (Bản 3 cột)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 1, tiết 2
§§1. LUYỆN TẬP
A.MỤC TIÊU
 - Giúp hs khắc sâu tính chất đối đỉnh và biết suy luận.
B. CHUẨN BỊ:
 - GV: SGK, thước thẳng, thước đo góc. 
C.TIẾN TRÌNH DẠY – HỌC
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Hoạt động 1 : KIỂM TRA 
 - Thế nào là hai góc đối đỉnh? 
 - Phát biểu tính chất hai góc đối đỉnh ?
 - Giải Bài tập 5/82 SGK.
Bài tập 5/82 SGK
 C’
 B 
 A A’
 C 
Dùng thước đo góc vẽ góc ABC có số đo bằng 560.
Vẽ BC’ là tia đối của cạnh BC thì kề bù với .
Ta có + = 1800
	 = 1800 - 
 = 1800 - 560
 = 1240
 Vẽ BA’ là tia đối của cạnh BA thì kề bù với .
Ta có + = 1800
	 = 1800 - 
 = 1800 - 1240
 = 560
Hoạt động 2. 1 – LUYỆN TẬP
 Bài 6/83 SGK. 
 Hs vẽ hình; biết vì sao?
 Tính như thế nào?
 . Vì sao?
Bài 7/83 SGK. HS vẽ hình
xÔy = .; yÔz=. ; .
xÔz =  ; yÔx’= ; .
xÔx’= .. (= ?)
Bài 8/83 SGK. 
 HS vẽ hình
Bài 9/83 SGK.: 
 HS vẽ hình
 xÂy và góc nào là một cặp góc vuông không đối đỉnh ?
Bài 6/83 SGK.
Ta có xÔy = 470 
Suy ra x’Oây = 470 (hgđđ)
xÔy’ = 1800- 470 =1330
(xÔy và xÔy’ kề bù)
x’Oây = xÔy’=1330(hgđđ)
Bài 7/83 SGK
Có các cặp góc bằng nhau sau:
xÔy = x’Ôy;..
xÔz = x’Ôz;..
xÔx’= yÔy’= zÔz’ (=1800)
Bài 8/83 SGK
Hai góc xÔy và x’Oây’ có chung đỉnh, có cùng số đo là 700, nhưng không đối đỉnh.
Bài 9/83 SGK.:
xÂy và xÂy’là
 y’ x
 O
 x’ y 
 y z
 O x’
 x 
 z’ y’
 y y’ 
 y y’ 
x O x’ O 
 x x’
 x
 A
 y y’ 
 x’
Hoạt động 3. LUYÊN TẬP VÀ CỦNG CỐ
Qua luyện tập
Hoạt động 4. HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ 
 - BTVN:
 Cho đường thẳng xx’ và 1 điểm O thuộc đường thẳng ấy. Tính ½ mặt phẵng. Ta vẽ tia Oy sao cho xÔy = 450 & trên ½ mặt phẵng đối, ta vẽ tia Oy’ sao cho x’Ôy = 450 
Hai tia Oy và Oy’ có phải là hai tia đối nhau không?
Chỉ rõ các cặp đối đỉnh trên hình vẽ.
 - Làm lại các bài tập phần luyện tập.
 - Làm các bài tập trong SBT.
-----------------------------------------------------------------------------

Tài liệu đính kèm:

  • doctiet 2.doc