Giáo án Hình học Lớp 6 - Tiết 19, Bài 4: Khi nào thì xOy + yOz = xOz - Năm học 2006-2007

Giáo án Hình học Lớp 6 - Tiết 19, Bài 4: Khi nào thì xOy + yOz = xOz - Năm học 2006-2007

I. Mục tiêu:

 *Kiến thức: -HS nhận biết và hiểu được khi nào thì ?

 -Nắm vững và nhận biết khái niệm hai góc kề nhau, bù nhau, phụ nhau, kề bù.

 *Kỹ năng: Củng cố kỹ năng sử dụng thước đo góc, kỹ năng tính toán, kỹ năng nhận biết mối quan hệ giữa các góc.

 *Thái độ: Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác cho HS.

II. Chuẩn bị:

 Thước thẳng, thước đo góc, êke.

III. Tiến trình dạy học:

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh

HĐ1: Kiểm tra kỹ năng vẽ góc, đo góc và hình thành kiến thức mới (10ph)

-Câu hỏi:

1) Vẽ góc xOz?

2)Vẽ tia Oy nằm giưã hai tia Ox và Oz?

3) Đo các góc có trong hình?

4) So sánh với ?

Qua kết quả trên em rút ra được nhận xét gì?

-GV cùng HS nhận xét bài làm của HS trên bảng.

-GV thu hai bài trên nháp của 2 HS và nêu kết quả.

-H: Qua kết quả đo được em nào có thể nêu được nhận xét tổng quát? -1 HS lên bảng thực hiện. Các HS khác làm trên giấy nháp. x

 y

 O z

?

-HS: Nếu tia Oy nằm giữa hai tia Ox, Oz thì .

 

