Giáo án Số học Lớp 6 - Tiết 90: Luyện tập - Năm học 2011-2012 - Nguyễn Thị Hết

Giáo án Số học Lớp 6 - Tiết 90: Luyện tập - Năm học 2011-2012 - Nguyễn Thị Hết

1. Mục tiêu:

1.1 Kiến thức: HS biết cách thực hiện các phép tính với hỗn số, biết tính nhanh khi cộng ( hoặc nhân) hai hỗn số.

1.2 Kỹ năng: HS được củng cố các kiến thức về viết hỗn số dưới dạng phân số và ngược lại: viết phân số dưới dạng số thập phân và dùng kí hiệu phần trăm ( ngược lại viết các phần trăm dưới dạng số thập phân).

1.3 Thái độ: Rèn tính cẩn thận, chính xác khi làm toán. Rèn tính nhanh và tư duy sáng tạo khi giải toán.

2. Trọng tâm

- BT 104,105

3. Chuẩn bị:

3.1 GV: Bảng phụ , máy tính.

3.2 HS: Bút viết bảng, bảng nhóm.

4. Tiến trình:

4.1 On định tổ chức và kiểm diện:

Lớp 6A1:

4.2 Kiểm tra miệng:

4.3 Giảng bài mới:

Hoạt động của thầy và trò Nội dung

Hoạt động 1: Bài tập cũ

HS1: Nêu cách viết phân số dưới dạng hỗn số và ngược lại. (2đ)

Bài tập 111 SBT. (8đ)

HS2: Định nghĩa phân số thập phân ? Nêu thành phần của số thập phân? (4đ)

-Viết các phân số sau dưới dạng phân số thập phân, số thập phân và phần trăm : (6đ)

Hoạt động 2: Bài tập mới

Bài 99 SGK/ 47:

GV cho HS quan sát bài 99 trong sách:

Cường thực hiện:

Đúng hay sai?

Có cách tính nhanh hơn không ?

1 HS khác lên bảng thực hiện.

Thực hiện phép nhân hoặc chia hai hỗn số bằng cách viết hỗn số dưới dạng phân số.

Cả lớp thực hiện tính

2 HS đồng thời lên bảng.

B = (

Nhận xét bài làm của bạn.

GV nhận định – ghi điểm.

-Tổ chức 2 dãy làm bài 104-105.

-2 HS lên bảng giải 2 bài đồng thời.

-GV yêu cầu HS giải cách khác.

-Cả lớp nhận xét- chấm điểm bài làm của 2 bạn.

-Kiểm tra bài làm trong tập từ 1-3 em.

4.4 Câu hỏi, bài tập củng cố:

 Rút ra bài học kinh nghiệm I/ Sửa bài tập cũ:

SGK.

Bài tập 111/ SBT:

1h15ph = 1 = h

2h20ph = 2=

3h12ph = 3=

II/ Bài tập mới:

Dạng 1: Cộng hai hỗn số:

đúng.

Cách khác:

Dạng 2: Nhân, chia hai hỗn số:

5

Dạng 3: Tính giá trị biểu thức:

A = 8

=(8

=4 -3 = 3

B = (10

Bài 104: Viết các phân số dưới dạn gsố thập phân và dùng kí hiệu %:

Bài 105: Viết các phần trăm sau dưới dạng số thập phân.

III/ Bài học kinh nghiệm:

-Cần phải nắm vững cách viết một số thập phân ra phân số và ngược lại.

-Để viết một phân số dưới dạng số thập phân, phần trăm ( em làm thế nào) ta có thể viết phân số đó dưới dạng phân số thập phân, rồi chuyển dưới dạng số thập phân, phần trăm.

