Giáo án Đại số 6 - Tiết 103: Luyện tập

Giáo án Đại số 6 - Tiết 103: Luyện tập

I/ Mục tiêu:

 1. Kiến thức:

 - Củng cố lại cách vẽ biểu đồ % dạng cột, dạng ô vuông, hình tròn

 - Củng cố cách tìm tỉ số của hai số nguyên

 2. Kỹ năng:

 - Vẽ được biểu đồ dạng cột, dạng ô vuông

 - Làm được các bài tập trong SGK

 3. Thái độ: Cẩn thận, chính xác, khoa học

 II/ Chuẩn bị:

 - GV: Bảng phụ biểu đồ dạng cột, ô vuông

 - HS: Giấy kẻ ô vuông, MTBT

 

doc 2 trang Người đăng levilevi Ngày đăng 09/06/2017 Lượt xem 229Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Đại số 6 - Tiết 103: Luyện tập", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn:
Ngày giảng:
Tiết 103. Luyện tập
	I/ Mục tiêu:
	1. Kiến thức:
	- Củng cố lại cách vẽ biểu đồ % dạng cột, dạng ô vuông, hình tròn
	- Củng cố cách tìm tỉ số của hai số nguyên
	2. Kỹ năng: 
	- Vẽ được biểu đồ dạng cột, dạng ô vuông
	- Làm được các bài tập trong SGK
	3. Thái độ: Cẩn thận, chính xác, khoa học
	II/ Chuẩn bị:
	- GV: Bảng phụ biểu đồ dạng cột, ô vuông
	- HS: Giấy kẻ ô vuông, MTBT
	III/ Các hoạt động:
HĐ - GV
HĐ - HS
Ghi bảng
HĐ1. Kiểm tra:
- Kiểm tra việc làm bài ở nhà của HS
HĐ2. Luyện tập:
- Yêu cầu HS quan sát bài 150 (Bảng phụ)
? Tỉ lệ % đạt điểm 10 là bao nhiêu
? Điểm có tỉ lệ % cao nhất là điểm nào 
? Tỉ lệ bài đạt điểm 9 là bao nhiêu
? Số bài đạt điểm 6 là bao nhiêu, và chiếm bao nhiêu % 
? Muốn tính tổng số bài của lớp làm thế nào
- Gọi 1 HS đọc đầu bài 151
? Muốn tính tỉ số % của từng phần bê tông làm thế nào 
? Tính tỉ số % của xi măng ta làm thế nào 
- TT: Tính tỉ số % của cát và sỏi
- Gọi 1 HS lên bảng trình bày bài giải
- GV nhận xét và chốt lại
? Tỉ lệ % xi măng chiếm bao nhiêu ô vuông
? Tỉ lệ % cát chiếm bao nhiêu ô vuông
? Tỉ lệ % sỏi chiếm bao nhiêu ô vuông
- Gọi 1 HS lên bảng vẽ biểu đồ % dạng ô vuông, HS dưới lớp vẽ vào vở
- GV đưa ra bài tập, yêu cầu HS đọc
? Bài tập cho biết gì và yêu cầu gì 
? Muốn dựng được biểu đồ biểu diễn tỉ số trên làm thế nào
- Yêu cầu HS tính tỉ lệ % của từng loại học lực
- HS quan sát bài làm trên bảng phụ
Có 8% bài đạt điểm 10
Điểm 7 là điểm nhiều nhất chiếm 40%
Tỉ lệ bài đạt điểm 9 có 0%
Có 16 bài đạt điểm 6 chiếm 32% tổng số bài 
Ta tính: 16 : 32% = 50
- HS đọc bài 151
Tính khối lượng của tấm bê tông => Tính tỉ số % của từng phần
Lấy khối lượng xi măng chia cho khối lượng bê tông nhấn với 100%
- 1 HS lên bảng trình bày bải giải
- HS lắng nghe
Chiếm 11 ô vuông
Chiếm 22 ô vuông
Chiếm 67 ô vuông
- 1 HS lên bảng vẽ, HS dưới lớp vẽ vào vở
- HS đọc nội dung bài tập
Biết: HS giỏi 6
 HS tiên tiến 27
 Còn lại là HS trung bình
Dựng biểu đồ % dạng cột biểu thị kết quả của HS giỏi, tiên tiến, trung bình
Tính tỉ số phần % học lực cuả HS 
- HS tính tỉ lệ % của từng học lực 
Bài 150/61
a) Có 8% bài đạt điểm 10
b) Điểm 7 là điểm nhiều nhất chiếm 40%
c) Tỉ lệ bài đạt điểm 9 có 0%
d) Có 16 bài đạt điểm 6 chiếm 32% tổng số bài 
Tổng số bài kiểm tra của lớp là:
16 : 32% = 50
Bài 151/61
Khối lượng bê tông là:
1 + 2 + 6 = 9 (tạ)
Tỉ số % của xi măng là:
Tỉ số % của cát là;
Tỉ số % của sỏi là:
Bài tập: Trong học kì I vừa qua lớp 6A1 có 6 HS giỏi, 27 HS tiến tiến, Không có HS yêu, còn lại là HS trung bình. Dựng biểu đồ dạng cột biểu thị kết quả trên
HĐ3. Hướng dẫn về nhà:
	- Xem lại cách vẽ biểu đồ dạng cột, hình ô vuông
	- Chuẩn bị Máy tính bỏ túi chuẩn bị giờ sau ôn tập chương III với sự trợ giúp của máy tính.

Tài liệu đính kèm:

  • docTiet 103.doc