Kế hoạch bộ môn Giáo dục công dân 9 - Nguyễn Thị Hường

Kế hoạch bộ môn Giáo dục công dân 9 - Nguyễn Thị Hường

I. Đặc điểm tình hình

1. Giáo viên:

 Trình độ chuyên môn nghiệp vụ so với yêu cầu của bộ môn là phù hợp giảng dạy nhiệt tình , có trách nhiệm với bộ môn

2. Học sinh:

 Trình độ nhận thức của học sinh chưa đồng đều , một số em ý thức học tập bộ môn chưa cao. Học sinh lớp 9 việc tiếp cận với pháp luật còn khá nhiều khó khăn.

3. Cơ sở vật chất:

- Có đầy đủ bàn ghế của giáo viên và học sinh

- Về tư liệu:

 + SGK của học sinh đầy đủ.

 + SGV; STK tương đối đầy đủ

 + Đồ dùng đã có nhưng chưa đáp ứng theo yêu cầu từng bài.

II. Nhiệm vụ bộ môn.

1. Kiến thức : Giúp HS hiểu.

- Những chuẩn mực đạo đức và pháp luật cơ bản phổ thông , thiết thực phù hợp với lứa tuổi lớp 9; trong các quan hệ với bản thân, với người khác, với công việc và với môi trường sống.

- Hiểu ý nghĩa chuẩn mực đối với sự phát triển của cá nhân và XH, sự cần thiết phải rèn luyện và cách thức rèn luyện để đạt được các chuẩn mực đó.

 

