Giáo án Đại số 6 - Tiết 101: Luyện tập

Giáo án Đại số 6 - Tiết 101: Luyện tập

I/ Mục tiêu:

 1. Kiến thức:

 - Củng cố kiến thức qui tắc về tỉ số, tỉ số phần trăm, tỉ lệ xích

 - Vận dụng được các kiến thức trên vào làm bài tập, bài toán thực tế

 2. Kỹ năng:

 - Tìm được tỉ số, tỉ số phần trăm của hai số

 - Làm được 3 bài toán cơ bản về phân số dưới dạng tỉ số phần trăm

 3. Thái độ: Cẩn thận, chính xác khi làm bài tập

 II/ Chuẩn bị:

 - GV: Hình vẽ 12 (SGK-59)

 

doc 2 trang Người đăng levilevi Ngày đăng 09/06/2017 Lượt xem 201Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Đại số 6 - Tiết 101: Luyện tập", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn:
Ngày giảng:
Tiết 101. Luyện tập
	I/ Mục tiêu:
	1. Kiến thức:
	- Củng cố kiến thức qui tắc về tỉ số, tỉ số phần trăm, tỉ lệ xích
	- Vận dụng được các kiến thức trên vào làm bài tập, bài toán thực tế
	2. Kỹ năng:
	- Tìm được tỉ số, tỉ số phần trăm của hai số
	- Làm được 3 bài toán cơ bản về phân số dưới dạng tỉ số phần trăm
	3. Thái độ: Cẩn thận, chính xác khi làm bài tập
	II/ Chuẩn bị:
	- GV: Hình vẽ 12 (SGK-59)
	- HS: Bài tập vè nhà
	III/ Các hoạt động:
HĐ - GV
HĐ - HS
Ghi bảng
HĐ1. Kiểm tra:
HS1 :Muốn tìm tỉ số phần trăm của hai số ta làm thế nào 
áp dụng: Tìm tỉ số phần trăm của 
HS2: Tìm tỉ số phần trăm của 0,3 tạ và 50 kg
HĐ2. Luyện tập:
- Gọi HS đọc bài 143
? Bài toán cho biết gì và yêu cầu gì
? Tính tỉ số phần trăm của muối trong nước biển làm thế nào 
- Gọi 1 HS lên bảng trình bày lời giải
- Gọi HS đọc bài 159
- GV: a lượng nước trong dưa chuột
 b Khối lượng dưa chuột 
? Tính tỉ số phần trăm nước trong dưa chuột làm thế nào
? Tính lượng nước trong 4kg dưa chuột làm thê nào 
- Gọi 1 HS đọc đề bài
- Yêu cầu 1 HS đứng tại chỗ tóm tắt đề bài 
- Yêu cầu HS viết công thức tính tỉ lệ xích
- Từ công thức => b = ?
- Gọi 1 HS đứng tại chỗ thực hiện
- Yêu cầu HS làm bài 147
- GV treo hình vẽ cây cầu Mỹ Thuận
- Yêu cầu HS tóm tắt đầu bài 
- Yêu cầu HS nêu cách làm 
- Gọi 1 HS lên bảng thay số và tính
- GV nhận xét và nhận xét
HS1: 
HS2: Đổi 0,3 tạ = 30kg
- 1 HS đọc bài 143 
Biết: 4kg nước biển có 2kg muối
Tính: Tỉ số phần trăm của muối trong nước biển
Tính:
- 1 HS lên bảng làm 
- HS đọc bài 149
- HS lắng nghe
Tỉ số phần trăm nước trong dưa chuột là:
Tình: 4 . 97,2%
- 1 HS đọc đề bài 
- 1 HS đứng tại chỗ tóm tắt đầu bài 
- HS viết công thức:
=> b = 
- 1 HS đứng tại chỗ thực hiện
- HS làm bài 147
- HS quan sát
- HS tóm tắt đầu bài 
- HS lên bảng thay số và tính 
- HS lắng nghe
Bài 143/59
Tỉ số phần trăm muối trong nước biển là:
 Đáp số: 50%
Bài 144/59
Lượng nước trong 4kg dưa chuột là:
4 . 97,2% = 4. 
 Đáp số: 3,89 (kg)
Bài 146/59
Tóm tắt: T = 
a = 56,408 cm
b = ?
Giải:
Chiều dài của máy bay là:
b = 
 Đáp số: 70,51 (m)
Bài 147/59
Tóm tắt:
b = 1335 m
T = 
a = ?
Giải:
Cây cầu Mỹ thuận trên bản đồ dài:
HĐ3. Hướng dẫn về nhà:
	- Xem và làm lại các bài tập đã chữa
	- Nghiên cứu trước: Biểu đồ phần trăm

Tài liệu đính kèm:

  • docTiet 101.doc