Giáo án Hình học Lớp 6 - Tiết 28: Kiểm tra chương II - Năm học 2010-2011 - Hoàng Tiến Thuận

Giáo án Hình học Lớp 6 - Tiết 28: Kiểm tra chương II - Năm học 2010-2011 - Hoàng Tiến Thuận

I. Mục Tiêu:

 1. Kiến thức:

 - Ôn tập các kiến thức về góc, số đo góc, tia phân giác của một góc, đường tròn, tam giác.

 2. Kĩ năng:

 - Vận dụng các kiến thức đã học vào làm các bài tập về nhận biết một số khái niệm, vẽ góc, vẽ tia phân giác của góc, vẽ đường tròn, vẽ tam giác.

 3. Thái độ:

 - Rèn ý thức tự giác trong giờ kiểm tra.

II. Ma trận ra đề:

Mực độ

Mục Biết Hiểu Vận dụng thấp Vận dụng cao Tổng

 TN KQ TL TN KQ TL TN KQ TL TN KQ TL

1. Góc – Vẽ góc biết số đo C1;2;4;5.

2đ C7vh,a,b

 4C – 3ý

2. Tia phân giác của một góc. C3

0,5đ C7c

1đ 1C – 1ý

1,5đ

3. Đường tròn – Tam giác

 C6

0,5đ C8

2đ 2C

2,5đ

Tổng 6C

3đ 3 ý

 4đ 1C – 1 ý

3đ 8C

10đ

Tỉ lệ 30% 40% 30% 100%

III . Đề kiểm tra:

I. TRẮC NGIỆM (3đ)

 Khoanh tròn chữ cái trước đáp án mà em chọn:

Câu 1: Góc nhọn nếu:

A. B. C. D.

Câu 2: Hai góc phụ nhau có:

A. Tổng bằng 900 B. Tổng bằng 1800 C. Tổng nhỏ hơn 1800 D. Tổng lớn hơn 900

Câu 3: Góc bẹt có:

A. 1 tia phân giác B. 2 tia phân giác C. 3 tia phân giác D. 4 tia phân giác

Câu 4: Góc vuông bằng

A. 00 B. 600 C. 900 D. 1800

Câu 5: Hai góc bù nhau có:

A. Tổng bằng 900 B. Tổng bằng 1800 C. Tổng nhỏ hơn 1800 D. Tổng lớn hơn 900

Câu 6: Đường tròn tâm O bán kính R có kí hiệu:

A. [O:R] B. (R;O) C. [R:O] D. (O:R)

 

doc 3 trang Người đăng lananh572 Ngày đăng 27/03/2021 Lượt xem 34Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Hình học Lớp 6 - Tiết 28: Kiểm tra chương II - Năm học 2010-2011 - Hoàng Tiến Thuận", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày Soạn: 05 / 4 /2011
Ngày dạy: / 4 / 2011
Tuần: 33
Tiết: 28
KIỂM TRA CHƯƠNG II
I. Mục Tiêu:
 1. Kiến thức:
 - Ôn tập các kiến thức về góc, số đo góc, tia phân giác của một góc, đường tròn, tam giác.
 2. Kĩ năng: 
 - Vận dụng các kiến thức đã học vào làm các bài tập về nhận biết một số khái niệm, vẽ góc, vẽ tia phân giác của góc, vẽ đường tròn, vẽ tam giác.
 3. Thái độ:
 - Rèn ý thức tự giác trong giờ kiểm tra.
II. Ma trận ra đề:
Mực độ
Mục
Biết
Hiểu
Vận dụng thấp
Vận dụng cao
Tổng
TN KQ
TL
TN KQ
TL
TN KQ
TL
TN KQ
TL
1. Góc – Vẽ góc biết số đo
C1;2;4;5.
2đ
C7vh,a,b
4đ
4C – 3ý
6đ
2. Tia phân giác của một góc.
C3
0,5đ
C7c
1đ
1C – 1ý
1,5đ
3. Đường tròn – Tam giác
C6
0,5đ
C8
2đ
2C
2,5đ
Tổng
6C
3đ 
3 ý
 4đ
1C – 1 ý
3đ
8C
10đ
Tỉ lệ
30%
40%
30%
100%
III . Đề kiểm tra:
I. TRẮC NGIỆM (3đ)
 Khoanh tròn chữ cái trước đáp án mà em chọn:
Câu 1: Góc nhọn nếu: 
A. B. C. D. 
Câu 2: Hai góc phụ nhau có:
A. Tổng bằng 900 B. Tổng bằng 1800 C. Tổng nhỏ hơn 1800 D. Tổng lớn hơn 900 
Câu 3: Góc bẹt có:
A. 1 tia phân giác B. 2 tia phân giác C. 3 tia phân giác D. 4 tia phân giác
Câu 4: Góc vuông bằng 
A. 00 B. 600 C. 900 D. 1800
Câu 5: Hai góc bù nhau có:
A. Tổng bằng 900 B. Tổng bằng 1800 C. Tổng nhỏ hơn 1800 D. Tổng lớn hơn 900 
Câu 6: Đường tròn tâm O bán kính R có kí hiệu:
A. [O:R] B. (R;O) C. [R:O] D. (O:R)
II. TỰ LUẬN (7đ)
Câu 7: (5 điểm)
Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, vẽ hai tia Oy, Oz sao cho 
Trong 3 tia, tia nào nằm giữa 2 tia còn lại. Tại sao? ( 1.5 điểm)
So sánh và (1.5 điểm)
Tia Oy có là tia phân giác của không ? Tại sao? (1 điểm)
 (vẽ hình đúng được 1 điểm)
Câu 8: ( 2 điểm)
Hãy dùng compa và thức thẳng vẽ tam giác ABC biết AB = 5 cm, BC = 4 cm, AC = 3 cm.
IV. Đáp án – Thống kê điểm
 1. Đáp án:
I. TRẮC NGIỆM (3đ)
Câu
1
2
3
4
5
6
Đáp án
B
A
B
C
B
D
II. TỰ LUẬN (7đ)
Câu 7: (Vẽ hình đúng được 1điểm)
Hai tia Oy và Oz nằm trên cùng một nửa mặt phẳng bờ là đường thẳng chứa tia Ox và
 < () Oy là tia nằm giữa hai tia Ox và Oz.
Vì Oy nằm giữa hai tia Ox và Oz + = 
Suy ra = .
Vì Oy là tia nằm giữa hai tia Ox, Oz và = nên Oy là tia phân giác của góc .
Câu 8: Vẽ hình đúng kích thức (0,5đ)
 Viết tên các đỉnh hợp lí (0,5đ)
 Xác định đỉnh thứ ba bằng compa (0,5đ)
 Các đường phụ bằng chì (0,5đ)
 2. Thống kê chất lượng kiểm tra:
 Loại
Lớp
Giỏi
Kh
TB
Yếu
Km
6A1
6A2
3. Rút kinh nghiệm

Tài liệu đính kèm:

  • doch6t28.doc