doc 12 trang Người đăng vanady Ngày đăng 26/05/2016 Lượt xem 3624Lượt tải 20 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kế hoạch bộ môn Giáo dục công dân 9 - Nguyễn Thị Hường", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
kế hoạch bộ môn GDCD 9
Họ và Tên: Nguyễn Thị Hường
Trường: THCS Tân Trào - Thanh Miện - Hải Dương
Năm học :2006 - 2007
Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Kế hoạch bộ môn GDCD 9
I. Đặc điểm tình hình
1. Giáo viên:
	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ so với yêu cầu của bộ môn là phù hợp giảng dạy nhiệt tình , có trách nhiệm với bộ môn
2. Học sinh:
	Trình độ nhận thức của học sinh chưa đồng đều , một số em ý thức học tập bộ môn chưa cao. Học sinh lớp 9 việc tiếp cận với pháp luật còn khá nhiều khó khăn.
3. Cơ sở vật chất:
- Có đầy đủ bàn ghế của giáo viên và học sinh
- Về tư liệu:
	+ SGK của học sinh đầy đủ.
	+ SGV; STK tương đối đầy đủ
	+ Đồ dùng đã có nhưng chưa đáp ứng theo yêu cầu từng bài.
II. Nhiệm vụ bộ môn.
1. Kiến thức : Giúp HS hiểu.
- Những chuẩn mực đạo đức và pháp luật cơ bản phổ thông , thiết thực phù hợp với lứa tuổi lớp 9; trong các quan hệ với bản thân, với người khác, với công việc và với môi trường sống.
- Hiểu ý nghĩa chuẩn mực đối với sự phát triển của cá nhân và XH, sự cần thiết phải rèn luyện và cách thức rèn luyện để đạt được các chuẩn mực đó.
2. Kỹ năng.
- Biết đánh giá về hành vi của bản thân và của mọi người xung quanh. Biết lựa chọn và thực hiện cách ứng xử phù hợp với chuẩn mực đạo đức và pháp luật, VH, XH trong giao tiếp, hoạt động (học tập, lao động, giải trí...).
- Biết tổ chức rèn luyện của bản thân theo yêu cầu của các chuẩn mực đã học.
3. Thái độ.
- Có thái độ đúng đắn, rõ ràng trước các hiện tượng, sự kiên đạo đức , pháp luật , văn hoá trong đời sống hàng ngày. Có tình cảm trong sáng, lành mạnh đối với mọi người, gia đình, nhà trường, XH.
- Có niềm tin vào tính đúng đắn của các chuẩn mực đã học và hướng tới những giá trị tốt đẹp .
- Có trách nhiệm đối với hành động của bản thân, có nhu cầu tự điều chỉnh để trở thành chủ thể XH tích cực, năng động.
III. Chỉ tiêu phấn đấu.
Lớp
HKI
HKII
CN
G
K
TB
Y
G
K
TB
Y
G
K
TB
Y
9A
11,1
30,5
55,6
2,8
13,9
33,3
50,0
2,8
12,9
32,4
51,9
2,8
9B
7,9
28,9
60,6
2,6
10,5
31,6
55,3
2,6
9,6
30,7
57,1
2,6
9C
9,8
29,3
58,5
2,4
12,2
31,7
53,7
2,4
11,4
30,9
55,3
2,4
9D
10,8
29,7
56,8
2,7
13,5
32,4
51,4
2,7
12,6
31,5
53,2
2,7
IV. Biện pháp thực hiện .
1. Xây dựng kỷ cương nề nếp học tập bộ môn .
	a. Thầy:
- Soạn bài đầy đủ, đúng theo phân phối chương trình, đúng thời gian quy định , theo phương pháp mới: thầy nêu vấn đề, đưa ra tình huống cho học sinh thảo luận ...
- Giảng dạy nhiệt tình sáng tạo, bao quát lớp và quan tâm tới các đối tượng HS .
- Kiểm tra đánh giá HS thường xuyên nhằm khích lệ HS học tập , cho điểm công khai, công bằng, cộng tác chặt chẽ với phụ huynh HS, chủ động phối hợp với GV bộ môn, Đoàn, Đội, các tổ chức XH có liên quan trong hoạt động giảng dạy và giáo dục HS...
- Nhận xét đánh giá xếp loại HS cuối học kỳ và cuối năm học, đề nghị khen thưởng và kỷ luật HS , hoàn chỉnh việc ghi sổ điểm, học bạ cho HS....
- Báo cáo thường kỳ đột xuất về tình hình của lớp , của HS với BGH.
	b. Trò:
* Nề nếp ở trường 
- Kính trọng thầy cô, đoàn kết giúp đỡ bạn bè , phát huy truyền thống tốt đẹp của nhà trường , thực hiện điều lệ , nội quy của nhà trường, chấp hành các quy tắc TTATXH .
- Hoàn thành nhiệm vụ học tập và rèn luyện theo yêu cầu của thầy, cô giáo và của trường: có đầy đủ SGK; vở ghi; đồ dùng học tập; không gian lận khi thi cử, kiểm tra; tham gia đầy đủ các buổi ngoại khoá về ATGT...