 

doc 3 trang Người đăng lananh572 Lượt xem 33Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Số học Lớp 6 - Tiết 90: Luyện tập - Năm học 2011-2012 - Nguyễn Thị Hết", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LUYỆN TẬP
Tuần 30	ND: 30/3/2012
Tiết 90
1. Mục tiêu:
1.1 Kiến thức: HS biết cách thực hiện các phép tính với hỗn số, biết tính nhanh khi cộng ( hoặc nhân) hai hỗn số.
1.2 Kỹ năng: HS được củng cố các kiến thức về viết hỗn số dưới dạng phân số và ngược lại: viết phân số dưới dạng số thập phân và dùng kí hiệu phần trăm ( ngược lại viết các phần trăm dưới dạng số thập phân).
1.3 Thái độ: Rèn tính cẩn thận, chính xác khi làm toán. Rèn tính nhanh và tư duy sáng tạo khi giải toán.
2. Trọng tâm
- BT 104,105
3. Chuẩn bị:
3.1 GV: Bảng phụ , máy tính.
3.2 HS: Bút viết bảng, bảng nhóm.
4. Tiến trình: 
4.1 Oån định tổ chức và kiểm diện:
Lớp 6A1:	
4.2 Kiểm tra miệng:
4.3 Giảng bài mới:
Hoạt động của thầy và trò
Nội dung
Hoạt động 1: Bài tập cũ
HS1: Nêu cách viết phân số dưới dạng hỗn số và ngược lại. (2đ)
Bài tập 111 SBT. (8đ)
HS2: Định nghĩa phân số thập phân ? Nêu thành phần của số thập phân? (4đ)
-Viết các phân số sau dưới dạng phân số thập phân, số thập phân và phần trăm : (6đ) 
Hoạt động 2: Bài tập mới
Bài 99 SGK/ 47:
GV cho HS quan sát bài 99 trong sách:
Cường thực hiện:
Đúng hay sai?
Có cách tính nhanh hơn không ?
1 HS khác lên bảng thực hiện.
Thực hiện phép nhân hoặc chia hai hỗn số bằng cách viết hỗn số dưới dạng phân số.
Cả lớp thực hiện tính 
2 HS đồng thời lên bảng.
B = (
Nhận xét bài làm của bạn.
GV nhận định – ghi điểm.
-Tổ chức 2 dãy làm bài 104-105.
-2 HS lên bảng giải 2 bài đồng thời.
-GV yêu cầu HS giải cách khác.
-Cả lớp nhận xét- chấm điểm bài làm của 2 bạn.
-Kiểm tra bài làm trong tập từ 1-3 em.
4.4 Câu hỏi, bài tập củng cố:
 Rút ra bài học kinh nghiệm
I/ Sửa bài tập cũ:
SGK.
Bài tập 111/ SBT:
1h15ph = 1 = h
2h20ph = 2= 
3h12ph = 3= 
II/ Bài tập mới:
Dạng 1: Cộng hai hỗn số:
đúng.
Cách khác:
Dạng 2: Nhân, chia hai hỗn số:
5
Dạng 3: Tính giá trị biểu thức:
A = 8
=(8
=4 -3 = 3
B = (10
Bài 104: Viết các phân số dưới dạn gsố thập phân và dùng kí hiệu %:
Bài 105: Viết các phần trăm sau dưới dạng số thập phân.
III/ Bài học kinh nghiệm:
-Cần phải nắm vững cách viết một số thập phân ra phân số và ngược lại.
-Để viết một phân số dưới dạng số thập phân, phần trăm ( em làm thế nào) ta có thể viết phân số đó dưới dạng phân số thập phân, rồi chuyển dưới dạng số thập phân, phần trăm. 
4.5 Hướng dẫn học sinh tự học ở nhà:
* Đối với bài học ở tiết học này:
-Ôn lại các dạng bài đã giải ở lớp.
-Làm bài 111, 112, 113 SGK/ 22
 114, 116 SBT/ 22.
* Đối với bài học ở tiết học sau:
- Luyện tập
5. Rút kinh nghiệm:	

Tài liệu đính kèm:

  • doctiet 90.doc