Giáo án Số học Lớp 6 - Tiết 82: Phép trừ phân số - Năm học 2011-2012 - Nguyễn Thị Hết

Giáo án Số học Lớp 6 - Tiết 82: Phép trừ phân số - Năm học 2011-2012 - Nguyễn Thị Hết

Trường THCS Tân Đông NH: 2011-2012

Giáo án số học 6 * GV: Nguyễn Thị Hết

1. Mục tiêu

1.1 Kiến thức: HS hiểu thế nào là hai số đối nhau. Hiểu và vận dụng được quy tắc trừ phân số.

1.2 Kỹ năng: Có kĩ năng tìm số đối của một số và kĩ năng thực hiện phép trừ phân số.

1.3 Thái độ: Hiểu rõ mối quan hệ giữa phép cộng và phép trừ phân số.

2. Trọng tâm

- thực hiện được phép trừ phân số trong trường hợp đơn giản

3. Chuẩn bị:

3.1 GV: Bảng phụ ghi bài 61/ 33 SGK và quy tắc trừ phân số.

3.2 HS: Bảng nhóm.

4. Tiến trình:

4.1 Ổn định tổ chức và kiểm diện:

Lớp 6A5: Lớp 6A6:

4.2 Kiểm tra miệng:

GV gọi 1 HS lên bảng:

Phát biểu quy tắc cộng phân số ( cùng mẫu, khác mẫu).(4đ)

Ap dụng tính: (6đ)

a/ b/ c/

a/ =

b/ =

c/ =GV gọi HS nhận xét kết quả và đánh giá cho điểm.

GV: Trong tập hợp Z các số nguyên ta có thể thay phép trừ bằng phép cộng với số đối của số trừ.

Ví dụ: 3-5 = 3+ (-5)

Vậy có thể thay phép trừ phân số bằng phép cộng phân số được không? Đó là nội dung bài học hôm nay.

4.3 Bài mới

 

doc 3 trang Người đăng lananh572 Lượt xem 35Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Số học Lớp 6 - Tiết 82: Phép trừ phân số - Năm học 2011-2012 - Nguyễn Thị Hết", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHÉP TRỪ PHÂN SỐ
Tuần 27	ND: 16/3/2012
Tiết 82
1. Mục tiêu
1.1 Kiến thức: HS hiểu thế nào là hai số đối nhau. Hiểu và vận dụng được quy tắc trừ phân số.
1.2 Kỹ năng: Có kĩ năng tìm số đối của một số và kĩ năng thực hiện phép trừ phân số.
1.3 Thái độ: Hiểu rõ mối quan hệ giữa phép cộng và phép trừ phân số.
2. Trọng tâm
- thực hiện được phép trừ phân số trong trường hợp đơn giản
3. Chuẩn bị:
3.1 GV: Bảng phụ ghi bài 61/ 33 SGK và quy tắc trừ phân số.
3.2 HS: Bảng nhóm.
4. Tiến trình: 
4.1 Ổn định tổ chức và kiểm diện:
Lớp 6A5: 	Lớp 6A6: 	
4.2 Kiểm tra miệng:
GV gọi 1 HS lên bảng:
Phát biểu quy tắc cộng phân số ( cùng mẫu, khác mẫu).(4đ)
Ap dụng tính: (6đ)
a/ b/ c/ 
a/ = 
b/ =
c/ =
GV gọi HS nhận xét kết quả và đánh giá cho điểm.
GV: Trong tập hợp Z các số nguyên ta có thể thay phép trừ bằng phép cộng với số đối của số trừ.
Ví dụ: 3-5 = 3+ (-5)
Vậy có thể thay phép trừ phân số bằng phép cộng phân số được không? Đó là nội dung bài học hôm nay.
4.3 Bài mới
Hoạt động của thầy và trò
Nội dung
Hoạt động 1: Số đối
GV: Ta có =0
Ta nói là số đối của phân số và cũng nói là là số đối của phân số 
?2
GV: và là hai số có quan hệ như thế nào?
GV: Gọi HS đọc 
1 HS đứng tại chỗ trả lời.
GV: Tìm số đối của 
HS: là số đối của 
GV: Khi nào 2 số đối nhau.
HS: 2 số đối nhau khi tổng của chúng bằng 0.
Tìm số đối của phân số ?
HS: là số đối của 
GV: Giới thiệu kí hiệu:
GV: tất cả HS làm bài 58
Gọi 3 HS lên bảng giải 
 có số đối là 
-7 có số đối là 7
 số đối là 
0 có số đối là 0
112 có số đối là -112
Hoạt động 2: phép trừ phân số
?3
-Cả lớp giải theo nhóm.
?3
-Qua rút ra quy tắc phép trừ phân số.
-GV: Gọi HS nhận xét, yêu cầu phát biểu lại quy tắc.
-Cả lớp tính:
a/ b/ 
GV: Mà 
Vậy hiệu của 2 phân số là 1 số ntn?
GV kết luận: Vậy phép trừ phân số là phép toán ngược của phép cộng phân số.
-Cả lớp thực hiện ?4
Gọi 4 HS lên bảng giải.
-GV lưu ý HS: Phải chuyển phép trừ thành phép cộng với số đối của số trừ.
4.4 Câu hỏi, bài tập củng cố:
GV: Gọi HS nhắc lại:
-Thế nào là 2 số đối nhau.
-Qui tắc trừ phân số.
-Tìm x biết x- 
GV đưa bảng phụ ghi Bài 61/ 33
Đúng hay sai?
1/ Tổng của hai phẩn số là một phân số có tử bằng tổng các tử, mẫu bằng tổng các mẫu.
2/ Tổng của hai phân số cùng mẫu là một phân số có cùng mẫu đó và có tử bằng tổng các tử.
Bài tập 62/ 34 SGK:
Yêu cầu HS đọc đề bài và tóm tắt nội dung bài toán.
-Muốn tính nữa chu vi ta làm thế nào ?
-Muốn biết CD hơn CR bao nhiêu km ta làm phép tính gì?
1/ Số đối:
- đều là số đối của 
2/ Phép trừ phân số:
Quy tắc: SGK/
a/ x- 
 x = 
 x = 
b/ 
 x= 
 x = 
1/ Sai.
2/ Đúng
Bài tập 62/ 34 SGK:
Dài km a/ tính CV?
Rộng km b/ CD hơn CR bao nhiêu km?
Giải
Nữa chu vi khu đất hình chữ nhật là:
 = km
Chiều dài khu đất hơn chiều rộng là:
 km.
 4.5 Hướng dẫn học sinh tự học:
* Đối với bài học ở tiết học này:
+Nắm vững định nghĩa hai số đối nhau và quy tắc trừ phân số.
+Vận dụng thành thạo quy tắc trừ phân số vào bài tập.
Bài tập: 59/ 33 SGK; Bài 74; 75; 76; 77 / 14-15 SBT.
* Đối với bài học ở tiết học sau:
Chuẩn bị tiết 83 : Luyện tập.
5. Rút kinh nghiệm:
Nội dung
Phương pháp
ĐDDH	

Tài liệu đính kèm:

  • doctiet 82.doc