Bài làm kiểm tra học kì I năm học: 2011-2012 môn: Toán 6

Bài làm kiểm tra học kì I năm học: 2011-2012 môn: Toán 6

1/ Cho tập hợp A = {x N | x < 4}.="" số="" phần="" tử="" của="" tập="" hợp="" a="">

A. 3 B. 4 C. 5

2/ Cho tập hợp N = {1; 2} và M = {0; 1; 2; 3}. Cách viết nào sau đây đúng:

A. N M B. M N C. N = M

3/ Giá trị của 23 bằng:

A. 4 B. 6 C. 8

 

doc 2 trang Người đăng levilevi Ngày đăng 16/05/2017 Lượt xem 430Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài làm kiểm tra học kì I năm học: 2011-2012 môn: Toán 6", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trường THCS Tân Thành	BÀI LÀM KIỂM TRA HỌC KÌ I
Họ và tên:	Năm học: 2011-2012
Lớp:.	Môn: Toán 6
Ngày kiểm tra:
Điểm
Nhận xét của thầy, cô giáo chấm bài
Họ tên GT 1
Chữ kí
Họ tên GT 2
.
Chữ kí
ĐỀ
A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm)
Hãy khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng
1/ Cho tập hợp A = {x N | x < 4}. Số phần tử của tập hợp A là:
A. 3 	B. 4	 C. 5
2/ Cho tập hợp N = {1; 2} và M = {0; 1; 2; 3}. Cách viết nào sau đây đúng:
A. N M 	B. M N 	C. N = M
3/ Giá trị của 23 bằng:
A. 4 	B. 6 	C. 8
4/ 35.34 bằng:
A. 39 	B. 320 	C. 99 
5/ 56:52 bằng:
A. 53 	B. 54 	C. 14
6/ Trong các số: 156, 234, 325. Số chia hết cho 5 là:
A. 156 	B. 234 	C. 325
7/ Giá trị của (-17) + (- 55) là:
A. 72 	B. -72 	C. -38
8/ Giá trị của 5 – 27 là:
A. – 22 	B. 32 	C. 22
9/ Nếu điểm O nằm trên đường thẳng xy thì Ox và Oy được gọi là:
A. Hai tia bằng nhau 	B. Hai tia trùng nhau 	C. Hai tia đối nhau
10/ Cho ba điểm M, N, P thẳng hàng. Điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại nếu MN + MP = N
A. Điểm M 	 B. Điểm N 	C. Điểm P
11/ Cho điểm M nằm giữa hai điểm A và B. Khẳng định nào sau đây là đúng:
A. AM – MB = AB 	B. AM + MB = AB 	 C. AM + AB = MB
12/ Điểm I là trung điểm của AB khi:
A. IA = IB 	B. AI + IB = AB 	C. IA = IB = 
B. PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm)
Bài 1: (2 điểm)
a/ Áp dụng tính chất chia hết, xét xem tổng 64 + 48 có chia hết cho 8 không?
b/ Thực hiện phép tính:
b1) 3. 22 + 27 : 32
b2/ 3.(4. 52 - 70)
Bài 2: (2điểm) Học sinh lớp 9A khi xếp thành hàng 3, hàng 5, hàng 6 thì vừa đủ hàng. Biết
số học sinh lớp đó trong khoảng từ 40 đến 70. Tính số học sinh lớp 9A.
Bài 3: (3 điểm) Cho đoạn thẳng AB dài 6cm. Trên tia AB lấy điểm M sao chop AM = 3cm
a/ Điểm M có nằm giữa hai điểm A và B không? Vì sao?
b/ So sánh AM và MB
c/ M có là trung điểm của AB không? Vì sao? 
BÀI LÀM
.............................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................

Tài liệu đính kèm:

  • docDeThiToan6HKI_11_12.doc