* ở nhà:
Có góc học tập, có đầy đủ ánh sáng , học và thuộc bài trước khi đến lớp , xem trước bài mới, sưu tầm một số câu ca dao, tục ngữ, danh ngôn hoặc một số câu chuyện có liên quan tới nội dung bài học .
2. Tổ chức các hoạt động.
- Dự giờ thường xuyên.
- Tham gia hội giảng, chuyên đề, ngoại khoá đầy đủ
- Tham gia sinh hoạt tổ, nhóm đầy đủ.
-Thường xuyên sử dụng đồ dùng có liên quan tới nội dung bài học.
- Tự học tự bồi dưỡng trong quá trình soạn giảng để nâng cao chất lượng bộ môn.
Kế hoach hoạt động cụ thể
Thời gian
Bài
Mục tiêu cần đạt
Chuẩn bị của thầy và trò
Ngoại khoá
Kết quả
Tuần 1
tiết 1
Bài 1:
Chí công vô tư
HS hiểu: Chí công vô tư biểu hiện ý nghĩa của phẩm chất này , biết phân biệt hành vi chí công vô tư và không chí công vô tư ; Biết đánh giá hành vi của mình, ủng hộ bảo vệ hành vi chí công vô tư , phê phán những hành vi không chí công vô tư. 
- GV: Soạn giáo án, đọc tư liệu, sưu tầm tục ngữ, ca dao, chuẩn bị đồ dùng, tranh ảnh...
- Trò: Học bài cũ, làm bài tập.....
Tuần 2
tiết 2
Bài2:
Tự chủ
HS hiểu: Tự chủ , biểu hiện , ý nghĩa của tính tự chủ; Biết nhận xét, đánh giá hành vi của tự chủ, hành động đúng, tôn trọng người có tính tự chủ; Có biện pháp kế hoạch rèn luyện tính tự chủ trong học tập, trong hoạt động khác.
- GV: Soạn giáo án, đọc tư liệu, sưu tầm tục ngữ, ca dao, chuẩn bị đồ dùng, tranh ảnh....
- Trò: Học bài cũ, làm bài tập....
Tuần 3
tiết 3
Bài3:
Dân chủ và kỷ luật
HS hiểu: Thế nào là dân chủ, kỷ luật, biểu hiện, ý nghĩa của dân chủ kỷ luật trong nhà trường và xã hội. Biết giao tiếp, ứng xử, thực hiện tốt dân chủ, kỷ luật: Biết phân tích đánh giá các tình huống trong cuộc sống về tính dân chủ kỷ luật; Học sinh tự giác rèn luyện tính kỷ luật, phát huy dân chủ trong học tập, hoạt động, noi gương những việc tốt, người tốt .....
- GV: Soạn giáo án, đọc tư liệu, sưu tầm tục ngữ, ca dao, chuẩn bị đồ dùng, tranh ảnh....
- Trò: Học bài cũ, làm bài tập...
Tuần 4
tiết 4
Bài4:
Bảo vệ hoà bình
HS hiểu: Hoà bình là khát vọng của nhân loại; Hậu quả tác hại của chiến tranh; Trách nhiệm bảo vệ hoà bình, chống chiến tranh, tích cực tham gia hoạt động vì hoà bình, chống chiến tranh; Tuyên truyền, vận động mọi người tham gia hoạt động chống chiến tranh, bảo vệ hoà bình; Quan hệ tốt với mọi người, yêu hoà bình, ghét chiến tranh ....
- GV: Soạn giáo án, đọc tư liệu, sưu tầm tục ngữ, ca dao, chuẩn bị đồ dùng, tranh ảnh các bài hát về chiến tranh và hoà bình...
- Trò: Học bài cũ, làm bài tập...
Tuần5 
tiết5
Bài5:
Tình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới
HS hiểu: Thế nào là tình hữu nghị giữa các dân tộc, ý nghĩa, những biểu hiện của tình hữu nghị giữa các dân tộc; Tham gia các hoạt động vì tình hữu nghị, đoàn kết, hữu với thiếu nhi, nhân dân các nước khác; Hành vi xử sự có văn hoá với bạn bè, khách nước ngoài, tuyên truyền hoà bình, hữu nghị ....
- GV: Soạn giáo án, đọc tư liệu, sưu tầm tục ngữ, ca dao, chuẩn bị đồ dùng, tranh ảnh bài báo câu chuyền về tình đoàn kết hữu nghị với thiếu nhi và nhân dân TG...
- Trò: Học bài cũ, làm bài tập....
Tuần6 tiết 6
Bài6:
Hợp tác cùng phát triển
HS hiểu: Thế nào là hợp tác, nguyên tắc hợp tác, sự cần thiết phải hợp tác; Đường lối của Đảng và Nhà nước ta trong vấn đề hợp tác; Trách nhiệm của HS trong việc rèn luyện tinh thần hợp tác, có nhiều việc làm cụ thể về sự hợp tác, biết hợp tác với bạn bè và mọi người trong các hoạt động chung; Tuyên truyền vận động mọi người ủng hộ chủ trương của Đảng về sự hợp tác.
