Giáo án Số học Lớp 6 - Tiết 79: Luyện tập - Năm học 2010-2011

Giáo án Số học Lớp 6 - Tiết 79: Luyện tập - Năm học 2010-2011

A. Mục tiêu

-HS biết vân dụng qui tắc cộng hai phân số cùng mẫu và không cùng mẫu.

-Có kỹ năng cộng phân số nhanh và đúng.

-Có ý thức nhận xét đặc điểm của các phân số để cộng nhanh và đúng.

B. Chuẩ bị

GV: thước kẻ, phấn mầu, bảng phụ ghi BT

HS: Ôn tập kiến thức.

C. Phương pháp.

- Hỏi đáp, tạo và giải quyết vấn đề

- Hợp tác nhóm nhỏ

- Ghi bảng.

D. Tiến trình bài học

1. Ổn định: 1’

2: Kiểm tra bài cũ : 4’

-Câu 1:

+Phát biểu qui tắc cộng hai phân số có cùng mẫu số. Viết công thức tổng quát.

+Chữa BT 43c,d/26 SGK

Tính tổng:

- Câu 2:

+Nêu qui tắc cộng hai phân số không cùng mẫu số.

+Chữa BT 45/26 SGK

Tìm x: -HS1:

+Phát biểu qui tắc viết công tổng quát, cả lớp nhận xét.

+Chữa BT: 43c,d/26 SGK

c) =0; d) = -41/28

-HS2:

+Phát biểu qui tắc, cả lớp nhận xét.

+Chữa BT 45/26 SGK:

 a)x = ¼ b)x = 1

 

doc 2 trang Người đăng lananh572 Lượt xem 292Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Số học Lớp 6 - Tiết 79: Luyện tập - Năm học 2010-2011", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUẦN 26 - Tiết: 79	NS: 21/ 02/ 2011 	ND: 25/2/2011
LUYỆN TẬP
A. Mục tiêu
-HS biết vân dụng qui tắc cộng hai phân số cùng mẫu và không cùng mẫu.
-Có kỹ năng cộng phân số nhanh và đúng.
-Có ý thức nhận xét đặc điểm của các phân số để cộng nhanh và đúng.
B. Chuẩ bị
GV: thước kẻ, phấn mầu, bảng phụ ghi BT 
HS: Ôn tập kiến thức.
C. Phương pháp. 
- Hỏi đáp, tạo và giải quyết vấn đề
- Hợp tác nhóm nhỏ
- Ghi bảng.
D. Tiến trình bài học
1. Ổn định: 1’
2: Kiểm tra bài cũ : 4’
-Câu 1:
+Phát biểu qui tắc cộng hai phân số có cùng mẫu số. Viết công thức tổng quát.
+Chữa BT 43c,d/26 SGK
Tính tổng: 
- Câu 2:
+Nêu qui tắc cộng hai phân số không cùng mẫu số.
+Chữa BT 45/26 SGK
Tìm x:
-HS1: 
+Phát biểu qui tắc viết công tổng quát, cả lớp nhận xét.
+Chữa BT: 43c,d/26 SGK
c) =0; d) = -41/28
-HS2: 
+Phát biểu qui tắc, cả lớp nhận xét.
+Chữa BT 45/26 SGK:
 a)x = ¼ b)x = 1
3.Tổ chức luyện tập : 34’
Giáo viên
Học sinh
Ghi bảng
10’
-Cho làm dạng 1:Tính
Bài 1: Tính 
b) –3 + 6 + 12
 12 8 16
c) 10 + -6 + 16
 35 14 28
d) 9 + -16 + 22
 15 20 10
-Yêu cầu đọc bài tập mẫu a
-nhắc nhở: Phải có thói quen rút gọn phân số tối giản rồi mới tính tổng.
-Cho đọc bài mẫu 2a
-Gọi 4 HS lên làm
-Đọc BT1a 
-3 HS lên bảng làm b,c,d.
-Đọc bài mẫu 2a
I.Dạng 1:Tính tổng sau khi rút gọn
Bài 1: Tính 
b) –3 + 6 + 12
 12 8 16
c) 10 + -6 + 16
 35 14 28
d) 9 + -16 + 22
 15 20 10
Bài 2: Tính
a)444 + 222 + -333
 555 555 555
b)505 + 303 + -404
 707 707 707
c)222 + 303
404
d)808 + 111 + -202
 909 333 303
10’
14’
-Cho làm dạng 2 tìm x
-Cho đọc bài mẫu Bài 3
-Hướng dẫn: 303 = 3.101
404 = 4.101 rút gọn phân số rồi tính.
-Gọi 2 HS lên bảng làm.
-Cho làm dạng 3 tìm tập hợp số:
-Cho hoạt động nhóm làm BT 4 
-Cho đại diện nhóm trình bày.
-Làm BT 2
-Đọc hướng dẫn
-2 HS lên bảng làm
-Hoạt động nhóm làm BT 4
-Đại diện HS làm, đọc kết quả.
II. Dạng 2: Tìm x
Bài 3: Tìm x biết:
a)x = 101 + 303
404
b)x = 1 + 2 + -3
 2 3 4
III.Dạng 3:Tìm tập hợp các số x.
Bài 4: 
Tìm tập hợp các số x Î N
2 + 8 < x < 1 + 1 + 1
3 35 105 7 5 3
Vế trái:
2 + 8 = ? + ? = ..
3 35 105
Vế phải:
1 + 1 + 1 = ? + ? + ? = ...
7 5 3 105
Suy ra: .?. < x < .?.
 105 105 105
do đó: .< x <.
Mà x Î N nên x Î {...}
4 Củng cố :5’
Giáo viên
-Gọi vài HS nhắc lại qui tắc phép cộng phân số cùng mẫu và không cùng mẫu.
-Tổ chức chò chơi tính nhanh: Bài 62b SBT
-Cho 2 đội chơi: 1 đội nam, 1 đội nữ
Mỗi đội cử 5 bạn, mỗi bạn được quyền điền kết quả vào 1 ô rồi chuyền bút cho bạn tiếp theo, thời gian chơi 3 phút.
Học sinh
-VàI HS nhắc lại qui tắc.
-Cử 2 đội chơi xếp hàng dọc BT 62b SBT, điền kết quả trên bảng phụ.
Bảng hoàn chỉnh:
+ -1
 12
-1
2
2
3
5
6
-3
4
-1
-7
12
7
12
3
4
-5
6
-13
12
5 Hướng dẫn về nhà: 1’
-Ôn lại các tính chất của phép nhân số nguyên.
-BTVN: 61, 65/12SBT.
-Đọc trước bài tính chất cơ bản của phép cộng phân số
E. Rút kinh nghiệm.

Tài liệu đính kèm:

  • docTiết 79.doc