Giáo án Số học Lớp 6 - Tiết 85: Tính chất cơ bản của phép nhân phân số - Năm học 2011-2012 - Nguyễn Thị Hết

Giáo án Số học Lớp 6 - Tiết 85: Tính chất cơ bản của phép nhân phân số - Năm học 2011-2012 - Nguyễn Thị Hết

Trường THCS Tân Đông NH: 2011-2012

Giáo án số học 6 * GV: Nguyễn Thị Hết

1. Mục tiêu:

1.1 Kiến thức: HS biết các tính chất cơ bản của phép nhân phân số : Giao hoán, kết hợp, nhân với 1, tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng.

1.2 Kỹ năng: Có kĩ năng vận dụng các tính chất trên để thực hiện phép tính hợp lý nhất là khi nhân nhiều phân số.

1.3 Thái độ: Có ý thức quan sát đặc điểm các phân số để vận dụng các tính chất cơ bản của phép nhân phân số.

2. Trọng tâm

- Các tính chất của phép nhân phân số

3. Chuẩn bị:

-GV: Bảng phụ, ghi bài 73; 74; 75/ 38-39 SGK.

-HS: Bảng nhóm, ôn các tính chất cơ bản của phép nhân số nguyên.

4. Tiến trình:

4.1 Ổn định tổ chức và kiểm diện:

4.2 Kiểm tra miệng:

HS1: Bài tập 84/ 17 SBT.

Phát biểu tính chất cơ bản của phép nhân số nguyên.

Tổng quát:

ab = ba

(ab)c = a(bc)

a.1 = 1.a

a(b+c) = ab+ ac

GV: Phép nhân phân số cũng có tính chất cơ bản như phép nhân số nguyên.

4.3 Bài mới

 

doc 3 trang Người đăng lananh572 Lượt xem 102Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Số học Lớp 6 - Tiết 85: Tính chất cơ bản của phép nhân phân số - Năm học 2011-2012 - Nguyễn Thị Hết", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TÍNH CHẤT CƠ BẢN 
CỦA PHÉP NHÂN PHÂN SỐ
Tuần 2 ND: 19/3/2012 
Tiết 85
1. Mục tiêu:
1.1 Kiến thức: HS biết các tính chất cơ bản của phép nhân phân số : Giao hoán, kết hợp, nhân với 1, tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng.
1.2 Kỹ năng: Có kĩ năng vận dụng các tính chất trên để thực hiện phép tính hợp lý nhất là khi nhân nhiều phân số.
1.3 Thái độ: Có ý thức quan sát đặc điểm các phân số để vận dụng các tính chất cơ bản của phép nhân phân số.
2. Trọng tâm
- Các tính chất của phép nhân phân số
3. Chuẩn bị:
-GV: Bảng phụ, ghi bài 73; 74; 75/ 38-39 SGK.
-HS: Bảng nhóm, ôn các tính chất cơ bản của phép nhân số nguyên.
4. Tiến trình: 
4.1 Ổn định tổ chức và kiểm diện:
4.2 Kiểm tra miệng:
HS1: Bài tập 84/ 17 SBT.
Phát biểu tính chất cơ bản của phép nhân số nguyên.
Tổng quát:
ab = ba
(ab)c = a(bc)
a.1 = 1.a
a(b+c) = ab+ ac
GV: Phép nhân phân số cũng có tính chất cơ bản như phép nhân số nguyên.
4.3 Bài mới
Hoạt động của thầy và trò
Nội dung
Hoạt động 1: Các tính chất
GV cho HS đọc SGK/ 37-38 
Sau đó gọi HS phát biểu bằng lời các tính chất đó, GV ghi dạng tổng quát lên bảng.
GV: Trong tập hợp các số nguyên tính chất cơ bản của phép nhân số nguyên được áp dụng trong những dạng bài toán nào?
HS: Các dạng bài toán:
+ Nhân nhiều số.
+Tính nhanh, tính hợp lí.
GV: Đối với phân số các tính chất cơ bản của phép nhân phân số cũng được vận dụng như vcoosr
Hoạt động 2: Aùp dụng
?2
GV: Gọi HS đọc ví dụ trong SGK/ 38, sau đó thực hiện 
4.4 Câu hỏi, bài tập củng cố
-GV đưa bảng phụ ghi bài 73/ 38 SGK yêu cầu HS chọn câu đúng.
-GV đưa bảng phụ ghi bài 74/ 39 SGK yêu cầu HS đứng tại chỗ trả lời điên vào ô trống.
a
0
b
1
ab
0
0
Tính giá trị biểu thức 1 cách hợp lí:
A = 
Muốn tính hợp lí biểu thức trên em phải làm thế nào?
HS: Ta vận dụng tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng.
GV: Gọi HS nhắc lại các tính chất cơ bản của phép nhân phân số.
1/ Các tính chất:
-Giao hoán: (a,b,c,d Z, b,d0)
-Kết hợp: (b,d,q0)
-Nhân với số 1: (b)
-Tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng : 
2/ Áp dụng:
A = = 
B = = 
 = 
A = 
 = 
 = 
4.5 Hướng dẫn học sinh tự học:
* Đối với bài học ở tiết học này:
-Vận dụng thành thạo các tính chất cơ bản của phép nhân phân số vào giải bài tập.
-Làm bài tập 76b, c SGK/ 39; 77/ 39 SGK.
-Hướng dẫn bài 77: Áp dụng tính chất phân phối của phép nhân và phép cộng để đưa về tích của 1 số nhân với 1 tổng.
-Bài 89; 90; 91; 92 / 18-19 SBT.
* Đối với bài học ở tiết học sau:
- Chuẩn bị luyện tập
5. Rút kinh nghiệm:	
Nội dung	
Phương pháp
ĐDDH

Tài liệu đính kèm:

  • doctiet 85.doc