- GV: Soạn giáo án, đọc tư liệu, sưu tầm tục ngữ, ca dao, chuẩn bị đồ dùng, tranh ảnh băng hình bài báo , câu chuyện về sự hợp tác giữa nước ta và nước khác...
- Trò: Học bài cũ, làm bài tập...
Tiần 7,8
tiết 7,8
Bài7:
Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc 
HS hiểu: Thế nào là truyền thống tốt đẹp của dân tộc, ý nghĩa, trách nhiệm của công dân; Biết phân biệt truyền thống tốt đẹp của DT với phong tục tập quán thói quen lạc hậu cần xoá bỏ; có kỹ năng đánh giá, phân tích những quan niệm, thái độ, cách ứng xử khác nhau của giá trị truyền thống. HS bảo vệ truyền thống DT.
- GV: Soạn giáo án, đọc tư liệu, sưu tầm tục ngữ, ca dao, chuẩn bị đồ dùng, tranh ảnh...
- Trò: Học bài cũ, làm bài tập...
Tuần 9
tiết 9
Kiểm tra 45 phút
- HS vận dụng tốt những kiến thức đã học để làm bài kiểm tra. Qua đó GV đánh giá được kết quả học tập của HS và việc giảng dạy của GV.
- Rèn luyện kỹ năng làm bài sáng tạo, chính xác.
- Giáo dục HS ý thức tự giác khi làm bài kiểm tra
- GV: Chuẩn bị giáo án; đề kiểm tra.
- HS: Chuẩn bị giấy để kiểm tra
Tuần 10,11
tiết 10,11
Bài8: Năng động , sáng tạo
HS hiểu: Thế nào là năng động, sáng tạo trong học tập, các hoạt động khác; Biết đánh giá hành vi của bản thân và của người khác về những biểu hiện có tính năng động, sáng tạo; Học tập những tấm gương năng động sáng tạo của những ngươì xung quanh; HS rèn luyện tính năng động, sáng tạo ở bất cứ điều kiện nào.
- GV: Soạn giáo án, đọc tư liệu, sưu tầm tục ngữ, ca dao, chuẩn bị đồ dùng, tranh ảnh...
- Trò: Học bài cũ, làm bài tập...
Tuần 12
tiết 12
Bài9: Làm việc có năng suất, chất lượng , hiệu quả
HS hiểu: Thế nào là làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu qủa. ý nghĩa của nó; HS tự đánh giá bản thân và người khác về kết quả công việc; Học tập những tấm gương làm việc năng suất, chất lượng, hiệu quả. Vận dụng vào học tập và hoạt động xã hội khác; HS có ý thức rèn luyện để có thể làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả. ủng hộ, tôn trọng thành quả lao động của gia đình và mọi người.
- GV: Soạn giáo án, đọc tư liệu, sưu tầm tục ngữ, ca dao, chuẩn bị đồ dùng, tranh ảnh....
- Trò: Học bài cũ, làm bài tập...
Tuần 13,14
tiết 13,14
Bài10:
Lý tưởng sống của thanh niên
HS hiểu: Lý tưởng, mục đích sống của mỗi người là ntn, lẽ sống của thanh niên hiện nay nói chung bản thân phải làm gì? ý nghĩa của việc thực hiện tốt lý tưởng và sống có mục đích, có kế hoạch cho việc thực hiện lý tưởng cho bản thân; Đánh giá hành vi lối sống của thanh niên, góp ý phê bình ....
- GV: Soạn giáo án, đọc tư liệu, sưu tầm tục ngữ, ca dao, chuẩn bị đồ dùng, tranh ảnh...
- Trò: Học bài cũ, làm bài tập....
Tuần 15
tiết 15
Thực hành, ngoại khoá các vấn đề địa phương
-Giúp HS củng cố các kiến thức đã học liên hệ các bài đã học với tình hình địa phương,
- Rèn kỹ năng phân tích so sánh, liên hệ kiến thức đã học vào thực tế
- Giáo dục HS ý thức tìm hiểu các vấn đề địa phương
- GV: Soạn giáo án, đọc tư liệu, sưu tầm tục ngữ, ca dao, chuẩn bị đồ dùng, tranh ảnh....
- Trò: Học bài cũ, sưu tầm tư liệu về địa phương
Tuần 16
tiết 16
Ôn tập học kỳ I
-Ôn tập củng cố toàn bộ nội dung kiến thức cơ bản theo các chủ đề đã học từ bài 1 đến bài 10.
- Có ý thức vận dụng những điều đã biết vào thực tế
- Rèn kỹ năng so sánh, khái quát, tổng hợp kiến thức
- GV: Soạn giáo án, đọc tư liệu, sưu tầm tục ngữ, ca dao, chuẩn bị đồ dùng, tranh ảnh....
- Trò: Học bài cũ, làm bài tập...
Tuần 17
tiết 17
Kiểm tra học kỳ I
- HS vận dụng tốt những kiến thức đã học để làm bài kiểm tra. Qua đó GV đánh giá được kết quả học tập của HS và việc giảng dạy của GV.
