Giáo án Đại số Lớp 9 - Tiết 46: Kiểm tra một tiết - Năm học 2005-2006

Giáo án Đại số Lớp 9 - Tiết 46: Kiểm tra một tiết - Năm học 2005-2006

Mục tiêu

– HSnắm chắc toàn bộ kiến thức trọng tâm của chương III để áp dụng giải bài tập ; tính toán chính xác ; lập luận chặt chẽ,trình bày rõ ràng.

– Rèn kỹ năng tính toán ,biến đổi ,giải hệ phương trình ,giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình.

– Giáo dục tính trung thực,nghiêm túc trong kiểm tra,chịu khó,tự lập.

Phương tiện dạy học:

– GV: Chuẩn bị đề kiểm tra.

– HS: Nắm chắc các kiên thức cần nhớ của chương

Tiến trình dạy học:

– Ổn định: 9/6 9/7

A . MA TRẬN ĐỀ :

K.THỨC N.BIẾT T.HIỂU V.DỤNG TỔNG

 TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL

Phương trình bậc nhất hai ẩn 4

 1 4

 1

Hệ Phương trình bậc nhất hai ẩn 2

1 2

1

Giải hệ Phương trình 3

5 3

5

Giải bài toán bằng cách lập phương trình 1

3 1

3

TỔNG 4

 1 2

1 4

8 10

10

 

doc 2 trang Người đăng lananh572 Lượt xem 126Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Đại số Lớp 9 - Tiết 46: Kiểm tra một tiết - Năm học 2005-2006", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần: 24	Ngày soạn: 19/02/2006	Ngày giảng: 21/02/2006
Tiết 46 : KIỂM TRA MỘT TIẾT
Mục tiêu
– HSnắm chắc toàn bộ kiến thức trọng tâm của chương III để áp dụng giải bài tập ; tính toán chính xác ; lập luận chặt chẽ,trình bày rõ ràng.
– Rèn kỹ năng tính toán ,biến đổi ,giải hệ phương trình ,giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình.
– Giáo dục tính trung thực,nghiêm túc trong kiểm tra,chịu khó,tự lập. 
Phương tiện dạy học: 
– GV: Chuẩn bị đề kiểm tra.
– HS: Nắm chắc các kiên thức cần nhớ của chương 
Tiến trình dạy học:
– Ổn định: 9/6	9/7
A . MA TRẬN ĐỀ :
K.THỨC
N.BIẾT
T.HIỂU
V.DỤNG
TỔNG
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
Phương trình bậc nhất hai ẩn
4
 1 
4
 1
Hệ Phương trình bậc nhất hai ẩn
2
1
2
1
Giải hệ Phương trình
3
5
3
5
Giải bài toán bằng cách lập phương trình
1
3
1
3
TỔNG
4
 1
2
1
4
8
10
10
B . ĐỀ KIỂM TRA
A . Trắc nghiệm ( 2 đ )
Câu 1 . Cho các cặp số và các phương trình sau .Hãy nối lại để chỉ rõ mỗi cặp số là nghiệm của phương trình nào ?
a
(0;0)
1
3x + 2y = -4
b
(3;-2)
2
x- 5y = 1
c
(0;-2)
3
x + y = 1
d
(2;-7 )
4
3x+ 4y = 0
e
( 6; 1)
5
2x – 5y = 16
f
(1;0)
Câu 2 . Hãy kiểm tra xem mỗi cặp số sau có phải là nghiệm của phương trình tương ứng hay không ?
a/ (0; 1) 
b/ ( -4 ;5 ) .
B. Tự luận ( 8 đ )
Bài 1 (5đ) Giải các hệ phương trình sau :
 a / b / c / 
Bài 2 .(3đ) Hôm qua Loan đi chợ mua 10 quả Lê và 6 quả Táo hết 58000 đồng.Hôm nay Loan mua 5 quả Lê và 2 quả Táo hết 26000 đồng (Biết giá các quả như cũ ) .Hỏi giá một quả của mỗi loại là bao nhiêu ?
C . ĐÁP ÁN
A.Trắc nghiệm 
 Câu 1 : mỗi ý nối đúng 0,25đ
 Câu 2 : mỗi ý đúng 0,5đ
 a/ Không là nghiệm b/ là nghiệm
B .Tự luận 
Bài 1 . * Câu a / (2đ) Nghiệm của hệ ( x;y) = ( 2;-3)
 Mỗi bước đúng 0,5đ
 * Câu b / (2đ) Nghiệm của hệ ( x;y) = ( 2;4,5)
 Mỗi bước đúng 0,5đ
 * Câu c / (1đ) Nghiệm của hệ ( x;y) = (;)
Bài 2 .- Chọn ẩn và đặt điều kiện cho ẩn được 0,5đ
Lập luận để lập được 2 phương trình : 1,5đ
Giải hệ và kết luận 1đ
Lớp 
Sĩ số
1;2
3;4
DTB
5;6
7;8
9;10
TTB
96
97

Tài liệu đính kèm:

  • doct46.doc