doc 2 trang Người đăng lananh572 Ngày đăng 26/02/2021 Lượt xem 23Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Hình học Lớp 6 - Tiết 19, Bài 4: Khi nào thì xOy + yOz = xOz - Năm học 2006-2007", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bài dạy: Đ4. Khi nào thì 
Tiết pp : 19 Tuần 22
Ngày soạn: 13-01-2007.
I. Mục tiêu: 
	*Kiến thức: -HS nhận biết và hiểu được khi nào thì ?
	 -Nắm vững và nhận biết khái niệm hai góc kề nhau, bù nhau, phụ nhau, kề bù.
	*Kỹ năng: Củng cố kỹ năng sử dụng thước đo góc, kỹ năng tính toán, kỹ năng nhận biết mối quan hệ giữa các góc.
	*Thái độ: Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác cho HS.
II. Chuẩn bị:
	Thước thẳng, thước đo góc, êke.
III. Tiến trình dạy học:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
HĐ1: Kiểm tra kỹ năng vẽ góc, đo góc và hình thành kiến thức mới (10ph)
-Câu hỏi:
1) Vẽ góc xOz?
2)Vẽ tia Oy nằm giưã hai tia Ox và Oz?
3) Đo các góc có trong hình?
4) So sánh với ?
Qua kết quả trên em rút ra được nhận xét gì?
-GV cùng HS nhận xét bài làm của HS trên bảng.
-GV thu hai bài trên nháp của 2 HS và nêu kết quả.
-H: Qua kết quả đo được em nào có thể nêu được nhận xét tổng quát?
-1 HS lên bảng thực hiện. Các HS khác làm trên giấy nháp. x
 y
 O z 
?
-HS: Nếu tia Oy nằm giữa hai tia Ox, Oz thì .
HĐ2: Khi nào tổng số đo hai góc và bằng số đo (13ph)
-GV nhắc lại nx HS vừa nêu và ghi lên bảng.
-H: ? 
GV minh họa trên hvẽ để HS dễ thấy.
-GV nêu ý ngược lại: Nếu thì tia Oynằm giữa hai tia Ox, Oz.
-GV nhấn mạnh tính hai chiều của nhận xét.
*Củng cố: cho hvẽ. 
 Với hv này
ta có thể có đẳng 
thức nào? 
*Bài 18/SGK. 
-GV gọi 1 HS đọc đề, GV vẽ hình.
H: áp dụng nhận xét trên tính ? Nêu rõ cách tính?
 -GV trình bày bài giải mẫu trên bảng.
Giải
Theo đề bài, tia OA nằm giữa hai tia OB và OC nên: = +
-HS: Không bằng.
Vậy nếu Oy không nằm giữa hai tia Ox, Oz thì .
-HS ghi bài.
-HS: Vì tia OB nằm giữa hai tia OA và OB nên .
-(Không y/cầu HS vẽ hình).
-HS nêu cách tính.
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Mà =450 ; =320 nên = 450 + 320 = 770.
*H: Nếu cho 3 tia chung gốc , trong đó có một tia nằm giữa hai tia còn lại,. ta có mấy góc trong hình? 
Chỉ cần đo mấy góc thì ta biết được số đo của cả 3 góc?
*Quay lại hình đầu tiên: Ta có và là hai gockề nhau. Vậy thế nào là hai góc kề nhau, ta chuyển sang một khái niệm mới.
-Ta có 3 góc. Chỉ cần đo 2 góc ta có thể biết được số đo cả 3 góc.
HĐ3: Các khái niệm: hai góc kề nhau, bù nhau, phụ nhau, kề bù (15ph)
-Cho HS đọc SGK và sau đó trả lời các câu hỏi sau:
*Hai góc kề nhau? Vẽ hình minh hoạ, chỉ rõ hai góc kề nhau trên hình, hai góc không kề nhau.
*Hai góc phụ nhau? 
Tìm số đo của góc phụ với góc 300; 450; 1000?
*Hai góc bù nhau? 
Cho =1050 ; =750. Hai góc ; có bù nhau không? Vì sao?
*Thế nào là hai góc kề bù? Tổng số đo của hai góc kề bù? Vẽ hình minh họa.
-HS cả lớp n/c SGK.
* Hai góc kề nhau là hai góc có một cạnh chung và hai cạnh còn lại nằm trên hai nửa mặt phẳng đối nhau có bờ chứa cạnh chung.
 x
 y
 O z
Hai góc: và kề nhau
Hai góc tuy có chung một cạnh Oz nhưng không kề nhau vì hai cạnh Ox, Oy nằm trên một nửa mp bờ chứa tia Oz.
-Hai góc phụ nhau là hai góc có tổng số đo bằng 900.
Góc phụ với góc 300 thì có sốđo là 
900-300 = 600.
---
Không có góc phụ với góc 1000.
-Hai góc bù nhau là hai góc có tổng số đo bằng 1800.
+=1050 +750 = 1800 nên chúng bù nhau.
-....
HĐ4: Củng cố toàn bài (5ph)
Bảng phụ:
1) Chỉ ra mối quan hệ giữa các góc trong từng hình? y
 400
 A
 B 800 C 
 500	
 D 1000 x O x'
 (H1) (h2) (h4)
2)Điền tiếp vào dấu ...
a) Nếu tia AE nằm giữa hai tia AF và AK thì ... + ... = ...
b) Hai góc ... có tổng số đo bằng 900.
c) Hai góc bù nhau có tổng số đo bằng ...
3) Đúng - Sai?
"Hai góc có tổng số đo bằng 1800 là hai góc kề bù". 
HĐ5: Hướng dẫn về nhà (2ph)
-Học:Nhận xét;các định nghĩa; nhận biết khi nào hai góc kề nhau, phụ nhau, bù nhau, kề bù.
-BTVN: 20 đến 23/SGK; 16, 18/SBT.
-Đọc trước bài : Vẽ góc cho biết số đo.
IV. Rút kinh nghiệm:

Tài liệu đính kèm:

  • dochinhhoc6.19.doc