- Rèn luyện kỹ năng làm bài sáng tạo, chính xác.
- Giáo dục HS ý thức tự giác khi làm bài kiểm tra
- GV: Chuẩn bị giáo án; đề kiểm tra.
- HS: Chuẩn bị giấy để kiểm tra
Tuần 18, tiết 18
Thực hành, ngoại khoá các vấn đề địa phương
-Giúp HS củng cố các kiến thức đã học liên hệ các bài đã học với tình hình địa phương,
- Rèn kỹ năng phân tích so sánh, liên hệ kiến thức đã học vào thực tế
- Giáo dục HS ý thức tìm hiểu các vấn đề địa phương
- GV: Soạn giáo án, đọc tư liệu, sưu tầm tục ngữ, ca dao, chuẩn bị đồ dùng, tranh ảnh....
- Trò: Học bài cũ, sưu tầm tư liệu về địa phương
Tuần 19,20
tiết 19,20
Bài11:
Trách nhiệm của thanh niên trong sự nghiệp công nghiệp hoá ,HĐH đất nước
HS hiểu: Định hướng cơ bản của thời kỳ CNH-HĐH mục tiêu, vị trí của CNH - HĐH; Trách nhiệm của thanh niên, kỹ năng đánh giá thực tiễn xây dựng đất nước trong giai đoạn hiện nay; Xác định tương lai cho bản thân, tin tưởng vào đường lối, mục tiêu xây dựng đát nước; Có ý thức học tập, rèn luyện để có trách nhiệm với bản thân, gia đình, xã hội.
- GV: Soạn giáo án, đọc tư liệu về sự nghiệp CNH, HĐH, nghị quyết của Đảng chuẩn bị đồ dùng, tranh ảnh....
- Trò: Học bài cũ, làm bài tập...
Tuần21,22 
tiết 21,22 
Bài12: Quyền và nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân
HS hiểu: Hôn nhân là gì? Các nguyên tắc cơ bản của hôn nhân ởViệt Nam; Các điều kiện để kết hôn, quyền và nghĩa vụ của vợ chồng, ý nghĩa của hôn nhân đúng pháp luật và tác hại của hôn nhân trái PL; Biết phân biệt hôn nhân đúng pháp luật và ngược lại; Tuyên truyền vận động mọi người thực hiện luật hôn nhân gia đình; Tôn trọng quy định của pháp luật về hôn nhân, ủng hộ những việc làm đúng, phản đối những hành vi vi phạm quyền và nghĩa vụ công dân trong hôn nhân.
- GV: Soạn giáo án, đọc tư liệu, tìm hiểu một số quy định của PL về hôn nhân và gia đình năm 2000 các thông tin , số liệu thực tế chuẩn bị đồ dùng, tranh ảnh....
- Trò: Học bài cũ, làm bài tập...
Tuần 23
tiết 23
Bài13: Quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ đóng thuế 
HS hiểu:Quyền tự do kinh doanh là gì? Thuế là gì? Tác dụng ý nghĩa của thuế; Quyền và nghĩa vụ CD trong kinh doanh và thực hiện PL về thuế; Phân biệt hành vi kinh doanh, thuế đúng PL và trái PL; Vận động gia đình thực hiện tốt quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ nộp thuế;Phê phán những hành vi kinh doanh và thuế trái PL. 
- GV: Soạn giáo án, tìm hiểu luật thuế, các ví dụ có liên quan đến kinh doanh và thuế 
- Trò: Học bài cũ, làm bài tập...
Tuần 24,25
tiết 24,25
Bài14; Quyền và nghĩa vụ lao động của công dân
HS hiểu: Lao động, ý nghĩa của lao động; Nội dung quyền và nghĩa vụ LĐ của CD, biết được các loại hợp đồng lao động một số quyền và nghĩa vụ cơ bản của các bên tham gia hợp đồng LĐ, điều kiện tham gia LĐ, yêu LĐ, tôn trọng người LĐ, tích cực, chủ động tham gia các công việc chung của trường, lớp.
- GV: Soạn giáo án, tìm hiểu HP 1992, BLLĐ năm 2002... 
- Trò: Học bài cũ, làm bài tập...
Tuần 26
tiết 26
Kiểm tra 45 phút
- HS vận dụng tốt những kiến thức đã học để làm bài kiểm tra. Qua đó GV đánh giá được kết quả học tập của HS và việc giảng dạy của GV.
- Rèn luyện kỹ năng làm bài sáng tạo, chính xác.
- Giáo dục HS ý thức tự giác khi làm bài kiểm tra
- GV: Chuẩn bị giáo án; đề kiểm tra.
- HS: Chuẩn bị giấy để kiểm tra
Tuần 27,28
tiết 27,28
Bài15: Vi phạm PL và trách nhiệm pháp lý của công dân
