Kiểm tra Toán - Trường THCS Trung Nguyên

Kiểm tra Toán - Trường THCS Trung Nguyên

I - Trắc nghiệm khách quan (3 điểm)

Khoanh tròn vào chữ đứng trước câu trả lời đúng:

1. Cho các số sau, số nào có thể viết dưới dạng số thập phân đúng?

A. B. C. D.

2. Các cặp phân số sau đây, cặp phân số nào là cặp phân số bằng nhau?

A. và B. và C. và D. và

3. Rút gọn phân số được phân số tối giản là:

 

doc 2 trang Người đăng nguyenkhanh Ngày đăng 31/05/2016 Lượt xem 738Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kiểm tra Toán - Trường THCS Trung Nguyên", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TR ƯỜNG THCS TRUNG NGUYấN
Họ và tờn: 
Lớp 6:..
KIỂM TRA TOÁN
Điểm
Thời gian (45 ph ỳt)
ĐỀ BÀI
I - Trắc nghiệm khách quan (3 điểm)
Khoanh tròn vào chữ đứng trước câu trả lời đúng: 
1. Cho các số sau, số nào cú thể viết dưới dạng số thập phõn đỳng?
A. 	B. 	C. 	D. 
2. Các cặp phân số sau đây, cặp phân số nào là cặp phân số bằng nhau?
A. và 	B. và 	C. và 	 D. và 
3. Rút gọn phân số được phân số tối giản là:
A. 	 B. 	C. 	D. 
4. Cho 3 phân số ; ; để quy đồng mẫu số ta nên chọn mẫu số chung nào thì thích hợp nhất?	A. 9	B. 18	C. 54	D. 72
5. Cho thì phân số bằng:
A. 
B. 
C. 2
D. -2
6. Biết (a, b, c, d 0) thì:
A. 
B. 
C. 
D. = 
7. Biết thì x có giá trị là: 
A. 	
B. 
C. 
D. 
8. Khi đổi hỗn số ra phân số được:
A. 
B. 
C. 
D. 
9. Đổi số thập phân 0,08 ra phân số được:
A. 
B. 
C. 
D. 
10. Đổi phân số ra số phần trăm ta được:
A. 3%	
B. 30%
C. 60%
D. 6%
II - Tự luận: (7 điểm)
Bài 1: Tính nhanh (4 điểm)
a) 
b) 
c) 
d)
Bài 2: (2 điểm) Tìm x, biết: 
a) x. = : 0,75	b) 
Bài 3: (1 điểm) Tính giá trị của biểu thức: 
A = 
BÀI LÀM
ĐÁP ÁN
I Trắc nghiệm khỏch quan: 3 điểm (mỗi ý 0,3 điểm)
Cõu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Đỏp ỏn
D
C
B
D
B
D
B
B
B
C
Lưu ý: I.5 rỳt gọn rồi quy đồng. 
II. Tự luận:
Bài 1: 4 điểm
a) ; 	 b) ; 	c) ; 	d) (mỗi ý cho 1 điểm)
Bài 2: 2 điểm
x= ; 	b) x= (mỗi ý cho 1 điểm)
Bài 3: 1 điểm
A= ++.+
A= 
A= 

Tài liệu đính kèm:

  • docde kiem tra toan giua ki 6so hochay.doc