HS hiểu: Thế nào là vi phạm PL? Các loại vi phạm PL, khái niệm trách nhiệm pháp lý và ý nghĩa của nó. Biết xử sự phù hợp với quy định của PL; Phân biệt hành vi vi phạm PL và tôn trọng PL để có thái độ và cách ứng xử phù hợp; Hình thành ý thức tôn trọng PL, nghiêm chỉnh chấp hành PL, ngăn ngừa đấu tranh với những hành vi vi phạm, thực hiện nghiêm túc quy định của PL.
- GV: Soạn giáo án, tìm hiểu HP 1992, BLHS năm 1999; Luật hôn nhân và gia đình năm 2000; Luật GT đường bộ , pháp lệnh sử lý vi phạm hành chính năm 2002... 
- Trò: Học bài cũ, làm bài tập...
Tuần 29,30
tiết 29,30
Bài16: 
Quyền tham gia quản lý Nhà nước của công dân
HS hiểu: Nội dung quyền tham gia quản lý Nhà nước quản lý XH của CD; Cơ sở của quyền tham gia quản lý Nhà nước và XH của CD quyền và nghĩa vụ của CD trong việc tham gia quản lý Nhà nước và XH; Biết cách thực hiện quyền đó tự giác tích cực tham gia các công việc chung của trường, lớp và địa phương; Tránh thái độ thờ ơ, trốn tránh công việc chung của trường, lớp, XH, có niềm tin vào Nhà nước ta, tuyên truyền mọi người tham gia các hoạt động XH.
- GV: Soạn giáo án, tìm hiểu HP 1992, luật khiếu nại tố cáo, luật bầu cử đại biểu Quốc hội, luật bầu cử HĐND...
- Trò: Học bài cũ, làm bài tập...
Tuần 31
tiết 31
Bài17:
Nghĩa vụ bảo vệ tổ quốc 
HS hiểu: Vì sao cần phải bảo vệ Tổ quốc, nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc của CD; trách nhiệm của bản thân; Rèn luyện sức khoẻ, luyện tập quân sự, tham gia các hoạt động bảo vệ trật tự, an ninh nơi cư trú và trong trường học; Tuyên truyền mọi người thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc. Tích cực tham gia hoạt động bảo vệ Tổ quốc sẵn sàng làm nhiệm vụ khi Tổ quốc cần.
- GV: Soạn giáo án, tìm hiểu hiến pháp pháp1992,luật nghĩa vụ quân sự BLHS 1999...
- Trò: Học bài cũ, làm bài tập, tìm hiểu hiến pháp 1992....
Tuần 32
tiết 32
Bài18:
Sống có đạo đức và tuân theo PL
HS hiểu: Thế nào là sống có đạo đức và tuân theo PL mối quan hệ giữa chúng. HS cần rèn luyện nhiều mặt để sống có đạo đức và tuân theo PL; Biết giao tiếp, ứng xử có văn hoá, có đạo đức và tuân theo PL; Biết phân tích đánh giá những hành vi đúng sai về đạo đứcvà PL tuyên truyền giúp đỡ mọi người xung quanh sống có đạo đức, văn hoá và thực hiện tốt PL...
- GV: Soạn giáo án, tấm gương về những danh nhân của đất nước của địa phương, ở lớp ở trường, chương trình ngươì đương thời...
- Trò: Học bài cũ, làm bài tập, sưu tầm tư liệu...
Tuần 33
tiết 33
Ôn tập học kỳ II
-Ôn tập củng cố toàn bộ nội dung kiến thức cơ bản theo các chủ đề đã học từ bài 11 đến bài 18.
- Có ý thức vận dụng những điều đã biết vào thực tế
- Rèn kỹ năng so sánh, khái quát, tổng hợp kiến thức
- GV: Soạn giáo án, đọc tư liệu, sưu tầm tục ngữ, ca dao, chuẩn bị đồ dùng, tranh ảnh....
- Trò: Học bài cũ, làm bài tập...
Tuần 34
tiết 34
Kiểm tra học kỳ II
- HS vận dụng tốt những kiến thức đã học để làm bài kiểm tra. Qua đó GV đánh giá được kết quả học tập của HS và việc giảng dạy của GV.
- Rèn luyện kỹ năng làm bài sáng tạo, chính xác.
- Giáo dục HS ý thức tự giác khi làm bài kiểm tra
- GV: Chuẩn bị giáo án; đề kiểm tra.
- HS: Chuẩn bị giấy để kiểm tra
Tuần 35
tiết 35
Thực hành, ngoại khoá các vấn đề địa phương
-Giúp HS củng cố các kiến thức đã học liên hệ các bài đã học với tình hình địa phương,
- Rèn kỹ năng phân tích so sánh, liên hệ kiến thức đã học vào thực tế
- Giáo dục HS ý thức tìm hiểu các vấn đề địa phương
- GV: Soạn giáo án, đọc tư liệu, sưu tầm tục ngữ, ca dao, chuẩn bị đồ dùng, tranh ảnh....
- Trò: Học bài cũ, sưu tầm tư liệu về địa phương
 Tân Trào, ngày 21 tháng 9 năm 2006
 Nhà trường duyệt Người lập kế hoạch 
Ngày..../....../200.... 
 Nguyễn Thị Hường 
 uyễn Thị Hường 

Tài liệu đính kèm:

  • docke hoach GDCD 9.doc